Narkalogiya


) Psixoorqanik sindromun astenik variantı üçün sadalanan psixi pozuntulardan hansı səciyyəvi deyil?Yüklə 1,48 Mb.
səhifə12/17
tarix17.09.2017
ölçüsü1,48 Mb.
#41
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

656) Psixoorqanik sindromun astenik variantı üçün sadalanan psixi pozuntulardan hansı səciyyəvi deyil?

A) Aqressivlik

B) Affektin ləbilliyi

C) Qıcıqlı zəiflik

D) Tükənmə

E) Hiperesteziya


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
657) Psixoorqanik sindromun eksploziv variantı üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?

A) Paranoyal yüksəkqiymətli ideyalara meyllik

B) Qıcıqlılıq

C) Aqressivlik

D) Tez özündən çıxma

E) Aspontanlıq


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
658) Psixoorqanik sindromun eyforik variantı üçün sadalanan psixi pozuntulardan hansı səciyyəvi deyil?

A) Fiksasion amneziya tipli yaddaş pozuntusu

B) Meyllərin yüksəlməsi ilə

C) Eyforiyalı yüksək əhval-ruhiyyə

D) Sadalananların hamısı

E) Öz vəziyyətinə tənqidin kəskin enməsi ilə


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
659) Psixoorqanik sindromun apatik variantı üçün nə səcciyyəvidir?

A) Ətraf mühitə laqeyidlik

B) Sadalananların heç biri

C) Sadalananların hamısı

D) Aspontanlıq

E) Əhəmiyyətli dismestik pozuntular


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
660) Miokard infarktının kəskin mərhələsində müşahidə oluna bilən psixi pozuntular hansıdır?

A) Hərəki oyanıqlıq

B) Sadalananların hamısı

C) Sadalananların heç biri

D) Delirioz və amentiv vəziyyətlər

E) Qorxu, təşviş, narahatçılıq


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2

661) Miokard infarktının yarımkəskin mərhələsində sadalanan psixi pozuntulardan hansı müşahidə olunmur?

A) Senestopatiyalar

B) İmpulsiv meyllər

C) Düşüncə obnubilyasiyaları

D) Hipoxondrik fiksasiya

E) Kobud tənqidsizliklə eyforiya


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
662) Bədxassəli şişlərdə sadalanan psixi pozuntulardan hansı mümkün deyil?

A) Şizofaziya

B) Delirioz və ya amentiv vəziyyətlər

C) Asteniya

D) Reaktiv depressiya

E) Endoform psixozlar


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
663) Uremiyada sadalanan psixi pozuntulardan hansı müşahidə oluna bilməz?

A) Düşüncə qaralması ilə psixozlar

B) Keyləşmə

C) Katatonik stereotipiyalar

D) Endoform psixozlar

E) Asteniya


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
664) Qripdə sadalanan psixi pozuntulardan hansı rast gəlinmir?

A) Demensiya

B) Ajitəli depressiya

C) Derealizasiya

D) Düşüncə qaralması ilə psixoz

E) Asteniya


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
665) QİDS-də mümkün olan psixi pozuntular hansıdır?

A) Sadalananların hamısı

B) Hipoxondrik fiksasiya

C) Depressiya

D) Sadalananların heç biri

E) Demensiya


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
666) Vərəmdə müşahidə olunmayan psixi pozuntu hansıdır?

A) Asteniya

B) Hipoxondriklik

C) Fobiyalar

D) Əhval- ruhiyənin enməsi

E) Demensiya


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
667) Kəllə-beyin travmalarında baş beyin zədələnməsi sadalananların hansına ayrılır?

A) Sadalananların hamısı

B) Kommosiya

C) Sadalananların heç biri

D) Kontuziya

E) Kompressiya


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
668) Ağır kəllə-beyin travmasına hansı aid edilir?

A) Kəskin dövrdə psixoorqanik sindromun nəzərə çarpan əlamətləri

B) Bir neçə gün davam edən sopor və ya koma

C) Sadalananların hamısı

D) Sadalananların heç biri

E) Daimi mnestik pozuntular (anteroqrad, retroqrad, fiksasion amneziyalar)


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

669) Baş-beyin kommosiyasının kəskin dövrü üçün hansı səciyyəvi deyil?

A) Lokal nevroloji simptomlar (paraliç, parez, anesteziya, hiperesteziya)

B) Asteniya

C) Başgicəllənmə

D) Vazomotor-vegetativ pozuntular

E) Ürəkbulanma, qusma


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
670) Baş-beyin kontuziyasının kəskin dövrü üçün nə səciyyəvidir?

A) Meningial əlamətlər

B) Ocaqlı qabıq pozuntuları

C) Sadalananların heç biri

D) Sadalananların hamısı

E) Lokal nevroloji simptomlar


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
671) Posttravmatik asteniya üçün nə xasdır?

A) Yalnız açıq kəllə-beyin travmalarında yaranır

B) Yalnız baş beyin kommosiyalarında yaranır

C) Yalnız baş beyin kontuziyalarında yaranır

D) Keçirilmiş kəllə-beyin travmasının bilavasitə simptomu sayılır

E) Keçirilmiş kəllə-beyin travmasının daimi əlaməti sayılır


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
672) Posttravmatik asteniyada adətən hansı müşayət olunur?

A) Sadalananların hamısı

B) Sadalananların heç biri

C) Ürəkbulanma, qusma

D) Baş gicəllənmə, baş ağrıları

E) Nistaqm, konvergensiyanın zəifləməsi


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
673) Kəllə-beyin travmaları kəskin dövrünün alaqaranlıq halından çıxarkən nə müşahidə olunur?

A) Sadalananların heç biri

B) Korsakov sindromuna keçid mümkündür

C) Sadalananların hamısı

D) Həmişə alaqaranlıq dövrün amneziyası müşahidə olunur

E) Sağalma mümkündür


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
674) Kəllə-beyin travmaları kəskin dövrünün deliriyinə hansı xasdır?

A) Sadalananların hamısı

B) Psixoz dövrü xatirələrin fraqmentarlığı

C) Qorxu və təşviş affekti

D) Parlaq görmə hallyusinasiyaları

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
675) Kəllə-beyin travmaları kəskin dövrünün deliriyinə nə xasdır?

A) Sadalananların hamısı

B) Sadalananların heç biri

C) Psixotik pozuntuların olmaması

D) Katatonik pozuntular

E) Əsasən verbal hallyusinasiyalar


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
676) Kəllə-beyin travması kəskin dövrünün Korsakov sindromu üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?

A) Kontuziyalara nisbətən kommosiyalardan sonra daha sabit olması

B) Əsasən ağır kəllə-beyin travmalarında sonra yaranma

C) Xronik gediş

D) Bir başa keyləşmə dövründən sonra yaranma mümkünlüyü

E) Alaqaranlıq hal və ya delirioz vəziyyətdən sonra yaranma mümkünlüyü


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
677) Kəllə-beyin travması kəskin dövrünün Korsakov sindromu hansı amneziyalar ilə səciyyələnir?

A) Sadalananların hamısı

B) Retroqrad

C) Sadalananların heç biri

D) Fiksasion

E) Anteroqrad


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
678) Kəllə-beyin travması kəskin dövrünün Korsakov sindromu üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?

A) Affektin ləbilliyi

B) Zamanda bələdsizlik

C) Məkanda bələdsizlik

D) Konfabulyasiya və psevdoreministensiyaların yaranması

E) Daimi düşüncə qaralması


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
679) Kəllə-beyin travması kəskin dövrünün Korsakov sindromunda konfabulyasiyalara hansı aiddir?

A) Sadalananların hamısı

B) Sadalananların heç biri

C) Hipoxondrik tərkibli ola bilər

D) Alkoqol mənşəli Korsakov psixozuna nisbətən zəif ifadə olunur

E) Ekspansiv tərkibli ola bilər


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
680) Kəllə-beyin travması kəskin dövrünün affektiv pozuntuları hansı ilə səciyyələnir?

A) “Rauş” simptomları ilə

B) Nadir hallarda yaranması ilə

C) Sadalananların hamısı

D) Sadalananların heç biri

E) Disforiya, depressiya, maniyanın kəskin inkişafı ilə


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
681) Sadalananların hansı kəllə-beyin travması kəskin dövrünün maniyakal vəziyyəti üçün səciyyəvi deyil?

A) Hərəki oyanıqlıq

B) Yüksək produktivlik

C) Moriyayabənzər pozuntular

D) Əhval-ruhiyyənin eyforiyalığı

E) Davamsız ekspansiv özünü böyütmə ideyaları


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
682) Kəllə-beyin travmaları kəskin dövrünün maniyakal vəziyyətlərində aşağıdakılardan hansının yaranması mümkündür?

A) Süstlük, aspontanlığın

B) Ekspansiv xarakterli konfabulyasiyaların

C) Sadalananların hamısı

D) Sadalananların heç biri

E) “Rauş” simptomlarının


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
683) Sadalananların hansı kəllə-beyin travması kəskin dövrünün depressiv vəziyyətləri üçün səciyyəvi deyil?

A) Mütləq ağır kədərin yaranması

B) Bəzi xəstələrdə konfabulyasiyaların yaranması

C) Disforiya

D) Tormozlanma

E) Təşviş, qorxu


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
684) Kəllə-beyin travması kəskin dövrünün paroksizmal vəziyyətləri aşağıdakılardan hansı ilə ifadə olunurlar?

A) Qorxu və xoşbəxtlik hislərinin əvəzlənməsi ilə

B) Sadalananların heç biri

C) Uzun müddətli absanslarla

D) Aurayabənzər vəziyyətlərlə

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
685) Endokrin xəstəliklər mənşəli psixi pozuntuların patogenezi hansına əsaslanır?

A) Beyinin üzvü zədələnməsinə

B) Sadalananların hamısı

C) Sadalananların heç biri

D) Mübadilə, damar və digər somatik dəyişikliklərə

E) Harmonal dəyişikliklərin MSS-ə bilavasitə təsirinə


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
686) Endokrin xəstəliklərdə psixi pozuntuların patogenezində hansı faktorlar rol oynayır?

A) Yalnız baş beynin üzvü zədələnməsi

B) Yalnız psixogen faktorlar

C) Yalnız irsi faktorlar

D) Həm bioloji faktorlar, həm psixogen təsirlər, həm şəxsiyyətin xəstəliyə reaksiyası və bunların törətdiyi dəyişikliklər

E) Yalnız harmonal dəyişikliklər


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
687) Endokrin xəstəliklərdə psixi pozuntular hansı ilə ifadə oluna bilərlər?

A) Kəskin psixozlarla

B) Sadalananların heç biri

C) Sadalananların hamısı

D) Psixopatobənzər sindromlarla

E) Amnestik-orqanik sindromlarla


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
688) Psixoendokrin sindrom sadalananların nə ilə ifadə olunmur?

A) Emosional əhəmiyyətli qıcıqlara reaksiyanın itirilməsi ilə

B) Meyl və instinktlərin dəyişikliyi ilə

C) Qarışıq affektiv pozuntuların üstünlüyü ilə

D) Psixi aktivliyin enməsi ilə

E) Katatonik pozuntularla


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
689) Akromeqaliyada hansı müşayət olunur?

A) Psixi aktivliyin pozulması

B) Meyl pozuntuları

C) Əhval-ruhiyyə pozuntuları

D) Sadalananların hamısı

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
690) Hipotireozda psixi pozuntular sadalananların hansı ilə ifadə olunmurlar?

A) Yuxusuzluqla

B) Yaddaş və intellekt pozuntuları ilə

C) Bradifreniya ilə

D) Ekzogen-orqanik psixozla

E) Şizofrenobənzər psixozla


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
691) Kretinizmdəki psixi pozuntular nə ilə müəyyənləşirlər?

A) Sadalananların hamısı

B) Psixi funksiyaların torpidliyi və əqli inkişafdan qalma ilə

C) Hiperseksuallıqla

D) Soyuğa yüksək ehtiyaclıqla

E) Vuayerizmlə


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
692) Klimakterik sindrom üçün nə xas deyil?

A) Affektin ləbilliyi

B) Çox saylı vegetativ pozuntular

C) Psixi aktivliyin ləbilliyi

D) Apato-adinamik sindrom

E) Yuxu pozuntusu


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
693) Hipoqlikemik sindromun psixi pozuntuları hansı ilə səciyyələnir?

A) Psixomotor pozuntularla

B) Sadalananların heç biri

C) Düşüncə qaralması ilə

D) Keçicilik, paroksizmallıqla

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
694) Endokrin pozuntularla xəstələrin psixofarmakoterapiyasında hansı şərtlər güdülür?

A) Sadalananların hamısı düzdür

B) Pixofarmakoterapiyanı ümumi terapiya ilə müştərək aparma

C) Çox kiçik dozalardan başlama

D) Preparatların dozasını xəstənin bədən çəkisinə uyğun hesablama

E) Hipotenziv və hipotermik təsirli neyroleptiklərdən ehtiyatla istifadə


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
695) Neyrosifilis anlayışı nəyi ifadə edir?

A) Solğun trepanema ilə yoluxmanı bildirir

B) Sadalananların hamısı

C) Sadalananların heç biri

D) Baş beyin sifilisi ilə proqressiv paraliçi birləşdirir

E) Daha erkən vaxtda xəstəliklə yoluxma (beyin sifilisi) və daha gec (proqressiv paraliçlə) ifadə olunur


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
696) Aşağıdakılardan hansı beyin sifilisində müşahidə oluna bilən pozuntulardır?

A) Şəxsiyyət dəyişiklikləri

B) Sadalananların hamısı

C) Nevrozobənzər

D) Sadalananların heç biri

E) Paroksizmal


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
697) Sifilis mənşəli meningit və meninqoensefalitlərə aşağıdakı pozuntulardan hansı xas deyil?

A) Kəllə-beyin sinirləri tərəfindən pozuntular

B) Ətrafların parez və paraliçləri

C) Meningial simptomlar

D) Epileptiform tutmalar

E) Dismorfofobik sindrom


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
698) Sifilis mənşəli meningit və meninqoensefalitlərdə sadalanan simptomlardan hansı müşahidə olunmur?

A) Baş ağrıları

B) Yaddaş və qavrama pozuntuları

C) Exolaliya və exoproksiya

D) Baş gicəllənmə

E) Qusma


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
699) Sifilis mənşəli hallyusinoz üçün hansı səciyyəvidir?

A) Visseral hallyusinasiyalar

B) Hədələyici və ya imperativ məzmunlu verbal hallyusinasiyalar

C) Dad hallyusinasiyaları

D) Qoxu hallyusinasiyaları

E) Qırmızı və ya göy rənqli səhnəşəkilli görmə hallyusinasiyaları


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
700) Sifilis mənşəli paranoid aşağıdakılardan hansı ilə ifadə olunur?

A) Az sistemləşmiş fiziki məhv etmə, zəhərlənmə, təqib sayıqlamaları ilə

B) Melanxolik parafreniya ilə

C) Kəskin fantastik sayıqlama ilə

D) Yüksək sistemləşmiş reformatorluq, ixtiraçılıq sayıqlamaları ilə

E) Kandinski-Klerambo sindromunun sayıqlama variantı ilə


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
701) Proqressiv paraliçin başlanğıc mərhələsinin xüsusiyyətləri hansılardır?

A) Şəxslərarası münasibətlərin anlaşılmasının zəyifləməsi

B) Yaddaşın və qazanılmış biliklərin, yüksək intellektual funksiyalara nisbətən daha az dərəcədə zəyifləməsi

C) Öz vəziyyətinə tənqidin erkən və kəskin pozulması

D) Sadalananların heç biri

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
702) İfadəli inkişaf etmiş proqressiv paraliç aşağıdakılardan hansının yaranması ilə səciyyələnir?

A) Sadalananların hamısı

B) Paralitik nevrasteniya

C) Psevdotumoroz sindromla

D) Güclü baş ağrıları ilə

E) Nəzərə çarpan ağıl zəifliyi əlamətləri və proqressiv paraliçin ayrı-ayrı formalarının inkişafı ilə


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
703) Proqressiv paralicin son mərhələlərində hansı müşaiyət olunur?

A) Fiziki və psixi deqradasiyanın tam inkişaf etməsi

B) Sadalananların heç biri

C) Sadalananların hamısı

D) Yalnız reflektor və ayrı-ayrı qeyri-koordinasiyalı hərəkətlər qalır

E) Onun ayrı-ayrı formalarının fərqləndirici cizgiləri “silinir”


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
704) Senil demensiyanın başlanğıc mərhələsində şəxsiyyət dəyişiklikləri sadalananların hansı ilə ifadə olunmur?

A) Maraq dairəsinin daralmasıyla

B) Eyforiya ilə

C) Emosional enmə ilə

D) Eqosentrizmlə

E) Şübhəliliklə


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
705) Baş beyin atrofik prossesləri hansı ilə səciyyələnir?

A) Ocaqlı qabıq pozuntuları ilə

B) Sadalananların hamısı

C) Sadalananların heç biri

D) Beyin prosseslərinin atrofiyalaşması ilə

E) Total ağıl zəifliyinin formalaşması ilə


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
706) Baş beyin atrofik prossesləri üçün hansı səciyyəvidir?

A) Dönməyən, proqrediyent xarakterli gedişatla xəstəliyin tədricən başlanması

B) Əsas xəstəliklə əlaqəli letal nəticələnmə

C) Sadalananların heç biri

D) Bütün hallarda intellektin funksiyaları pozulur

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
707) Qocalıq ağıl zəifliyinin Pik xəstəliyi ilə differensial-diaqnostik fərqinə aşağıdakılardan hansı daxildir?

A) Sadalananların hamısı

B) Pik xəstəliyində ocaqlı pozuntular daha nəzərə çarpandır

C) Sadalananların heç biri

D) Pik xəstəliyində psevdoparalic şəklində debyutlar daxa çox müşahidə olunur

E) Pik xəstəliyində senil demensiyaya üçün xas olan psixi fəaliyyətin tipik parçalanma ardıcıllığı yoxdur


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
708) Qocalıq ağıl zəifliyini Altsqeymer xəstəliyindən nə ilə fərqlənir?

A) Son mərhələlərdə oral aftomatizmləri inkişaf edir

B) Sadalananların hamısı

C) İnisial mərhələlərdə psixogen depressiyalar müşahidə olunur

D) Marazm mərhələsində total apraksiya inkişaf edir

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
709) Alsheymer xəstəliyi sadalananların hansı ilə səciyyələnmir?

A) Presenil dövrün demensiyalarına aiddir

B) Total apraksiya inkişaf edir

C) Amneziya inkişaf edir

D) Ocaqlı pozuntuların yaranması mütləqdir

E) Heç vaxt total ağıl zəifliyi ilə nəticələnmir


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
710) Alsheymer xəstəliyi üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?

A) Ocaqlı pozuntuların mütləqliyi

B) Presenil dövrdə inkişaf etməsi

C) Amneziya

D) Son mərhələdə sistemləşmiş parafeniyanın inkişafı

E) Demensiya


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
711) Alsheymer xəstəliyi üçün nə xasdır?

A) Ekzogen faktorlar əlavə patogenetik təsir göstərirlər

B) Sadalananların hamısı

C) Sadalananların heç biri

D) Xəstəliyin gedişatı boyu dismnestik pozuntular saxlanılır

E) Konfabulyasiyalar xarakterikdir


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
712) Alsheymer xəstəliyində ocaqlı pozuntulardan hansı mütləq sayılır?

A) Apraksiya

B) Sadalananların hamısı

C) Afaziya

D) Aqnoziya

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
713) Pik xəstəliyi üçün hansı payların atrofiyası səciyyəvidir?

A) Alın


B) Sadalananların hamısı

C) Təpə


D) Gicgah

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
714) Pik xəstəliyinin psevdoparalitik variantında sadalananların hansı müşahidə olunmur?

A) Ekspansiv fəaliyyət

B) Meyillərin uyğunsuz aktivləşməsi

C) Qanun pozuntuları

D) Tənqidin saxlanması

E) Mənasız küt eyforiya


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
715) Pik xəstəliyi üçün hansı səciyyəvidir?

A) İntellektin “instrumental” funksiyalarının nisbətən az zədələnməsi

B) Sadalananların heç biri

C) Yüksək intellekt funksiyaların erkən zədələnməsi

D) Tənqidin sürətlə itməsi

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
716) Hentinqton xoreyası xəstələrinin premorbid xüsusiyyətlərinə hansı aiddir?

A) Sadalananların heç biri

B) Şizoid xüsusiyyətlər

C) Sadalananların hamısı

D) Histerik cizgilər

E) Oyanıqlıq cizgiləri


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
717) Baş beyin şişlərinin ilkin mərhələləri sadalanan psixi pozuntulardan hansı ilə müşahidə oluna bilməz?

A) Təfəkkürün ləngiməsi

B) Patoloji yuxululuq

C) Yaddaşın pozulması

D) Kəskin verbal hallyusinoz

E) Diqqətin zəifləməsi


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
718) Beyin kötüyü şişləri üçün aşağıdakı psixi pozuntulardan hansı xas deyil?

A) Affektin ləbilliyi

B) Özünəməxsus bezdiricilik

C) Aktivliyin azalması

D) Meyillərin uyğunsuz aktivləşməsi

E) Hallyusinator


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
719) Mezodiensefal şişlər üçün sadalanan psixi pozuntulardan hansı səciyyəvi deyil?

A) Yuxululuq

B) Apatiya

C) Katatonik pozuntular

D) Histerik pozuntular

E) Korsakov sindromu


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
720) Baş beyin şişlərinin simptomatik müalicəsinə hansı daxildir?

A) Göstərişə əsasən psixotrop maddələrin istifadəsi

B) Sadalananların hamısı

C) Sadalananların heç biri

D) Antikonvulsiv preparatlar

E) Dehidrotasiya


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
Yüklə 1,48 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə