Microsoft Word mahmudlu ayxan docYüklə 0,52 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/25
tarix17.09.2018
ölçüsü0,52 Mb.
#69052
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


AZƏRBAYCAN RESPUBL KASI TƏHS L NAZ RL Y  

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT  QT SAD UN VERS TET  

 

MAG STRATURA MƏRKƏZ  

 

    

 

  

 

            Əlyazması hüququnda  

 

MAHMUDLU AYXAN YUS F (magistrantin A.S.A.) 

 

«MÜƏSS SƏN N MAL YYƏ FƏAL YYƏT N N  DARƏOLUNMASI 

S YASƏT  VƏ ONUN TƏKM LLƏŞD R LMƏS »  

 

M Ö V Z U S U N D A 

 

  

 

xtisasın şifri və adı:  

060403   «Maliyyə» 

xtisaslaşma:  

 

 

“Sığorta işinin təşkili” 

 

          Elmi rəhbər: Dos. R.ABRAH MOVA  

   Magistr proqramının rəhbəri:     Prof. A.M.KƏR MOV  

 

 Kafedra müdiri: 

 

  Prof.M.X.HƏSƏNL   

BAKI  2015 


 

2

ƏSS SƏ N N MAL YYƏ FƏAL YYƏT N N  DARƏOLUNMASI S YASƏT  VƏ ONUN TƏKM LLƏŞD R LMƏS  

MÜNDƏR CAT 

   


 

 

  

 

  

 

  

      səh   G R Ş 

……………………………………………………………………........  3 I FƏS L 

ƏSS SƏN N  MAL YYƏ  FƏAL YYƏT N N  DARƏOLUN-

MASI  S YASƏT     DÖVLƏT N 

QT SAD -MAL YYƏ 

S YASƏT N N TƏRK B H SSƏS D R............................................. 

 

 §1.1. 


Dövlətin maliyyə siyasətinin mahiyyəti, məqsədi və vəzifələri.............  6 

§1.2. 


Müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin idarəolunması siyasətinin məzmu-

nu, əhəmiyyəti və təsnifatı…………………………………………….. 

 

20 


§1.3. 

Müəssisənin  maliyyə  fəaliyyətinin  idarəolunması  siyasətinin  strateji 

vəzifələri…………………………………………………………......... 

 

26 II FƏS L 

ƏSS SƏN N  MAL YYƏ  FƏAL YYƏT N N  DARƏOLUN-

MASI  S STEM N N  SƏMƏRƏL   TƏŞK L     MAL YYƏ 

S YASƏT N N ƏSAS MƏQSƏD D R ……...................................... 

 

 

30 

§2.1 


Müəssisənin maliyyə fəaliyyəti və maliyyə vəziyyətinin məzmunu......   30 

§2.2 


Müəssisənin  maliyyə  fəaliyyətinin  və  maliyyə  vəziyyətinin 

qiymətləndirilməsi-maliyyə siyasətinin hazırlanması üçün əsasdır.......  

 

39 


§2.3 

Müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin idarəolunması sistemi……….........  50 III FƏS L  MÜAS R  DÖVRDƏ  MÜƏSS SƏN N  MAL YYƏ  FƏAL YYƏ-

T N N  DARƏOLUNMASI S YASƏT N N ƏSAS  ST QAMƏT-

LƏR  VƏ ONLARIN TƏKM LLƏŞD R LMƏS ............................  

 

 64 

§3.1 


Müəssisənin  maliyyə  fəaliyyətinin  idarəolunması  siyasətinin  əsas 

istiqamətləri.............................................................................................  

 

64 


§3.2. 

Müəssisənin maliyyə siyasətinin təkmilləşdirilməsi………...................  77 

 

NƏT CƏ VƏ TƏKL FLƏR………………………………………….  81 

 

ƏDƏB YYAT S YAHISI…………………………………………….  84 

  

3

G R Ş Mövzunun aktuallığı: 

Maliyyə  siyasəti  –  dövlətin  siyasətinin  xüsusi  sferasıdır.  Maliyyə  siyasəti  – 

maliyyə  resurslarının  səfərbərliyə  alınmasına,  onların  səmərəli  bölüşdürülməsinə 

və məqsədli istifadəsinə yönəldilir. Maliyyə siyasəti vasitəsilə cəmiyyətin sosial və 

iqtisadi  inkişafına  təsir  göstərilir.  Beləliklə,  ölkədə  qarşıya  qoyulan  məqsədlərin 

həyata keçirilməsində maliyyə siyasəti vacib rol oynayır. 

Müəssisə və təşkilatların maliyyə siyasəti dövlətin maliyyə siyasətinin tərkib 

hissəsini  təşkil  edir.  Təsərrüfat  subyekti  olan  müəssisələr  xüsusi  maliyyə 

resurslarına  malik  olduqlarına  görə  öz  maliyyə  siyasətini  müəyyən  etmək 

hüququna  malikdirlər.  Bazar  münasibətləri  şəraitində  müəssisə,  firma  və şirkətlər 

maliyyə  fəaliyyətinin  idarəolunması  siyasətini  sərbəst  qaydada  hazırlayırlar. 

Müəssisədə  maliyyə  fəaliyyətinin  idarəolunması  siyasəti  qarşısında  qoyulan  əsas 

məsələlərə  kapitalın  quruluşunun  optimallaşdırılması,  müəssisənin  maliyyə 

sabitliyinin  təmin  olunması,  maliyyə  resurslarının  cəlb  edilməsində  müəssisə 

tərəfindən bazar mexanizmlərindən istifadə edilməsi və s. daxildir. 

Müasir  dövrdə  müəssisələr  maliyyəyə  münasibətdə  həqiqi  sabitliyə  malik 

olmalı, bazar qanunları əsasında səmərəli fəaliyyət göstərən təsərrüfat strukturunu 

təşkil etməlidirlər. 

Müəssisədə  maliyyə  fəaliyyətinin  idarəolunması  siyasətinin  işlənilməsinin 

ə

sas  məqsədi  müəssisənin  strateji  və  taktiki  məqsədlərə  çatmasına  yönəldilən maliyyənin  səmərəli  idarəolunması  sisteminin  qurulmasıdır.  Bu  nöqteyi-nəzərdən 

mövcud mgistr dissertasiyasının mövzusu müasir dövrdə aktuallıq təşkil edir. Tədqiqatın  predmeti:  Müəssisənin  maliyyə  fəaliyyəti  ilə  əlaqədar  olan 

maliyyə münasibətlərindən ibarətdir. Tədqiqatın  obyektinə:  Müəssisənin  maliyyə  fəaliyyətinin  idarəolunması 

sistemi, müəssisənin maliyyə fəaliyyəti və maliyyə vəziyyəti, maliyyə fəaliyyətinin 

idarəolunması siyasətinin mahiyyəti, strategiyası, maliyyə siyasətinin istiqamətləri 

və s. daxildir. 

Yüklə 0,52 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə