İnfeksiya


) Virus hepatitlərinin əsas ağırlaşması hansıdır?Yüklə 1,46 Mb.
səhifə4/15
tarix17.09.2017
ölçüsü1,46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

185) Virus hepatitlərinin əsas ağırlaşması hansıdır?

A) kəskin qaraciyər çatışmazlığı

B) infeksion-toksik şok

C) kəskin mədə-bağırsaq qanaxması

D) kəskin böyrək çatışmazlığı

E) ürək-ağciyər çatışmazlığı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
186) Virus hepatitlərinin əsas başlanğıc sindromları hansılardır?

A) dispepsiya və astenovegetativ sindromu

B) astralgiya və intoksikasiya sindromu

C) kataral və intoksikasiya sindromu

D) xolestatik və meningial sindrom

E) kataral və dispepsiya sindromu


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
187) A virus hepatitlərinin kəskin dövrünün əsas simptomları hansılardır?

A) beyinə qansızma və dalağın böyüməsi

B) qaraciyərin kiçilməsi və arterial hipotoniya

C) qaraciyər və dalağın böyüməsi

D) qaraciyərin və ürəyin hüdudlarının genişlənməsi

E) dalağın böyüməsi və ağciyərlərdə durğunluq


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
188) Göstərilən brusellalardan hansı insan üçün daha patogen hesab edilir?

A) Br. abortus bovis

B) Br. canis

C) Br. abortus suis

D) Br. ovis

E) Br. melitensis


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
189) Brusellyoz zamanı infeksiya mənbəyi nədir?

A) brusellyozla xəstələnən insanlar və heyvanlar

B) xəstə heyvanlar

C) bakteriya gəzdirənlər

D) xroniki brusellyozlu xəstələr

E) kəskin brusellyozla xəstə insanlar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
190) Brusellyozdan sonrakı immunitetinin müddəti nə qədər olur?

A) immunitet formalaşmır

B) uzun müddət davamlı immunitet

C) qeyri-steril immunitet

D) 3-5 il qalan immunitet

E) 6-9 ay davam edən qısa müddətli immunitet


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
191) Reinfeksiya, super infeksiya və xronikləşmə ehtimalı yüksək olan xəstəlik hansıdır?

A) virus hepatiti C

B) toksoplazmoz

C) virus hepatiti D

D) malyariya

E) brusellyoz


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
192) Kəskin brusellyoza xas olan əsas əlamətlər hansılardır?

A) qızdırma, tərləmə, oynaqlarda ağrı, hərəkətin məhdudlaşması, hepatolienal sindrom

B) qızdırma, sümük-əzələlərdə ağrı, hepatolienal sindrom ureogenital sistemin zədələnməsi əlamətləri

C) qaraciyərin, dalağın, periferik limfa düyünlərinin böyüməsi

D) üşütmə-tərləmə, qızdırma, şiddətli tərləmə

E) yüksək qızdırma fonunda üşütmə, şiddətli tərləmə, oynaqlarda ağrı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
193) Brusellyoz diaqnozunun qoyulmasında istifadə edilən spesifik seroloji reaksiya hansıdır?

A) Vesserman reaksiyası

B) Kumbs reaksiyası

C) Askoli termopresipitasiya reaksiyası

D) Rayt reaksiyası

E) Vidal reaksiyası


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
194) Xəstənin ümumi vəziyyətinin pisləşməsi, ümumi intoksikasiya əlamətlərinin nəzərə çarpmaması hansı xəstəlik zamanı qeyd edilir?

A) amöbiaz

B) malyariya

C) brusellyoz

D) qara yara

E) əsnəyin difteriyası, toksik forma


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
195) Brusellyoz etiotrop müalicəsində işlədilən preparatlar hansılardır?

A) levomisetin, tetrasiklin, streptomisin, rifampisin

B) brusellyoz əleyhinə immunoqlobulin, levomisetin, tetrasiklin

C) brusellyoz əleyhinə vaksina, brusellyoz əleyhinə immunoqlobulin

D) brusellyoz əleyhinə vaksina, levomisetin

E) levomisetin, tetrasiklin, bisillin


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
196) Bağırsaq yersiniozunun törədicisi hansıdır?

A) yersinia enterokolitica

B) yersinia pestis

C) şigella flexneri

D) salmonella typhi

E) staphylococcus aureus


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
197) Bağırsaq yersiniozu hansı qrup xəstəliklərə aiddir?

A) antroponoz

B) sapronoz

C) antropozoonoz

D) zoonoz

E) transmissiv


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
198) Bağırsaq yersiniozu zamanı qanda hansı dəyişiklik olur?

A) monositoz

B) trombositopeniya

C) neytropeniya

D) leykopeniya

E) neytrofil leykositoz


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
199) Aşağıdakı hansı klinik əlamət bağırsaq yersiniozu və bruselyoz zamanı qeyd edilir?

A) uretrit

B) pnevmoniya

C) hepatit

D) konyunktivit

E) monoartrit və poliartritin olması


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
200) Brusellyozdan fərqli olaraq bağırsaq yersiniozunun artritik forması nə ilə səciyyələnir?

A) düyünlü eritema

B) monoartrit

C) miokardit

D) poliartrit

E) həm iri, həm də falanqalararası oynaqların iltihabı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
201) Həm iri oynaqların, həm də xırda falanqalararası oynaqların zədələnməsi bağırsaq yersiniozunun hansı forması üçün səciyyəvidir?

A) silinmiş forma

B) appendikulyar forma

C) septik forma

D) artritik forma

E) qastroenterokolitik forma


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
202) Bağırsaq yersiniozunun laborator diaqnostikasında aqlutinasiya reaksiyası üçün diaqnostik titr neçədir?

A) 1 : 20

B) 1 : 160

C) 1 : 80 və daha yüksək

D) 1 : 40

E) 1 : 320


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
203) Bağırsaq yersiniozunun laborator diaqnostikasında qeyri-düz hemaqlutinasiya reaksiyası üçün diaqnostika titr neçə sayılır?

A) 1 : 320

B) 1 : 40

C) 1 : 160 və daha yüksək

D) 1 : 20

E) 1 : 80


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
204) Tulyaremiya hansı qrup xəstəliklərə aiddir?

A) antroponoz

B) təbii ocaqlı obliqat zoonoz

C) transmissiv

D) sapronoz

E) antropozoonoz


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
205) Tulyaremiya xəstəliyinin törədicisi hansı növ mikroorqanizmdir?

A) prionlar

B) rikketsiya

C) virus


D) bakteriya

E) göbələk


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
206) Aşağıdakılardan hansı tulyaremiya xəstəliyinin törədicisidir?

A) Cl.tetani

B) S.typhimurium

C) Y.pestis

D) T.tularensis

E) Y.enterokolitica


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
207) Tulyaremiya mikrobunun hansı xüsusiyyəti onu digər mikroorqanizmlərdən fərqləndirir?

A) mədə-bağırsaq traktından keçmə

B) qansorucu buğumayaqlılar vasitəsilə

C) cinsi yolu ilə keçməsi

D) tənəffüs yolu ilə keçməsi

E) hətta zədələnməmiş dəridən keçməsi


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
208) Kəskin brusellyozun davametmə müddəti nə qədərdir?

A) 4 aya qədər

B) 1 ilə qədər

C) 6 aya qədər

D) 5 aya qədər

E) 3 aya qədər


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
209) Xroniki brusellyozun davametmə müddəti nə qədərdir?

A) 1 ilə qədər

B) 6 aya qədər

C) 2 ilə qədər

D) 1 ildən çox

E) 6 aydan çox


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
210) Aşağıdakı hansı əlamət brusellyoz üçün səciyyəvidir?

A) adinamiya

B) soporoz hal

C) yüksək hərarət olmasına baxmayaraq normal əhval

D) komatoz hal

E) halsızlıq, əzginliq


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
211) Brusellyoz zamanı bədənin hansı nahiyəsinin limfa düyünləri böyüyür?

A) çənəaltı limfa düyünləri

B) qasıq limfa düyünləri

C) qulaqarxası limfa düyünləri

D) mezenterial limfa düyünləri

E) boyun və qoltuqaltı limfa düyünləri


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
212) Brusellyoz zamanı limfa düyünlərinin xarakteri necə olur?

A) ağrılı olur

B) bir-biri ilə birləşir

C) ağrımır və ətraf toxuma ilə bitişmir

D) ətraf toxuma ilə bitişir

E) bərk olur


Ədəbiyyat: Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
213) Klinik tədqiqat məlumatlarına görə brusellyoz zamanı daha çox zədələnmə hansı oynaqda olur?

A) bilək oynağı

B) çiyin oynağı

C) Bazu oynağı

D) bud-çanaq oynağı

E) sarğı-qalça oynağı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
214) Aşağıdakı əlamətlərdən hansı brusellyoz zamanı rast gəlir?

A) üçlü sinirin nevriti

B) oturaq sinirinin nevriti

C) eşitmə və görmə sinirlərinin nevriti

D) udma sinirinin nevriti

E) diafraqma sinirinin nevriti


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
215) Bruselyoz zamanı adətən hərarət hansı tip olur?

A) Botkin tipli

B) qayıdan

C) daimi


D) normal ya subfebril

E) dalğavarı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
216) Brusellyozun latent və lokal təzahürlər dövrüləridə hansı müayinə üsulundan istifadə etmək məqsədəuyğun deyil?

A) Hemokulturanın ayrılması

B) Rozbenqal antigeni ilə reaksiya

C) Bakterioloji müayinə

D) Rayt reaksiyası

E) Xedlson reaksiyası


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
217) Brusellyozla xəstələnmənin ilk günlərdə hansı müayinə üsulu daha informativdir?

A) hemokulturanın ayrılması

B) Rayt aqlütinasiya reaksiyası

C) bikterioloji üsul

D) Xedlson reaksiyası

E) bioloji üsul


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
218) Bruselyoz zamanı xəstələrdə yeni septiko-metastatik ocaqlar meydana çıxdıqda hansı müalicə tətbiq olunur?

A) vaksinoterapiya

B) antibiotikoterapiya

C) autohemoterapiya

D) qanın ozonoterapiyası

E) vitaminoterapiya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
219) G.Rudnev brusellyoz əleyhinə vaksinin vena daxilinə yeridilməsinin hansı üsulunu təklif etmişdir?

A) üçdəfəlik, hər dəfə dozanı artırmaqla

B) üçdəfəlik, hər dəfə dozanı azaltmaqla

C) birdəfəlik

D) ikidəfəlik, hər dəfə dozanı azaltmaqla

E) ikimərhələli


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
220) Bruselyozun residivlərinin qarşısını almaq üçün N.Anina-Radchenko tərəfindən nə təklif edilmişdir?

A) bruselyoz əleyhinə vaksin

B) autohemoterapiya

C) bruselyoz əleyhinə qamma-qlobulin

D) immunkorreksiya

E) hormonoterapiya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
221) Listerioz xəstəliyinin törədicisi hansıdır?

A) Lissa virus

B) Listeria monocytogenes

C) Listeria saprophiticus

D) Listeria interhemorragies

E) Yersinia pestis


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
222) Listerioz zamanı infeksiya mənbəyi hansıdır?

A) insanlar

B) su

C) qida məhsullarıD) vəhşi heyvanlar

E) kənd təsərrüfatı heyvanlar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
223) Listerioz zamanı infeksiya qapısı hansıdır?

A) mədə-bağırsaq

B) dəri

C) transmissivD) ətraf mühit obyektləri

E) yuxarı tənəffüs yolları


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
224) Listeriozun xronik gediş forması hansıdır?

A) silinmiş

B) Residivləşmə

C) yarımkəskin

D) latent

E) kəskinləşmiş


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
225) Listerioz xəstəliyini hansı infeksiyalarla diferensə etmək lazımdır?

A) meninqokokk infeksiyası

B) dabaq

C) qarayara, melioidoz

D) leptospiroz

E) psevdovərəm


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
226) Listeriozun laborator müayinə üsulu hansıdır?

A) immunoloji

B) dəri-allergik sınaq

C) bioloji

D) seroloji

E) bakterioloji


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
227) Listeriozun etiotrop müalicəsində hansı preparatlar işlədilir?

A) Sulfadimezin, levomisetin

B) Tetrasiklin sırası antibiotikləri

C) Penisillin və onun preparatları

D) Nistatin

E) Hormonal preparatlar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
228) Listerioz xəstəliyinin inkubasiya dövrü nə qədərdir?

A) 1 ay


B) 7-10 gün

C) 2-4 həftə

D) 10-24 saat

E) 10-24 saat


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
229) Listerioz xəstəliyinin hansı klinik formalar var?

A) hidrosefaliya

B) sepsis

C) ensefalit

D) pnevmoniya, tifəbənzər

E) silinmiş


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
230) Listerioz zamanı mərkəzi sinir sistemində hansı dəyişikliklər baş verir?

A) ensefalit

B) qranuloma

C) meningit

D) meninqoensefalit

E) hidrosefaliya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
231) Hansı şəxslər brusellyoza qarşı peyvənddən azad edilirlər?

A) Residiv forma brusellyozu olan şəxslər

B) Kəskin forma brusellyozu olan şəxslər

C) Visseral forma brusellyozu olan şəxslər

D) Xronik və ya latent bruselyoz aşkar edilən şəxslər

E) Yarımkəskin forma brusellyozu olan şəxslər


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
232) Tulyaremiya zamanı zədələnmiş daxili orqanlarda nə formalaşır?

A) kalsifikatlar

B) qranulömalar

C) iltihabi ocaq

D) nekrotik ocaq

E) hemorragiyalar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
233) Aşağıdakı hansı əlamət tulyaremiya və vərəm qranulömalarında eynidir?

A) bir-biri ilə birləşməsi

B) kirəcləşməsi

C) geriyə sorulması

D) lokallaşma

E) vaxtı gələndə onların degenerasiya və nekroza uğraması


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
234) Tulyaremiyanın septik forması zamanı hansı orqan daha çox zədələnir?

A) limfa düyünləri

B) ürək əzələsi

C) əzələ toxuması

D) Sümük toxuması

E) qaraciyər


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
235) «Əlgək», «yaxalıq» və «maska» şəklində yerləşmiş səpgilər aşağıdakı hansı infeksiya üçün səciyyəvidir?

A) herpetik infeksiya

B) Tulyaremiya

C) Taun


D) səpgili yatalaq

E) qarın yatalağı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
236) Tulyaremiyanın erkən diaqnostikası hansı üsulla aparılır?

A) dəri allergik sınaq

B) aqlütinasiya reaksiyası

C) bioloji sınaq

D) qeyri-düz hemaqlütinasiya reaksiyası

E) immunferment analiz


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
237) Tulyaremiyanın birincili septik formasında səpgilər hansı rəngdə olur?

A) qırmızı

B) çəhrayı

C) moruğu

D) tünd qırmızı – misə çalar

E) bənövşəyi


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
238) Vəbada müalicənin əsas istiqamətləri necə olmalıdır?

A) mədə-bağırsaq traktının təmizlənməsi, yuyulması

B) antitoksin zərdabın vurulması

C) rehidratasiya, remineralizasiya

D) ağrıkəsicilərin tətbiqi

E) hemostatiklərin təyini


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
239) Qara ciyərdə «listeriomlar» listeriozun hansı forması zamanı olur?

A) göz-vəzi forması

B) sinir forması

C) Listerioz sepsisi

D) Anginoz-septik forma

E) yeni doğulmuşlarda septiko-qranulomatoz forma


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
240) Listeriozun anginoz-septik formasının ciddi ağırlaşması hansıdır?

A) Meningit

B) limfadenopatiya

C) Endokardit

D) meninqoensefalit

E) nefrit


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
241) Listeriozun laborator diaqnostikasında hansı üsul daha perspektivlidir?

A) qeyri-düz hemaqlütinasiya reaksiyası

B) Kastellaninin əkscismlərlə adsorbsiya reaksiyası

C) komplementin birləşmə reaksiyası

D) heyvanlarda bioloji sınaq

E) aqlütinasiya reaksiyası


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
242) Listerioz diaqnozunun təsdiqi üçün aşağıdakı hansı sınaq çox səciyyəvidir?

A) ağ siçanlarda kortizon sınağı

B) dəri-allergik sınaq

C) dovşanlar üzərində keratokonyunktival sınaq

D) komplementin birləşmə sınağı

E) aqlütinasiya reaksiyası


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
243) Aşağıdakılardan hansı leptospiroz zamanı infeksiya mənbəyi deyildir?

A) gəmiricilər

B) bakteriyadaşıyıcı

C) həşəratyeyən heyvanlar

D) xəstə heyvan

E) xəstə adam


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
244) Leptospirozun törədicisi hansıdır?

A) L. icterohaemorrahadioe

B) Y. enterocolitica

C) L. pneumoniae

D) L. monocytogenes

E) Y. pestis


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
245) Aşağıdakılardan hansı fırlanma, irəliləmə, yana əyilmə hərəkətləri edir?

A) leptospiralar

B) stafilokoklar

C) yersiniyalar

D) spiroxetlər

E) qarın yatalağı çöpləri


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
246) Leptospiralar aşağıdakı hansı sarılığın səbəbidirlər?

A) B hepatit sarılığı

B) kataral sarılıq

C) infeksion sarılıq

D) fizioloji sarılıq

E) mexaniki sarılıq


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
247) Aşağıdakı laborator heyvanlardan hansı leptospiralara qarşı həssasdır?

A) siçovullar

B) dovşanlar

C) meymunlar

D) hind donuzları

E) ağ siçanlar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
248) Vasilyev-Veyl xəstəliyinin törədiciləri hansıdır?

A) C hepatit virusu

B) listeriyalar

C) B hepatit virusu

D) leptospiralar

E) yersiniyalar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
249) Leptospiroz zamanı immunitet necə olur?

A) qrupspesifik

B) ciddi tipospesifik

C) bir ilə qədər

D) serovarspesifik

E) qısamüddətli


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
250) Leptospiroz zamanı ən çox dəyişiklik hansı orqanda baş verir?

A) periferik sinir sistemidə

B) böyrəklərdə

C) ağciyərlərdə

D) mərkəzi sinir sistemidə

E) qaraciyərdə


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
251) Aşağıdakı hansı sarılıq zamanı dəri qaşınmır?

A) leptospiroz sarılığı

B) B hepatit sarılığı

C) Botkin xəstəliyi

D) C hepatit sarılığı

E) mexaniki sarılıq


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
252) Aşağıdakı hansı infeksiya zamanı qaraciyərin böyüməsi dərəcəsi sarılığın intensivliyindən asılı deyildir?

A) C virus hepatiti

B) listerioz

C) leptospiroz

D) B virus hepatiti

E) Botkin xəstəliyi


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
253) Leptospiroz zamanı hansı orqan zədələnir?

A) timus vəzi

B) dalaq, mədəaltı vəzi

C) baş beyin, qaraciyər, böyrəklər

D) ağciyərlər

E) nazik və yoğun bağırsaq


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə