Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə74/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   ...   158

Biblioqrafiya 
 
293
3063. Mehparə. Şəki Xan sarayı /Mehparə //Mədəniyyət.- 2012.- 15 
fevral.- S.12. 
3064. Zəngin memarlıq nümunələrinin  məkanı:  Şəkidə abidələr 
əvvəlki görkəminə qaytarılır //Ekran efir.- 2012.- 27 iyul.- S.15. 
 
2013 
3065. Rövşən,  İ. Şəki – bir memarlıq abidəsidir /İ.Rövşən //Mədəni 
həyat. - 2013.- № 9.- S. 50-53 
3066. Şəki  Xan sarayı – əsrlərin  şahidi //Azərbaycan.- 2013.- 14 
avqust.- S. 8. 
3067. Şəkinin mədəni-tarixi abidələri //Zaman.- 2013.- 24 oktya-
br.- S. 6.  
3068. Tarixin  Şəkisi,  Şəkinin tarixi...: Canlı bir abidə  şəhəri 
//Azadlıq.- 2013.- 26 noyabr.- S.14. 
3069. Yusifov, S. Abidəni qorumaq tarixi qorumaqdır: Şəki xanları-
nın evi yenidənqurmadan sonra istifadəyə verildi /S.Yusifov //Azərbay-
can.- 2013.- 1 sentyabr.- S. 6. 
 
2014 
3070.  Cəfərli, R. Tariximizin yadigarı: Kiş Alban məbədi möhtəşəm 
keçmişimiz və zəngin mədəniyyətimiz barədə maddi sübutlar verən unikal 
tarixi memarlıq nümunəsidir /R.Cəfərli //Azərbaycan.-2014.-27 aprel.-S.11. 
3071. Əhmədoğlu, M. Xan Sarayının bənzərsizliyi /M.Əhmədoğlu 
//Ədalət.- 2014.- 27 sentyabr.- S. 4. 
3072. Şəki qədim tariximizin bütün mərhələlərini özündə 
birləşdirən bənzərsiz diyardır: [“Ölkəmizi tanıyaq” maarifləndirici tur-
aksiya çərçivəsində Quba məktəblilərinin  Şəki Xan Sarayına ziyarəti] 
//Azərbaycan.- 2014.- 5 avqust.- S.7.   
3073. Zeynalova, M. Tariximizi də qoruyaq, abidələri də  [Şəki 
haqqında] /M.Zeynalova //Azərbaycan.- 2014.- 20 avqust.- S. 5. 
 
 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
294 
 
 
ARAN ZONASI 
(Ağcabədi, Ağdaş, Beyləqan, Bərdə, Biləsuvar, Şirvan, Göyçay, 
Hacıqabul, İmişli, Kürdəmir, Neftçala, Sabirabad,  
Salyan, Ucar, Yevlax və Zərdab rayonlarının  
memarlıq abidələri və toponimləri
 
Kitablar 
 
1957 
3074. Bünyatov, T. Azərbaycanın uzaq keçmişinə səyahət /Teymur 
Bünyatov; red. M.Mirzəyev.- Bakı: Azərnəşr, 1957.- 63 s. 
Kitabın “Qədim memarlıq abidələri” bölməsində Ağdam, Ağcabədi, 
Bərdə və Dağlıq Qarabağ haqqında məlumat verilir [S.46-55]. 
 
1970 
3075. İsayev,  Ə.  Əli Bayramlı  /Əhməd  İsayev.- Bakı: Azərnəşr, 
1970.- 76 s. 
3076.  Məmmədov,  Ə. Mingəçevir /Əlisəfa Məmmədov.- Bakı: 
Azərnəşr, 1970.-  72 s. 
 
1981 
3077.  Azərbaycan arxeoloji abidələri: Qədim daş dövrü-orta əsrlər: 
dərs vəsaiti /M.Hüseynov, Q.İsmayılov, N.Quliyev.- Bakı: ADU, 1981.- 80 s. 
Kitabda Qarabağın tarixi-siyasi, iqtisadi həyatı, tarixi abidələri haq-
qında, “Bərdə” bölməsində Bərdə haqqında ətraflı məlumat verilir [S.64-66]. 
 
1986 
3078. İmişli  [İzomaterial]  /mətnin müəl. Fərman Kərimzadə; foto 
R.Salmanov.- Bakı: İşıq, 1986.- 66 s. 
 
1990 
3079. Göyüşov, R. SSRİ arxeologiyası: dərs vəsaiti /Rəşid Göyüşov, 
Anatoliy Martınov.- Bakı: Maarif, 1990.- 269 s.  
Kitabda Bərdənin maddi mədəniyyəti [S.198-203], Laçın, Qubadlı, 
Ağdam və  Kəlbəcərdə olan abidələr haqqında məlumat öz əksini tap-
mışdır [S.192-193]. 


Biblioqrafiya 
 
295
1991 
3080. Haqverdiyev, Ə. Orta əsr Bərdə şəhəri: [dərs vəsaiti] /Əli Haq-
verdiyev; elmi red. S.Məmmədov; N.Tusi ad. ADPU.- Bakı, 1991.- 124 s. 
 
1994 
3081. Novruzlu,  Ə. Cavad bölgəsinin (Sabirabadın) tarixi /Əziz 
Novruzlu; red. Q.Qoşqarlı; AEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu .-Bakı: 
Elm, 1994.-120 s. 
 
1995 
3082. Türkel, Y. Biləsuvar /Yadigar Türkel; elmi red. Aləm Nur.- 
Bakı: Bilik : İrşad, 1995.-  25 s. 
3083. Zahidov,  Ə.  Azərbaycanın bəzi toponimləri /Əsgər Zahidov; 
təsisçi H.Zərdabi ad. Gəncə Pedaqoji İn-tu; red. S.Şükürov; rəy. 
H.Sadıqov.- Gəncə, 1995.- 144 s.  
 
1998 
3084. Nurlu,  İ. XXI əsrin astanasında: Neftçala /İbrahim Nurlu.- 
Bakı: Şərq-Qərb, 1998.- Kitab 2.- 426 s. 
 
2000 
3085. Əsgəroğlu, Ə. Göyçaydan başlayan ömür yolu /Ədalət Əsgər-
oğlu; topl., haz. və burax. məsul. D.Quluoğlu; red. və  məsl. B.Əzizli.- 
Bakı: Azərbaycan, 2000.- 512 s. 
 
2002 
3086.  Qubatoğlu, B. Mədəniyyət tarixi: 2 cilddə /Böyükağa Qubatoğ-
lu; elmi red. N.Mikayılov, N.Şəmsizadə.- Bakı: Nasir, 2002.- C.II.- 346 s.  
Kitabın “Azərbaycanın mənəvi mədəniyyət tarixi” bölməsində Bərdə 
türbələri [S.209,212], Şuşada Bayat, Şahbulaq qalası, Vaqif türbəsi 
haqqında məlumat verilir [S.212]. 
 
2003 
3087.  Azərbaycan olduğu kimi [Fotoalbom] /Azərb. Resp. Gənclər 
İdman və Turizm Nazirliyi; tərt. V.İsmayılqızı; tərc. C.Hacıyev; elmi məsl. 
və məsul red. B.Budaqov;.- Bakı: İsmayıl NPM, 2003.- 73 s.  
Kitabda Bərdə türbəsinin şəkli verilmişdir [S.1]. 
3088. Azərbaycan tarixi və  mədəni  irs problemləri elmi-praktik 
konfransın materialları. 20 may, 2003-cü il.- Bakı: Təhsil, 2003.- 32 s.  
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
296 
Kitaba M.Nemətovanın “Ermənilərin Azərbaycana torpaq iddiaları, 
maddi mədəniyyət abidələrinin dağıdılması” [S.3-5], R.Qarabağlının 
“Qarabağın nadir memarlıq abidələri və müasir problemlər” [S.6-11], 
Q.Hacıyevin “Bərdə Qarabağın  ən qədim  şəhəridir” [S.22-29], 
V.Baxşəliyevin “Qarabağ toponimləri” [S.29-30] məqalələri daxil 
edilmişdir. 
3089. Piriyev, V. Azərbaycan XIII-XIV əsrlərdə /Vaqif Piriyev; red. 
Ş.Fərzəliyev; AMEA, Tarix İn-tu.- Bakı: Nurlan, 2003.- 458 s.  
Monoqrafiyada Azərbaycanın o dövr inkişaf etmiş  şəhərləri, Bərdə 
türbəsi haqqında [S.298,303-304], “Qarabağ XII-XIV əsrlərdə” fəslində 
ərazinin sərhədləri, tarixi mövqeyi, toponimlər haqqında maraqlı 
məlumatlar verilmişdir. 
3090. Tapdıqoğlu, N. Kürdəmir rayonunun toponimləri /Nazim Tap-
dıqoğlu; elmi red. S.Nuriyev; red. F.Turan.- Bakı: Təhsil, 2003.- 174 s. 
3091. Tapdıqoğlu, N. Saatlı rayonunun toponimləri: [ensiklopedik 
lüğət] /Nazim Tapdıqoğlu; elmi məsl.: A.Quliyev, V.Əliyev; məsl. 
K.Həsənov; elmi red. Ə.Həsənəlizadə; red. F.Turan; rəssam S.Mustafa-
oğlu.- Bakı: Təhsil NPM, 2003.- 181 s. 
3092. Tapdıqoğlu, N. Sabirabad rayonunun toponimləri: [ensiklo-
pedik məlumat kitabı] /Nazim Tapdıqoğlu; red.: V.Əliyev, F.Turan; 
rəssam S.Mustafaoğlu.- Bakı: Ünsiyyət, 2003.-160 s. 
 
2004 
3093. Maqsudov, B.  Ərəbocaq ziyarətinin tarixi: [Ağdaş rayonu] 
/Bayram Maqsudov.- Bakı: Borçalı NPM, 2004.- 276 s. 
3094. Tapdıqoğlu, N. Göyçay rayonu və onun toponimiyası /Nazim 
Tapdıqoğlu; elmi red. Ş.Göyçaylı.- Bakı: Təhsil NPM, 2004.- 246 s. 
3095. Tapdıqoğlu, N. İmişli rayonu və onun toponimiyası: [ensiklo-
pedik məlumat-lüğət kitabı] /Nazim Tapdıqoğlu; elmi red.: B.Budaqov, 
T.Bünyadov; ön söz S.Aran.- Bakı: Təhsil NPM, 2004.- 252 s. 
 
2005 
3096. Nağıyev, F. Ucarın tarixi coğrafiyası /Fazil Nağıyev; baş məsl. 
və elmi red. B.Budaqov; red. M.Novruzov.- Bakı: Araz, 2005.- 160 s. 
3097. Tapdıqoğlu, N.  Şəmkir  rayonu və onun toponimiyası: [qısa 
ensikloopedik dərgi] /Nazim Tapdıqoğlu; elmi red. B.Budaqov, 
T.Bünyadov.- Bakı: Adiloğlu, 2005.- 456 s. 
3098. Tapdıqoğlu, N. Ucar rayonu və onun toponimiyası: [qısa 
ensikloopedik dərgi] /Nazim Tapdıqoğlu; elmi red.: T.Bünyadov, B.Buda-
qov.- Bakı: Təhsil, 2005.- 120 s. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə