##book id=197//book name= Pedaqogika// ##fk=125// ks=01 //fn=197// sumalltest= 299


##num=4// level= 1// sumtest=16 // name= Şəxsiyyətin inkişafının ümumi qanunauyğunluqları //Yüklə 0,49 Mb.
səhifə4/18
tarix17.11.2018
ölçüsü0,49 Mb.
#81072
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

##num=4// level= 1// sumtest=16 // name= Şəxsiyyətin inkişafının ümumi qanunauyğunluqları //


1. Şəxsiyətin sosiallaşması

A) Şəxsiyətin sosial mühitə inteqrasiyası, adaptasiyası

B) Sosial anlayışları mənimsəməsi

C) Bir yaş pillsindən digərinə keçidi

D) Xarici motivlərə cavabı

E) Orqanizmdə psixi dəyişikliklərin baş verməsi

2. Pedaqogika və psixologiyada şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı hansı istiqamətlər mövcuddur?

A) bioloji, sosioloji, biososioloji

B) psixoloji, elmi, fəlsəfi

C) sosioloji, idraki, fəlsəfi

D) bioloji, fizioloji, elmi

E) fəlsəfi, anatomik - fizioloji

3. Şəxsiyyətin inkişafına təsir göstərən amilləri müəyyən edin

1) irsiyyət

2) tərbiyə

3) məktəb

4) mühit

5) fəaliyyət

A) 1; 4; 2; 5

B) 2; 1; 4; 3

C) 4; 1; 2; 3

D) 3; 1; 5; 2

E) 5; 4; 3; 1

4. Şəxsiyyətin inkişafına təsir göstərən amilləri seçin

1 – İrsiyyət

2 – Təlim

3 – Mühit

5 – Tərbiyə

6 - Öyrənmə

7 – Fəaliyyət

A) 1; 3; 5; 7

B) 2; 3; 4; 5

C) 3; 4; 6; 7

D) 1; 2; 3; 6

E) 3; 5; 2; 6

5. Sosial mühit anlayışına daxildir

1 - Ictimai quruluş

2 - Relyef

3 - Maddi həyat şəraiti

4 - Təbii sərvətlər

5 - İstehsal münasibətləri sistemi

A) 1; 3; 5

B) 2; 3; 5

C) 3; 2; 5

D) 5; 3; 1

E) 1; 2; 3

6. Şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı hansı istiqamətlərin ardıcıllığını müəyyən edin

1 - sosioloji

2 - biososioloji

3 - bioloji

A) 1; 2; 3

B) 3; 1; 2

C) 2; 1; 3

D) 1; 3; 2

E) 3; 2; 1

7. Şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı əsas istiqamətlər və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu müəyyən edin

1 - Bioloji istiqamət

2 - Sosioloji istiqamət

3 - Biososioloji istiqamət

a - insanın sosial inkişafı onun cəmiyyət həyatına daxil olması ilə başlayır

b - psixi proseslərin bioloji təbiəti olsa da, şəxsiyyətin təcrübəsi, əxlaqi - mənəvi baxışları, maraq və qabiliyyətləri sosial hadisə kimi formalaşır

c - insan sırf təbii varlıqdır, onun bütün davranışı anadan olarkən özü ilə gətirdiyi tələbatların, maraqların, instinktlərin təsirilə izah edilir

A) 1 - c; 2 - a; 3 - b

B) 1 - a; 2 - c; 3 - b

C) 1 - c 2 - b; 3 - a

D) 1 - b; 2 - a; 3 - c

E) 1 - a; 2 - b; 3 - c

8. Şəxsiyyətin inkişafına təsir göstərən amillərin düzgün sırasını müəyyən edin

1 - Mühit

2 - Fəaliyyət

3 - İrsiyyət

4 - Tərbiyə

A) 3; 1; 4; 2

B) 1; 2; 3; 4

C) 2; 3; 4; 1

D) 3; 1; 2; 4

E) 4; 3; 2; 1

9. Uşaqların yaş dövrlərinin bölgüsü üzrə fikir söyləmiş mütəfəkkir və klassik pedaqoqların adlarını xronoloji ardıcıllıqla göstərin

1 - J. J. Russo

2 - N. Gəncəvi

3 - Platon

4 - Y. A. Komenski

5 - Aristotel

A) 3, 5, 2, 4, 1

B) 5, 3, 2, 1, 4

C) 2, 4, 3, 1, 4

D) 1, 2, 3 , 4, 5

E) 3, 2, 1 , 5, 4

10. Yaş dövrlərinin təsnifatını vermiş mütəfəkkirlərin və klassik pedaqoqların adlarını ardıcıllıqla müəyyən edin

1 - N. Gəncəvi

2 - J. J. Russo

3 - Aristotel

4 - Platon

5 - Komenski

A) 4; 3 1; 5; 2

B) 1; 2; 3; 4; 5

C) 2; 4; 3; 5; 1

D) 3; 1; 2; 4; 5

E) 5; 3; 2; 1; 4

11. Müasir pedaqoji elmdə yaş dövrlərinin təsnifatını və uyğun yaşları müəyyən edin

1 - Çağalıq

2 - Körpəlik

3 - Məktəbəqədər dövr

4 - Məktəb dövrü

a - 6 - 18

b - 1 yaşa qədər

c - 3 - 6 yaş

d - 1 - 3 yaş

A) 1 - b; 2 - d; 3 - c; 4 - a

B) 1 - a; 2 - c; 3 - b; 4 - d

C) 1 - d 2 - a; 3 - c; 4 - b

D) 1 - c; 2 - b; 3 - a; 4 - d

E) 1 - a; 2 - b; 3 - d; 4 - c

12. Bu və ya digər keyfiyyətlərin inkişafı üçün optimal şəraiti olan dövrü və ona uyğun yaş həddini müəyyən edin.

1 - senzitiv dövr

2 - məktəbəqədər dövr

3 - kiçik məktəb yaşı dövrü

4 - yeniyetməlik dövrü.

a - 3 - 6 yaş

b - 11 - 15 yaş

c - 6 - 12 yaş

d - 6 - 10 yaş

A) 2 - d

B) 1 - c

C) 3 - b

D) 4 - d

E) 2 - d

13. Fəaliyyətin növlərinin ardıcıllığını müəyyən edin.

1 - Praktik fəaliyyət

2 - Dəyişdirici fəaliyyət

3 - İdrak fəaliyyəti

4 - Kommunikativ fəaliyyət

A) 2; 3; 1; 4

B) 1; 2; 3; 4

C) 2; 3; 4; 1

D) 3; 4; 2; 1

E) 1; 3; 4; 2

14. Uyğunluğu tapıın:

1 - “Keçid dövrü”, “Çətin dövr”, “Böhran dövrü” yaş dövrü belə adlandırılır

2 - Yeniyetməlik yaş dövründə uşaqlarda yaşlılıq hissinin düzgün idarə olunması onun ilə nəticələnir

3 - İnsanın cəmiyyətindəki dəyərləri, normaları, davranış qaydalarını mənimsəməsi və sosial mühitə inteqrasiyası belə adlanır

a - uşaqlar üçün mövcud olan norma və qaydaların mənimsənilməsinə keçilir

b - sosiallaşma

c - yeniyetməlik

A) 1 - c; 2 - a; 3 - b

B) 1 - a; 2 - c; 3 - b

C) 1 - c 2 - b; 3 - a

D) 1 - b; 2 - a; 3 - c

E) 1 - a; 2 - b; 3 - c

15. Uyğunluğu tapıın:

1 - Daxili ziddiyyətlər

2 - Pedaqoji fəaliyyətdə bu fəaliyyət növlərindən məhz bu iştirak etmir

3 - Şəxsiyyətin formalaşmasına dair nəzəriyyələrin hansı daha mükəmmməldir

a - Dəqiqləşdirici fəaliyyət

b - İrsiyyət , mühit və tərbiyənin qarşılıqlı əlaqəsinə üstünlük verilməsi

c - insanın öz orqanizminə olan tələbləri və malik olduğu potensialı arasında ziddiyyət

A) 1 - c; 2 - a; 3 - b

B) 1 - a; 2 - c; 3 - b

C) 1 - c 2 - b; 3 - a

D) 1 - b; 2 - a; 3 - c

E) 1 - a; 2 - b; 3 - c

16. Uyğunluğu tapın:

1 - Şəxsiyyətin formalaşmasına təsir göstərən amillərin düzgün sırası

2 - Müxtəlif amillərin təsiri nəticəsində insanın sosial varlıq kimi təşəkkülü

3 - İctimai inkişafın məhsulu əmək və ünsiyyətin subyekti olan insan belə adlanır

a - Formalaşma

b - Şəxsiyyət

c - İrsiyyət, mühit, tərbiyə, fəaliyyət

A) 1 - c; 2 - a; 3 - b

B) 1 - a; 2 - c; 3 - b

C) 1 - c 2 - b; 3 - a

D) 1 - b; 2 - a; 3 - c

E) 1 - a; 2 - b; 3 - c


Yüklə 0,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə