İnfeksiya


) Respirator-sinsitial virus infeksiyası üçün nə xarakterikdir?Yüklə 1,46 Mb.
səhifə7/15
tarix17.09.2017
ölçüsü1,46 Mb.
#218
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

393) Respirator-sinsitial virus infeksiyası üçün nə xarakterikdir?

A) yuxarı tənəffüs yollarının iltihabı

B) faringit

C) tonzillit

D) sinusit

E) aşağı tənəffüs yollarının iltihabı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
394) Respirator-sinsitial virusun hansı kultural əlaməti onu digər respirator viruslardan fərqləndirir?

A) yalnız ilkin hüceyrə kulturasında çoxalır

B) yalnız köçürülən hüceyrə kulturasında çoxalır

C) toyuq embrionunda çoxalmır

D) sintetik qidalı mühitlərdə çoxalır

E) yalnız toyuq embrionunda çoxalır


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
395) Respirator-sinsitial infeksiya zamanı ölümün əsas səbəbi nədir?

A) ağciyər absesi

B) Atelektaz, emfizema

C) tənəffüs əzələlərinin iflici

D) kəskin ürək çatışmazlığı

E) traxeyanın stenozu


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
396) Hansı ağırlaşmanın meydana çıxması respirator-sinsitial infeksiyanı digər respirator infeksiyalardan diferensə etməyə kömək edir?

A) irinli otit

B) taxipnoe, sianoz

C) pnevmoniya

D) bronxit

E) frontit


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
397) Ornitozun törədicisi C. psittoci hansı növ mikroorqanizmdir?

A) göbələkdir

B) virus və rikketsiyalar arasında aralıq mövqe tutur

C) parazitdir

D) bakteriyadır

E) virusdur


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
398) Bəzi antibiotiklərə (tetrasiklin, levomisetin) həssas olması xlamidiyaları hansı mikroorqaizmlərdən fərqləndirir?

A) bakteriyalardan

B) Viruslardan

C) basillərdən

D) parazitlərdən

E) Göbələklərdən


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
399) Ornitozun retrospektiv diaqnostikasında hansı üsuldan istifadə edilir?

A) neytrallaşma reaksiyası

B) dəri-allergik sınağı

C) komplementin birləşmə

D) hemaqlütinasiyanın tormozlanma reaksiyası

E) immunferment analiz üsulu


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
400) Aşağıda qeyd olunan hansı klinik əlamətlər Ku-qızdırmasından fərqli olaraq ornitozda olmur?

A) retroorbital və göz almalarının hərəkəti zamanı ağrı

B) nazofaringit

C) əzələ ağrıları

D) atipik pnevmoniya

E) hepatosplenomeqaliya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
401) Aşağıdakı hansı klinik əlamətlər qripdən fərqli olaraq ornitorzda olur?

A) oynaq ağrıları

B) güclü tərləmə, üşütmə

C) baş ağrıları

D) hepatosplenomeqaliya, şiddətli əzələ ağrıları

E) yüksək hərarət


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
402) Aşağıdakı hansı klinik əlamətlər bakterial mənşəli pnevmoniyalar üçün səciyyəvidir?

A) quru, hürücü öskürək

B) şiddətli əzələ ağrıları

C) alın, gicgah nahiyəsində ağrı

D) retroorbital ağrı

E) üzücü öskürək, irinli bəlğəm, döş qəfəsində ağrı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
403) İnfeksion mononukleoz üçün xarakterik olan hansı əlamətlər ornitoz üçün səciyyəvi deyil?

A) remittəedici hərarət

B) güclü əzələ ağrıları

C) retroorbital ağrı

D) atipik pnevmoniya

E) angina, limfadenopatiya, aqızda olan dəyişikliklər


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
404) Aşağıda göstərilən hansı klinik əlamətlər ornitozdan fərqli olaraq qarın yatalağında olmur?

A) tərləmə, üşütmə

B) yüksək hərarət

C) əzələ ağrıları, qanda monositlərin, EÇS artması

D) bradikardiya

E) qarında ağrı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
405) Legionellyozun hansı klinik forması pnevmoniya olmadan keçir?

A) Pontiak qızdırması

B) Ford-Brak qızdırması

C) Ekzantema ilə keçən qızdırma

D) Legionerlər xəstəliyi

E) Kəskin respirator legionellyoz


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.


406) Legionellyozda təsadüf edilən hansı klinik əlamətlər bakterial pnevmoniyalarda müşahidə olunmur?

A) meningeal sindromlar,şüurun pozulması

B) təngnəfəslik

C) pnevmoniya

D) döş qəfəsində ağrı

E) irinli bəlğəmlə öskürək


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
407) Qanda olan hansı dəyişikliklər ilk günlərdə ornitoz və legionelyozda eynidir?

A) leykopeniya

B) limfositoz

C) eozinofiliya

D) leykositoz, sola meyllik, EÇS yüksəlməsi

E) monositozlu normositoz


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
408) Legionellyoz və ornitozun diferensial diaqnostikasında hansı məlumatlar daha informativdir?

A) fizikal müayinə

B) immunoloji göstəricilər

C) Epidemioloji anamnez

D) laborator müayinə

E) klinik mənzərə


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шаханина И.Л. руководство по эпидемиологии инфекционных болезней, М., Медицина, 1993, т.1, 192 с.
409) Legionellyozun müalicəsində aşağıdakı hansı antibiotiklər daha effektivdir?

A) levomisetinuksinat

B) eritromisin+ rifampisin

C) penisillin

D) streptomisin

E) tetrasiklin


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
410) İnterstisial pnevmoniya hansı infeksiya zamanı inkişaf edir?

A) mikoplazma infeksiyası

B) adenovirus infeksiyası

C) qrip


D) Ornitoz

E) Legionelyoz


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
411) Dəridə sianotik «meyit ləkələrinin» olması meninqokokk infeksiyasının hansı forması üçün səciyyəvidir?

A) meninqoensefalit

B) meninqokok gəzdiricilik

C) nazofaringit

D) meningit

E) ildırımsürətli meninqokoksemiya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
412) «Qəhvə» rəngində qusma aşağıdakı hansı infeksiya üçün səciyyəvidir

A) dizenteriya

B) qida toksikoinfeksiyaları

C) fulminant meninqokoksemiya

D) vəba

E) salmonelyoz


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
413) «Qızdırma, baş ağrıları və qusma» simptomlar triadası hansı infeksiya üçün patoqnomonik sayılır?

A) qrip


B) paratif A

C) xronik meninkoksemiya

D) qarın yatalağı

E) botulizm


Ədəbiyyat: Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина,1990

– 558 с


Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
414) Aşağıdakı hansı əlamətlər daha çox meninqokok sepsisi zamanı olur?

A) baş ağrıları, qusma

B) dəri hiperseteziyası

C) yüksək hərarət

D) tonik, klonik qıcolmalar

E) hemorragik səpgilər, nazofaringit


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
415) «Udlağın öldürücü xorası», «Boğucu xəstəlik» adı altında hansı infeksiya nəzərdə tutulur?

A) adenovirus infeksiyası

B) rinovirus infeksiyası

C) respirator-sinstial infeksiya

D) legionellyoz

E) difteriya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
416) Aşağıdakı hansı forma ərp əsnək difteriyası üçün səciyyəvidir?

A) ərp sarımtıl, kənarları kələ-kötür

B) ərp asan qopur, qanaxma vermir

C) ərp çətin qopur, qanaxma verir, bozumtul rəngdə olur

D) ərp qopduqda yenisi əmələ gəlmir

E) ərpin üzəri kələkötür, çətin qopur


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
417) Aşağıdakı hansı əlamətlər kataral forma difteriya üçün səciyyəvidir?

A) badamcıqların böyüməməsi

B) badamcıqların ərplə örtülməsi

C) hərarət və intoksikasiyanın olmaması

D) əsnəyin hiperemiyası

E) badamcıqların ödemi


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
418) İnfeksion mononukleoz xəstəliyinin yoluxma mənbəyi nədir?

A) xəstə heyvan

B) sağlam virusgəzdirici

C) xəstə insan

D) əraf mühit obyektiəri

E) virusgəzdirici xəstə insan


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шаханина И.Л. руководство по эпидемиологии инфекционных болезней, М., Медицина, 1993, т.1, 192 с.
419) İnfeksion mononukleozda rast gələn patongomonik əlamətlər hansılardır?

A) dayaq-hərəkət aparatının zədələnməsi

B) qızdırma, əsnəyin zədələnməsi, limfa vəzilərinin hiperplaziyası, hepatosplenomeqaliya

C) qızdırma, hepatosplenomeqaliya

D) ürək-damar sisteminin zədələnməsi

E) böyürəklərin zədələnməsi


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
420) Kapoşi sarkoması hansı yaşlarda rast gəlir?

A) hamilə qadınlarda

B) 40 yaşdan yuxarı kişilərdə

C) 40 yaşdan yuxarı qadınlarda

D) uşaqlarda

E) yenidoğulmuşlarda


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шаханина И.Л. руководство по эпидемиологии инфекционных болезней, М., Медицина, 1993, т.1, 192 с.
421) Kapoşi sarkoması zamanı düyünlərin xarakteri necə olur?

A) qranulomatoz

B) bədxassəli

C) eritematoz

D) irinli

E) xoşxassəli


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
422) Meymun çiçəyi zamanı infeksiya mənbəyi hansıdır?

A) həşəratlar

B) insanlar

C) gəmiricilər

D) meymunlar

E) iri buynuzlu mal-qara


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
423) Meymun çiçəyi xəstəliyində inkubasion dövr nə qədərdir?

A) 4 həftə

B) 2 həftəyə qədər

C) bir ilə qədər

D) 6 ay

E) 3 ay
Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.


424) Meymun çiçəyi xəstəliyinin törədiciləri hansı qrup mikroorqanizmlərə aiddir?

A) prionlar

B) bakteriyalar

C) viruslar

D) ibtidailər

E) rikketsiyalar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
425) Atipik pnevmoniyanın törədicisi hansı mikroorqanizmdir?

A) prionlar

B) rikketsiyalar

C) viruslar

D) göbəklər

E) bakteriyalar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
426) Atipik pnevmoniya zamanı infeksiya mənbəyi hansıdır?

A) sağlam virusgəzdirici

B) xəstə insan

C) xəstə quşlar

D) gəmiricilər

E) xəstə heyvan


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
427) Atipik pnevmoniya zamanı yoluxma yolları hansıdır?

A) perkutan

B) alimentar

C) parenteral

D) hava-damcı, məişət-təmas

E) transmissiv


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
428) Atipik pnevmoniyanı hansı xəstəliklərlə differensə etmək lazımdır?

A) angina, difteriya, infeksion mononukleoz

B) kəskin respirator xəstəlik, malyariya, brusellyoz

C) qızılca, məxmərək, skarlatina

D) epidemik parotit, sars

E) kəskin respirator xəstəliyi, mikoplazmoz, ornitoz, legionellyoz


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
429) Atipik pnevmoniya zamanı inkubasion dövr nə qədərdir?

A) 6 ay


B) 2 aya qədər

C) 15-20 gün

D) 3 ay

E) 2-7 gün


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
430) Kəmərləyici herpes zamanı səpgilər dəridə harada lokalizə olunur?

A) çiyinlərdə

B) yuxarı ətraflarda

C) qarın nahiyəsində

D) aşağı ətraflarda

E) sinirlərin gedişində


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
431) Sitomeqalovirus infeksiyası hansı infeksiyalara aiddir?

A) opportunist

B) zooantroponoz

C) sapronoz

D) transmissiv

E) zoonoz


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
432) Su çiçəyinin inkubasiya dövrü nə qədərdir?

A) 6 ay


B) 10-21 gün

C) 1 ay


D) 3 ay

E) 1-2 gün


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
433) Angina zamanı inkubasion dövr nə qədərdir?

A) 20 gün

B) 1-2 gün

C) 10 gün

D) 30 dəq. – 1 saat

E) 1 ay
Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
434) Adətən angina xəstəliyi neçə gün davam edir?

A) 15-17 gün

B) 5-7 gün

C) 10-12 gün

D) 14 gün

E) 21 gün


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
435) Təbii çiçək zamanı səpgilər harada lokalizə olunur?

A) yalnız selikli qişalarda

B) cinsiyyət orqanlarında

C) aşağı ətraflarda

D) dəri və selikli qişalar

E) yalnız dəridə


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
436) Təbii çiçək xəstəliyi necə xəstəlikdir?

A) nadir hallarda rast gəlir

B) qrup alovlanmaları olur

C) 1980-ci ildən təsadüf edilmir

D) tez-tez təsadüf edilir

E) sporadik şəkildə qeydə alınır


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
437) Prion xəstəliklərinin törədiciləri hansıdır?

A) spiroxetlər

B) protein prionlar

C) viruslar

D) bakteriyalar

E) rikketsiyalar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
438) Prion xəstəliklərinin yoluxma yolları hansıdır?

A) məişət-təmas

B) hava-damcı

C) parenteral

D) alimentar, transmissiv

E) perkutan


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
439) Prion xəstəlikləri zamanı hansı orqanlar və sistemlər zədələnir?

A) ürək-damar sistemi

B) sidik-cinsiyyət sistemi

C) qaraciyər və dalaq

D) mərkəzi sinir sistemi

E) periferik sinir sistemi


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
440) Aşağıda qeyd olunan nəbzin hansı forması difteriya zamanı olur?

A) nəbzin seyrəlməsi

B) aritmiya

C) nəbzin ikiləşməsi

D) nəbzin tezləşməsi

E) paradoksal nəbz (nəfəsalma zamanı nəbzin düşməsi)


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
441) Aşağıda qeyd olunanlardan hansı difteriyanın qeyri-spesifik ağırlaşmasıdır?

A) polinevritlər

B) nefrotik sindrom

C) limfadenit

D) miokardit

E) mononevritlər


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
442) Aşağıda göstəriləndərdən hansı difteriyanın spesifik ağırlaşmasıdır?

A) limfadenit

B) otit

C) larinqotraxeobronxitD) pnevmoniya

E) miokardit


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
443) Ornitozun etiotrop müalicəsində hansı preparatlar işlədilir?

A) penisillin

B) streptomisin

C) doksisiklin, azitromisin

D) levomisetin

E) sulfapiridazol


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
444) Difteriyanın tipik ağırlaşmaları hansılardır?

A) limfadenit

B) otit

C) miokarditD) ilkin və gecikmiş periferik ifliclər

E) pnevmoniya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
445) Aşağıdakı hansı klinik əlamət difteriya və botulizm zaman rast gəlir?

A) otit


B) miokardit

C) limfadenit

D) oftalmoplegiya, ptoz

E) nefrotik sindrom


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
446) Aşağıdakı hansı klinik əlamət follikulyar anginadan fərqli olaraq difteriyada olmur?

A) əzələ ağırları

B) bozumtul ərp

C) boğazda ağrı

D) əsnəyin hiperemiyası

E) hərarət uzun müddət və yüksək olur


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
447) Aşağıdakı hansı əlamət follikulyar anginadan fərqli olaraq difteriyada olur?

A) baş ağrısı

B) halsızlıq, əzginlik

C) badamcıqlarda bərk, bozumtul – ağ ərp

D) yüksək hərarət

E) qusma
Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.


448) Aşağıdakı hansı əlamət difteriyadan fərqli olaraq Simonovski anginası zamanı olur?

A) zədələnmənin birtərəfli olması

B) badamcıqlarda bərk, bozumtul – ağ ərp

C) ptoz


D) yüksək hərarət

E) əsnəyin hiperemiyası


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
449) Aşağıdakı hansı klinik əlamət paratonzilliti toksik difteriyadan fərqləndirir?

A) əsnəyin hiperemiyası

B) ptoz

C) udqunma zamanı kəskin ağrıD) oftalmoplegiya

E) yüksək hərarət


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
450) Aşağıdakı hansı əlamət difteriyadan fərqli olaraq nekrotik angina zamanı olmur?

A) ptoz


B) oftalmoplegiya

C) yüksək hərarət

D) əsnəkdə nekroz olduqda ödem

E) patoloji proses yumşaq və bərk damaqda lokallaşır


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
451) Aşağıda göstərilən hansı əlamət difteriya inağı üçün xasdır?

A) yuxarı tənəffüs yollarının kataral əlaməti olmur

B) limfadenit

C) ptoz


D) simptomların paralel inkişaf etməsi

E) oftalmoplegiya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
452) Aşağıda göstərilən hansı əlamət difteriya inağında olmur?

A) quru, hürücü öskürək

B) uzun müddətli hərarət

C) inspirator təngnəfəslik

D) simptomların paralel inkişaf etməsi

E) tutmaşəkilli stenotik tənəffüs


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
453) Hansı klinik əlamət əsnək difteriyası və infeksion mononukleoz üçün səciyyəvidir?

A) əzələ ağrıları

B) ptoz

C) angina, limfa düyünlərinin böyüməsiD) tonzillit

E) oftalmoplegiya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
454) Aşağıdakı hansı klinik əlamət infeksion mononukleoz üçün daha səciyyəvidir?

A) limfadenopatiya

B) nefrotik sindrom

C) hürücü öskürək

D) ilkin ifliclər

E) hərarətin uzun müddət davam etməsi


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
455) Difteriyanın etiotrop müalicəsində ilk əvvəl nə tətbiq edilməlidir?

A) reoploliglükin

B) kortikosteroidlər

C) antibiotiklər

D) difteriya əleyhinə antitoksik zərdab

E) ürək-damar fəaliyyətini yaxşılaşdıran preparatlar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
456) Aşağıdakı hansı əlamət difteriya və infeksion mononukleoz üçün eynidir?

A) qanda xarakterik dəyişikliklər

B) limfadenopatiya

C) badamcıqlardakı ərpin asan qopması

D) qaraciyər, dalağın böyüməsi

E) hərarətin uzun müddət olması


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
457) «Xoşxassəli limfoblastoz» və ya «Filatov xəstəliyi» dedikdə hansı infeksiya nəzərdə tutulur?

A) difteriya

B) infeksion mononukleoz

C) limfadenit

D) limfoqranulomatoz

E) limfadenopatiya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
458) Aşağıdakı hansı əlamət infeksion mononukleozu difteriyadan fərqləndirir?

A) ərpin badamcıqlardan kənara çıxması

B) ərpin kənarının kələ-kötür olması

C) badamcıq üzərində massiv ərpin olması və asand qopması

D) ərpi qopartdıqda qanaması

E) ərpin üzərinin hamar olması


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
459) İnfeksion mononukleoz zamanı leykoformulada hansı dəyişikliklər üstünlük təşkil edir?

A) neytropeniya

B) neytrofilyoz

C) leykopeniya

D) limfositoz

E) leykositoz


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
Yüklə 1,46 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə