Fərruxə Umarova Mayıl MustafayevYüklə 351,45 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/12
tarix30.12.2017
ölçüsü351,45 Kb.
#18647
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Fərruxə Umarova

Mayıl Mustafayev

F Dizayn

Fatimə  Binti  Əsəd......................................................................

“Yeni Roma” necə  İstanbul oldu?.............................................

Bəxt və qismət insanlara necə təsir edir?...................................

Cinayətsiz cəmiyyət nəzəriyyə və təcrübə.................................

Uşaqların inkişafına səbəb olan 25 vasitə..................................

Vicdan azadliğinin qorunmasinda Azərbaycanin “vicdani”......

Babam üçün ən gözəl hədiyyə...................................................

İslam irsini baltalayan və buna seyrçi olan müsəlmanlar..........

Miqyasi ölçülə bilməyən cinayət...............................................

Правила чтения корана............................................................

Mikayıl  Müşfiq..........................................................................

Cəmiyyətdə imanı necə qoruyaq?..............................................

Mübarizin şəhidlik dərsi.............................................................

Uşaqlara necə ad seçək?.............................................................

Ömür...........................................................................................

Su................................................................................................

2

46

8

1113

16

1719

21

2325

27

2930

32Fatimeyi-Zəhranın (ə) adı Əlinin (ə) mübarək adı 

cazibəsi həmişə o qadını özünə çəkirdi. Bir gün o - 

ilə qoşa çəkildiyi kimi, başqa bir Fatimənin adı da 

İlahinin  bəxş  etdiyi  övlada  -  o  nur  mənbəyinə 

müttəqilərin  mövlasının  -  Əmirəl-mömininin 

hamilə  ikən  yenə  də  Allah  evinə  getmişdi.  Və 

adının  yanındadır.  Burada  zaman  və  tarix 

bətnində  daşıdığını  o  müqəddəs  yerdə  azad  etdi. 

baxımından bir qədər arxaya qayıtmalıyıq ki, Əli 

Allahın  iradəsi  ilə  Fatimə  binti  Əsəd  yeni 

bin  Əbi  Talibin  -  o  İslam  qəhrəmanının,  şiələrin 

doğulmuş müqəddəs körpəsini özgələrdən uzaq bir 

məsum  rəhbərinin  pak  və  namuslu  anası  Fatimə 

yerdə - səma mələklərinin köməyilə Kəbə evinin 

binti Əsəd haqqında söz açaq. 

içində  dünyaya  gətirdi.  Beləliklə,  Fatimə  binti 

Elə təkcə Əlinin (ə) anası olmağın özü aydındır ki, 

Əsəd Allahın  evini  öz  evi  və  övladının  evi  etdi. 

bəşəriyyət tarixini dolaşan əzəmətli bir iftixardır. 

Doğrudan  da,  ondan  başqa  yer  üzündə  heç  bir 

Lakin  bu  hörmətli  qadının  iftixarı  təkcə  bunda 

qadın belə bir iftixara nail olmamış - öz övladını 

deyil.  Çünki  Əlinin  (ə)  -  bu  qəhrəman  imam  və 

Allahın  evində,  səma  mələkləri  qanadlarının 

rəhbərin,  Peyğəmbərin  (s)  həqiqi  canişininin 

ürəkoxşayan kölgəsində dünyaya gətirməmişdir.

təvəllüdündən əvvəl də Fatimə binti Əsədin yüksək 

Başqa  bir  iftixar  isə  odur  ki,  İslamı  ilk  qəbul 

məqamı,  sonsuz  hörmət  və  nüfuzu  var  idi.  O 

edənlər sırasında birincilərdən və ulu Peyğəmbərə 

zamana kimi heç bir xanım belə yüksək məqama 

(s)  iman  gətirənlərdən  oldu.  O  cəhalət  və  küfr 

çatmamışdı. Bəli, Fatimə binti Əsədin yüksək və 

mühitində  on  birinci  bəşər  övladı  oldu  ki,  adı 

misilsiz məqamı önündə dünyanın gözləri qamaşır, 

Allahın  Elçisinin  (s)  adının  yanında,  dünya 

insanların ağlı başlarından çıxırdı. Onun bu yüksək 

tarixinin qəlbində yazıldı və İslam aynasında əbədi 

məqamı Kəbə ilə, Uca  Tanrının o pak və müqəddəs 

əks olundu. 

evi ilə ünsiyyətdə olmasına görə idi. Bu ünsiyyət 

Fatimə  binti  Əsədin  həyat  tarixçəsi  bir  tərəfdən 

peyğəmbərlikdən  qabaq  -  İslamın  dünyaya  işıq 

büsbütün  paklıq  və  ismət,  digər  tərəfdən  isə 

saçan  günəşi  doğmamışdan  əvvəl  görünməmiş 

böyüklük və əzəmətdir. Elə bir şəffaf ayna kimidir 

dərəcədə  böyük  və  dərin  idi. Allah  evinin  güclü 

ki,  hansı  bucağından  baxsan,  onda  böyüklük  və Fatimə Binti Əsəd

2


gözəllik təsvirinin əks olunduğunu görmüş olarsan. 

anası  kimi  sevir,  onun  yanında  anasızlıq  dərdini 

Həmin bucaqlardan və heyrətdoğurucu təsvirlərdən 

nisbətən  az  çəkirdi.  Peyğəmbərin  (s)  Fatimə  binti 

biri budur ki, Allahın iradəsilə İslam peyğəmbərinin 

Əsədə məhəbbət və əlaqəsi elə böyük və sonsuz idi 

(s) uşaqlıq və yeniyetməlik illəri onun mehribanlığı 

ki, o böyük qadın dünyasını dəyişərkən cənazəsinin 

və  analıq  qayğısının  sayəsində  başa  gəldi.  Bu,  elə 

başında bərk-bərk ağladı və ona ehtiramla yas tutdu. 

illər idi ki, Peyğəmbərin (s) hörmətli əmisi, Əlinin 

İslam tarixinə aid mənbələrdə qeyd olunduğu kimi, 

(ə)  sevimli  atası  Əbu  Talib  yetim  qalmış  qardaşı 

Peyğəmbər  (s)  öz  mübarək  kəlamı  ilə  buyurdu  ki, 

oğlunun - Məhəmməd bin Abdullahın (s) himayəsini 

mən  mehriban  anamı  və  ürəyiyanan,  fədakar 

öz öhdəsinə götürmüşdü. Hələ təvəllüdündən qabaq 

köməkçimi itirdim. Elə bir kəsi əldən verdim ki, öz 

atasını və körpəliyində anasını itirmiş Peyğəmbər (s) 

övladlarından  da  artıq  qayğıma  qalır,  dürməyimi 

kiçik  yaşlı  ikən  sevimli  babası  Əbdül  Müttəlib  də 

tutur,  məni  yedirib-içirməyincə,  məndən  sarı  tam 

dünyasını  dəyişdi,  aqibət  sarayına  tələsdi.  Cənab 

rahat olmayınca başqa ailə üzvlərinə qulluq etmirdi. 

Əbu Talib Allahın Elçisini (s) öz övladlarından biri, 

Bu  ana-övlad  ünsiyyəti  və  əlaqəsinə,  ikitərəfli 

hətta  onlardan  daha  əziz  bir  ciyərparası  kimi  öz 

məhəbbətə görə Peyğəmbər (s) onun vəfatı zamanı 

evinə apardı və onu öz məhəbbət qayğısı altına aldı. 

bütün  varlığı  ilə  ağladı,  öz  mübarək  libası  ilə  onu 

Beləliklə,  Peyğəmbər  (s)  böyüyənədək  və  özü 

kəfənlədi  və  pak  cənazəsi  üstündə  qırx  təkbirlə 

həyatını  idarə  etmək  qüdrətinə  çatanadək  Əbu 

namaz qıldı. Nəhayət, dəfni zamanı da öz mübarək 

Talibin evində onun ailə üzvlərindən biri kimi qaldı. 

ayağı ilə o böyük qadının qəbrinə daxil oldu ki, ona 

Burada  Fatimə  binti  Əsədlə  bağlı  məsələ  ondan 

əmin-amanlıq və rahatlıq bəxş etsin və onun dəfnini 

ibarətdir  ki,  Abdullahın  kiçik  yaşlı  yetim  uşağı 

İslam tarixində ən pak dəfn mərasimlərindən birinə 

hörmətli əmisinin yanında onun evinə daxil olarkən 

çevirsin.  Bəli,  bütün  bu  işləri  Peyğəmbər  (s)  o 

bu  möhtərəm  qadın  Əbu  Talibin  həyat  yoldaşı  və 

vaxtadək heç kim üçün görməmiş və ondan sonra da 

evin  xanımı  kimi  o  həzrəti  açıq  ürəklə,  mehriban 

kimsə üçün bu qaydada yerinə yetirməmişdi. Fatimə 

rəftarla, xoş sifətlə və böyük məhəbbətlə qarşıladı. 

binti  Əsədin  böyüklüyü  və  paklığının  bir  parçası 

Bu  müqəddəs  vücudu  istəkli  balası  kimi  şirin 

belə idi...

canından da əziz tutaraq ona qəlb evində yer verdi. 

Peyğəmbər (s) əziz əmisinin evində yaşadığı bütün         

müddət  ərzində  bu  böyük  qadın  bir  an  belə  öz HARAY

məhəbbət və qayğısını o həzrətdən əsirgəmədi. 

Peyğəmbər (s) də bu pak və fədakar qadını mehriban 

3
Yüklə 351,45 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə