Microsoft Word dusguncelerim II hiss?docYüklə 2,8 Kb.

səhifə47/50
tarix30.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50

145 
 
Bütün  planetlər  və  peyklər  hərəkət  edərək,  öz  oxları 
ə
trafında fırlanaraq, planetləri ətraflarında dövr edərək özlərini 
qoruyurlar.  
Yer 
öz 
oxu 
ə
trafında 
fırlandıqca 
Günəşlə 
olan 
təmaslarından,  Günəşin  dünya  okeanı  ilə  təmaslarından 
atmosferini  yaradır.  Fırlanma  sayəsində  bərk  materiya  ilə 
dünya okeanı arasında meydana gələn təzyiq fərqləri sayəsində 
atmosferin  hərəkəti  və  paylanması  hadisələri  baş  verir. 
Strukturlararası  proseslər  makro  prosesləri  meydana  gətirir  və 
onun tərkib hissələrinə çevrilir.  
 
Ay haqqında 
 
 Oksigen  “enerjisizlikdir”,  ona  görə  də  boşluqdur. 
Sıxılmanı  isə  hidrogen  molekulları  əmələ  gətirir.  Hidrogen 
hərəkətdə  olanda  həm  sıxılır,  həm  də  genişlənir.  Oksigen 
genişlənən, 
hidrogen 
sıxılandır. 
(Hidrogen 
hərəkətdə 
olduğundan 
həm 
də 
genişlənəndir, 
seyrəkləşdiricidir. 
Hidrogenin  sıxıcı  funksiyası  onun  müəyyən  məkanda  hərəkət 
fəallığı  və  təsirləri  ilə  əlaqəli  ola  bilər).  Elm  qeyd  edir  ki,  Ay 
Yer  kürəsi  ətrafında-perigey  (Yer  kürəsinə  yaxınlaşma)  və 
apogeylə  (Yer  kürəsindən  uzaqlaşma)  27  gün,  7  saat,  43,1 
dəqiqə  ilə  çevrə  trayektoriyası  formasında  dövr  edir.  Ayda 
günüz isti, gecə çox soyuq olur. Ola bilər ki, günüz Günəş işığı 
(enerjisi) düşən  yerdə sıxlıq çox olsun,  yəni hidrogen atomları 
çoxluq  təşkil  etsin.  Gecə  isə  oksigen  çox  olsun,  boşluq  çox 
olsun,  “enerjisizlik”-deaktiv  (dezaktiv,  passiv)  enerjisizlik 
meydana  gəlsin. (Qeyd:  elm  yazır  ki,  ayın  tərkibi  heliumdan, 
neon,  hidrogen  və  arqondan,  eləcə  də  karbon  və  metandan 
ibarətdir. Ayın səthində atmosfer çox incədir, Ayı kosmik fəza 
cisimlərindən qoruya bilmir və buna görə də meteor hissələri 
çoxdur.  Burada  elm  oksigenin  olmasını  inkar  edir.  Lakin 
nəzərə almaq lazımdır ki, oksigen elə Ayın bərk materiyasının 
ə
sasıdır,  bərkimiş  qazdır.  Ayın  üzərində  su  olmadığından 


146 
 
sıxlıq  da  ola  bilmir.  Lakin  bu,bərk  materiyanın  özündə 
oksigeni inkar edə bilməz. Suyun olması da mümkündür. Bu 
da  daxildə  ola  bilər.  Ya  da  su  halında  birləşmə  heç  onun 
daxilində  də  olmaya  bilər.  Bu  birləşmə  Günəş  sistemi  üçün 
məxsusi  olaraq  ancaq  Yer  kürəsində  mövcuddur.  Digər 
ulduzlar sistemində isə suyun olması istisna olunmur).  
Ayın  gecə  səthinə  çox  boşluq  ucbatından  düşmək  olmaz 
(çətin  olar).  Hər  şey  Ay  “göyündə”  olar.  Ay  atmosferi 
(Yerdəkindən yüngül olsa da belə) gecə çox sıx ola bilər. Ayın 
atmosferinin  günüz  az  sıx  olması  onun  səthində  suyun 
olmaması  ilə  əlaqəli  ola  bilər.  Gündüz  Ayın  səthinə  aparatla 
enmək  olar,  çünki  sıxlıq  (Günəş  enerjisindən  yaranan  sıxlıq) 
buna imkan verər. Məlumdur ki, atmosferin də kütləsi (çəkisi) 
vardır.  Sıxlıq  onun  kəmiyyətini  artırr

Ayda  gecələr  oksigen 
küləyinin (axının olması) inandırıcı olar. Həyat üçün vacib olan 
su  olarsa  (planetin  üzündə  olarsa)  təbii  ki,  Ayda  da  Yer  kimi 
canlı  aləm  üçün  təbii  tarazlıq,  elementlər  tarazlığı  yaranar. 
(Qeyd:  tarazlıq  anlayışı  hər  bir  məkan üçün xas olandır. Bu 
baxımdan  da  mütləq  və  nisbidir.  Məkanlar  üçün  tarazlıqlar 
digər  məkanlar  üçün  fərqliliklərdir.  Tarazlıqlar  həm 
elementlər bolluğundan, yəni çoxluqdan meydana gəlir, həm 
də elementlər azlığından ortaya çıxır. İstənilən halda tarazlıq 
öz məkanında məxsusidir və hər  bir  məkan üçün bərabərliyi 
tələb edir).  
Elm  qeyd  edir  ki,  Venerada  hava  insan  üçün  çox 
təhlükəlidir.  Hava  əsasən  zəhərli  karbon  qazından  və  sulfat 
turşusu  buludundan  ibarətdir.  Atmosfer  qatı  çox  qalındır.  Ona 
görə  də  atmosfer  təzyiqi  çox  böyükdür.  Qeyd  etmək  olar  ki, 
Venera  Günəşə  yaxın  planet  olduğu  üçün  hidrogeni  (aktivlik 
yaradan elementi) çoxdur. Hidrogenin çoxluğu məhz karbonun 
ə
mələ  gəlməsini  təmin  edir.  Daha  çox  karbonlaşma  və 
oksidləşmə  gedir.  Hidrogenin  çoxluğundan  da  Veneranın 
tərkibində  olan  metallar  (burada  metalı  təşkil  edən  maddələr) 
ola  bilər  ki,  ərimiş  formadadır.  Metalların  əriməsindən  də 


147 
 
atmosferi qazlı və zəhərli olur. Venera üzərində daima mövcud 
olan  güclü  enerji  (hidrogen)  burada  daimi  sıxlığı  şərtləndirir. 
Boşluq,  yəni  oksigen  çox  yarana  bilmir.  Veneranın  gecəsində 
ola  bilər  ki,  Günəşin  işığı  olmayan  hissədə  atmosferdə  bir 
qədər “boşluq”-deaktiv hidrogen,  yəni  oksigen  yaransın. Bunu 
az ehtimal etmək olar.  
Ay  planetinə  gecə  vaxtı  (Ayın  özündəki  gecə)  kosmik 
aparat  endirmək  gündüzə  nisbətən  ola  bilər  ki,  bir  qədər  çətin 
olsun. Çünki bu zaman Ayın qaranlıq tərəfində oksigen çox ola 
bilər.  Temperatur  soyuq  ola  bilər.  Yüngüllük  (aparatın  Aya 
enmə  yüngüllüyü)  çox  olar.  Ayda  su  olmadığından  Yerdəki 
kimi  atmosfer  də  yoxdur  (elm  bunu  sübut  edib).  Ayın 
gündüzündə isə Günəş olduğundan sıxlıq da ola bilər. 
 
Planetlər arasındakı əks olunmalar və əlaqələr  
 
Sistemlilik prinsipindən çıxış edərək, belə qəbul etmək olar 
ki, planetlər arasında əlaqələr vardır. Bu da onunla izah olunur 
ki,  bütün  planetlər  vahid  sistemdə  fərdi  və  ümumi  funksiya 
yerinə  yetirirlər.  Elm  hələlik  doqquz  planeti  kəşf  edib. 
Planetlərin  də  öz  peykləri  vardır.  Güman  etmək  olar  ki, 
Planetlər  arasında  işıq  əlaqələri  və  əks  olunmalar  vardır.  Əks 
olunmanı  kosmik  fəza  təmin  edir.  Işıq  əlaqələri  elə  enerji 
ə
laqələridir.  Planetlər  arasında  olan  əlaqələrdən  də  məhz 
teleskop  vasitəsilə  həmin  planetləri  tapmaq  olur.  Əks  olunma 
və  işığın  axmasına  görə  planetləri  görmək  mümükün  olur. 
Planetlər Yer kürəsinə axan siqnallardan kəşf edilir. Həmçinin 
kosmik  teleskopların  tədqiqatları  onu  deməyə  imkan  verir  ki, 
qalaktikalar  arasında,  eləcə  də  qalaktikalar  daxilində  siqnal 
axınları  vardır.  Əks  halda  biz  insanlar  heç  bir  kosmik  obyekti 
müşahidə  edə  bilmərik,  görə  bilmərik.  Axınlar  ümumi 
qalaktikaların vəhdətini və cazibə qüvvələrini meydana gətirir.  
Ay  Yerə  yaxındır, hər iksini Günəş işıqlandırır və görmək 
mümkün  olur.  Bunlar  Günəşlə  təqribən  eyni  məsafədə  (yaxın 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə