ƏSƏdulla qüBRƏt oğlu cəFƏrov azərbaycanin ilk sakiNLƏRİ Bakı-Elm-2004Yüklə 346,52 Kb.

səhifə65/66
tarix08.03.2018
ölçüsü346,52 Kb.
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   66

культуры  совершенствовалась  техника  и  типология 
орудий  труда  и  было  положено  начало  изготовлению 
новых и новых орудий труда. 
В  результате  археологических  исследований  на 
территории  Азербайджанской  Республики  образцы 
материальной  культуры,  относящиеся  к  ашельской 
культуре были найдены на 6-ом и 5-ом слоях Азых- ской 
палеолитной  стоянки,  палеолитных  стоянках  Гаялы 
Газахского 
района, 
Аджы-дяря, 
Али-Байрамлы, 
открытой  палеолитной  стоянки  Орта  Шуртан  Кель- 
баджарского района. Наряду  с этим на территории Ле- 
рикского  района  и  Нахичеванской  Автономной 
Республики  были  замечены  орудия  труда  ашельской 
культуры, изготовленные из отдельных речных камней. 
Самые  богатые  образцы  Ашельской  культуры  на 
территории Азербайджана были обнаружены на 6-ом и 
5-
 
ом  слоях  Азыхской  пещеры:  более  4  тысяч 
каменных изделий и более 100 тысяч костей животных 
добытых  на  охоте.  Богатство  образцов  материальной 
культуры  обнаруженные  в  ашельском  слое  Азыхской 
стоянки  свидетельствуют  о  длительном  проживании 
здесь древних людей. 
Наряду  с  приведенными  выше,  в  труде  автора 
подробно  описаны  также  найденные  на  территории 
Азербайджана  останки  мустьерской  материальной 
культуры,  верхнего  палеолита,  мезолита,  неолита, 
енеолита, бронзы и других археологических периодов. 
В книге «Первые жители Азербайджана» Асадулла 
Джафаров 
также 
представил 
сведения 
об 
археологических  находках  палеолитических  стоянов 
Франции - Vallonné, Sentashel, Lararet, Bon-Bon, Gondel 
Arago, Восточной Африки - Oldway, Koobi-for, Turkane, 
Ото и др. 
214 


в труде нашли широкое отражение археологические 
исследования проведенные на территории Гара- баха. В 
то же время на основе археологических и исторических 
источников 
подвергнуты 
критике 
попытки 
фальсификации истории Азербайджана. 
В 
труде 
определены 
место 
и 
аналогия 
палеолитических 
стоянок 
Азербайджана 
среди 
памятников Кавказа и Ближнего Востока. В противовес 
представлениям  отдельных  ученых  о  взаимосвязи 
ближневосточных  памятников  и  среднеазиатских 
памятников установлено, что орудия труда найденные в 
Тагларе нашли распространение в Иране и Ираке и, что 
Тагларская  му-  стьерская  стоянка  является  основным 
памятником на Ближнем Востоке. 
215 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT 
Aslanov 
Q.M. 
Abşeronda  arxeoloji  qazıntılar. 
Azərbaycanın maddi mədəniyyəti. VI cild, Bakı, 1965. 
Aslanov  Q.  Gədəbəy  rayonundan  tunc  dövmnə  aid 
arxeoloji  tapıntılar.  Azərbaycanın  maddi  mədəniyyəti;  IX 
cild, Bakı, 1980. 
Aslanov  Q.M.  Torpaqqalada  arxeoloji  qazıntılar. 
Az.SSR  EA,  Xəbərlərri.  Tarix,  fəlsəfə  və  hüquq  seriyası, 
1961, №8. 
Aslanov  Q.M.,  Valüdov  R.M.  İonii  H.İ.  Qədim 
Mingəçevir. Bakı, 1959 (rus dilində). 
Aşurbəyli  S.B.  Şirvanşahlar  dövləti  (VI-XVI  əsrlər), 
Bakı, 1983 (rus dilində). 
Babayev  İ.A.  Er.  əv.IV  -  er.  III  əsrlərində  Qafqaz 
Albaniyasının şəhərləri. Bakı, 1990 (rus dilində). 
Boriskovski  P.İ.  İnsanlığın  uzaq  keçmişi.  Leninqrad, 
1979 (rus dilində) 
Bord  F.  Paleolitin  tipologiyası.  Paris,  1961  (fransız 
dilində). 
Bünyadov T. Azərbaycan arxeologiyası oçerkləri. Bakı, 
1960. 
Bünyadov T. Azərbaycanda əkinçiliyin inkişafı tarixinə 
dair. Bakı, 1964. 
Bünyadov  T.  Azərbaycanda  maldarlığın  inkişafı 
tarixindən. Bakı, 1969. 
Bünyadov  Z.M.  Azərbaycan  VII-IX  əsrlərdə.  Bakı, 
1989. 
Bünyadov  Z.M.  Azərbaycan  Atabəylər  dövləti.  Bakı, 
1989. 
Cəfərov Ə.Q., Hüseynov M.M. Azərbaycanın paleoliti. 
Bakı, 1986, rus dilində. 
Cəfərov Ə.Q. Azərbaycanın mustye mədəniyyəti. Bakı, 
1983 (rus dilində) 
Cəfərov Ə.Q. Quruçay dərəsində. Bakı, 1990. 
Cəfərov  Ə.Q.  Azərbaycanın  qədim  insan  düşərgələri. 
Azərbaycan abidələri. Bakı, 1989. 
Cəfərov  Ə.Q.  Azərbaycanda  yeni  çoxtəbəqəli  Qazma 
mustye düşərgəsi. Rusiya arxeologiyası, 1992 (rus dilində), 
№ 2 
216 


Cəfərov Ə.Q. İnsanlığın şəhəri. Bakı, 1994. 
Cəfərov  Ə.Q.  Azərbaycanın  orta  paleoliti.  Bakı,  1999 
(rus dilində) 
Cəfərov  Ə.Q.  Azərbaycan  paleolitinin  nailiyyətləri  və 
Qafqazda  yeri.  Azərbaycan  arxeologiyası  və  etnoqrafiyası. 
2003, №1. 
Cəfərov  Ə.Q.  Qarabağın  paleolit  düşərgələri. 
Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası. 2003, №2. 
Cəfərov  Ə.Q.  Qədim  insanın  əmələ  gəlməsi  və 
formalaşmasına  aid  yeni  arxeoloji  və  paleoantropoloji 
tapıntılar. Arxeologiya və etnoqrafiya institutunun 10 illiyinə 
həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2003. 
Cəfərov Ə.Q. Azıx dünya arxeologiyasında. Akademik 
İqrar  Əliyevin  80  illiyinə  həsr  olunmuş  elmi  konfransın 
materialları. Bakı, 2004. 
Cəfərzadə  İ.M.  Qobustanın  qayaüstü  rəsmləri.  Bakı, 
1973 (rus dilində) 
Dmanisi. Tbilisi, 1998 (gürcü və rus dillərində). I cild. 
Dmanisi. Tbilisi, 2000 (gürcü və rus dillərində). II cild. 
Dmanisi.  Tbilisi,  2001,  (gürcü  və  rus  dillərində).  III 
cild. 
Əliyev İ.H. Midiya tarixi. Bakı, 1960 (rus dilində) 
Əliyev İqrar. Dağlıq Qarabağ: tarix, faktlar, hadisələr. 
Bakı, 1989. 
Əliyev İqrar. Qarabağ qədimlərdə. Qarabağ, 2004 (rus 
dilində) 
Əliyev İ.H. Atropatena tarixinin oçerki. Bakı, 1989 (rus 
dilində) 
Əliyev İ., Qədirov F. Qəbələ. Bakı, 1985. 
Əliyev K.H. Antik Qafqaz Albaniyası. Bakı, 1992 (rus 
dilində) 
Əfəndiyev O. Azərbaycan Səfəvilər dövləti. Bakı, 1993. 
Əliyev V.H. Boyalı qablar mədəniyyəti. Bakı, 1977. 
Hüseynov M.M. Uzaq daş dövrü. Bakı, 1973. 
Hüseynov M.M. Azərbaycan arxeologiyası (daş dövrü). 
Bakı, 1975. 
Hüseynov  M.M.  Azərbaycanın  qədim  paleoliti.  Bakı, 
1985 (rus dilində) 
Hüseynov  M.M.,  Cəfərov  Ə.Q.,  Məmmədov  Ə.V., 
Süleymanov M.B. Tağlar düşərgəsinin arxeologiyası və pa- 
217 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   66


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə