Kitabiyyati 2014


 İnformasiya texnologiyalarıYüklə 2,8 Kb.

səhifə3/168
tarix08.07.2018
ölçüsü2,8 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   168


 
004 İnformasiya texnologiyaları 
 
18.
 
Buniyatov,  A.R.  Süni intellekt v
ə  ekspert sistemləri: dərs vəsaiti 
/A.R.Buniyatov,  Ə.Q.Pələngov;  elmi  red.  Z.Ə.Tağıyeva;  Azərb. Resp. Təhsil 
Nazirliyi, ADPU.- 
Bakı: [s. n.], 2014.- 119 s., cədv., portr.: ill.; 21 sm.- Bibl.: s. 
118-119.- 5 man., 200 nüs.- [Ar2014/704] 
19.
 
Əliquliyev, R.M.  Müasir dövrdə  elektron  kitabxanaların  formalaşması 
perspektivl
əri  /Rasim  Əliquluyev,  K.P.Qasımova,  E.Ç.  Məmmədov; elmi red. 
F.Yusifov; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu.- Bakı: [s. n.], 2014.- 74, 
[2] s., portr., gerb; 21 sm.-  (Ekspress-
informasiya.  İnformasiya  Cəmiyyəti 
seriyası).-  Bibl.: s. 68-71.-  4 man., 200 nüs.-  ISBN 978-9952-434-53-8.- 
[Ar2014/529] 
20.
 
Əliquliyev, R.M.  Terminoloji  informatika:  formalaşma  mərhələləri və 
inkişaf istiqamətləri /Rasim  Əliquliyev, Ə.Qurbanova; elmi red. Z.Cəbrayılova; 
AMEA, İnformasiya Texologiyaları İn-tu.- Bakı: [s. n.], 2014.- 70, [2] s., portr., 
gerb;  20 sm.-  (Ekspress-
informasiya. İnformasiya Cəmiyyəti seriyası).- Bibl.: s. 
64-70.-  5 man., 200 nüs.-  ISBN 978-9952-434-69-9.-  [Azf-285930; 
Ar2014/2080] 
21.
 
 
Əlizadə, M.N. Microsoft Windows 8: ilkin tanışlıq: dərs vəsaiti /Mətləb 
Əlizadə, B.A.Qurbanov, S.F.Abdullayeva; elmi red. Y.Abdullayev; dizayner 
Z.Əliyev.- Bakı: Bilik, 2014.- 191 s.: şək.; 21 sm.- 20 man., 300 nüs. (cilddə).- 
[Azf-285775; Azf-285776] 
22.
 
Əlizadə, M.N.  Microsoft Excel 2013: yeni öyrənənlər üçün: vista 
versiyası: dərs vəsaiti /Mətləb Əlizadə, S.E.İsmayılova, S.M.Hacızadə; elmi red. 
Y.R.Abdullayev; dizayner Z.M.
Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi,  ADİU.- 
Bakı: Bilik, 2014.- 119 s., portr.: şək.; 21 sm.- 20 man., 300 nüs. (cilddə).- [Azf-
285769; Azf-285770] 
23.
 
Əlizadə, M.N.  AutoCad: dərs vəsaiti  /Mətləb  Əlizadə, R.Ə.Balayev, 
B.A.Qurbanov; elmi red. Y.Abdullayev; dizayner Z.
Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil 
Nazirliyi, 
ADİU.- Bakı: Bilik, 2014.- 502, [2] s., portr., cədv.: şək.; 21 sm.- 25 
man., 300 nüs. (cildd
ə).- [Azf-285767; Azf-285768] 
24.
 
Haşımova,  K.K.  İnternet  mühitində  reklam problemləri və  onların  həlli 
yolları  /Kəmalə  Haşımova;  elmi  red.  Ə.Əliyev;  AMEA,  İnformasiya 
Texnologiyaları İn-tu.- Bakı: [s. n.], 2014.- 58, [2] s., portr.: şək., cədv., sxem, 
gerb; 20 sm.-  (Ekspress-
informasiya.  İnformasiya  Cəmiyyəti  seriyası).-  Bibl. 
Az
ərb. və rus dillərindədir: s. 52-56.- 4 man., 100 nüs.- ISBN 978-9952-434-51-
4.- [Ar2014/528] 
25.
 
Xarici ölk
ələrin müasir  KİV  sistemləri: tədris-metodik vəsait /tərt.: 
İ.A.Mazanlı, V.Z.Əliyev; elmi red. N.A.Əhmədli; Bakı Dövlət Un-ti.- Bakı: Bakı 
Universiteti N
əşriyyatı, 2014.- 92 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 84-91.- 5 man.- [Prez/ k/x]  
26.
 
X
əlilov,  M.  İnformatika:  dərslik  /Mübariz  Xəlilov,  N.Ə.Həsənova;  elmi 
red. 
Ə.M.Abbasov.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2014.- 404 s.; 24 sm.- 22 
man., 200 nüs.- [Prezident k/x] 
27.
 
İnformatika  fənnindən praktikum: bölmələr üzrə  testlər toplusu ilə 
/A.Ş.Süleymanov [və b.];  elmi  red.  R.Ə.Həsənov; Azərb. Texniki Un-ti.-  Bakı: 
AzTU, 2014.- 436 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 436-437.- 17 man., 200 nüs.- [Prez/ k/x] 
28.
 
İnformatikanın  əsasları  /İ.K.Musayev,  M.N.Əlizadə,  M.Z.Əhmədov, 
G.M.F
ərhadova; rəy.: S.Kərimov, R.Balayev, S.Salihov, S.Cəfərov; Azərb. Resp. 
T
əhsil Nazirliyi; ADİU.- Bakı: Səda, 2014.- 695 s., portr., fotoşək.: şək., cədv.; 
20 sm.- 26 man., 500 nüs.- ISBN 5-86874-156-0.- [Azf-277775; Azf-277776] 
29.
 
İngiliscə-Azərbaycanca  izahlı  kompüter  terminləri  lüğəti  /tərt. ed. 
R.H.M
əmmədli.- Bakı: Kitab klubu, 2014.- 464, [3] s., cədv.; 19 sm.- Bibl.: s. 
464.- 5 man. 90 q
əp., 600 nüs.- ISBN 978-9952-8202-7-0.- [Ar2014/879] 
30.
 
Qrafik interfeysli 
əməliyyat sistemi Windows 7 /V.İ.Lalayev, 
M.Ə.Rüstəmova,  R.N.Mikayılova,  M.N.Əlizadə; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; 
ADİU.-  Bakı:  Səda, 2014.-  655  s.,  portr.,  fotoşək.:  şək.; 20 sm.-  24 man., 500 
nüs.- ISBN 5-868774-133-1.- [Azf-277806; Azf-277807] 
31.
 
 Microsoft Word 2010. M
ətn redaktoru: mətnlə  çalışma,  cədvəllərin 
qurulması,  şəkillərin daxil edilməsi, dioqramm, verilənlərin daxil edilməsi, 
praktiki nümun
ə: yeni öyrənənlər üçün: dərs vəsaiti  /M.N.Əlizadə, 
S.F.Abdullayeva,  N.H.Əlizadə, A.V.Abdullayeva; elmi red. Y.R.Abdullayev; 
dizayner Z.M.Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU.- Bakı: Bilik, 2014.- 
183 s.: 
şək., cədv.;  21 sm.-  20 man., 300 nüs. (cilddə).-  [Azf-285771;  Azf-
285772] 
32.
 
Алгулиев,  Р.М.  Информационное  общество:  интересные  хроноло-
гические  факты  /Расим  Алгулиев,  П.М.Салманова;  науч.  ред.:  З.Джаб-
раилова,  Р.Махмудова;  пер.  А.Саидов;  НАНА,  Ин-т  Информационных 
Технологий.- Баку: [s. n.], 2014.- 168, [2] с., фотогр., портр.: ил., факс.; 21 
см.- 6 ман., 600 экз.- ISBN 978-9952-434-47-7.- [2-828123; Ар2014/25] 
33.
 
Мазанова,  С.Б.  Информатика  и  применение  информационных 
компьютерных  технологий  в  учебном  процессе:  учебное  пособие  /Саадат 
Мазанова, З.А.Тагиева, М.М.Аббасова; ред. А.Г.Палангов; Азерб. Гос. Пед. 
Ун-т.- Баку: [б. и. ], 2014.- 537 с.: рис.; 20 см.- Библ.: с. 533-537.- 10 man.- 
[Prezident k/x ] 
34.
 
China’s Informatization Experienge and its Reference Significance for 
the Tasim Project /Center for Strategic Studies.-  Baku: Print-X LLC, 2014.-  24 
p.: il.; 29,5 sm.- Çin v
ə ingilis dillərində.- 1000 экз.- ISBN 978-9952-27-393-9.- 
[Prezident k/x ] 
   
 
 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   168


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə