Microsoft Word vaqif abisov docYüklə 0,55 Mb.

səhifə49/53
tarix05.03.2018
ölçüsü0,55 Mb.
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53

 
149
13.
 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Gürcüstandakı nümayəndəliyi (ARMDA) – 
f. 897, siy. 1, iş 11, v.144, 149, 193. 
14.
 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyi (ARMDA) – f. 970, 
siy. 1, iş 4, v.1-2. 
15.
 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Milli siyasəti. Bakı: Qartal, 1998, 199 s. 
16.
 
Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi (ARDSPİHA) – f.1, siy. 
85, iş 462, v.518-522.  
17.
 
Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi yanında Azərbaycanı öyrənən və tədqiq 
edən cəmiyyət (ARMDA) – f.389, siy. 1, iş 65, v.32. 
18.
 
Azərbaycan SSR Həmkarlar təşkilatı (ARMDA) – f. 1134, siy.2, iş 5, v.167. 
19.
 
Azərbaycan SSR Poçt və Teleqraf  Xalq  Komissarlığı (ARMDA) –f. 50, siy.5, 
iş 583, vv.201-202. 
20.
 
Azərbaycan tarixi sənədlər və nəşrlər üzrə. Z.M.Bünyadovun redaktəsi ilə. Bakı: 
Elm, 1990, 381 s. 
21.
 
Azərbaycan tarixi. 3 cilddə, III c., Bakı: Elm, 1973, 598 s. 
22.
 
Azərbaycan tarixi. 7 cilddə, V c., Bakı: Elm, 2001, 672 s. 
23.
 
Azərbaycanda sosialist inqilabının qələbəsi uğrunda bolşeviklərin   mübarizəsi. 
Sənədlər və materiallar. 1917-1918-ci illər
Z.İ.İbrahimovun və 
M.S.İsgəndərovun redaktəsi ilə. Bakı: Azərnəşr, 1960, 676 s. 
24.
 
Azərbaycanın tarixi və  mədəniyyətinin burjua saxtalaşdırıcılarına qarşı.  
/Ə.S.Sumbatzadənin redaktəsi ilə. Bakı: Elm, 1978, 218 s. 
25.
 
Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
fərmanı. «Xalq qəzeti» qaz., Bakı, 1998, 27 mart, №80. 
26.
 
Baykara H. Azərbaycan istiqlal mübarizəsi tarixi.Bakı:Azərnəşr, 1992, 276 s. 
27.
 
Cavadov Q.C. XIX əsridə Azərbaycanın etnik xəritəsinə dair – // Elturan. 1994, 
№ 1-2, s. 26-30. 
28.
 
Çəmənzəminli Y.V. Müstəqilliyimizi istəyiriksə. Bakı: Gənclik, 1994, 71 s. 
29.
 
Ermənistan Azərbaycanlıların tarixi coğrafiyası /B.Budaqov və Q.Qeybullayevin 
redaktəsi ilə. Bakı: Gənclik, 1995,456 s. 
30.
 
Əlibəyli H. Cənubi Azərbaycan çar Rusiyasının geopolitik planlarında.  //İpək 


 
150
yolu, 1998, № 2, s.70-75. 
31.
 
Əliyev  Ə. Azərbaycan-Türk Respublikası. «Azərbaycan» qəz., Bakı, 1991, 01 
may, №18.  
32.
 
Əliyev P. Qarabağ bolşevikləri Sovet hakimiyyətinin qələbəsi uğrunda 
mübarizədə. Bakı: Azərnəşr, 1963, 106 s 
33.
 
Əlizadə N. Lənkəran qəzası zəhmətkeşlərinin Sovet hakimiyyətinin qələbəsi və 
möhkəmlənməsi uğrunda mübarizəsi tarixindən. Bakı: Azərnəşr, 1963, 112s.  
34.
 
Əzimov H. Azərbaycan qəzalarında Sovetlər (1917-1918-ci illər). Bakı: Elm, 
1971, 126 s. 
35.
 
Əzimov H. İnqilab dövründə Azərbaycanda kəndli təşkilatları və sinfi mübarizə. 
Bakı: Elm, 1976, 37 s. 
36.
 
Həsənov C. 1918-ci ilin mart: vətəndaş müharibəsi, yoxsa türk-müsəlman  
soyqırımı? «Azadlıq» qəz., Bakı, 1994, 31 mart, № 31.  
37.
 
Həsənov C. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində. 1918-1920. Bakı: 
Azərnəşr, 1993, 361 s. 
38.
 
«Hümmət», qəz.,  Bakı, 1918, 31 mart, №37. 
39.
 
Xüsusi Zaqafqaziya Komitəsi (ARMDA)- f.30, siy.1, iş 108, v.1.  
40.
 
İbrahimov A.Z. Azərbaycan Böyük Oktyabr sosialist inqilabının hazırlanması 
dövründə. Mart-oktyabr 1917-ci il. Bakı: ADU, 1988, 80 s.  
41.
 
İbrahimov Z. Sosialist inqilabı  uğrunda Azərbaycan zəhmətkeşlərinin 
mübarizəsi. Bakı: Azərnəşr, 1957, 585 s. 
42.
 
İbrahimov Z. V.İ.Lenin və Azərbaycanda sosialist inqilabının qələbəsi. Bakı: 
Azərnəşr, 1970, 523 s.  
43.
 
İsgəndərov A. 1918-ci il mart qırğınının tarixşünaslığı. Bakı: Mütərcim, 1997, 184 s. 
44.
 
İsmayılov R. Azərbaycan tarixi. Bakı: Azərnəşr, 1993,163 s. 
45.
 
İSTPART (ARDSPİHA) - f. 276, siy. 1, iş 94, v.15; siy. 2, iş 16, 155, v.15; 
siy.9, iş 1, v.15. 
46.
 
Qasımov M. və Qasımov N. Qaraçimənin qan yaddaşı. Bakı: Təhsil, 2001, 453 
s. 
47.
 
Quliyev D.P. Tarix şahiddir ki. 1918-1920-ci illərin hadisələri bu günün gözü 


 
151
ilə: faktlar və şərhlər // Həyat, Bakı, 1992, 22 may, №100. 
48.
 
Mədətov Q. Naxçıvanda Sovet hakimiyyətinin qələbəsi və Naxçıvan MSSR-in 
təşkili. Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1958, 163 s. 
49.
 
Məhərrəmov N. Daşnaksütyun və Azərbaycanın taleyi. Bakı: Azərbaycan, 1995, 
95 s. 
50.
 
Məmmədov X. Azərbaycan milli hərəkatı (1875-1918-ci illər). Bakı: Sabah, 
1996, 174 s. 
51.
 
Məmmədov  İ. və  Əsədov S. Ermənistan Azərbaycanlıları  və onların acı taleyi. 
Bakı: Azərbaycan, 1992, 71 s. 
52.
 
Məmmədov M. Borçalı mahalı və Qaçağan kəndi. Bakı:Təfəkkür,2001, 292 s. 
53.
 
Məmmədova L. Azərbaycanda erməni siyasi təşkilatlarının xəyanəti 
//Respublika, Bakı, 2004, 17 mart, №073. 
54.
 
Məmmədova L.A. 1918-ci il Mart hadisələri.  // Hərbi Bilik, 1998, №2, s. 61-63.  
55.
 
Məmmədzadə M.B. Ermənilər və İran. Bakı: Azərnəşr, 1993, 42 s. 
56.
 
Məmmədzadə M.B. Milli Azərbaycan hərəkatı. Bakı: Nicat, 1992, 246 s.  
57.
 
Milman A. Bakı Soveti – Azərbaycanda proletar diktaturası orqanıdır (oktyabr 
1917-ci il – iyul 1918-ci il). Bakı: Azərnəşr, 1957, 152 s. 
58.
 
Miralayev T. Azərbaycanın qırmızı qvardiyaçıları və qırmızı partizanları. Bakı: 
Azərnəşr, 1970, 130 s.  
59.
 
Musayev İ. Azərbaycanın Naxçıvan və Zəngəzur bölgələrində siyasi vəziyyət və 
xarici dövlətlərin siyasəti (1917-1921-ci illər). Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 
1998, 385 s. 
60.
 
Nərimanov N. Ucqarlarda inqilabımızın tarixinə dair. Bakı: Azərnəşr, 1992, 77 s. 
61.
 
Onullahi S. Erməni millətçiləri və İran. Bakı: Maarif, 2002, 87 s. 
62.
 
Paşayev A. Açılmamış səhifələrin izi ilə. Bakı: Azərnəşr, 2001, 535 s. 
63.
 
Piriyev V. Azərbaycanın tarixi-siyasi coğrafiyası. Bakı: Araz, 2002, 350s. 
64.
 
Pişəvəri M. C. Seçilmiş əsərləri. Bakı: Azərnəşr, 1984, 429 s. 
65.
 
Rəhimli  Ə. Ermənilərə Güneyli müəllifin tutarlı cavabı. «Respublika» qəz., 
Bakı, 2002, 17 yanvar, №13;   
66.
 
Rəhimoğlu H. Silinməz adlar, sağalmaz yaralar. Bakı: Azərnəşr, 1997, 257 s. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə