Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə23/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
#18062
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   109

70 
 
ed.  A.Y.Mehdiyev.-  Bakı:  Maarif,  1988.-  175  s.,  portr.:  şək.;  22 
sm.- Əlavələr: s. 157-169.- Çalışmaların cavabı: s. 171.- Bibl.: s. 
170.-180000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/351]  
437.
 
Yeni  tarix:  1640-1918-ci  illər: orta məktəbin 8-ci sinfi 
üçün dərslik /A.L.Naroçnitski, A.P.Averyanov, A.V.Yefimov [və 
b.];  red.:  A.L.Naroçnitski,  Ə.M.Balayev;  tərc.  ed.  İ.Ömərov.- 
Bakı: Maarif, 1988.- 311, [17] s., xəritə, portr., fotoşək.; 21 sm. + 
[16 v. fotoşək.].- Bibl.: 309-311 s.- nüs. yox.- [Ar1988/439]  
438.
 
Yeni  tarix  1871-1917:  оrta  məktəbin  9-cu  sinfi  üçün 
dərslik /İ.H.Krivoquz, L.Y.Gertman, A.P.Averyanov [və b.]; tərt. 
ed.  A.P.Averyanov;  tərc.  ed.  A.Həsənov;  elmi  red.:  V.Musayev, 
İ.M.Krivoquzun.-  Bakı:  Maarif,  1988.-  Hissə  2.-  288  s.,  [8]  v. 
şək.:  ill.,  portr.,  xəritə;  20  sm.-  Lüğət:  s.  287.-  180000  nüs. 
(cilddə).- [Ar1988/349] 
439.
 
Алиев,  Г.С.  Русский  язык:  учеб.  пособие  для  1-го 
кл. одиннадцатилет. азерб. шк. /Гюльмирза Алиев.- 4-е изд.- 
Баку: Маариф, 1988.- 77 с.; 22 см.- 35000 экз.- [2-671098] 
440.
 
Алиева,  Т.Н.  Русский  язык:  учеб.  для  4-го  кл. 
одиннадцатилет.  азерб.  шк.  /Т.Н.Алиева,  Е.В.Садыхова, 
Т.Ю.Ахундова.-  Изд.  3-е.-  Баку:  Маариф,  1988.-  351  с.;  21 
см.- 48000 экз. (в пер.).- [2-683366] 
441.
 
Ахмедова, И.Н. Русский язык: учеб. пособие для 3-
го  кл.  одиннадцатилет.  азерб.  шк.  /Индира  Ахмедова, 
В.Ю.Мамедова.-  Баку:  Маариф,  1988.-  215  с.:  ил.;  22  см.- 
75000 экз. (в пер.).- [2-675967] 
442.
 
Ахмедова,  Т.Р.  Deutsch:  учеб.  нем.  яз.  для  5-го  кл. 
азерб. шк. /Тамара Ахмедова, С.А.Пепинова.- 3-е изд.- Баку: 
Маариф, 1988.- 142,[2] с.:ил.; 22 см.(в пер.) 
443.
 
Вейсалов,  Ф.Е.  Deutsch:  учеб.  для  6-го  кл.  азерб. 
сред. шк. /Фахраддин Вейсалов, З.И.Кулиев.- 2-е изд.- Баку: 
Маариф, 1988.-170 с.:ил.; 22 см. (в пер.).   
444.
 
Гейдаров,  О.А. Русский язык: учеб. пособие для 4-
го  кл.  одиннадцатилет.  азерб.  шк.  /Октай  Гейдаров, 


71 
 
Т.Н.Алиева.- Баку: Маариф, 1988.- 326 с.: ил.; 22 см.- 25000 
экз. (в пер.).- [2-683366] 
445.
 
Мамедов,  А.Дж.  Арабский  язык:  учеб.  для  3-го  кл. 
азерб.  шк.  /Али  Аскер  Мамедов.-  Баку:  Маариф,  1988.-  221 
с.: ил.; 27 см.- ISBN 5-556-00011-5 (в пер.) 
446.
 
Мамедов,  А.Дж.  Арабский  язык:  учеб.  для  4-го  кл. 
азерб.  шк.  /Али  Аскер  Мамедов.-  Баку:  Маариф,  1988.-  246 
с.: ил.; 22 см. (в пер.). 
447.
 
Рагимов,  М.Ю.  Le  francais:  Фр.  яз.  для  5-го  кл. 
азерб. шк. /Мамед Рагииов, О.А.Амирбеков.- 3-е изд.- Баку: 
Маариф, 1988.- 131 с.:ил.; 23 см. (в пер.) 
448.
 
Сваричевский,  А.А.  Учебник-хрестоматия  по  рус-
ской  советской  литературе:  для  10-го  кл.  азерб.  шк. 
/Александр  Сваричевский,  М.З.Садыхов.-  Баку:  Маариф, 
1988.-  281,[3]  с.;  21  см.-  (Учеб.  и  учеб.  пособия  для  сред. 
шк.).- 10000 экз. (в пер.).- [2-675973]  
449.
 
Тагиев,  М.Т.  Русский  язык:  учеб.  для  10-го  кл. 
азерб.  шк.  /Мамед  Тагиев,  Г.Б.Даллакян.-  14-е  изд.-  Баку: 
Маариф, 1988.- 137,[2] с.; 22 см.- ISBN 5-556-00208-8 (в пер.)  
 
374 Məktəbdənkənar təhsil 
 
450.
 
Azərbaycan  SSR  “Bilik”  Cəmiyyəti  XI  qurultayının 
materialları  /burax.  məsul:  L.R.Talıbova,  A.A.İslamov, 
İ.H.Səfərov.- Bakı: [s.n.], 1988.- 178, [2] s.; 20 sm.- Mətn Azərb. 
və rus dillərindədir.- 1000 nüs.- [Ar1988/541] 
451.
 
Azərbaycan  SSR  “Bilik”  Cəmiyyəti  İdarə  Heyəti 
tərəfindən  1988-1989-cu  illərdə  cəmiyyətin  təşkilatlarında 
keçirilən  dövri  mühazirələrin  mövzuları  /Azərb.  SSR  “Bilik” 
Cəmiyyəti.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  28,  [2]  s.;  20  sm.-  300  nüs.- 
[Ar1988/1050] 
452.
 
Bilik Cəmiyyətinin Respublika və Bakı şəhər təşkilat-
ları  idarə  heyətlərinin  və  Respublika  Xalq  Universitetləri 
Şurasının  II  birləşmiş  plenumunun  qərarı:  layihə.-  Bakı: 


72 
 
[s.n.];  1988.-  12  s.;  20  sm.-  Mətn  Azərb.  və  rus.  dillərindədir.- 
nüs. yox.- [Ar1988/1135] 
453.
 
Çinyonnıy, A.İ. Ümumittifaq “Bilik” Cəmiyyətinin tari-
xindən  /A.İ.Çinyonnıy;  Azərb.  SSR  “Bilik”  Cəmiyyəti.-  Bakı: 
[s.n.], 1988.- 59, [3] s.; 20 sm.- 500 nüs.- [Ar1988/1205] 
454.
 
Klub  tədbirləri  üçün  ssenarilər  toplusu:  ssenarilər 
toplusu  /rəy.  F.Səfiyev;  tərt.  Z.Abbasov.-  Bakı:  İşıq,  1988.-  87, 
[5] s.; 17 sm.- 3000 nüs.- ISBN 5-8965-0081-5.- [Ar1988/729] 
455.
 
 Lenin  Ordenli  Ümumittifaq  “Bilik”  Cəmiyyətinin 
Nizamnaməsi.- Bakı: Azərnəşr, 1988.- 45 s.; 14 sm.- 1000 nüs.- 
[Ar1988/458]  
456.
 
Mədəni-maarif  müəssisələrində  elmi-texniki təbliğatı 
və  texniki  yaradıcılığı  təkmilləşdirməyin  məqsədli  proqram-
larının tərtibi: metodiki tövsiyələr /SSRİ Mədəniyyət Nazirliyi; 
Xalq  Yaradıcılığı  və  Mədəni-Maarif  İşi  Ümumittifaq  Elmi-
Metodiki Mərkəz.- Bakı: [s.n.], 1988.- 33, [2] s.; 20 sm.- Əlavə: 
s. 19-33.- 150 nüs.- [Ar1988/252]  
457.
 
1987-1990-cı  illər  üçün  nəzarətin  əsas  istiqamətləri 
ilə  əlaqədar  olaraq  yenidənqurma  şəraitində  mədəni-maarif 
müəssisələrinin  rolunun  artırılması  haqqında  Sov.  İKP  MK 
və  SSRİ  Nazirlər  Sovetinin  tələblərinin  yerinə  yetirilməsi 
üzrə metodiki tövsiyələr /Azərb. SSR Xalq Nəzarəti Komitəsi.- 
Bakı:  [s.n.],  1988.-  16  s.;  20  sm.-  Mətn  Azərb.  və  rus 
dillərindədir.- 700 nüs.- [Ar1988/510]  
458.
 
1987-ci  ildə  yerinə  yetirilən  elmi-tədqiqat  işlərinin 
yekununa  həsr  edilmiş  konfransın  dəvətnamə-proqramı 
/Azərb.  SSR  “Bilik”  Cəmiyyəti;  Azərb.  İstehlak  Cəmiyyətləri 
İttifaqı, Poltava İnstitutunun Bakı filialı.- Bakı: [s.n.], 1988.- 13, 
[2]  s.;  20  sm.-  Mətn  Azərb.  və  rus  dillərindədir.-  100  nüs.- 
[Ar1988/1152] 
459.
 
Mühazirəçi:  metodiki  materiallar  toplusu  /elmi  red. 
K.Y.Əliyev;  red.  Q.Həsənov;  Azərb.  SSR  “Bilik”  Cəmiyyəti.- 
Bakı: [s.n], 1988.- 37, [3] s.: şək.; 20 sm.- Bibl.: s. 36-37.- 500 
nüs.- [Ar1988/970] 


Yüklə 2,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   109
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə