İnfeksiya


) İnfeksion mononukleozun yoluxma yolu hansıdır?Yüklə 1,46 Mb.
səhifə6/15
tarix17.09.2017
ölçüsü1,46 Mb.
#218
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

327) İnfeksion mononukleozun yoluxma yolu hansıdır?

A) hava-damcı, təmas-məişət

B) alimentar

C) parenteral

D) hava-toz

E) transmissiv


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
328) İnfeksion mononukleoz zamanı periferik qanda atipik mononuklearların əmələ gəlməsi nə ilə şərtlənir?

A) ləngimiş tipdə hiperhəssaslıq reaksiyası

B) T-4 limfositlərin zədələnməsi

C) interferon hasilinin güclənməsi

D) T-limfositlərin kəmiyyət və aktivliyinin yüksəlməsi

E) limfoid və retikulyar toxumanın hiperplaziyası


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
329) İnfeksion mononukleozda hemoqramda olan dəyişikliklər hansıdır?

A) leykopeniya

B) limfomonositoz, atipik mononuklearlar

C) eritrositlərin çökmə sürətinin ləngiməsi və ya yüksəlməsi

D) qanda Hb və eritrositlərin miqdari dəyişiklikləri

E) eozinofiliya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
330) İnfeksion mononukleozun qızğın dövründə əsas klinik simptomlar hansılardır?

A) diarreya sindromu

B) hepatolienal sindrom, limfadenopatiya, angina

C) xolestaz sindromu

D) hemorragik sindrom

E) kataral sindrom


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
331) İnfeksion mononukleozda limfadenopatiyanın xüsusiyyətləri hansıdır?

A) limfa düyünləri hissiyatca yumşaq

B) daha çox ənsək, boyunarxası və çənəaltı limfa düyünlərinin zədələnməsi

C) limfa düyünlərinin hərəkətliliyi saxlanılmayıb

D) limfa düyünləri bir-biri ilə biləşir

E) böyümüş limfa düyünləri simmetrik deyil


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
332) İnfeksion mononukleozun kardinal əlamətləri hansıdır?

A) qastrointestinal sindrom

B) boynun dərialtı birləşdirici toxumasının ödemi

C) qızdırma, əsnəyin zədələnməsi, limfadenopatiya, hepatolienal sindrom

D) uzunmüddətli, durğun və aydın ifadəli sarılıq

E) zökəm, aftoz stomatit


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
333) İnfeksion mononukleozun laborator diaqnostika üsulu hansıdır?

A) komplementin birləşmə reaksiyası

B) Rayt-Xedlson və rozbenqal reaksiyaları

C) Paul-Bunnee, Hoff-Bauer, Davidson və Zovrik reaksiyaları

D) likvorun müayinəsi, uroqramma

E) qeyri-düz hemaqlütinasiya reaksiysı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
334) İnfeksion mononukleozun mümkün ağırlaşması hansıdır?

A) dalağın cırılması, pnevmoniya, kəskin hemolitik anemiya

B) infeksion-toksik şok

C) kəskin böyrək çatışmazlığı

D) hemoqlobinuriyalı qızdırma

E) öz kisəsinin hidropsu, xolesisto-xolangit


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
335) İnfeksion mononukleoz ən çox hansı xəstəliklərlə diferensə edilir?

A) rikketsiozlar, taun

B) brusellyoz, yersinioz

C) hemorragik qızdırmalar, dabaq

D) qarın yatalağı, paratif A və B

E) ağız-udlağın difteriyası, anginalar, kəskin leykoz, kəskin respirator xəstəliyi


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
336) İnfeksion mononukleozun ağırlaşmış formasının müalicəsi necə aparılır?

A) osmotik və saluretik diuretiklər

B) antibiotiklər

C) dehidratasion terapiya

D) dezintoksikasion, desensibilizəedici, hormono- və vitaminoterapiya

E) bronxolitiklər, vaksinoterapiya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
337) Qrip törədicilərinin hansı tipi daha çox epidemioloji təhlükə törədir?

A) qripəbənzər virusu

B) B qrip virusu

C) A qrip virusu

D) quş qripi virusu

E) C qrip virusu


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шаханина И.Л. руководство по эпидемиологии инфекционных болезней, М., Медицина, 1993, т.1, 192 с.
338) Qrip törədicilərinin əsas mənbəyi hansıdır?

A) qrip virusunun persistə forması olan insan

B) qripli xəstə insan

C) ev heyvanları, quşlar

D) virusgəzdiricilər

E) vəhşi heyvanlar və sinnatrop gəmiricilər


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шаханина И.Л. руководство по эпидемиологии инфекционных болезней, М., Медицина, 1993, т.1, 192 с.
339) Qrip virusunun giriş qapısı hansıdır?

A) sidik-cinsiyyət sisteminin selikli qişası

B) udlağın limfoid həlqəsi

C) mədə-bağırsaq traktının selikli qişası

D) gözün selikli qişası

E) yuxarı tənəffüs yollarının selikli qişası


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
340) Ağırlaşmamış qripinin hansı sindromları olur?

A) hepatolienal sindrom

B) kolit və enterit sindromları

C) oftalmoplegik sindrom

D) intoksikasiya, kataral, hemorragik sindromlar

E) hipovolemik sindrom


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
341) Qrip infeksiyası zamanı kataral sindromun klinik təzahürləri hansılardır?

A) zökəm, quru öskürək, boğazda göynəmə, ağrı, quruluq

B) malgiya, artralgiya

C) üzün və konyunktivanın hiperemiyası

D) kəskin başlanğıc, yüksək qızdırma

E) taxikardiya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
342) Ağırlaşmamış qripdə tənəffüs sisteminin zədələnməsinin klinik təzahürləri hansıdır?

A) pnevmoniya, bronxit

B) bolluca rinoreya

C) təngnəfəslik, taxikardiya

D) faringit, laringit, traxeobronxit

E) haymorit, frontit


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
343) Qripin ağırlaşmaları hansılardır?

A) anafilaktik şok

B) kəskin qaraciyər çatışmazlığı

C) dehidratasion şok

D) infeksion-toksik şok, beyin ödemi, ağciyərlərin hemorragik ödemi

E) kəskin böyrək çatışmazlığı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
344) Aşağıdakılardan hansı keçirilmiş qripdən sonrakı ağırlaşmaların mümkünlüyünü göstərir?

A) EÇS-in dəyişməməsi və ya ləngiməsi

B) 5 gündən artıq davam edən qızdırma, neytrofilyoz, EÇS artması

C) eozinofiliya, plazmatik hüceyrələr

D) leykopeniya, neytropeniya

E) nisbi limfositoz


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
345) Qripin etiotrop müalicəsində hansı preparatlar istifadə olunur?

A) arbidol, amiksil

B) parasetamol, amidopirin, aspirin

C) eufillin, efedrin, solectac

D) remantadin, amantadin, panamivil, ozeltamivil

E) naftizin, qalazolin, antiqripin


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
346) Qripin laborator diaqonostikasında hansı müayinə üsulu istifadə edilir?

A) ağız-udlaq yaxmasında qrip virusunun antigeninin təyini

B) Borde-Janqu reaksiyası

C) dəri-allergik sınaq

D) ağız-udlaq yaxmasında qrip virusuna qarşı əkscinsmlərin təyini

E) seroloji reaksiyalar-immunferment analiz üsulu, immunfluoressensiya, komplementin birləşmə, neytrallaşma reaksiyaları


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
347) Paraqrip infeksiyası zamanı əsasən hansı orqan zədələnir?

A) qaraciyər və dalaq

B) qırtlaq

C) nazik bağırsaq

D) paratraxeal limfatik düyünlər

E) bronxlar, traxeya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
348) Aşağıdakılardan hansı paraqrip infeksiyası üçün səciyyəvidir?

A) konyunktivit

B) rinoreya, quru öskürək, laringit (yalançı inağ)

C) diarreya, tenezm

D) polilimfadenopatiya

E) Qovorov-Qodelye simptomu


Ədəbiyyat: N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
349) Adenovirus infeksiyasının klinik təzahürləri hansılardır?

A) tezləşmiş və ağrılı sidik ifrazı

B) kəskin başlanğıc, rinoreya, konyunktivit, qarında ağrı, diarreya

C) rozeolyoz-papulyoz dəri səpgiləri

D) xəstəliyin tədricən başlaması

E) qıcolma sindromu


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
350) Adenovirus infeksiyalı xəstənin obyektiv müyainəsində nə aşkar edilir?

A) baldır əzələlərində kəskin ağrı

B) aydın ifadəli, zəfəran çalarlı sarılıq

C) Pasternatski simptomunun müsbət olması

D) dəri örtüyünün solğunluğu və mərmərliyi

E) üzün hiperemiyası,konyunuktivit, hepatosplenomeqaliya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
351) Respirator-sinsitsial infeksiyanın klinik variantları hansılardır?

A) farinqokonyunktivit, keratokonyunktivit

B) otit, sinusit

C) traxeit

D) bronxit, bronxiolit, pnevmoniya, nazofaringit

E) rinit
Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.


352) Rinovirus infeksiyasının klinik mənzərəsi necə olur?

A) qarında ağrı, ishal

B) kəskin başlanğıc, bolluca rinoreya, burunun göynəməsi, subfebril və ya normal hərarət

C) xəstəliyin tədricən başlanması

D) limfadenopatiya

E) ağciyərlərdə infiltrat


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
353) Rinovirus infeksiyası zamanı hansı sistem zədələnir?

A) ödçıxarıcı sistem

B) sinir sistemi

C) dayaq-hərəkət aparatı

D) ürək-damar sistemi

E) yuxarı tənəffüs yolları, mədə-bağırsaq traktı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
354) Respirator mikoplazma infeksiyası zamanı aşağıdakılardan hansı müşahidə olunur?

A) Mursa simptomunun müsbət olması

B) nazofaringit, laringit, poliadenopatiya

C) yüksək qızdırma

D) güclü intoksikasiya, hipersekresiya

E) diarreya, nəcisdə patoloji qarışıqlar (qan, selik)


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
355) Legionellaların rezervuarı hansıdır?

A) akvabiontlar və göy-yaşıl yosunlar

B) insan

C) ev və vəhşi quşlar

D) marinobiontlar

E) heyvan


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
356) Legionellyozun yoluxma yolu hansıdır?

A) transmissiv

B) alimentar

C) parenteral

D) hava-damcı

E) təmas-məişət


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
357) Legionellyozun klinik formaları hansıdır?

A) kəskin sepsis

B) generalizə olunmuş forması

C) visseral forması

D) pnevmoniya, Pontiak və Ford-Braqq qızdırması

E) meninqoensefalit


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
358) Legionellyoz pnevmoniyasının əsas klinik əlamətləri hansılardır?

A) qaraciyər və dalağın böyüməsi

B) yüksək qızdırma, qastroenterit

C) meningeal simptomlar

D) yüksək hərarət, quru öskürək döşdə ağrı, təngnəfəslik

E) kataral sindrom


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
359) Legionellyozu ən çox hansı xəstəliklərlə diferensə etmək lazımdır?

A) sarı qızdırma

B) qızılca

C) malyariya

D) başqa mənşəli pnevmoniya, kəskin respirator xəstəliklər

E) leyşmanioz


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
360) Legionelyozun laborator diaqnostikası əsas hansı üsulla aparılır?

A) biokimyəvi və histoloji müayinə

B) qeyri-düz immunfluoressensiya üsulu, mikroaqlütinasiya reaksiyası

C) dəri-allergik sınaq

D) bioloji sınaq

E) endoskopik müayinə


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
361) Legionelyozun mümkün ağırlaşmaları hansıdır?

A) infeksion-toksik şok

B) peritonit şok, kəskin tənəffüs çatışmazlığı

C) dehidratasion şok

D) serebral hipertenziya

E) infeksion-toksik ensefalopatiya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
362) Legionellyozun etiotrop müalicəsində hansı preparatlar işlədilir?

A) penisillin

B) sefalosporinlər

C) eritromisin, ftorxinolonlar

D) sulfanilamidlər

E) polimiksin


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
363) Ornitozun törədiciləri hansılardır?

A) S. enteritidis

B) C. psittaci

C) C. perfringens

D) B. pertussis

E) S. aureus


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
364) Orintozun əsas yoluxma mexanizmi hansıdır?

A) parenteral

B) təmas-məişət

C) transmissiv

D) fekal-oral

E) aerogen


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
365) Ornitozun insan üçün infeksiya mənbəyi hansıdır?

A) xırda buynuzlu heyvanlar

B) vəhşi quşlar

C) vəhşi heyvanlar

D) ev quşları (qaz, ördək), dekorativ və oxuyan quşlar, daşıyıcılar

E) pişiklər və itlər


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
366) Ornitozun əsas klinik forması hansıdır?

A) enterokolit

B) urogenital

C) meningit və nefrit

D) kəskin hepatit və splenit

E) tipik (pnevmonik)


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
367) Ornitozun tipik (pnevmonik) formasının əsas əlamətləri hansılardır?

A) opistotonus

B) qızdırma və quru öskürəklə taxeobronxit

C) hepatomeqaliya

D) splenomeqaliya

E) meningeal əlamətlər


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
368) Ornitozun diaqnostikasında hansı seroloji üsul tətbiq edilir?

A) Qoff-Bauer reaksiyası

B) Rayt reaksiyası

C) Vidal reaksiyası

D) komplementin birləşmə reaksiysı

E) neytrallaşma reaksiyası


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
369) Ornitozlu xətslərin müalicə vasitəsi hansıdır?

A) enterosorbentlər

B) bronxolitiklər, makrolidlər

C) sefalosporinlər, makrolidlər

D) immunosupressorlar

E) hemodializ


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
370)

Quş qripinin törədicisi hansı virusdur?

A) H5N2 ştammı

B) H5N1 ştammı

C) H1N1 ştammı

D) H3N1 ştammı

E) H6N1 ştammı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
371) Quş qripində inkubasion dövr nə qədərdir?

A) 1-2 saat

B) 1 aya qədər

C) 1-7 gün

D) 10-15 gün

E) 6-10 saat


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
372) Quş qripinə yoluxmuş xəstələrdə hansı orqanlarda çatışmazlıqlar inkişaf edir?

A) ürək-damar çatışmazlığı

B) böyrək çatışmazlığı

C) ağciyər çatışmazlığı

D) qaraciyər çatışmazlığı

E) poliorqan çatışmazlığı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
373) Quş qripi xəstəliyindən letallıq neçə faiz təşkil edir?

A) letallıq olmur

B) 5-10%

C) 80-90%

D) 100%

E) 50-80%


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
374) Difteriya infeksion xəstəliklərin hansı qrupuna aiddir?

A) zoonoz infeksiyaları

B) tənəffüs infeksiyaları

C) transmissiv infeksiyalar

D) xarici örtük infeksiyaları

E) bağırsaq infeksiyaları


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
375) Difteriyada infeksiya mənbəyi nədir?

A) quşlar

B) ev heyvanları

C) gəmiricilər

D) xəstə insan

E) vəhşi heyvanlar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
376) Difteriya toksininin təsirindən əsnək, udlaq nahiyyəsində hansı iltihab inkişaf edir və necə dəyişiklik əmələ qəlir?

A) kataral dəyişiklik, kruppoz iltihab

B) xoralı dəyişiklik, difterik iltihab

C) eroziv dəyişiklik, irinli iltihab

D) hemorragik dəyişiklik, krupoz iltihab

E) fibrinoz ərp, difterik iltihab


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
377) Əsnəyin lokal difteriyasının forması hansıdır?

A) adacıqşəkilli

B) hemorragik

C) eroziv

D) irinli

E) xoralı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
378) Difteriyada baş verən spesifik ağırlaşma nədir?

A) hipovolemik şok

B) bağırsaq atoniyası

C) bağırsaq parezi

D) infeksion-toksik şok

E) infeksion-toksiki miokardit


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
379) Difteriyada diaqnozun təsdiqi üçün vacib müayinə üsulu hansıdır?

A) bakterioloji müayinə

B) seroloji müayinə

C) bioloji müayinə

D) instrumental müayinə

E) allergik müayinə


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с
380) Qrip virusunun hemaqlütinini aşağıdakı hansı prosesi təmin edir?

A) virusun hüceyrənin daxilinə keçməsini

B) virusun hüceyrəyə replikasiyasını

C) transkripsiyası

D) reproduksiyanı

E) transduksiyanı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
381) Qrip virusunun neyraminidaza qlikoprotlidi hansı prosesi təmin edir?

A) virusun replikasiyasını

B) virusun hüceyrə daxilinə keçməsini

C) virusun reproduksiyasını

D) transduksiya prosesini

E) virusun transformasiyasını


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
382) Qrip virusunun neyraminidaza qlikoproteidinin neçə yarımtipi vardır?

A) 5


B) 4

C) 1


D) 2 (N1, N2)

E) 3
Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
383) Temperaturun bir dalğalı olması və qəflətən kritik düşməsi hansı respirator infeksiya zamanı olur?

A) paraqrip A

B) Adenovirus infeksiyası

C) B virus qripi

D) C virus qripi

E) A virus qripi


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
384) Paraqrip infeksiyası üçün səciyyəvi nədir?

A) qısa müddətli gediş

B) subklinik formada gediş

C) silinmiş formada gediş

D) xəstəliyin uzun sürməsi, ləng gedişi

E) ildırımsürətli gediş


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
385) Paraqripin klinik diaqnostikasında daha çox nəyi nəzərə almaq lazımdır?

A) ağciyərin zədələnməsi

B) bronxların zədələnməsi

C) burunətrafı ciblərin zədələnməsi

D) badamçıqların zədələnməsi

E) qırtlağın daha çox zədələnməsi


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
386) Aşağıdakı hansı klinik əlamət qripi paraqripdən fərqləndirir?

A) tonzillit

B) rinoreya

C) əsnəyin hiperemiyası

D) quru, hürücü öskürək

E) sinusit


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
387) Kiçik yaşlı uşaqlarda paraqripin qorxulu ağırlaşması nədir?

A) otit


B) bronxit

C) yalançı inağ

D) pnevmoniya

E) tonzillit


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
388) Adenovirusların hansı xüsusiyyəti onları qrip və paraqrip viruslarından fərqləndirir?

A) ribosomlarda çoxalması

B) mitoxondrilərdə çoxalması

C) hüceyrə divarında çoxalması

D) sitoplazmada çoxalması

E) əvvəl hüceyrənin nüvəsində çoxalıb sonra sitoplazmaya keçməsi


Ədəbiyyat: Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина

1990– 558 с. Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
389) Aşağıdakı hansı morfoloji dəyişiklik adenovirus infeksiyası üçün səciyyəvidir?

A) qırtlağın ödemi

B) əsnəyin hipertrofiyası

C) çənəaltı, boyun, qoltuqaltı limfa vəzifələrinin, badamcıqların böyüməsi

D) burnun selikli qişasının hipertrofiyası

E) traxeit


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
390) Adenovirus infeksiyası zamanı hansı əlamət onu qrip və paraqripdən fərqləndirir?

A) rinit və tonzillit

B) Eyni vaxtda yuxarı tənəffüs yolu, gözün və bağırsağın selikli qişasının zədələnməsi

C) faringit və tonzillit

D) konyunktivit və otit

E) faringit və rinit


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
391) Qripin «bağırsaq» forması dedikdə hansı infeksiya nəzərdə tutulur?

A) Reovirus infeksiyası

B) Enterovirus infeksiyası

C) Rinovirus infeksiyası

D) Rotavirus infeksiyası

E) Adenovirus infeksiyası


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
392) Adenovirus xəstəlikləri üçün xəstənin xarakterik görkəmi necə olur?

A) üz dərisi və skleranın saralması

B) «Hippokrat» sifəti

C) konyunktivaya qansızma

D) üz hiperemiləşmiş, sklera və konyunktiva kapilyarları

E) üzün sianozlaşması


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
Yüklə 1,46 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə