Kitabiyyati 2014Yüklə 2,8 Kb.

səhifə6/168
tarix08.07.2018
ölçüsü2,8 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   168

14 
 
Az
ərb. Milli Kitabxanası.- Bakı: [s. n.], 2014.- 91 s.; 20 sm.- 4 man., 50 nüs.- 
[Azf-278921 Azf-278922] 
66.
 
M
ədəniyyət, incəsənət və  turizm  haqqında  yeni  ədəbiyyat:  İyun- 
2014: cari biblioqrafik informasiya göst
əricisi  /baş  red.  və  burax. məsul 
K.Tahirov;  burax.  hazır.  Analitik  Elektron  Məlumat  Bazasının  Təşkili  şöbəsi; 
red.:  D.Sadıxova,  N.Səlimova; Azərb. Resp. Mədəniyyət və  Turizm Nazirliyi, 
Az
ərb. Milli Kitabxanası.- Bakı: [s. n.], 2014.- 78 s.; 21 sm.- Bibl.: s. 73-75.- 4 
man., 50 nüs.- [Azf-279224; Azf-279223] 
67.
 
M
ədəniyyət, incəsənət və  turizm  haqqında  yeni  ədəbiyyat:  İyul- 
2014: cari biblioqrafik informasiya göst
əricisi  /baş  red.  və  burax. məsul 
K.Tahirov; 
burax. hazır. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi (ön 
söz.);  red.:  D.Sadıxova,  N.Səlimova; Azərb. Resp. Mədəniyyət və  Turizm 
Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Az
ərb. Milli Kitabxanası.- Bakı: [s. n.], 2014.- 84 s.; 
20 sm.- 4 man., 50 nüs.- [Azf-279894; Azf-279895] 
68.
 
M
ədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Avqust – 
2014: cari biblioqrafik informasiya göst
əricisi  /baş  red.  və  burax. məsul 
K.Tahirov; burax. hazır. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi (ön 
söz.);  red.:  D.Sadıxova,  N.Səlimova; Azərb. Resp. Mədəniyyət və  Turizm 
Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Az
ərb. Milli Kitabxanası.- Bakı: [s. n.], 2014.- 55 s.; 
20 sm.-  M
ətn Azərb. və rus dillərindədir.- 4 man., 50 nüs.- [Azf-279897; Azf-
279899] 
69.
 
M
ədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Sentyabr-
2014: cari biblioqrafik informasiya göst
əricisi  /baş  red.  və  burax. məsul 
K.Tahirov; red.: D.Sadıxova, N.Səlimova; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Az
ərb.  Milli  Kitabxanası;  burax.  hazır.  Analitik 
Elektron M
əlumat Bazasının Təşkili şöbəsi.- Bakı: [s. n.], 2014.- 69 s.; 20 sm.- 
Bibl.: s. 66-67.- 4 man., 50 nüs.- [Azf-280034; Azf-280035] 
70.
 
M
ədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Oktyabr - 
2014: cari biblioqrafik informasiya göst
əricisi  /baş  red.  və  burax. məsul 
K.Tahirov;  red.:  D.Sadıxova,  N.Səlimova; burax.  hazır.  Analitik  Elektron 
M
əlumat Bazasının təşkili şöbəsi; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 
Az
ərb.  Milli  Kitabxanası.-  Bakı:  [s.  n.],  2014.-  77 s.; 21 sm.-  Bibl.: s. 72-74.- 
M
ətn Azərb. və rus dillərindədir.- 4 man., 50 nüs.-[Azf-281111; Azf-281112] 
71.
 
M
ədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Noyabr - 
2014: cari biblioqrafik informasiya göst
əricisi  /baş  red.  və  burax. məsul 
K.Tahirov; red.: D.Sadıxova, N.Səlimova; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Az
ərb.  Milli  Kitabxanası;  burax.  hazır.  Analitik 
Elektron M
əlumat Bazasının Təşkili şöbəsi.- Bakı: [s. n.], 2014.- 76 s.; 20 sm.- 4 
man., 50 nüs.- [Azf-281445; Azf-281443] 


15 
 
72.
 
M
ədəniyyət, incəsənət və  turizm  haqqında  yeni  ədəbiyyat: Dekabr - 
2014: cari biblioqrafik informasiya göst
əricisi  /baş  red.  və  burax. məsul 
K.Tahirov; red.: D.Sadıxova, N.Səlimova; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Az
ərb.  Milli  Kitabxanası;  burax.  hazır.  Analitik 
Elektron M
əlumat Bazasının Təşkili şöbəsi.- Bakı: [s. n.], 2014.- 79 s.; 20 sm.- 5 
man., 50 nüs.- [Azf-282340; Azf-282342] 
73.
 
Mürs
əlov, N. Elmin  innovativ  inkişafının  informasiya  təminatı: 
annotasiyalı  elmi-bibloqrafik göstərici /Natiq Mürsəlov (ön söz); elmi red. 
X.İsmayılov;  layihənin rəhb. N.Mürsəlov;  Azərb. Gənclər Fondu.-  Sumqayıt: 
Bilik Poliqrafiya M
ərkəzi, 2014.- 199 s.: ill.; 20 sm.- 9 man., 200 nüs.- [ Azf-
282970; Azf-282968] 
74.
 
Nadir Mir-
İbrahim  oğlu  Seyidov: biblioqrafik göstərici /tərt.: 
G.Q.Abbasova, V.X.Mirz
əyeva;  red.:  V.M.Abbasov,  A.H.Əzizov,  H.C.İbrahi-
mov; AMEA, Y.H.M
əmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri  İn-tu, Mərkəzi 
Elmi Kitabxana.-  162, [2] s., portr.; 21 sm.- 
Əsərlərin əlifba göstəticisi: s. 140-
158.- 6 man., 300 nüs. (cildd
ə).- [Ar2014/1455] 
75.
 
N
əcəf bəy Vəzirov:  biblioqrafiya /tərt., ön sözün müəl.  Ə.H.Ələk-
b
ərova; elmi red. P.Ə.Kərimov; AMEA, M.Füzuli adına Əlyazmalar İn-tu.- Bakı: 
Elm v
ə  Təhsil, 2014.-  52 s.; 20 sm.-  5 man., 100 nüs  .-  [Azf-278425; Azf-
278426] 
76.
 
Professor  Ramiz  Topuş  oğlu  Hümbətov: biblioqrafiya /tərt. ed. 
T.F.Hümb
ətova.- Bakı: Nağıl evi, 2014.- 137, [3] s., portr.; 19 sm.- 6 man., 100 
nüs.- [Ar2014/1833] 
77.
 
Ramiz  Əskər: biblioqrafik məlumat  kitabı  /tərt.  N.Əskər; elmi red. 
N.C
əfərov; Azərb. Atatürk Mərkəzi.- Bakı: AzAtaM, 2014.- 79 s., fotoşək.; 20 
sm.- 20 man., 200 nüs.- ISBN 978-9952-29-088-4.- [Azf-283034; Azf-283033] 
78.
 
S
ədaqət Kərimova: biblioqrafiya /tərt. ed. M.Cəfərova; ixt. red. və 
burax. m
əsul K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva; Azərb. Resp. Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyi, Az
ərb.  Milli  Kitabxanası.-  Bakı:  [s.  n.],  2014.-  326, [2] s., 
portr.; 22 sm.-  Köm
əkçi göstəricilər: s. 256-324.- 8 man., 250 nüs.- ISBN 978-
9952-504-02-6 (cildd
ə).- [Azf-283390; Ar2014/1781] 
79.
 
Soltan C
əfər  oğlu  Mehdiyev: biblioqrafiya /tərt.:  H.M.Əlimərdanov, 
L.İ.Əliyeva,  G.Q.Abbasova,  V.X.Quliyeva;  red.:  V.M.Abbasov,  M.İ.Rüstəmov, 
E.T.Süleymanova; t
ərc.:  X.Ə.Cavadova,  V.N.Sadıxova;  AMEA,  akad. 
Y.H.M
əmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu, Mərkəzi Elmi Kitabxana.- 
Bakı:  Elm,  2014.-  234  s.,  portr.,  fotoşək.; 21 sm.-  (Azərbaycanın  elm  və 
m
ədəniyyət xadimləri).-  6 man., 300 nüs.-  ISBN978-9952-495-43-0 (cilddə).- 
[Ar2014/1454] 
80.
 
 
Şeyxülislam  Allahşükür  Paşazadə: biblioqrafik göstərici /tərt.: 
A.İsgəndərov [və b.]; red. A.İsgəndərov; Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Elmi-Dini 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   168


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə