Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə20/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   109

61 
 
366.
 
 Формирование  способов  оформления  речевых 
высказываний  при  обучении  русскому  языку  в  азер-
байджанской школе: метод. рекомендации /сост.: А.Гулиев, 
М.Мамедов,  Я.Гусейнов;  М-во  Народного  Образования, 
Программно-метод упр.- Баку, 1988.- 31 с.; 20 см.- 1000 экз. 
 
373 Məktəbəqədər pedaqogika və psixologiya 
 
367.
 
Uşaq bağçalarında musiqili oyunların təşkili: metodik 
tövsiyələr  /tərt.  ed.  F.Sadıqov;  red.  H.Qafarov;  Azərb.  SSR 
Maarif  Nazirliyi,  Azərb.  Elmi-Tədqiqat  Pedaqoji  Elmlər  İn-tu.- 
Bakı: [s.n.], 1988.- 28 s.; 20 sm.- 1000 nüs.- [Ar1988/523] 
368.
 
Uşaq bağçası: müdirlər üçün kitab /tərt. ed.: V.M.İzqar-
şeva,  T.P.Safonova,  Y.A.Lebedeva  [və  b.];  tərc.  ed.  Z.C.Hacı-
yeva;  ixt.  red.  Y.Ş.Kərimov;  red.  L.P.Tarasova.-  Bakı:  Maarif, 
1988.- 241, [3] s.: şək.; 22 sm.- 5000 nüs. (cilddə).-[Ar1988/214]  
369.
 
Uşaq  bağçasının  ikinci  kiçik  qrupunda  sadə  riyazi 
təsəvvürlərin  inkişafı  üzrə  məşğələlər:  metodik  tövsiyə  /hazır. 
Z.A.Osmanov;  red.  S.Həmidov;  Azərb.  SSR  Maarif  Nazirliyi, 
Azərb. Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İn-tu.- Bakı: [s.n.], 1988.- 
39 s.; 20 sm.- 1500 nüs.- [Ar1988/1157] 
370.
 
Uşaq  bağçalarının  rus  qrupları  üçün  Azərbaycan 
danışıq dili proqramı: proqram /elmi red. Y.Ş.Kərimov; Azərb. 
SSR Xalq Təhsili Nazirliyi.- Bakı: [s.n.], 1988.- 22, [2] s.: cədv.; 
20 sm.- 1000 nüs.- [Ar1988/1114] 
371.
 
Uşaqların  fiziki  tərbiyəsində uşaq bağçasının ailə ilə 
birgə  işi:  metodik  tövsiyə  /tərt.  ed.  A.Məmmədov;  Azərb.  SSR 
Maarif  Nazirliyi,  Resp.  Məktəbəqədər  Metod  Kabineti.-  Bakı: 
[s.n.], 1988.- 8 s.; 20 sm.- 500 nüs.- [Ar1988/518] 
 
 
 
 
 


62 
 
373.167.1 Ümumtəhsil məktəbləri üçün 
dərsliklər və dərs vəsaitləri
 
 
372.
 
Abbasov, Ə.M. Azərbaycan dili: Gürcü məktəbinin 5-6-
cı  sinifləri  üçün  dərslik  /Ənvər  Abbasov,  Ş.İ.Qaralov;  red.: 
Ə.R.Əfəndizadə,  V.T.Çankidze.-  Bakı:  Maarif,  1988.-  168  s.: 
şək.; 22 sm.- Lüğət: s. 158-165.- 2000 nüs.- ISBN 5-5560-002-71 
(cilddə).-[Ar1988/441] 
373.
 
Abdulkərimov,  T.A.  Müşahidə  gündəliyi:  I-ci  sinif 
üçün  /Teyfur  Abdulkərimov,  M.T.Səfərov;  elmi  red.  Y.Ş.Kəri-
mov.- Bakı: Maarif, 1988.- Nəşr 3.- 62,[2] s.: şək.; 22 sm.- 40000 
nüs.- [Ar1988/34] 
374.
 
Abdullayev, N.Ə. Azərbaycan dili: rus məktəbinin 7-ci 
sinfi  üçün  dərslik  /Nadir  Abdullayev,  V.T.Qurbanov;  elmi  red. 
Y.Seyidov.-  Bakı:  Maarif,  1988.-  Nəşr  3.-  139  s.:  şək.;  22  sm.- 
Lüğət:  s.  125-139.-  10000  nüs.-  ISBN  5-5560-0049-2  (cilddə).- 
[Ar1988/503]   
375.
 
Apoyev,  B.F.  Müşahidə  gündəliyi:  onbirillik  məktəbin 
IV  sinif  şagirdləri  üçün  /Bayram  Apoyev,  L.B.Rzaeva;  red. 
Z.C.Hacıyeva; rəssam Y.Ə.Zeynalov.- Bakı: Maarif, 1988.- 72 s., 
cədv.: şək.; 22 sm.- 25000 nüs.- [Ar1988/359 
376.
 
Babayev,  A.M.  Ədəbiyyat:  Oxu  kitabı:  5-ci  sinif 
/Ağadadaş  Babayev,  B.Ə.Nəbiyev.-  On  beşinci  nəşri.-  Bakı: 
Maarif,  1988.-  304  s.,  portr.;  22  sm.-  48000  nüs.  (cilddə).- 
[Ar1988/207]  
377.
 
Barinova, İ.İ. SSRİ-nin fiziki coğrafiyası 7: orta məktə-
bin  7-ci  sinfi  üçün  dərsliyə  əlavə  /İrina  Barinova,  A.S.Yer-
moşkina;  tərc.  ed.  S.Ə.Əzimov.-  Bakı:  Maarif,  1988.-  31  s., 
cədv.: xəritə; 22 sm.- 146000 nüs.- [Ar1988/24] 
378.
 
Berezina,  L.Y.  8-ci  sinifdə  həndəsə:  müəllimlər  üçün 
vəsait  /Larisa  Berzina,  İ.L.Nikolskaya;  tərc.  ed.  A.M.Abbasov.- 
Bakı:  Maarif,  1988.-  159  s.:  şək.;  21  sm.-  Əlavə:  s.  159.-  3000 
nüs.- [Ar1988/163] 


63 
 
379.
 
Cabbarova,  M.M.  Müşahidə  gündəliyi:  II-ci  sinif 
şagirdləri  üçün:  (7  yaşlılar  üçün)  /Məhəbbət  Cabbarova.-  Bakı: 
Maarif,  1988.-  Nəşr  IV.-  70,  [2]  s.:  şək.;  22  sm.-  83000  nüs.- 
[Ar1988/171] 
380.
 
Cəbr: orta məktəbin 7-ci sinfi üçün dərslik /Y.N.Maka-
rıçev,  N.Q.Mindyuk,  K.S.Muravin,  K.İ.Neşkov,  S.B.Suvorova; 
red.  S.A.Telyakovskinin;  tərc.  ed.  Z.İ.Quliyeva.-  ruscasının  8-ci 
nəşrinə əsasən 7-ci  nəşri.- Bakı:  Maarif, 1988.- 222, [2] s.: şək., 
cədv.; 22 sm.- 50000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/2] 
381.
 
Duşina,  İ.V.  Materiklər  və  okeanlar  coğrafiyası:  orta 
məktəbin  6-ci  sinfi  üçün  dərsliyə  əlavə  /İrina  Duşina; 
V.A.Korinskaya,  V.A.Şenev;  tərc.  ed.  B.S.Eyvazov.-  Bakı: 
Maarif, 1988.- 34, [2] s.: şək.; 22 sm.- 146000 nüs.- [Ar1988/71]  
382.
 
Əfəndiyev,  Y.S.  Azərbaycan  dili:  rus  məktəbinin  6-cı 
sinfi  üçün  dərslik  /Yasin  Əfəndiyev,  İ.Z.Zülfüqarov.-  Bakı: 
Maarif,  1978.-  110,  [2]  s.:  şək.,  cədv.,  portr.;  22  sm.-  Lüğət: 
s.102-109.- 20000 nüs.- [Ar1988/656] 
383.
 
Əfəndizadə,  Ə.R.  Azərbaycan  dili:  4-cü  sinif  üçün 
dərslik /Əziz Əfəndizadə.- Bakı: Maarif, 1988.- Nəşr 3.-190, [3] 
s.:  şək.,  cədv.;  22  sm.-  Lüğət:  s.180-186.-  48000  nüs.  (cilddə).- 
[Ar1988/22] 
384.
 
Əhmədov, B.A. Azərbaycan dili: 5-ci sinif üçün dərslik 
/Bəşir Əhmədov, A.A.Axundov.- 182, [2] s.: şək., cədv.; 23 sm.- 
Lüğət: s. 171-181.- 48000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/33] 
385.
 
Əhmədova,  T.R.  Deutsch:  5-ci  sinif  üçün  dərslik 
/Tamara  Əhmədova,  S.A.Pepinova.-  Bakı:  Maarif,  1988.-  Nəşr 
3.- 142, [3] s., portr.: şək., cədv.; 22 sm.- Almanca-Azərbaycanca 
lüğət:  s.  133-142.-  7600  nüs.-  ISBN  5-5560-019-1  (cilddə).- 
[Ar1988/250] 
386.
 
Ən  yeni  tarix  (1917-1939-cu  illər):  orta  məktəbin 
doqquzuncu  sinfi  üçün  dərs  vəsaiti  /P.M.Kuzmiçov,  G.R.Levin, 
V.A.Orlov,  V.K.Furayev;  red.  İ.K.Furayevin;  tərc.  ed.  Ə.H.Mir-
zəyev.- Bакı: Maarif, 1988.- 154, [2] s., fotoşək., cədv.; 22 sm.- 
Bibl.: s. 154.- 148000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/6] 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə