Elm və SƏNƏt məCLİSİ 11-20Yüklə 8,56 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/88
tarix19.07.2018
ölçüsü8,56 Mb.
#56866
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88
 

 
 
 
ELM VƏ SƏNƏT MƏCLİSİ 
 
11-20 
 
 
 
2-ci kitab 
 
 
 
 
 
 
 
Tərtibçi və redaktor 
 
Hamlet Ġsaxanlı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xəzər Universitəsi NəĢriyyatı 


 

 
 
 


 

 
 
 


 

 
 
 
© Xəzər Universitəsi NəĢriyyatı, 2011 
Bütün hüquqları qorunur. 
 
 
 
 
 
Tərtibçi və redaktor:  
Hamlet İsaxanlı 
 
 
Ġlkin variantı yazıya alan:  Cabir Məmmədli 
 
 
Kompüter iĢi:  
Zakir N. Yusifoğlu 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Elm və Sənət -Araşdırma. 2. Tarix. 3. Ədəbiyyat.  
4. Fəlsəfə. 5. Mədəniyyət. 6. Sufilik. 7. Türklər.  
8. İslam. 9. Mifologiya. 10. Postkolonializm.  
11. İnformasiya sistemləri. 
 
 
 
ISBN 978-9952-20-065-2 
 
 
 
Bakı. AZ1096. Məhsəti küçəsi 11.  
Azərbaycan 
 
 


 

 
 
 
ĠÇĠNDƏKĠLƏR 
 
Elm və Sənət Məclisi – ünsiyyət ehtiyacı  
 (Redaktordan) ..................................................... 7 
11-ci məclis. Nəsillərin mənəvi varisliyi  
(Məruzəçi: Camal Mustafayev) ............................ 10 
12-ci məclis. Qloballaşan dünyada İslam 
 (Məruzəçi: Mustafa İslamoğlu) .......................... 25 
13-cü məclis. Avrasiyada hunlar. Tarix, mədəniyyət və kimlik  
(Məruzəçi: Hamlet İsaxanlı) ................................ 45 
14-cü məclis. Şəms Təbrizi və Cəlaləddin Rumi: mif və 
gerçəklik 
 
(Məruzəçi: Elnur Nəsirov) ................................... 90 
15-ci məclis. Şəhər mədəniyyəti. Tarix, bu gün və gələcək 
(Məruzəçi: İsmail Serageldin) ............................. 136 
16-cı məclis. “Erməni genosidi” məsələsi haqqında  
(Məruzəçi: Norman Stone) .................................. 169 
17-ci məclis. Edvard Səid, orientalizm və postkolonial 
araşdırmalar  
(Məruzəçi: Turac Atabaki) ................................... 188 
18-ci məclis. Türkiyədə Azərbaycan ədəbiyyatının və 
mədəniyyətinin araşdırılması tarixi  
(Məruzəçi: Yavuz Akpınar) .................................. 204 
19-cu məclis. Azərbaycan-Alban tarixinə aid qədim yazıların 
oxunuşu  
(Məruzəçi: Firudin Ağasıoğlu) ............................ 242 
20-ci məclis. Azərbaycan mədəniyyəti elektron məkanda 
(Məruzəçilər: Tariyel Məmmədov, Aydın Xan) ... 276 
Assembly of Science and Art – the Need for Communication 
(From Editor) ....................................................... 305 
Contents .................................................................................... 308


 

 
 
 


 

 
 
 
Elm və sənət məclisi –  ünsiyyət ehtiyacı 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elmi tədqiqatları və sənət əsərlərini ayrı-ayrı insanlar tək-
likdə  yazıb-yaradır,  uzun  illər  öz  içində,  beynində,  ürəyində 
gəzdirir, bəsləyib  yetişdirir və bir gün, sanki qeyri-ixtiyari su-
rətdə, qəflətən üzə çıxarır. Elm və sənət nümunələri bəzən kiçik 
bir  kollektivin,  bir  neçə  nəfərin  birgə  səyləri  nəticəsində  də 
meydana gələ bilir. Bu halda da, yaradıcı qrupun üzvləri ayrı-
ayrılıqda  düşüncələrə  dalır,  öz  iştirakını  fərdi  bilik,  qabiliyyət 
və enerjisi hesabına təmin edir, ümumi məsələnin həlli isə, əl-
bəttə, yenə də ünsiyyət, birgə təhlil və müzakirələr yolu ilə baş 
tutur. 
Elm  və  sənət  adamları,  ümumiyyətlə,  yaradıcı,  ziyalı  in-
sanlar  həmişə  öz  aralarında  ünsiyyətə  ehtiyac  duymuş,  buna 
həmişə çox əhəmiyyət vermişlər. Yeni kəşfimizi, yeni ideyamı-
zı, yeni əsərimizi, içimizdə qovrulan düşüncələrimizi bizə bən-
zər birinə, bizi anlayacaq birinə söyləmək, sevinc və qayğımızı 
bölüşmək ehtiyacı danılmazdır. Peşəkar bir insanla ünsiyyətdə 
olmaq, onunla söhbətləşib fikir mübadiləsi etmək, onu yeni ta-
pıntı və ya orijinal fikirlə sevindirmək xoş və gözəl işdir. Onu 
sevindirdiyimiz, yaxşı mənada təəccübləndirdiyimiz üçün özü-
müz də sevinirik, müsbət enerji toplayırıq, ruhlanırıq, həzz alı-
rıq... Peşəkar bir insanın tənqidi fikirləri və məsləhəti bizim da-
ha dərinlərə baş vurmaq, daha əhatəli olmaq, həqiqətə daha ya-
xın olmaq imkanımızı artırır.  


Yüklə 8,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə