İnfeksiya


) Aşağıdakılardan hansı quduzluq virusunun daşıyıcılarıdır?Yüklə 1,46 Mb.
səhifə12/15
tarix17.09.2017
ölçüsü1,46 Mb.
#218
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

752) Aşağıdakılardan hansı quduzluq virusunun daşıyıcılarıdır?

A) sağlam virusdaşıyıcı

B) gəmiricilər

C) quşlar

D) ayılar

E) xəstə insan, heyvan


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шаханина И.Л. руководство по эпидемиологии инфекционных болезней, М., Медицина, 1993, т.1, 192 с.
753) Quduzluq xəstəliyinin inkubasiya dövrü nə qədərdir?

A) 1 ay


B) 2 ay

C) 15-20 gün

D) 6 ay

E) 5-10 gün


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
754) Quduzluq xəstəliyinin törədicisi hansı cinsə daxildir?

A) Rabdovirus

B) Morbillivirus

C) Reovirus

D) Rinovirus

E) Rubivirus


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
755) Quduzluq xəstəliyi zamanı hansı sistem zədələnir?

A) ürək-damar sistemi

B) tənəffüs sistemi

C) mədə-bağırsaq sistemi

D) sümük-əzələ sistemi

E) sinir sistemi


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
756) Quduzluq xəstəliyinin klinik dövrləri hansıdır?

A) prodromal, oyanma

B) sarılıq dövrü

C) fəsadlaşma

D) xronik

E) yarımkəskin


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
757) Quduz heyvan dişləmiş nahiyyədə nə baş verir?

A) səpgilər

B) infiltrat, qranuloma

C) hiperemiya

D) qaşınma, qıcolma, hiperesteziya

E) ödem
Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.


758) Aşağıdakı əlamətlərdən hansı quduzluq zamanı olmur?

A) aerofobiya

B) hidrofobiya

C) diplopiya, sardonik gülüş

D) fotofobiya

E) akustikofobiya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
759) Quduzluq xəstəliyini hansı xəstəliklərlə diferensə etmək lazımdır?

A) Vəba


B) Tetanus, ensefalitlər

C) Botulizm

D) Qızılca

E) Taun
Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.


760) Quduzluq xəstəliyinin müalicəsində hansı preparatlar istifadə edilir?

A) antibiotiklər

B) antihistamin preparatlar

C) quduzluq əleyhinə zərdab, vaksin

D) hormonal preparatlar

E) immunomaks, zoviraks


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
761) Quduzluq zamanı baş beynin ammon buynuzlarında hansı törəmələr əmələ gəlir?

A) infiltrat

B) limfoma

C) Babeş-Neqri dənəcikləri, fibroz qranulömalar

D) şiş

E) abses
Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.


762) Tetanusu aşağıdakı hansı xəstəliklərlə differensasiya etmək olar?

A) qarayara ilə

B) meninqokokk infeksiyası ilə

C) malyariya ilə

D) poliomielit ilə

E) qarın yatalağı ilə


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
763) Tetanusun spesifik müalicəsində tətbiq edilən preparatlar hansıdır?

A) delagil

B) antitoksik zərdab

C) normal insan immunoqlobulini

D) heparin

E) sulfadimezin


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
764) Manqo xəstəliyinin törədicisi hansıdır?

A) Pseudomonas mallei

B) Staphylococcus aureus

C) Corynebacterium diphteriae

D) Vibrio cholerae

E) Campylobacter yeyuni


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
765) Manqo xəstəliyində infeksiya mənbəyi hansıdır?

A) xəstə insan

B) gəmiricilər

C) quşlar

D) bakteriyadaşıyıcı

E) xəstə at, pişik


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
766) Aşağıdakılardan hansı Manqo xəstəliyinin klinik formasıdır?

A) silinmiş

B) kəskin, xronik

C) latent

D) yarımkəskin

E) kataral


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
767) Manqo xəstəliyi zamanı hemoqramda hansı dəyişikliklər baş verir?

A) neytrofil leykositoz, EÇS-in artması

B) limfopeniya

C) monositoz

D) neytropeniya

E) limfositoz


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
768) Manqonun dəri formasında hansı dəyişikliklər əmələ gəlir?

A) ekzema, neyrodermit

B) limfaqranulamatoz

C) artrit, bursit

D) abses, limfadenit, limfanqit

E) karbunkul, furunkul


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
769) Manqo xəstəliyinin əsas əlamətləri hansıdır?

A) qızdırma, hepatolienal sindrom

B) qızdırma, ekzema, səpgilər

C) qabırğaaltı əzələlərin qıcolması, təngnəfəslik, bronxit

D) qızdırma, mialgiya, artralgiya

E) hemorragik, qaraciyərin böyüməsi


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
770) Manqonun diferensial diaqnostikası hansı xəstəliklərlə aparılmalıdır?

A) qara yara, meliodoz

B) vəba, yersinioz

C) dəri vərəmi

D) taun, tulyaremiya

E) limfoqranulomatoz


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
771) Manqonun xronik forması hansıdır?

A) silinmiş

B) residivləşmə

C) yarımkəskin

D) kəskinləşmə

E) latent


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
772) Manqonun laborator müayinə üsulu hansıdır?

A) immunoloji

B) bioloji sınaq

C) bakterioloji, seroloji

D) polimeraza zəncirvarı reaksiya

E) dəri-allergik sınağı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
773) Manqo xəstəliyinin etiotrop müalicə preparatı hansıdır?

A) sulfanilamidlər

B) nistatin

C) tetrasiklin sırası antibiotikləri

D) hormonal preparatlar

E) penisillin və onun preparatları


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
774) G.Rudnevə görə taunun hansı forması daha təhlükəlidir?

A) dəri forması

B) bubon forması

C) dəri-bubon forması

D) ağciyər forması

E) bakteriyadaşıyıcılar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
775) Taun xəstəliyinin keçiriciləri hansı həşarətlardır?

A) bitlər

B) moskitlər

C) gənələr

D) ağcaqanadlar

E) birələr


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
776) Taunun ağır formasının patogenezində üstünlük təşkil edən nədir?

A) daxili orqanlarda septik-piemik ocaqların yaranması

B) toxuma tənəffüsünün pozulması

C) fibrinoliz, qanın laxtalanma sisteminin pozulması

D) infeksion-toksik şok

E) ağciyər tənəffüsünün pozulması


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
777) Taun xəstədiyinin törədicisi hansıdır?

A) Clostridium botulinum

B) Shigella sonnei

C) Clostridium tetani

D) Salmonella typhi

E) Yersiniya pestis


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
778) «Təbaşirlə örtülmüş dil» aşağıdakı hansı infeksiya zamanı olur?

A) vəba


B) taun

C) dizenteriya

D) yersinioz

E) qarın yatalağı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
779) Taun infeksiyası zamanı aşağıdakı əlamətlərdən hansı olmur?

A) qusma


B) Bubon

C) limfangitlər

D) dilin böyüməsi və quruluğu

E) hərarətin yüksəlməsi


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
780) Aşağıdakılardan hansı taun zamanı mühüm diaqnostik əlamət sayılır?

A) ürəkbulanma, qusma

B) qaraciyər, dalağın böyüməsi

C) yüksək hərarət

D) hemorragiyalar

E) bubonun ətrafında periadenitin əmələ gəlməsi və bubonun konturunun hamarlaşması


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
781) Aşağıdakı hansı əlamət «quru» taun pnevmoniyası üçün səciyyəvidir?

A) ağciyərlərdə xırıltılar

B) yüksək hərarət

C) cüzi tüpürcək ifrası

D) döş qəfəsində ağrı

E) üzücü öskürək


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
782) «Nəm» taun pnevmoniyası üçün nə xarakterikdir?

A) döş qəfəsində kəsici ağrı

B) əzələ ağrıları

C) quru öskürək

D) taxikardiya

E) çoxlu bəlğəm ifrazı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
783) Aşağıdakı hansı əlamət taundan şübhələnməyə əsas verir?

A) qızdırmanın olması

B) intoksikasiya əlamətləri

C) limfatik düyünlərdə hemorragiya

D) ürək-damar sisteminin zədələnməsi

E) sinir sisteminin zədələnməsi


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
784) Dabaq xəstəliyinin törədicisi hansıdır?

A) Rubivirus

B) Polinosa morbillarum

C) Morbillivirus

D) Rinovirus

E) Aphtovirus


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
785) Dabaq xəstəliyində hansı elementlər əsas deyildir?

A) yüksək hərarət

B) selikli qişada xoralar

C) cinsiyyət üzvlərində xoralar

D) selikli qişalarda avtalar

E) bağırsaqda xoralar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
786) Dabaq infeksiyası zamanı infeksiya mənbəyi hansıdır?

A) itlər


B) xəstə insan

C) iribuynuzlu qaramal, donuz

D) gəmiricilər

E) ev quşları


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
787) Dabaq virusu hansı orqanlarda fiksə olunur?

A) baş tükü

B) sümüklər

C) əzələlər

D) qaraciyər

E) selikli qişalar, döl, dırnaqətrafı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
788) Dabaq xəstəliyinin inkubasiya dövrü nə qədərdir?

A) 2 həftə

B) 6-12 saat

C) 1 aya qədər

D) 15-20 gün

E) 2-12 gün


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
789) Aşağıdakılardan hansı dabaq xəstəliyi üçün səciyyəvidir?

A) hepatolienal sindrom

B) qızdırma, sarılıq, səpgi, qusma

C) afoniya, diplopiya, ptoz

D) titrətmə, əzələ ağrıları, büküşlərdə səpgi

E) sağ qabırğaaltı nahiyədə ağrı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
790) Dabaq xəstəliyini hansı xəstəliklə diferensə etmək lazımdır?

A) kataral angina

B) məxmərək

C) su çiçəyi

D) nekrotik, aftoz stomatit, lakunar, herpetik angina

E) qızılca


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
791) Dabaq xəstəliyinin müalicəsində hansı preparatlar işlədilir?

A) antihistamin preparatlar

B) hormonal preparatlar

C) Prednizolon, oksikorol məlhəmi, zoviraks

D) ferment preparatları

E) antibiotiklər


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
792) Aşağıdakı hansı əlamət taunun dəri formasını qarayaranın dəri formasından fərqləndirir?

A) dəri səthində iltihabi ocağın olması

B) dəridə xoraların olması

C) regionar limfadenitin olması

D) əzələ ağrıları

E) hərarətin olması


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
793) Aşağıdakılardan hansı taun mikroblarının koloniyasıdır?

A) boz


B) qara rəngli

C) kənarları naxışlı, şəffaf

D) şəffaf, kənarları hamar

E) çəhrayı, hamar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
794) «Krujevalı yaylıq» koloniyaları aşağıdakı hansı infeksiya törədicilərinə xasdır?

A) stafilokok

B) vəba

C) taun


D) şigelyoz

E) salmonelyoz


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
795) Qarayaranın diaqnostikasında daha çox diaqnostik əhəmiyyət kəsb edən üsul hansıdır?

A) dəridaxili sınaq

B) immunflüoressensiya reaksiyası

C) immunferment analiz üsulu

D) askoli termopresipitasiya reaksiyası

E) bioloji sınaq


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
796) Qarayaranın törədiciləri hansılardır?

A) C.botulinium

B) C.tetani

C) B.anthracis

D) S.typhi

E) B.cereus


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
797) Qarayaranın erkən və retrospektiv diaqnostikası hansı üsulla aparılır?

A) termopresipitasiya reaksiyası

B) Antraksinlə dəridaxili sınaq

C) bioloji sınaq

D) immunferment analiz üsulu

E) immunfluoressensiya reaksiyası


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
798) Qarayara törədicilərinin koloniyaları necə olur?

A) hamar rəngsiz

B) kənarları çıxıntılı sap kələfi

C) kənarları çıxıntılı, səthi hamar

D) ağ rəngli, qidali mühit səthindən qalxmış

E) çəhrayı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
799) Askoli termopresipitasiya reaksiyası qarayara antigeninin hansı xüsusiyyətinə əsaslanır?

A) somatik antigeninin növspesifik olması

B) somatik antigenin termostabil olması

C) somatik antigenin qrupspesifik olması

D) kapsullu protein antigeninin olması

E) somatik antigenin teriolabil olması


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
800) Ətli-peptonlu bulyonda qarayara basilləri necə bitir?

A) bulyon qaralar

B) sınaq şüşəsinin səthində çöküntü kimi

C) sınaq şüşəsinin dibində pambıq topası şəklində

D) bulyon tam bulanır

E) bulyon 2 hissəyə ayrılır


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
801) «Stefanski simptomu» aşağıdakı hansı infeksiya zamanı olur?

A) tulyaremiya

B) yersinioz

C) taun


D) salmonelyoz

E) qara yara


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
802) Stefanski simptomu nədir?

A) qartmağın altında sərt birləşməsi infiltratın olması

B) ödem nahiyəsinə vurulan zərbənin həlmşikvari titrəyiş törəməsi

C) ödem nahiyəsinin ətraf toxuma ilə

D) ödem nahiyəsinin bərkiməsi

E) qarayara qartmağının ətrafında iltihabi yastığın əmələ gəlməsi


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
803) Qarayaranın dəri formasının erizipeloid növü üçün nə səciyyəvidir?

A) dəridə hematogen-metastatik ikincili səpmə

B) içərisində şəffaf maye olan sudurcuğun inkişafı

C) içərisində irinli maye olan sudurcuğun inkişafı

D) içərisində hemorragik maye olan sudurcuğun inkişafı

E) tünd-qırmızı-bənövşəyi sudurcuğun inkişafı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
804) Qarayara zamanı mühüm diferensial-diaqnostik əlamət hansıdır?

A) karbunkulun nekroz zonasının ağrısız olması

B) karbunkulun ətrafında ödem olması

C) limfadenit, limfangit

D) yüksək hərarət

E) qaraciyər, dalaq böyüməsi


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
805) Qarayaranın septik formasının ağciyər variantında ölümün səbəbi nədir?

A) bağırsaq keçməməzliyi

B) infeksion-toksik şok

C) ağciyər ödemi

D) hemorragik-eksudatlı plevrit

E) peritonit


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
806) Qarayaranın septik formasının bağırsaq variantında ölümün səbəbi nədir?

A) ağciyərin ödemi

B) hemorragik-eksudativ plevrit

C) infeksion-toksik şok

D) bağırsaq keçməməzliyi

E) peritonit


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
807) Qarayaranın spesifik müalicəsində hansı preparat işlədilir?

A) desensibilizasiyaedici preparatlar

B) benzilpenisillin

C) interferon

D) qarayara əleyhinə qamma-qlobulin

E) kortikosteroidlər


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
808) «Yenidoğulmuşların qranulomatozu» aşağıdakılardan hansıdır?

A) Legionelyoz

B) Listerioz

C) şigelyoz

D) salmonelyoz

E) yersinioz


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Transmissiv infeksiyalar

809) Malyariya parazitləri aşağıdakı hansı növ parazitlərə aiddir?

A) Eritrositdaxili

B) hüceyrədaxili obliqat

C) nüvədaxili

D) çoxhüçeyrəli

E) çoxnüvəli


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
810) Birincili leyşmaniomanın antroponoz tipi zoonoz tipindən nə ilə fərqlənir?

A) leyşmaniomanın lap əvvəldən böyük olması

B) yüksək qızdırma

C) qarında ağrı

D) anemiya

E) limfa düyünlərinin böyüməsi


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
811) Visseral leyşmaniozun daimi əlaməti nədir?

A) qarında ağrı

B) güclü tərləmə

C) hepatosplenomeqaliya

D) əzələ, oynaq ağrıları

E) limfadenit


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
812) Aşağıdakı hansı temperatur əyrisi visseral leyşmanioz üçün səciyyəvidir?

A) vunderlix tipli

B) dalğavarı

C) subfebril

D) qayıdan

E) daimi
Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.


813) Qanın morfoloji tərkibində baş verən hansı dəyişiklik visseral leyşmanioz üçün xasdır?

A) monositoz

B) limfositoz

C) qranulo-sitopeniya, aqranulositoz

D) neyropeniya

E) leykositoz


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
814) Aşağıdakı hansı klinik əlamətin olması visseral leyşmanioz və dizenteriyanı eyniləşdirir?

A) anemiya

B) uzun müddətli hərarət

C) ishal


D) baş ağrıları

E) əzələ ağrıları


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
815) Aşağıdakı hansı laborator müayinə üsulu visseral leyşmanioz zamanı daha informativdir?

A) bioloji sınaq

B) lateks-aqlütinasiya reaksiyası

C) seroloji

D) sümük iliyi punktatının müayinəsi

E) immunoloji


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
816) «Borovski xəstəliyi» adı altında leyşmaniozun hansı forması nəzərdə tutulur?

A) Amerika dəri leyşmaniozu

B) dəri leyşmaniozu

C) Aralıq dənizi visseral leyşmaniozu

D) visseral leyşmanioz

E) Hindistan kala-azarı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
817) Kala-azar zamanı dəri örtüyünün tünd-qara rəngdə olması nə ilə əlaqədardır?

A) hipoadrenokortisizm və ya akortisizm

B) piqment mübadiləsinin pozulması

C) hipertireoidizm

D) qaraciyər funksiyasının pozulması

E) hiperadrenotisizm


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
818) Köhnə dünya dəri leyşmaniozu zamanı xoralar adətən bədənin hansı nahiyəsində olur?

A) döş qəfəsində

B) üzdə və yuxarı ətraflarda

C) yuxarı ətraflarda

D) qarında

E) kürək nahiyəsində


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
819) Köhnə dünya dəri leyşmaniozu zamanı əmələ gələn çapığın xarakteri necə olur?

A) kənarları girintili-çıxıntılı

B) kənarları hamar

C) kəskin seçilən

D) «ştamlanmış»

E) səthi çapıqlar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
820) Antroponoz dəri leyşmaniozunda qabarın başlaması ilə çapığın formalaşması arasında nə qədər vaxt keçir?

A) 3 ay


B) bir il

C) 10 ay


D) iki il

E) 5 il
Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.


821) Zoonoz tip dəri leyşmaniozunda xoralar adətən bədənin hansı hissəsində lokalizə olunur?

A) aşağı ətraflarda

B) yuxarı ətraflarda

C) sifətdə

D) döş qəfəsi nahiyəsində

E) qarın nahiyəsində


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
822) Aşağıdakı əlamətlərdən hansı Amerika dəri leyşmaniozunun ən mühüm xüsusiyyətidir?

A) əsnəkdə hiperemiya

B) hipersplenizm

C) selikli qişaların patoloji prosesə cəlb olunması

D) qarın nahiyəsində səpgilər

E) yüksək, uzun müddətli hərarət


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
823) Romanovski üsulu ilə boyadıqda malyariya parazitinin protoplazması hansı rəngə boyanır?

A) göy


B) çəhrayı

C) mavi


D) qırmızı

E) qəhvəyi


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
824) Malyariya parazitinin inkişafını son mərhələsində onun protoplaz¬masında nə görünür?

A) piqment

B) hüceyrədaxili əlavələr

C) qamçılar

D) nüvə

E) vakuollar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.


Yüklə 1,46 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə