Əlyazması hüququnda m a h m u d L u t ü r k a y r ə Ş a d ə TYüklə 0,57 Mb.

səhifə14/22
tarix14.09.2018
ölçüsü0,57 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22

43 

 

523 № li “Digər məcburi ödənişlər üzrə ehtiyatlar” hesabda rüsum, lisenziya və digər məcburi ödənişlərin uçotu aparıla bilər 

Vergi  və  sair  məcburi  ödənişlər  üzrə  ehtiyatların  mehasibat  uçotu 

hesablarında əks etdirilməsi qaydası aşağıda verilmişdir: 

1.  ƏDV və aksiz hesablanmışdır: D-T 701 “Satışın maya dəyəri” 

K-T 521 “Vergi öhdəlikləri” 

2. Mənfəətdən vergi hesablanmışdır: D-T 901 “Cari mənfəət vergisi üzrə xərclər” 

K-T 521 “Vergi öhdəlikləri” 

3. Fiziki şəxlərin əmək haqqından gəlir vergisi hesablanmışdır: D-T 533 “Əməyin ödənişin üzrə işçi heyətinə olan borclar” 

K-T 521 “Vergi öhdəlikləri” 

4. Təsisçilərdən gəlir vergisi hesablanmışdır: 

D-T 534 “Dividentlərin ödənilməsi üzrə işçilərə kreditor borcları” 

K-T 521 “Vergi öhdəlikləri” 

5. Əmlak, torpqa, mədən və s. vergi növləri hesablanmışdır: D-T 202 “İstehsalat məsrəfləri” 

D-T 731 “Sair əməliyyat xərcləri” 

K-T 521 “Vergi öhdəlikləri” 

6.  Vergilərin  uçotdan  gizlədilməsi,  vaxtında  ödənilməməyə  görə  tətbiq 

olunan maliyyə sabksiyaları və cərimələr üzrə büdcəyə hesablanmışdır: 

D-T 343 “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət” 

D-T 731 “Sair əməliyyat xərcləri” 

K-T 521 “Vergi öhdəlikləri” 

7. Büdcəyə artıq ödənilmiş vergi və rüsumlar geri qaytarımışdır: D-T 223 “Bank hesablaşma hesabları” 

K-T 521 “Vergi öhdəlikləri” 

8. Istehsal və tədavül xərclərinə aid edilən maddi sərvətlər, iş və xidmətlərə 

görə ödənilmiş ƏDV silinmişdir: 44 

 

D-T 521 “Vergi öhdəlikləri” K-T 241 “Əvəzləşdirilən ƏDV” 

9. Büdcəyə olan borc hesabından ödənilmişdir: D-T 521 “Vergi öhdəlikləri” 

K-T 223 “Bank hesablaşma hesabları” 

 

10. Büdcəyə olan borc ƏDV sub-uçot hesabından ödənilmişdir: D-T 521 “Vergi öhdəlikləri” 

 

K-T 224 “Tələbələrə əsasən verilən digər bank hesabları” 

 

11. Büdcəyə olan borc bank krediti hesabına ödənilmişdir: D-T 521 “Vergi öhdəlikləri” 

 

K-T 501 “Qısamüddətli bank kreditləri” 

 

12. Nəqliyyat xidmətinə görə rüsum hesablanmışdır: 

 

D-T 721 “İnzibati xərclər” 

 

K-T 523 “Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər” 

13. Rüsum ödənilmişdir: D-T 523 “Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər” 

 

K-T 221 “Kassa” 

 

Müəssisə  ödəyicisi  olduğu  hər  bir  vergi  üzrə  Vergi  Məcəlləsində  nəzərdə tutulduğu  qaydada  vergi  orqanına  hesablanmış  və  ödənilmiş  vergilərin  haqq-

hesabını  təqdim  edir.  Eyni  zamanda  vergi  uçot  şöbəsində  bütün  tədiyəçilərin 

təqdim  etdikləri  hesabat  ödəniş  sənədlərinə  əsasən  şəxsi  hesab  vərəqəsi  tərtib 

olunur.  Mütəmadi  olaraq  büdcə  ilə  hesablaşmaların  dəqiq  uçotunu  aparmaqdan 

ötrü  tədiyyəçilər  özlərinin  mühasibat  uçotunda  və  vergi  orqanının  şəxsi  hesab 

vərəqəsində əks olunan göstəricilərin uyğunluğunu yoxlamalıdırlar.  

2.6. Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklərin uçotu metodikası 

 

 

Işçi  heyətinin  dövlət  sosial  sığorta,  pensiya  təminatı  və  başqa  bu  kimi hesablaşmalar  haqqında  məlumatların  uçotu  üçün  Hesablar  Planında  522  №  li 

“Sosial  sığorta  və  təminat  üzrə  öhdəliklər”  adlı  hesab  nəzərdə  tutulmuşdur. 


45 

 

Sosial  sığorta  və  təminatlara  ayırmaların  qaydaları  müvafiq  orqanların qanunvericilik aktları ilə nizama salınır.  

Bu hesabın tərkibində aşağıdakı subhesablar açıla bilər: 522-01 “Sosial sığorta hesablaşmalar” 

522-02 “Pensiya təminatı üzrə hesablaşmalar” 

522-01 № subhesabda müəssisənin işçi heyətinin pensiya təminatı ayırmalar 

əks etdirilir. 

Soial  sığorta  və  təminat  üzrə  öhdəliklərin  mühasibat  uçotu  hesablarında 

qeydə alınması qaydası aşağıdakı kimidir: 

1.  Hesablanmış  əmək  haqqına,  mükafatlara,  məzuniyyət  haqlarına  və  digər 

gəlirlərə görə sosial sığorta fonduna ayırmalar edilmişdir: 

D-T 202 “İstehsalat məsrəfləri” 

K-T 522 “Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər” 

2. Hesablanmış əmək haqqından 3 % həcmində pensiya təminatına ayırmalar 

hesablanmışdır: 

D-T 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borlcar” 

K-T 522 “Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər” 

3.  Xalis  mənfəət  və  digər  fondlar  hesabına  aparılan  işlər  üzrə,  yaxud  tərtib 

olunan maliyyə sanksiyalarına və cərimələrə görə ayırmalar hesablanmışdır: 

D-T 341 “Hesabat dövrünün xalis mənfəəti” 

D-T 343 “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət” 

K-T 522 “Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər” 

 

4. Sosial sığorta  fondu  üzrə ödəmələr, sığorta ayırmalarından artıq olduqda, 

sosial fondan pul vəsaitləri alınmışdır: 

D-T 223 “Bank hesablaşma hesabları” 

K-T 522 “Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər” 

 

5.Hesablanmış cərimə məbləği təqsirkar şəxsin hesabına aid edilmişdir: 

 

D-T 217 “Digər qısamüddətli debitor borcları” 

K-T 522 “Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər” 

 

6. Sosial sığorta fonduna olan borclar ödənilib: 
: application -> uploads -> 2016
2016 -> Ali məktəb psixologiyası
2016 -> Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Magistratura Mərkəzi Hacıyev Tural Eldar oğlu
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Magistratura məRKƏZİ
2016 -> İxtisas: 5301. 01 Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya
2016 -> Bilet 1 Davranış iqtisadiyyatı Süni intellektin yaranmasının başlanğıc mərhələsi İnformasiya, verilən, məlumat, bilik Verilənlər bazasının modelləri Bioloji neyron İqtisadi informasiyanın layihələndirmə mərhələləri Genetik alqoritmlər Bilet
2016 -> Dərs vəsaiti kimi tövsiyyə edilmişdir. B a k I 1


Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə