F. Köçərli adına RespublikaYüklə 253,03 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə9/9
tarix06.05.2018
ölçüsü253,03 Kb.
#42087
1   2   3   4   5   6   7   8   9

28 

 

toplanmış  bütün  təcrübədən  səmərəli  istifadə  edərək,  doğma, müstəqil  Azərbaycan  üçün  yeni  uğurlar,  nailiyyətlər  

gətirəcəklər.  Biz   müstəqil  Azərbaycanın   taleyini   gələcəkdə 

sizə  tapşıracağıq. Ona   görə    də    Azərbaycan    dövlətini     

yaşatmaq, inkişaf  etdirmək, tanıtmaq  üçün  hazır  olun”. Sonra söz aparıcalara verilir. 

I  aparıcı:  Hamınızı  xoş  gördük,  gənclərimiz  və  hörmətli 

qonaqlar!  Əziz  gənclər,  ulu  öndərimizin  çıxışında  eşitdiyiniz 

kimi  bugünkü  tədbirimiz  məhz  sizə  həsr  olunmuşdur. 

Ümummilli liderimizin də hər dəfə çıxışlarında qeyd etdiyi kimi 

Azərbaycan  gəncliyi  müstəqil  respublikamız  üçün  böyük 

nailiyyətlər  qazanmaq  iqtidarına  malikdir.  Bəs  bu  məqsədlərə 

çatmaq üçün biz gənclər nə etməliyik? 

II  aparıcı:  Bildiyimiz  kimi  inkişafa  gedən  yol  ilk  növbədə 

təhsildən  keçir.  Elə  bu  səbəbdən  də  hamınız  təhsilinizə, 

savadınızı  artırmağa  xüsusi  diqqətlə  yanaşmalısınız.  Dostlar, 

çalışın daima intellektual səviyyənizi, savadınızı inkişaf etdirin. 

Çünki vətənimizə layiqli bir vətəndaş kimi yetişmək üçün təhsil 

önəmli  şərtlərdən  biridir.  Konstitutiyamızın  da  42-ci 

maddəsində  göstərildiyi  kimi  hər  bir  vətəndaşın  təhsil  almaq 

hüququ  vardır.  Dövlətimiz  isə  hər  bir  gəncin  təhsil  almaq 

hüququnu təmin edir. Bu imkanlardan yararlanın, əziz gənclər!  

I  aparıcı:  Dostlar,  unutmayın  ki,  siz  artıq  cəmiyyətin  yetkin 

üzvüsünüz.  Hər  addımı  atmazdan  öncə  hərtərəfli  düşünün, 

ziyanlı vərdişlərdən uzaq olmağa çalışın. Heç bilirsinizmi ki, bu 

kimi vərdişlər insanın gələcək həyatında necə dərin yaralar aça 

bilər?  Elə  bu  səbəbdən  də  papiros  çəkmək,  içki  içmək, 

narkotikdən  istifadə  etmək  kimi  pis  vərdişlərdən  uzaq  olun. 
29 

 

Buna  nail  olmaq  üçünsə  ilk  növbədə  ətrafınıza  yaxşı  dostlar toplayın.  

II  aparıcı:  Unutmayın  ki,  dostluq  bütün  hisslərin,  bütün 

münasibətlərin  ən  ülvisi,  ən  əvəzolunmazı  və  ən  önəmlisidir. 

Dostluq  olmadan  sevgi  olmaz,  dostluq  olmadan  heç  bir 

münasibət  baş  tutmaz,  dostluq  olmadan  inam,  dəyər  və 

səmimiyyət  olmaz.  Atalarımız  əbəs  yerə  deməyiblər  ki, 

“Dostunu  mənə  göstər  sənə  kim  olduğunu  deyim”.  Odur  ki, 

özünüzə yaxşı dostlar qazanın və özünüz də yaxşı dost olmağa 

çalışın!  Gəlin  unutmayaq  ki,  dostluq  təkcə  insanların  şəxsi 

münasibəti  olmaqla  qalmır,  bu  zamanla  cəmiyyətdə 

münasibətlərin  yaxşılaşmasına,  qonşu  dövlətlərlə  əlaqələrin 

möhkəmləndirilməsinə gətirib çıxarır. 

 Oxucu Elmir Gəncəlinin “Dostluq” şeirini söyləyir. 

Bir gecə qələmi əlimə aldım  

Düşündüm dostluqda səhv etmişəm mən?  

İlk öncə yadıma mən səni saldım  

Gördüm xoş xatirələri məhv etmişəm mən! 

Yadımda qalmısan pis fikirlərlə  

Hər zaman dostuna demisən yalan 

Dar gündə sən məni vermisən ələ  

Əsl dost dostuna can verər qurban 

Heç kimə dost sözün demirəm indi  

O qədər yalançı dostlar görmüşəm  

Dost dedim çevrildim bir də gördüm ki

Artıq üzü üstə yerə düşmüşəm...  

I  aparıcı:  Unutmayaq  ki,  vətənimizi  yadellilərdən  qorumaq 

kimi mühüm bir vəzifə də biz gənclərin üzərinə düşür. Belə ki, 

hər bir oğlan hərbi xidmətini yerinə yetirməklə vətən qarşısında 30 

 

öz borcunu yerinə yetirməlidir. Vətənə məhəbbət, anaya, xalqa, ailəyə olan məhəbbət deməkdir. 

Oxucu  Mirvarid  Dilbazinin  “Vətən  oğulsuz  olmasın”  şeirini 

söyləyir. 

İgid oğul istəyir  

Vətən hər dar günündə  

Şücaətlə dayansın  

Mərdim düşmən önündə  

İgid oğul, ər oğul  

Vətənin şöhrətidir  

Tədbirli rəhbər oğul  

Xalqın səadətidir. 

Gül üstə gül bitirir  

Övladın fərliləri  

Vətən tarixi olur  

Elin hünərliləri.  

Sizə uğurlu yollar 

Şücaətli oğullar  

Vətənin qartalları!  

Qədirbilən xalqımız 

Bəzəyərək güllərlə  

Keçdiyimiz bu çətin,  

Bu əzablı yolları!  Gənclərin ifasında Cavanşir Quliyevin “Əsgər marşı” mahnısı 

səslənir və səhnədə Azərbaycan bayrağı dalğalanır. 

II aparıcı: İndi isə hamınızı gənc oxucularımızın hazırladığı 

səhnəciyə baxmağa dəvət edirik. Tələbələr səhnəyə çıxır. Onlar aralarında söhbət edirlər.  

I  tələbə:  Ay  uşaqlar,  deyirəm  həyatımız  elə  bil  ki,  kinolara 

bənzəyir. Necə düşünürsünüz? Gəlin bu barədə öz fikirlərimizi 
31 

 

deyək.  İlk  əvvəl  mən  başlayıram:  Tələbənin  ilk  günü  –  “Uşaqlığın son gecəsi” dir. Birinci kurs – “İnsan məskən salır” . 

II tələbə: İkinci kurs – “Geriyə yol yoxdur”, müəllim və patoq 

–  “Əlibaba və qırx quldur”. I  tələbə:  Tələbə  lövhə  qarşısında  –  “Sən  niyə  susursan?”, 

asanlıqla yaxşı qiymət yazan müəllim – “Onun böyük ürəyi”. III  tələbə:  Başdan  sovdu  dərs  –  “Gün  keçdi”,  axırıncı  dərs  – 

“Atları yəhərləyin”. I tələbə: Tələbə imtahanda – “Canlı meyit”, tələbə seminarda –  

“Bülbül qəfəsdə”. III tələbə: Tələbə yataqxanada – “Qərib cinlər diyarında”. 

II tələbə: Dərsdən qaçan tələbə – “Əhməd haradadır?”, dekan 

dəhlizdə – “Mixaylo şəhərdə”. IV tələbə: Payıza qalan tələbə – “Onu bağışlamaq olarmı?” 

II  tələbə:  Konspektsiz  tələbə  –  “Başsız  atlı”,  bufet  –  “Şərikli 

çörək”. 


I tələbə: Semestr imtahanı – “İstintaq davam edir”. 

III  tələbə:  Dövlət  imtahanı  –  “Axırıncı  aşırım”,  diplom 

müdafiəsi – “Dağlarda döyüş”. I tələbə: Uşaqlar, imtahan demişkən, deyirəm nə yaxşı oldu ki, 

imtahanları verib qurtardıq.  II  tələbə:  Amma  mən  axırıncı  imtahandan  kəsildim.  Bütün 

suallara cavab vermişdim. Bir sualdan başqa. Tələbələr: O hansı 

sualdır?  32 

 

II  tələbə: Müəllim soruşdu ki,  Rusiya  –  Yaponiya müharibəsi 

hansı  ölkələr  arasında  baş  vermişdir?  Mən  də  o  mövzunu 

oxumamışdım.  I tələbə: Hə çətin sualdır. Heç mən də bilmədim. Eybi yox gedək 

kitabdan taparsan.  Tələbələr səhnəni tərk edirlər, söz müdiriyyətə verilir. 

Müdiriyyətin çıxışı: Gənclər tarixin bütün dövrlərində inkişafın 

hərəkətverici qüvvəsi olub. Onların gücündən səmərəli istifadə 

olunanda  ölkə  də  tərəqqi  edir,  insanların  həyata  baxışı                   

da təzələnir, dövlət idarəçiliyinin, iqtisadiyyatın  mədəniyyətin  

inkişafına    rəvac    verən    mühüm  işlər  görülür.  Ümummilli           

lider Heydər Əliyevin uzaqgörənliklə  formalaşdırdığı  gənclər  

siyasəti  bu    gün  yeni  mərhələyə  qədəm qoymuşdur. Ulu öndər 

müasir   düşüncəli,  savadlı,  dünyagörüşlü  gənclik  yaratmağa  

çalışırdı  və  bütün  bunlara  nail  olmaq  üçün  onları müxtəlif 

ölkələrə  təhsil  almağa  göndərirdi.  Ulu   öndər  Heydər        

Əliyevin  gənclərlə  bağlı  imzaladığı 

 

bir 

 çox


 

 sənədlər  isə 

respublikanın

 

ictimai-siyasi  həyatında  gənclərin   daha  da   fəal iştirakı  üçün  şərait yaratmışdır. Vətənimizin inkişafı üçün bu 

gün    önəmli  postlarda  çalışan  gənclər  bu  siyasətin  nəticəsidir. 

Bəli,  artıq  bu  gün  Heydər  Əliyevin  arzuladığı  gənclik  yetişib. 

İndi onların  məqsədli  şəkildə    irəlilədiyi   bir   yol var.  Müasir 

gənclərimiz  həm  öz,  həm  də  ümumilikdə  Azərbaycanımızın 

gələcəyi  üçün  daim  təşkilati-hüquqi  çalışmalıdır.  Çox 

sevindirici haldır ki, Azərbaycanda müasir gənclər hərəkatının 

inkişafı üçün dövlət səviyyəsində kifayət qədər işlər görülmüş, 

uşaq  və  gənclərin  qeyri-hökumət  təşkilatlarının  yaradılması, 

fəaliyyətlərinin təşkili üçün sağlam mühit yaradılmış və hüquqi 

baza təkmilləşdirilmişdir. Bu gün Azərbaycan gəncliyi öz həyat 

və  yaradıcılığını  xalqına,  Vətəninə  və  dövlətinə  həsr  etməyə 

hazırdır.  Gəlin  vətənimizi  göz  bəbəyimiz  kimi  qoruyub  onun 

keşiyində duraq, Azərbaycanımızı gündən-günə inkişaf etdirək.  

 33 

 

Ədəbiyyat siyahısı 

 

 

Atakişiyev R. Gənc sahibkarın yaddaş kitabçası. - Bakı : Elm və Təhsil, 2013. - 140 s. : foto, rəngli foto, cədv.  

Azərbaycan  Uşaq  və  Gənclərin  Sülh  Şəbəkəsi  :  fotoalbom.  - 

Bakı : Təhsil Nəşriyyat-Poliqrafiya MMC, 2011.  Azərbaycan  Uşaq  və  Gənclərin  Sülh  şəbəkəsi  -10  il.  -  Bakı  : 

Oğuz evi, 2010.  Bünyadzadə K. Gəncliyin fəlsəfəsi. - Bakı : Nurlar, 2009. - 256 

s.  


 

Cəfərov H.   Azərbaycanda  gənclər  hərəkatı  (XX  əsr)  : 

monoqrafiya. - Bakı : Nurlan, 2009. - 458 s.  Dönər  Ə.  Yeniyetməlik  dövrünün  yol  xəritəsi  :  mənəviyyat 

hekayələri  - Bakı : Xəzər, 2009. - 143 s. : rəngli il.  Gənc  istedad-2012  :  İstedadlı  və  yaradıcı  Gənclərin  II 

Respublika toplantısı. Kataloq. - Bakı : [s. n.], 2012. - 104 s. : 

rəngli foto.  

“Gənclər - İnnovasiyalar - Kitabxanalar" Azərbaycan - Rusiya 

elmi-praktiki 

konfransın  materialları  =  Молодежь  - 

Инновации-Библиотеки  материалы  Азербайджанского  - 

российской  научно-практической  конференции.  -  Bakı  : 

Renessans,  2016.  -  256  s.  :  rəngli  foto.  -  Azərbaycan  və  rus 

dillərində. 

 

Hacıyev R.   Azərbaycan  gəncliyinin  himayədarı  :  Heydər 

Əliyevin  gənclər  siyasəti  (1993-2003-cü  illər.  -  Bakı  : 

Aspoliqraf, 2014. - 192 s. : rəngli foto.  

 

 34 

 

Kazımov  N.  Tarixin  canlı  səhifələri  [Elektron  resurs]  :  II 

Gənclər festivalı.  - Bakı : [s. n.], 2016. - 1 el. opt. disk (DVD-

ROM) ; 12 sm. Psixoaktiv  maddələr  istifadə  edən  şəxslərin  müəyyən 

edilməsinə  kömək  məqsədilə  təhsil,  gənclər  və  idman 

təşkilatlarının  əməkdaşları  üçün  metodik  tövsiyələr.  -  Bakı  : 

Time Print, 2014. - 48 s.  

 

Dövri mətbuatda 

 

Abdullayev  A.  Yeni  strategiya,  yeni  hədəflər  (2015-2025-ci 

illərdə  Azərbaycan  gənclərinin  İnkişaf  Strategiyası)  //  Təhsil 

problemləri. - 2015. - 01-07 iyul. - № 49/50. - S. 12.  Abdullayev  T.  Gələcəyin  etibarlı  təminatı  bilikli  və  bacarıqlı 

gənclərdən asılıdır // Səs. - 2016. - 24 fevral. - № 35. - S. 13.  Aslanov E. Uşaq və gənclərin fiziki və mənəvi inkişafı dövlət 

siyasətinin  prioritet  istiqamətlərindəndir  //  Səs.  -  2017.  -  21 

fevral. - № 32. - S. 10.  

Azadə  G.  Təhsil  pillələri  ilə  yüksələcək  peşə  sahibləri  : 

Mütəxəssislər  deyir  ki,  təkliflər  hazırlanarkən  gənclərin 

maraqları nəzərə alınıb // Kaspi. - 2017. - 17 noyabr. - № 194. - 

S. 6.  


Azəri  N.  Azərbaycanda  milli  dəyərlərə  bağlı  gənclər  ordusu 

formalaşıb  :  Ölkəmizdə  gənc  nəslin  milli  mənlik  şüurunun 

inkişaf etdirilməsi və vətənpərvər ruhda böyüməsi üçün dövlət 

tərəfindən mühüm addımlar atılır // Yeni Azərbaycan. - 2016. - 

25 fevral. - № 36. - S. 7.  

Bayramova  Z.  İlham  Əliyev  :  "Həm  beynəlxalq  müstəvidə, 

həm  ölkə  daxilində  mən  görürəm  ki,  bu  gün  böyüyən  gənclər 

xalqa, dövlətə bağlıdırlar" : 2 Fevral Ümumrespublika Gənclər 

Günüdür // Səs. - 2016. - 2 fevral. - № 19. - S. 8-9.  
35 

 

Bədəlov Ə.   Prezident  İlham  Əliyev:  Gənclər  gərək  milli 

ruhda tərbiyə alsınlar // Xalq qəzeti. - 2017. - 20 avqust. - № 181. 

- S. 7.  Cəfərli  S.  Sülhə  məhəbbət.  müharibəyə  nifrət  :  Gənclər 

vətənpərvərlik ruhda tərbiyyə olunurlar // Azərbaycan Müəllimi. 

- 2017. - 4 avqust. - № 29. - S. 6.  

Cəfərova  S.  Milli  mənlik  şüurunun  inkişafında  gənclərin  rolu 

əhəmiyyətlidir // Səs. - 2017. - 6 iyul. - № 117. - S. 13.  Eyyubova  G.  Heydər  Əliyev  və  gənclər  siyasəti  //  İki  sahil.  - 

2017. - 12 dekabr. - № 227. - S. 23.  Ələddinqızı N. 2 fevral  Ümumrespublika Gənclər Günüdür // 

Səs. - 2017. - 2 fevral. - № 19. - S. 7.  Ələddinqızı N. Azərbaycanda gənclər siyasəti dövlət siyasətinin 

mühüm  tərkib  hissəsidir.  :  Dövlət  başçısının  Sərəncamı  ilə 

Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  Ehtiyat  Fondundan 

Azərbaycan  Respublikasının  Prezidenti  yanında  Gənclər 

Fonduna 3 (üç) milyon manat ayrılıb // Səs. - 2017. - 21 aprel. - 

№ 69. - S. 10.  Ələddinqızı N. Bu gün Beynəlxalq Gənclər Günüdür // Səs. - 

2016. - 12 avqust. - № 145. - S. 6.  Ələsgərova  İ.  Gəncliyin  inkişafı  Azərbaycanda  dövlət 

siyasətinin mühüm tərkib hissəsidir : 2 fevral Gənclər Günüdür 

// Xalq qəzeti. - 2017. - 2 fevral. - № 23. - S. 3.  

Əliqızı Z. Uşaq və gənclərin fiziki və mənəvi inkişafı : tərbiyədə 

nəzarətlə qadağa qarışdırılmamalıdır // Kaspi. - 2017. - 28 fevral. 

- № 37. - S. 10.  

Əliyev  S.  Avropalılar  Gəncəni  daha  yaxından  tanıyacaqlar  : 

Gəncə 2016-cı il Avropa Gənclər Paytaxtı // Azərbaycan. - 2016. 

- 5 may. - № 96. - S. 6.  

 36 

 

Əliyeva İ. Gənclər dövlətin hərtərəfli qayğısı ilə əhatə olunublar 

: 12 avqust Beynəlxalq Gənclər Günüdür // Azərbaycan. - 2016. 

- 12 avqust. - № 174. - S. 5.  Fərəcova  Z.  Dövlətimiz  gənclərin  hərtərəfli  inkişafına  şərait 

yaradıb //Azərbaycan. - 2017. - 12 avqust. - № 174. - S. 2.  Gəncə "Avropa Gənclər Paytaxtı" adını layiqincə doğruldacaq 

: "Gəncə-2016-cı il Avropa Gənclər paytaxtı" layihəsinin rəsmi 

açılış mərasimi olub // Respublika. - 2016. - 5 may. - № 96. - S. 

3.  


Gəncə şəhərinin "2016-cı il Avropa gənclər paytaxtı" seçilməsi 

ilə  əlaqədər  tədbirlər  haqqında  Azərbaycan  Respublikası 

Prezidentinin Sərəncamı (24 fevral 2016-cı il) // Azərbaycan. - 

2016. - 25 fevral. - № 43. - S. 1.  Gəncəli  N.  Gəncənin  Avropa  gənclər  paytaxtı  seçilməsi 

Azərbaycan gənclərinin uğurudur // Palitra. - 2016. - 5 may. - № 

79. - S. 4.  

Gənclər  Təşkilatları  Milli  Şurasının  20  illik  yubileyi  qeyd 

olunub // Azərbaycan. - 2015. - 26 noyabr. - № 260. - S. 5.  

 

Gülyanə.  Azərbaycan  gəncliyi  bilik  və  bacarığı  ilə  seçilən 

gənclikdir : 2 Fevral Gənclər Günüdür // Səs. - 2016. - 3 fevral. 

№ 20. - S. 13.  

Xəlilov  Z.  Gəncə  artıq    Avropanın  Gənclər  paytaxtıdır  // 

Respublika. - 2016. - 6 mart. - № 52. - S. 5.  İbadov  E.  Gənclər  siyasəti  dövlət  siyasətinin  mühüm  tərkib 

hissəsinə  çevrilib  :  2  fevral  Gənclər  Günüdür  // Azərbaycan.  - 

2015. - 1 fevral. - № 24. - S. 4.  

İbrahimov  Z.  Bilikli,  bacarıqlı  gənclər  yetişdirmək  əsas 

vəzifəmizdir // Respublika. - 2017. - 5 oktyabr. - № 216. - S. 7. 

 37 

 

"2015-2025-ci  illərdə  Azərbaycan  gənclərinin  İnkişaf 

Strategiyası"nın  təsdiq  edilməsi  haqqında  Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (26 yanvar 2015-ci il) // 

Azərbaycan. - 2015. - 27 yanvar. - № 19. - S. 1. 

Qasımov H. Gəncə ona görə Avropanın Gənclər Paytaxtıdır ki 

// Xalq qəzeti. - 2016. - 19 aprel. - № 82. - S. 6.  Qasımov  H.  Gəncə  Avropa  gənclərini  2016-cı  ilin  paytaxtı 

adına layiq qarşıladı // Xalq qəzeti. - 2016. - 5 may. - № 96. - S. 

5.  

Qələndərli  N.  12  avqust  Beynəlxalq  Gənclər  Günüdür  : 

Azərbaycanda  gəncliyin  inkişafı  daim  dövlətin  diqqət 

mərkəzindədir // Yeni Azərbaycan. - 2016. - 12 avqust. - № 145. 

- S.  6.  Lalə.   Gənclər mədəni  mübadilənin  aparıcı  qüvvəsidir :  BMT 

Sivilizasiyalar  Alyansının  VII  Qlobal  Forumu  çərçivəsində 

Gənclər Forumu keçirilib // Mədəniyyət. - 2016. - 27 aprel. - № 

32. - S. 8.  Mirzəbəyli  İ.  Gənclər  siyasəti  Azərbaycan  dövlətinin 

fəaliyyətində  prioritet  istiqamətlərdəndir  :  2  Fevral  -  Gənclər 

Günü // Xalq qəzeti. - 2015. - 1 fevral. - № 24. - S. 1.  

Nərimanoğlu M. Yay məktəbləri : Məqsəd intelektual gənclərin 

formalaşdırılmasıdır // Azərbaycan. - 2017. - 3 avqust. - № 166. 

- S. 5.  

Rasimoğlu  C.  Gənc  nəslin  vətənpərvərlik  tərbiyəsi  dövlət-

gənclər siyasətinin əsas istiqamətlərindəndir // Səs. - 2015. - 8 

dekabr. - № 229. - S. 13.  

Rasimoğlu  C.  Gənc  nəslin  vətənpərvərlik  tərbiyəsi  dövlət-

gənclər siyasətinin əsas istiqamətlərindəndir // Səs. - 2016. - 29 

aprel. - № 76. - S. 14.  

 38 

 

Respublika  Uşaq-Gənclər  İnkişaf  Mərkəzi  yaradılıb  // 

Azərbaycan Müəllimi. - 2016. - 12 noyabr. - № 44. - S. 1.  

Rəcəbova  M.  Ulu  Öndər  Heydər  Əliyev  dövlət  təhlükəsizliyi 

sistemindəki  zəngin  peşəkarlıq  irsinin  öyrənilməsinə  gənclərin 

böyük  marağı  var  :  Dünən  Bakıda  "Heydər  Əliyev  -  dövlət 

təhlükəsizlik 

orqanlarının 

ilk 


Azərbaycanlı 

generalı" 

mövzusunda keçirilən Ümumrespublika konfransı bunu bir daha 

təsdiqlədi // Respublika. - 2017. - 4 may. - № 94. - S. 3.  Sevinc. Bilik iqtisadiyyatına keçiddə gənclərin rolu artırılacaq : 

2017-2021-ci  illər  ərzində  bu  istiqamətdə  konkret  nəticələrin 

əldə olunması hədəflənib // Həftə içi. - 2017. - 19 sentyabr. - № 

167. - S. 6.  Sevinc. Əlil gənclərin təhsil imkanları : Ekspertlərin fikrincə, bu 

kateqoriyadan olan insanların cəmiyyətə inteqrasiyası təhsildən 

başlayır // Həftə içi. - 2017. - 4 avqust. - № 137. - S. 3.  

Səfərova  G.  Azərbaycan  gəncliyinin  etibarlı  dayağı  :  Gənclər 

Fondunun yaradılmasından 5 il keçir // Xalq qəzeti. - 2016. - 17 

dekabr. - № 280. - S. 5.  

Tağıyev T.   Gənclər  Təşkilatları  Milli  Şurasının  sıralarında 

112 gənclər təşkilatı birləşib : Azərbaycan Respublikası Gənclər 

Təşkilatları Milli Şurası // Palitra. - 2015. - 26 noyabr. - № 218. 

- S. 6. 


Təhsil  müəssisələrində  uşaq  və  gənclərin  mənəvi  inkişafı, 

milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərlər ruhunda tərbiyə olunması 

tədbirlərinin gücləndirilməsi haqqında 2017-ci il üçün fəaliyyət 

planı : Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin (08 fevral 

2017-ci  il  tarixli,  87  №-li)  və  Azərbaycan  Respublikası  Dini 

Qurumlarla  İş  üzrə  Dövlət  Komitəsinin  (01  fevral  2017-ci  il 

tarixli,  12  №-li)  birgə  əmri  ilə  təsdiq  edilib  //  Azərbaycan 

Müəllimi. - 2017. - 11 fevral. - № 5. - S. 6.  

 39 

 

Turan  A.  Azərbaycan  gəncliyi  dövlətçilik  maraqlarına  böyük 

sədaqət  bəsləyir  :  2  fevral  Gənclər  Günüdür  //  Xalq  qəzeti.  - 

2016. - 2 fevral. - № 23. - S. 5.  Vahidoğlu  O.  Gənclərimiz  ölkə  Prezidenti  İlham  Əliyevin 

rəhbərliyi  ilə  yeni  uğurlara  imza  atırlar  :  2  Fevral  Gənclər 

Günüdür // İki sahil. - 2015. - 31 yanvar. - № 19. - S. 10.  

 

Vəlibəyov  R.  Prezident  İlham  Əliyevdən  Azərbaycan 

gəncliyinə  növbəti  mükafat  :  Dövlət  başçısının  "2015-2025-ci 

illərdə  Azərbaycan  gənclərinin  İnkişaf  Strategiyası"nın  təsdiq 

edilməsi  haqqında  sərəncamı  gənclərə  qayğı  və  diqqətin 

keyfiyyətcə yeni mərhələyə daxil olduğunun təsdiqidir : 2 fevral 

Gənclər Günüdür  // Azərbaycan. - 2015. - 1 fevral. - № 24. - S. 

4.  


Yusifli  R.  Dövlət  gənclər  siyasəti  Azərbaycanda  prioritet 

sahələrdən biridir // Respublika. - 2016. - 5 mart. - № 51. - S. 5.  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  


40 

 

      Gənclər gələcəyimizin qurucularıdır        (metodik vəsait)

 

 

 

 

 

 

Ünvan:AZ-1022 Bakı şəh.,S.Vurğun küç.88; 

E-mail: childlibbaku@yahoo.com 

URL:www.clb.az 

 

 

 

F.Köçərli adına Respublika 

Uşaq Kitabxanasında 

çap olunmuşdur. 

Sifariş: 5 

Çapa imzalanmışdır:8.01.2018 

Tirajı:100 

Pulsuz 


 

 

 

  

 

Yüklə 253,03 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə