Microsoft Word cbar ifrs fs 311210 aze signed


Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi BankıYüklə 1,01 Mb.

səhifə10/33
tarix14.09.2018
ölçüsü1,01 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   33

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 

31 dekabr 2010-cu il tarixinə Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər 

 

 

 17

5 Yeni 

və ya Yenidən İşlənmiş Standartların və Onlara Dair Şərhlərin Tətbiqi

 

(a) 1 yanvar 2010-cu il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minmiş standartlar 

Aşağıdakı yeni standartlar və onlara dair şərhlər 1 yanvar 2010-cu il tarixindən Bank üçün qüvvəyə 

minmişdir:  

17 saylı BMHŞK, Nağd olmayan aktivlərin səhmdarlar arasında bölüşdürülməsi (1 iyul 2009-cu il və ya 

bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). Bu şərh, nağd olmayan aktivlərin səhmdarlara 

dividend şəklində ödənilməsi zaman uçot qaydasını əks etdirir. Müəssisə, nağd olmayan aktivlərin dividend 

şəklində  səhmdarlara ödənilməsi öhdəliyini bölüşdürüləcək aktivlərin  ədalətli dəyərində qiymətləndirməlidir. 

Bölüşdürülmüş nağd olmayan aktivlərin silinməsindən yaranan gəlir və ya zərər müəssisə  tərəfindən 

dividendlər ödənildikdən sonra il üzrə  mənfəət və ya zərərdə qeydə alınmalıdır. 17 saylı BMHŞK hazırkı 

maliyyə hesabatlarına təsir göstərməmişdir. 

18 saylı BMHŞK, Müştərilər tərəfindən təqdim edilmiş aktivlərin köçürülməsi (1 iyul 2009-cu il və ya bu 

tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir).  Bu  şərh, müştərilər tərəfindən təqdim edilmiş 

aktivlərin köçürülməsini, xüsusilə aktiv anlayışının meyarlarına riayət olunması hallarını; aktivin uçotu və ilkin 

uçot zamanı onun dəyərinin qiymətləndirilməsini; ayrıca identifikasiya edilə bilən xidmətlərin (köçürülmüş 

aktivin  əvəzində bir və ya daha çox xidmətlər) müəyyən edilməsi; gəlirin uçotu və müştərilər tərəfindən 

təqdim edilmiş aktivlərin köçürülməsinin uçotu qaydasını  əks etdirir. 18 saylı BMHŞK hazırkı maliyyə 

hesabatlarına təsir göstərməmişdir.

 

27 saylı MUBS, Konsolidasiya edilmiş  və fərdi maliyyə hesabatları (2008-ci ilin yanvar ayında yenidən 

işlənmişdir; 1 iyul 2009 və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). Yenidən işlənmiş 

27 saylı MUBS şirkətdən ümumi gəlirlərin baş müəssisə sahiblərinə və nəzarət olunmayan pay sahiblərinə 

(bundan  əvvəl “azlığın payı”) aid edilməsini tələb edir (hətta nəzarət olunmayan pay üzrə  nəticələrin kəsir 

olduğu təqdirdə) (əvvəlki standart əksər hallarda artıq zərərlərin baş müəssisənin sahiblərinə aid edilməsini 

tələb edirdi). Bundan əlavə, yenidən işlənmiş standartda göstərilir ki, baş müəssisənin törəmə müəssisədəki 

iştirak payında nəzarətin itirilməsi ilə  nəticələnməyəcək dəyişikliklər səhm alətləri üzrə  əməliyyatlar kimi 

uçota alınsın. Standart həmçinin törəmə müəssisə üzrə  nəzarətin itirilməsi nəticəsində yaranan hər hansı 

mənfəət və ya zərərin müəssisə  tərəfindən qiymətləndirilməsini müəyyənləşdirir. Nəzarətin itirildiyi tarixdə 

keçmiş törəmə müəssisədə saxlanılmış investisiyalar ədalətli dəyərlə ölçülməlidir. Yenidən işlənmiş 27 saylı 

MUBS hazırkı maliyyə hesabatlarına hər hansı təsir göstərməmişdir.

 

3 saylı MHBS, Müəssisələrin birləşməsi  (2008-ci ilin yanvar ayında yenidən işlənmişdir; alış tarixi 1 iyul 

2009 və ya bu tarixdən sonra başlayan birinci illik hesabat dövrünün başlanğıcı  və ya sonra olan 

müəssisələrin birləşməsi üçün qüvvəyə minir). Yenidən işlənmiş 3 saylı MHBS müəssisələrə  nəzarət 

olunmayan iştirak paylarının  əvvəlki 3 saylı MHBS üsulundan (alıcının  əldə edilmiş müəssisənin 

identifikasiya edilə bilən xalis aktivlərində proporsional payı) istifadə etməklə  və ya ədalətli dəyərlə 

qiymətləndirilməsi imkanı verir. Yenidən işlənmiş 3 saylı MHBS müəssisələrin birləşməsində alış metodunun 

tətbiqi üzrə daha ətraflı təlimat verir. Qudvilə aid olan hissənin hesablanması məqsədilə, hər bir mərhələli alış 

prosesində bütün aktiv və öhdəliklərin  ədalətli dəyərlə qiymətləndirilməsi tələbi hesabatdan çıxarılmışdır. 

Bunun  əvəzində alıcı müəssisələrin mərhələli birləşməsi zamanı satın alınan müəssisədə  hər  əvvəlki 

mərhələdə sahib olduğu payını alış tarixindəki ədalətli dəyərlə yenidən qiymətləndirməli və yaranan gəlir və 

ya zərəri (əgər gəlir və ya zərər əldə edilmişdirsə) il üzrə mənfəət və ya zərər kimi əks etdirməlidir. Alış ilə 

bağlı  xərclər müəssisələrin birləşməsi  əməliyyatından ayrıca tanınacaq və qudvil kimi yox, xərc kimi uçota 

alınır. Alıcı şirkət alış tarixində alış ilə bağlı hər hansı şərti məbləğ üzrə öhdəliyi alış tarixində uçota almalıdır. 

Alış tarixindən sonra bu öhdəliyin dəyərindəki dəyişikliklər qudvilin təshih edilməsi yolu ilə deyil, tətbiq edilən 

digər MHBS-lərə uyğun olaraq uçota alınır. Yenidən işlənmiş 3 saylı MHBS yalnız bir neçə müəssisənin 

iştirakı ilə müəssisələrin birləşməsini və  təkcə müqavilə  əsasında həyata keçirilmiş müəssisələrin 

birləşməsini  əhatə edir. Yenidən işlənmiş 3 saylı MHBS hazırkı maliyyə hesabatlarına hər hansı  təsir 

göstərməmişdir. Qrup üzrə pul şəklində  səhm  əsasında ödənişlər – 2 saylı MHBS, Səhm  əsasında ödənişlər 

standartına dəyişikliklər  (1 yanvar 2010-cu il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə 

minir). Bu dəyişikliklərdə səhm əsasında ödənişlərin konsolidasiya edilmiş və ayrıca maliyyə hesabatlarında 

təsnifləşdirilməsi üsulları aydın şəkildə müəyyən edilir. Həmin dəyişikliklər qüvvədən düşmüş 8 saylı BMHŞK  

və 11 saylı BMHŞK-də göstərilən təlimatı  əks etdirir. Bu əlavələr standart üzrə  şərhdə  əvvəllər nəzərdə 

tutulmayan planları  əhatə etmək üçün 11 saylı BMHŞK-də verilmiş  təlimatı daha ətraflı açıqlayır. 

Dəyişikliklərdə  həmçinin standarta Əlavədə göstərilən anlayışların izahı verilir. Bu dəyişikliklər hazırkı 

maliyyə hesabatlarına hər hansı təsir göstərməmişdir.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   33


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə