“Lİder tv və radio-azərbaycan” mmcYüklə 5,01 Kb.

səhifə1/58
tarix27.10.2018
ölçüsü5,01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58
I FƏSİL. TELEJURNALİSTİKADA İLK ADDIMLAR 
 
1.1. Jurnalistika... 
1.2. N
ədən başlamalı?! 
1.3. Televiziyada...  
1.4. 
Telejurnalistikanın əlifbası   
1.5. İlk dəfə çəkiliş meydançasında 
1.6. 
Televiziyada aparıcı peşələr 
 
II FƏSİL. REPORTYOR İŞİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
 
2.1. Reportaj 
2.2. 
Reportajın növləri 
2.3. Reportaj üçün ön
əmli olan məsələlər 
2.4. Reportyor, yoxsa aktyor? 
2.5. 
Reportajın yazılma qaydası və ya necə başlamalı? 
2.6. 
Reportyor komandası  
2.7. 
Televiziya reportajının həlledici cəhətləri 
2.8. 
Qarşılıqlı hörmət və inam.... 
2.9. Reportajda infoqrafika 
 
III FƏSİL. JURNALİSTİKADA MÜŞAHİDƏ 
 
3.1. 
Jurnalistikada müşahidənin əhəmiyyəti 
3.2. 
Müşahidənin növləri 
 
IV FƏSİL. İNFORMASİYA 
4.1. 
İnformasiyanın ötürülmə qaydası 
4.2. 
İnformasiyanın ötürülmə prinsipləri 


4.3. Redaksiya daxilind
ə informasiyanın işlənmə və hazırlanması prinsipi 
4.4
. İnformasiyada şəxsləndirmə 
4.5. Jurnalistikada m
ənbə 
4.6. 
İnformasiyanın tərkib hissəsi olun 
 
V FƏSİL. TELEETİKA 
 
5.1. 
Jurnalistikanın etik kodeksləri 
5.2. Televiziya m
ədəniyyəti 
5.3. Telejurnalistin 
əməl etməli olduğu 15 etik prinsip 
 
VI FƏSİL. TELEXƏBƏR 
 
6.1. Televiziyada x
əbəri çatdırma prinsipi 
6.2. X
əbərdə məkan amili 
6.3. Bir m
əkan, iki xəbər 
6.4. X
əbərin uzunluğu 
6.5. X
əbərin oxunma qaydası 
6.6. Q
ısa ifadələr 
6.7. Televiziya nitqin
ə verilən tələblər 
6.8. TV nitqind
ə vurğu 
 
VII FƏSİL. TV-DƏ KADR, TELEMİKROFON 
 
7.1. TV-d
ə kadrlar   
7.2. Televiziyada videometaforlar v
ə arxiv kadrlarından istifadə  
7.3. Mikrofon 
 
VIII FƏSİL. TV-DƏ MÜSAHİBƏ 
8.1. Televiziyada müsahib
ə 


8.2. Müsahib
ə almanın texnologiyası, müsahibəyə hazırlıq    
8.3. Müsahib
ə prosesi, sualların verilmə ardıcıllığı 
8.4. 
Müsahib cavabdan yayınırsa...    
8.5. Müsahib
ə prosesində nəyi etmək olmaz? 
8.6. Müsahib
ə zamanı diqqət yayındıran hərəkətlər 
8.7. Sonluq v
ə ya kamera söndürüldükdən sonra... 
8.8. Reportyor komandası müsahibə prosesində  
8.9.  Materialda müsahib
ədən düzgün istifadənin və  müsahibəni  qisaltmağın 
yolları 
8.10. 
Sorğu 
 
8.11. 
Müsahib
ənin dublyaj olunma qaydası 
 
IX FƏSİL. TELESÜJET, TV-DƏ REKLAM 
9.1. Süjetin bloklar üzr
ə işlənməsi 
9.2. 
Süjetin inkişaf istiqamətləri 
9.3. H
ədəf prinsipi 
9.4. Görüntü olmad
ıqda 
9.5. Süjetd
ə mövzuların yerdəyişməsi 
9.6. Material
ın ssenarisi 
9.7. Materialda h
ərəkətlilik 
9.8. TV-d
ə reklam 
 
X FƏSİL. TELEOPERATORLAR ÜÇÜN MƏSLƏHƏTLƏR 
N
əticə 
TEST - (130 sual – 130 cavab) 
 


 
 
Ön söz 
 
Salam, 
əziz dost!  Əlində  tutduğun  kitab  kifayət qədər məsuliyyətli, çətin, 
lakin ç
ətin olduğu qədər də şərəfli sənətdən – jurnalistikadan bəhs edir. Daha dəqiq 
des
ək,  jurnalistikanın  önəmli  qollarından  olan  telejurnalistikadan. Özlüyündə 
r
əngarəngliyi,  dinamik  inkişaf  tempi,  vizuallığın  yaratdığı  aydınlıqdan  doğan 
ecazkar v
ə cəlbedici aləmi ilə hər kəsin diqqətinə hakim kəsilən televiziya zaman–
zaman  çoxlarını  öz  sehrinə  salıb.  Əgər sən də  onun sehrinə  düşüb,  televiziyada 
çalışmaq  və  peşəkar telejurnalist olmaq istəyirsənsə, deməli uzun yolun 
başlanğıcındasan. Bu yolda sənə uğurlar arzulayıram.  
Bu  kitabı  oxumaqla  televiziya  jurnalistikasının  mühüm önəm kəsb edən 
yaradıcılıq  prinsipləri, terminləri,  müxtəlif  peşələrin  özünəməxsus və  fərqli 
keyfiyy
ətləri,  reportyor  işinin  xüsusiyyətləri, hətta  operator  işi  barədə  dəyərli 
bilgil
ər əldə edəcəksən. Bunlar isə peşəkar jurnalist kimi formalaşmağında mühüm 
ön
əm kəsb edəcək. Lakin yadda saxla, yalnız kitab oxumaqla professional jurnalist 
olmaq mümkün deyil. Bunun üçün televiziyada ill
ərlə  çalışmaq,  peşəkar 
jurnalistl
ərdən  yaradıcılıq  sirlərini öyrənmək  və  daim öz üzərində  işləmək tələb 
olunur. S
əbirli olmalı, deyilən tapşırıqlara əməl etməlisən.  
Peşəkar jurnalist üçün tələb olunan  əsas keyfiyyətlər  informasiyalı  olmaq, 
operativ düşünmək, verilən tapşırıqları vaxtında yerinə yetirmək və səlist danışıq 
qabiliyy
ətinə  yiyələnmək  bacarığıdır.  Qeyd  olunan  prinsiplərin hər  hansı  biri 
çatışmırsa, deməli peşəkarlıqdan danışmağa da dəyməz. Jurnalist daim hadisələrin 
m
ərkəzində  dayanmalı,  informasiya  mənbələrindən yetərincə  yararlanmalı  və 
müşahidə aparmalıdır.  
Peşəkarlıq  çox  zaman  stajla  deyil,  həvəslə, istəklə  və  bacarıqla  ölçülür. 
B
əzən  jurnalistikaya  yeni  başlayan,  televiziyaya  təcrübəçi kimi ayaq basan 
g
ənclərin kifayət qədər maraqlı süjet ortaya qoyduğunun da şahidi oluruq. Bu, nə 
q
ədər təəccüblüdürsə, bir o qədər də təbiidir. Çünki profesionallığa aparan yol ilk 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə