Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə77/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   73   74   75   76   77   78   79   80   ...   158

Biblioqrafiya 
 
305
2000 
3181. Hacıyev, Q.  Bərdə  şəhərinin tarixinin öyrənilməsinə dair 
/Q.Hacıyev //Tarix və onun problemləri.- 2000.- №2.- S.17-19. 
3182. Nuriyev, A. Bərdə  şəhərində unikal karvansara kompleksi 
tapıntısı /A.Nuriyev, A.Namazov //Tarix və onun problemləri.- 2000.- 
№2.- S.143-150. 
 
2001 
3183. Baxşəliyev,  Ə.  Ermənilər abidələrimizi də  məhv etdilər. 
Bunlardan biri də Axsadan Baba türbəsidir /Ə.Baxşəliyev //Azərbaycan.- 
2001.- 5 dekabr.- S.5.  
 
2002 
3184. Hacıyev, Q.  Bərdə XVIII əsrin sonu XIX əsrin  əvvəllərində 
/Q.Hacıyev //AMEA Tİ Azərbaycan Tarixi qurumu, Respublika elmi 
konfransının materialları.- Bakı, 2002.- S.63-66. 
3185. Hacıyev, Q.  Bərdə  şəhərinin maddi mədəniyyət tarixindən 
/Q.Hacıyev //Tarix və onun problemləri.- 2002.- №3.- S.32-35. 
 
2003 
3186. Hacıyev, Q.  Bərdə  şəhərinin maddi mədəniyyəti tarixindən 
/Q.Hacıyev //Tarix və onun problemləri.- 2003.- №3.- S.202-205. 
3187. Hacıyev, Q. Qarabağın qədim  şəhəri Bərdə /Q.Hacıyev 
//Pedaqoji Universitetin Xəbərləri.- 2003.- №3.- S.44-46. 
3188. Hacıyev, Q.  Qədim Bərdə  şəhərinin son tədqiqi barədə 
/Q.Hacıyev //Tarix və onun problemləri.- 2003.- №4.- S.201-206. 
3189. Xəlilov, X. Qarabağın tarixi-etnoqrafik əyaləti: [məqalədə 
Albaniya paytaxtının Qəbələdən Bərdəyə köçürülməsindən də bəhs edilir] 
/X.Xəlilov //Azərbaycan arxeologiyası  və etnoqrafiyası.- 2003.- №2.-
S.201-211. 
 
2004 
3190. Ağalarzadə, A. Azərbaycanın orta əsr abidələri /A.Ağalarzadə 
//Mədəniyyət dünyası.- bur X.- Bakı, 2004.- S.91-93.  
 
2005 
3191.  Hacıyev, Q. Qədim Bərdə şəhərinin quruluşu haqqında /Q.Ha-
cıyev //Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiyası.- 2005.- №1.- S.110-114. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
306 
2006 
3192. Cəbiyev, Q. Göyçay rayonunun ilk orta əsr abidələri /Q.Cəbi-
yev //Azərbaycan arxeologiyası.- 2006.- №1-4.- S.108-112. 
3193. Mingəçevirdə Kür çayının sağ sahilində  qədim körpünün 
qalıqları aşkar edilmişdir //Yaddaş.- 2006.- 5 avqust.- S.4. 
 
2007 
3194. Beyləqan  //Azərbaycan Milli Ensiklopediyası: Azərbaycan.- 
Bakı, 2007.- S.853. 
3195. Bərdə //Azərbaycan Milli Ensiklopediyası: Azərbaycan.- Bakı, 
2007.- S.854. 
3196. Eyvazlı, U. Tarixi abidələrimiz: [İmişli r-nun abidələri haq-
qında] /U.Eyvazlı //Mədəni-maarif.- 2007.- №10,11.- S.14. 
3197. Goranboy //Azərbaycan Milli Ensiklopediyası: Azərbaycan.- 
Bakı, 2007.- S.857. 
3198. Xəlilov, T. Hacıqabul abidələr diyarıdır /T.Xəlilov //Mədəni-
maarif.- 2007.- №7.- S.12.  
3199.  Qarabağlı, R. Nələr eşitdik, nələr gördük: [Ağcabədi r-nun 
tarixi tikililəri haqqında] /R.Qarabağlı //Mədəniyyət.- 2007.- 6 aprel.- S.4. 
3200. Mükərrəmoğlu, M. Tarixi-memarlıq abidəsinin bərpası başa 
çatmışdır: [Hacıqabul r-nun Qubalı Baloğlan kəndində yerləşən Pir 
Hüseyn xanəgahı haqqında] /M.Mükərrəmoğlu //Xalq qəzeti.- 2007.- 4 
oktyabr.- S. 6; Mədəniyyət.- 2007.- 5 oktyabr.- S.2. 
3201.  Neftçalada orta əsrlərə aid məzar daşları tapılıb //Ekspress.- 
2007.- 5 sentyabr.- S.13; Yeni Azərbaycan.- 2007.- 5 sentyabr.- S.8. 
3202. Tarixçinin məzarı dağıdılır: Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 
tərəfindən mühafizə edilən türbə anbara çevrilib: [Goranboyun Rəhimli 
kəndində Mirzə Adıgözəl bəyin məzar məqbərəsi haqqında] //Mərkəz.- 
2007.- 4 oktyabr.- S. 15.  
 
2008 
3203. Cavadov, S. Pir Hüseyn xanəgahı: [Hacıqabul r-nu] /S.Cava-
dov //Azərbaycan.- 2008.- 2 aprel.- S.8. 
3204. Əliyev, R. Salyanın tarix və  mədəniyyət abidələri /R.Əliyev 
//Mədəniyyət.- 2008.- 17 may.- S.10. 
3205. İbrahimbəyli, S. Bərdə türbəsi: Nüşabə qalası /S.İbrahimbəyli 
//Təzadlar.- 2008.- 6 noyabr.- S.6. 
3206. İmanova, A. Pir Hüseyn xanəgahı xaricilərin gözü ilə: [Hacı-
qabul r-nu] /A.İmanova //Yeni Mədəni-maarif.- 2008.- №12.- S.39-40. 


Biblioqrafiya 
 
307
3207. Mikayılov,  İ.  Neftçalada tarixi abidələrin qorunması diqqət 
mərkəzindədir /İ.Mikayılov //Azad Azərbaycan.- 2008.- 11 iyun.- S.5. 
3208. Xəlilov, M. Qədim yurd yerlərimiz: [Hacıqabul ərazisində yer-
ləşən Pir Hüseyn xanəgahı haqqında] /M.Xəlilov //Mədəniyyət.- 2008.- 25 
dekabr.- S.12. 
 
2009 
3209. Aydınoğlu, T. Bu günkü Bərdə  şəhəri üç min illik tarixin 
varisidir /T.Aydınoğlu, Z.Sultanov //Xalq qəzeti.- 2009.- 23 avqust. 
3210. Cəbiyev, Q. Kürdəmirdə orta şəhər mədəniyyətinə aid 
tapıntılar /Q.Cəbiyev //Xalq qəzeti.- 2009.- 7 noyabr.- S.5. 
3211. Məmmədov, A.  Əsrlərdən gələn səslər: Bərdə  şəhəri-3000 
/A.Məmmədov //Azərbaycan.- 2009.- 26 aprel.- S.4. 
3212. Zərbəliyev, L. “Döyüşən məscid”: [Salyan r-nunda yerləşən 
məscid haqqında] /L.Zərbəliyev //Mədəniyyət.- 2009.- 20 noyabr.- S. 7. 
 
2011 
3213. Cəbrayılova, N. Pir Hüseyn xanəgahı: tarix və mədəni irsimizi 
yaşadır:  [Hacıqabul r-nunda, Pirsaat çayının sahilində yerləşən abidə 
haqqında] /N.Cəbrayılova //Mədəniyyət.- 2011.- 11 noyabr.- S.6.  
3214. Əhmədoğlu, M.  Qədim – müasir Göyçay /M.Əhmədoğlu 
//Ədalət.- 2011.- 17 iyun.- S.3. 
 
2012 
3215.  Calaloğlu, C. Azərbaycanda yeganə peyğəmbər qəbri: [Hz. 
Cərciz peyğəmbər piri haqqında] /C.Calaloğlu //Mərkəz.-2012.- 25 iyul.- S.6. 
3216. Əmiraslanov, E. “Tarixi abidələrimizi, mədəniyyət nümunə-
lərimizi qorumalı  və  təbliğ etməliyik”: [Hacıqabul rayon Mədəniyyət və 
Turizm  Şöbəsinin müdiri Elnur Əmiraslanovla müsahibə] /müsahibəni 
apardı Anar Miriyev //Palitra.- 2012.- 18 dekabr.- S.12. 
3217. Nəsirli, T. Hacıqabul qədim tarixə malik mədəni abidələrlə 
zəngindir /T.Nəsirli //Mövqe.- 2012.- 31 yanvar.- S.10. 
3218. Nəsirli, T. Hacıqabulun tarixi abidələri turistlərin böyük 
marağına səbəb olur /T.Nəsirli //Mövqe.- 2012.- 1 fevral.- S.10.  
 
2013 
3219. Fərəcov, S.  Bərdə türbəsi yeni həyat qazanacaq: Ötən  əsrdə 
bərpaçılar abidəyə ciddi ziyan vurub: [AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
308 
İn-tunun əməkdaşı, memarlıq üzrə f.d. Rizvan Qarabağlının söylədikləri] 
/S.Fərəcov //Mədəniyyət.- 2013.- 8 fevral.- S.15.  
3220. Tağıbəyli, V. Meşəyə  sığınan müqəddəs məkan: Hacı  Sədi 
Əfəndi ziyarətgahı əsəb xəstələrinin nicat yeridir /V.Tağıbəyli //Həftə içi.- 
2013.- 7 may.- S.4.  
3221. Nərimanoğlu, M. Bərdə  həm gözəldir, həm də  əzəldir 
//Azərbaycan.- 2013.- 31 iyul.- S.6.  
3222. Fərəcov, S. Mirzə Adıgözəl bəy türbəsi: [Goranboy r-nunda 
yerləşən türbə haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 21 avqust.- S. 15. 
3223. İsayev,  Ə.  Tarixin daş  nəğmələri: [Goranboy r-nun zəngin 
tarixi, abidələri, qalaları, türbələri və kurqanları haqqında] /Ə.İsayev 
//Azərbaycan.- 2013.- 18 avqust.- S. 11.  
 
2014 
3224. Qarabağlı, R. Goranboy abidələri qədim memarlıq irsimizin 
nümunələridir: [AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İn-tunun aparıcı elmi 
işçisi, memarlıq üzrə f.d.-ru Rizvan Qarabağlı ilə müsahibə] /müsah. 
apardı S.Fərəcov //Mədəniyyət.- 2014.- 26 fevral.- S.15. 
3225. Dini abidələrdə tarixin izləri: [Bərdə İmamzadəsi kompleksi 
haqqında] //İki sahil.- 2014.- 9 avqust.- S.11; 16 oktyabr.- S.19. 
3226. “Dini abidələrdə tarixin izləri – Bərdə İmamzadəsi”: Bilik 
Fondu bu mövzuda elmi-praktik konfrans keçirib //Kaspi.- 2014.- 16 
oktyabr.- S.10.  
3227. Qiyasi, C. Bir xanəgahın tarixi: [Hacıqabul r-nun Qubalıba-
loğlan kəndi ərazisində yerləşən Pir Hüseyn xanəgahı haqqında] /C.Qiyasi 
//Azərbaycan.- 2014.- 13 aprel.- S.7. 
3228. Quliyev, L.  Hər daşında tarix yaşadan abidələr: [Bərdə r-da 
mədəniyyət abidələri haqqında] //Azərbaycan.- 2014.- 30 dekabr.- S.7. 
3229. Rəis, X.  Cərcis Peyğəmbər ziyarətgahı: Beyləqanda yerləşən 
ziyarətgah Azərbaycanın dini, tarixi abidəsi olmaqla bərabər, insanların 
qəlbində xüsusi yer qazanıb /X.Rəis //Kaspi.- 2014.- 10 oktyabr.- S.8.  
3230. Əhmədov, Q. Bir tarixi məkanın sorağında: [Hacıqabul r-nu 
ərazisində tapılan qədim mədəniyyət nümunələri haqqında] /Q.Əhmədov 
//Mədəniyyət.- 2014.- 28 fevral.- S. 13. 
 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   73   74   75   76   77   78   79   80   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə