Azərbaycan xalqının ümummilli lideriYüklə 4,66 Mb.

səhifə1/208
tarix01.11.2017
ölçüsü4,66 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   208


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 

HEYDƏR ƏLĠRZA OĞLU ƏLĠYEVĠN 

əziz xatirəsinə həsr olunur

 

 
 

AZƏRBAYCAN MĠLLĠ 

ELMLƏR AKADEMĠYASI 

 

ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA İNSTİTUTU 

 

 

  

AZƏRBAYCAN 

 

ETNOQRAFİYASI 

 

 

ÜÇ CİLDDƏ  

III CĠLD 

 

 

  

 

ŞƏRQ-QƏRB  

BAKI 2007

 

 


 

Baş redaktor:                      Teymur Bünyadov                                                 Akademik 

 

Redaksiya heyəti:                Maisə Rəhimova                                           Qəzənfər Rəcəbli  

                                           Tofiq Babayev  

                                          Qabil Əliyev  

                                           Fəzail Vəliyev  

                                          Solmaz Məhərrəmova  

                                           ġirin Bünyadova 

 

 

 

ISBN 978-9952-34-152-2 

 

305.8/0094754-dc22 

Etnoqrafiya - Azərbaycan 

 

Azərbaycan etnoqrafiyası. Üç cilddə. III cild.  Bakı, "Şərq-Qərb", 2007, 568 səh. 

 

Bu  kitab  Azərbaycan  etnoqrafiyasının  mühüm  tərkib  hissəsi  olan  mənəvi mədəniyyət

 

məsələlərinə  həsr  edilmişdir.  Cilddə  xalqımızın  çoxəsrlik  tarixinə  malik xalq  bayramları,  qarşılıqlı  yardım  formaları,  ağsaqqallıq  və  ağbirçəklik  adətləri, 

qonaqpərvərlik  məsələləri  şərh  olunur.  Eyni  zamanda,  əsərdə  çoxsahəli  musiqi 

dünyası, elm və  təhsil, ədəbiyyat, xalq təqvimi və  xalq təbabəti, oyun və əyləncələr, 

inamlar, dini görüşlər və digər sahələr işıqlandırılır. 

 

 

  

 

© "ġərq-Qərb", 2007 
 

ÖN SÖZ  

Turana qılıncdan daha kəskin ulu qüvvət,  

Yalnız mədəniyyət, mədəniyyət, mədəniyyət! 

Hüseyn Cavid 

 

Azərbaycan  ərazisinin  genişliyinə  və  əhalisinin  sayına  görə  əsrlər  boyu Qafqazda  aparıcı  rola  malik  olmuşdur.  Xalqımız  bu  əlverişli  və  müqəddəs  məkanda 

özünün çoxəsrlik mənəvi mədəniyyətini inkişaf etdirir, onu yeni-yeni çalarlarla daha 

da zənginləşdirir. 

Respublikamızda  azərbaycançılıq  ideologiyasını  daha  da  inkişaf  etdirən,  xalqı 

birliyə,  bütövlüyə,  ayrılmazlığa  istiqamətləndirən  böyük  öndərimiz  Heydər  Əliyev 

yazır:  "Müstəqil  Azərbaycan  dövlətinin  əsas  ideyası  azərbaycançılıqdır.  Hər  bir 

azərbaycanlı  öz  milli  mənsubiyyətinə  görə  qürur  hissi  keçirməlidir".  Alimlərimiz 

"Azərbaycan  etnoqrafiyası"nın  üçüncü  cildini  qələmə  alarkən  bu  ideologiyadan 

bəhrələnmiş, onu rəhbər tutmuşlar. 

Maddi  mədəniyyətlə  yanaşı  mənəvi  mədəniyyət  də  etnoqrafiya  elminin  tərkib 

hissəsi,  aparıcı  qollarından  sayılır.  Minilliklərdən  üzü  bəri  gələn  mənəvi 

mədəniyyətimiz  təkcə  Şərqdə  deyil,  ümumdünya  miqyasında,  beynəlxalq  aləmdə 

şərəfli yer tutur. 

Dərin  məzmunu,  əhatəliliyi  və  əhəmiyyətliliyi  ilə  seçilən  "Azərbaycan 

etnoqrafiyası"nın üçüncü cildi ilk dəfədir ki, qələmə alınır. Böyük zəhmətin və gərgin 

əməyin  məhsulu  olan  bu  araşdırmanın  ərsəyə  gəlməsində  zəngin  çöl-etnoqrafik 

materialları  və  bu  sahədə  aparılan  etnoqrafik  tədqiqatlar  əsas  yer  tutur.  Bununla 

yanaşı,  əsərdə  çoxsaylı  dəyərli  mənbələr,  xarici  və  yerli  səyyahların  qeydlərindən, 

arxeologiya  və  tarix  elminin  nailiyyətlərindən,  arxiv  materiallarından,  muzey 

kolleksiyalarından,  ədəbiyyat,  folklor,  musiqi,  tətbiqi-sənət,  memarlıq  və  s.  elm 

sahələrinə  həsr  olunmuş  araşdırmalardan  və  bu  sahəyə  dair  dövri  mətbuatda  çıxan 

yazılardan geniş istifadə edilmişdir. 

Böyük  elmi-praktik  və  tərbiyəvi  əhəmiyyətə  malik  olan  "Azərbaycan 

etnoqrafiyası"nın üçüncü cildinin meydana çıxması Azərbaycan tarixi, arxeologiyası, 

ədəbiyyatı,  folkloru,  incəsənəti  və  dil  tarixinin  yazılmasına  öz  töhfəsini  verəcək, 

onların daha dolğun, məzmunlu və zəngin olmasına şərait yaradacaqdır. 

Böyük  öndərimiz  Heydər  Əliyev  xalqımızın  mənəvi  dünyasını  yüksək 

qiymətləndirərək qeyd edir: "Xalq bir  çox xüsusiyyətləri ilə tanınır, sayılır  və dünya 

xalqları  içərisində  fərqlənir.  Bu  xüsusiyyətlərdən  ən  yüksəyi,  ən  böyüyü 

mədəniyyətdir". Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev başqa bir münasibətlə qeyd edir: 

"Azərbaycançılıq öz milli mənsubiyyətini qoruyub saxlamaq, milli-mənəvi dəyərlərini 

qoruyub  saxlamaq,  eyni  zamanda  onların  ümumbəşəri  dəyərlərlə  sintezindən, 

inteqrasiyasından  bəhrələnmək  və  hər  bir  insanın  inkişafının  təmin  olunması 

deməkdir". 


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   208


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə