Narkalogiya


) Psixogigiyenik tədbirlər sistemində psixoterapiyanı necə qiymətləndirmək olar?Yüklə 1,48 Mb.
səhifə16/17
tarix17.09.2017
ölçüsü1,48 Mb.
#41
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

912) Psixogigiyenik tədbirlər sistemində psixoterapiyanı necə qiymətləndirmək olar?

A) Diaqnoz təyin olmadan istifadə edilmir

B) Psixogigiyenik tədbirlərin bir hissəsi kimi

C) Psixogigiyenik tədbirlər psixoterapiya ilə sona catır

D) Psixogigiyenik tədbirlərin sisteminə daxil deyil

E) Stasionar şəraitdə istifadə edilir


Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002
913) Psixoterapevtik yardım hansı səhiyyə müəssisələrində göstərilir?

A) Sadalananların hamısı

B) Psixoterapevtik kabinetlərdə

C) Narkoloji dispanserdə

D) Ruhi-əsəb dispanserində

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002
914) Narkoloji dispanserin psixoterapevtik kabinetlərində sadalananların hansından istifadə olunmur?

A) Qrup psixoterapiyası

B) Neyro-linqvistik proqramlaşdırma

C) Ailə psixoterapiyası

D) Tibbi-sosial ekspertiza

E) Autotrenninq


Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002
915) Ümumi somatik poliklinikaların tərkibində psixoterapevtik kabinetlərin əsas funksiyaları hansıdır?

A) Psixoloji diaqnostika və korreksiyanın aparılması

B) Sadalananların heç biri

C) Tibbi-psixoloji konsultasiyaların keçirilməsi

D) Psioterapevtik üsullar ilə tibbi yardımın göstərilməsi

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002
916) Sadalananların hansı psixoterapevtik təsir deyil?

A) Termal təsir

B) Sadalananların heç biri

C) Ayıq vəziyyətdə təsir

D) Hipnotik vəziyyətdə təsir

E) Məntiqi təsir


Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002
917) Psixoanalizdə alkoqoldan asılı olan şəxslərə necə baxılır?

A) “Oral xarakterli” şəxslər

B) Psevdoaltruistlər

C) Heterodestruktiv şəxslər

D) “Elektra kompleksli” şəxslər

E) “Anal xarakterli” şəxslər


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T. 2
918) Sadalananların hansı psixoanalizdə psixoseksual mərhələ sayılmır?

A) Oral mərhələ

B) Fobik mərhələ

C) Latent mərhələ

D) Genital mərhələ

E) Fallik mərhələ


Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002
919) Davranış psixoterapiyası kimə əsaslanır?

A) Z. Freydə

B) M. Eriksona

C) Y. Morenoya

D) B. Skinnerə

E) F. Perlza


Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002
920) Geştalt terapiyanın müəllifi kimdir?

A) Z. Freyd

B) M. Erikson

C) Y. Moreno

D) F. Perlz

E) D. Elman


Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002
921) Psixoaktiv maddələrdən asılı olan şəxslərin qrup psixoterapiyasında həll olunan məsələlər hansılardır?

A) Komunikasiyanın yaxşılaşdırılması

B) Sadalananların heç biri

C) Həyata yeni baxışın formalaşması

D) Sadalananların hamısı

E) Pozulmuş funksiyaların bərpa edilməsi


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T. 2
922) Qrup psixoterapiyası hansı xəstələr üçün istifadə oluna bilər?

A) Kokaindən asılı olan

B) Sadalananların heç biri

C) Alkoqoldan asılı olan

D) Heroindən asılı olan

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T. 2
923) Sadalanan müəlliflərdən kim psixodinamik istiqamətin nümayəndəsi deyil?

A) K. Yunq

B) K. Xorni

C) Z. Freyd

D) Y. Moreno

E) M. Erikson


Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002
924) Narkoloji xəstələrin müalicəsində hansı psixoterapevtik üsullardan istifadə edirlər?

A) Sadalananların heç biri

B) Rasional psixoterapiya

C) Sadalananların hamısı

D) Geştalt terapiya

E) NLP
Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T. 2


925) Sadalanan psixoterapevtik üsullardan hansı suqqestiv deyil?

A) Klassik hipnoz

B) Psixoanaliz

C) Erikson hipnozu

D) Sadalananların hamısı

E) Autotrenniq


Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002
926) Narkologiyada istifadə edilən psixoterapevtik üsullardan hansı suqqestiv sayılır?

A) Sadalananların hamısı

B) Geştalt terapiya

C) Autotrenniq

D) Koqnitiv psixoterapiya

E) Psixoanaliz


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T. 2
927) Sadalanan psixoterapevtik üsullardan hansı NLP- nin əsasını yaradıb?

A) Erikson hipnozu

B) Sadalananların heç biri

C) Sadalananların hamısı

D) Geştalt terapiyası (F. Perlz)

E) Ailə psixoterapiyası (V. Satir)


Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002
928) Sadalanan müəlliflərdən kim qeştalt terapiyanın nümayəndəsi deyil?

A) J. Enrayt

B) K. Naranxo

C) İ. Polster

D) Z. Freyd

E) F. Perlz


Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002
929) Geştalt terapiyanın (F. Perlz) əsas anlayışları hansıdır?

A) Fon


B) Sadalananların heç biri

C) Sadalananların hamısı

D) Fiqur

E) Kontakt


Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002
930) Geştalt terapiya (F. Perlz) hansı əsas anlayışlarının təhlili üzərində qurulub?

A) Transfer və kontrtransfer

B) Fon və fiqur

C) Sadalananların heç biri

D) Stimul və reaksiya

E) Forma və məzmun


Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002
931) NLP-nın müəllifləri kimdir?

A) Z. Freyd və K. Yunq

B) Y. Moreno və F. Perlz

C) R. Bendler və J. Grinder

D) İ. Pavlov və B. Skinner

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002
932) Sadalanan müəlliflərdən kim psixodinamik istiqamətin nümayəndəsidir?

A) Sadalananların heç biri

B) R. Bendler

C) K. Yunq

D) B. Skinner

E) F. Perlz


Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002
933) Sadalanan müəlliflərdən kim neyro-linqvistik proqlamlaşdırma istiqamətinin nümayəndəsi deyil?

A) R. Bendler

B) Sadalananların heç biri

C) K. Yunq

D) J. Grinder

E) R. Dilts


Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002
934) Psixoterapiyanın hansı növü qrup şəkilində aparılmır?

A) Art terapiya

B) Hipnoz

C) Sadalananların heç biri

D) Geştalt terapiya

E) Klassik psixoanaliz


Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002
935) Kognitiv psixoterapiyanın yaradıcısı kimdir?

A) Sadalananların heç biri

B) J. Grinder

C) A. Bek

D) F. Perlz

E) Z. Freyd


Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002
936) Geştalt terapiyada alkoqol asılılığı əsasən hansı müdafiyə mexanizmi ilə əlaqələndirilir?

A) Retrofleksiya

B) İntroyeksiya

C) Defleksiya

D) Sadalananların heç biri

E) Proyeksiya


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T. 2
937) NLP-də hansı reprezentativ sistemləri ayırırlar?

A) Sadalananların hamısı

B) Vizual

C) Kinestetik

D) Audial

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002
938) Sadalananların hansı NLP-də reprezentativ sistem sayılmır?

A) Vizual

B) Kinestetik

C) Sadalananların heç biri

D) Audial

E) Estetik


Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002
939) Sadalananların hansı NLP- nin üsulu deyil?

A) Modelləşdirmə

B) Reberfinq

C) Sadalananların heç biri

D) Refreyminq

E) Terapevtik metaforalar


Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002
940) Sadalanan hansı xəstəliklərdə psixoterapiya aparılır?

A) Oliqofreniya

B) Epilepsiya

C) Alkoqol asılılığı

D) Sadalananların heç biri

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T. 2
941) Sadalanan hansı psixi pozuntuda psixoanaliz aparıla bilər?

A) Total demensiya

B) Korsakov sindromu

C) Alkoqol istifadəsi ilə ağırlaşmış şizofreniya

D) Sadalananların heç biri

E) Oliqofreniya


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T. 2
942) Sadalananların hansılar psixiatrik reytinq cədvəlidirlər?

A) Sadalananların heç biri

B) Ümumi kliniki təsurat

C) Sadalananların hamısı

D) Pozitiv və neqativ sindromlar cədvəli

E) Kliniki təşviş cədvəli


Ədəbiyyat: N.A. Əliyev və s., “Əsas psixiatik reytinq (psixometrik) cədvəllərin toplumu”. Metodik vəsait. Bakı. 2009 il
943) Sadalanan psixiatrik reytinq cədvəllərindən hansı, digər müayinələr olmadan diaqnozun təyin edilməsinə imkanı verir?

A) Ümumi kliniki təsurat

B) Kliniki təşviş cədvəli

C) Sadalananların hamısı

D) Pozitiv və neqativ sindromlar cədvəli

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: N.A. Əliyev və s., “Əsas psixiatik reytinq (psixometrik) cədvəllərin toplumu”. Metodik vəsait. Bakı. 2009 il
944) Sadalanan testlərdən hansı digərlərindən üstündür?

A) Yanqın maniya reytinqi cədvəli

B) Zunqun öz-özünü qiymətləndirmə təşviş cədvəli

C) Sadalananların heç biri

D) Hamiltonun depressiya reytinqi cədvəli

E) MMPİ (Minnesota çox profilli şəxsiyyət sorğusu)


Ədəbiyyat: N.A. Əliyev və s., “Əsas psixiatik reytinq (psixometrik) cədvəllərin toplumu”. Metodik vəsait. Bakı. 2009 il
945) Bek cədvəli hansı pozuntuların müəyyən edilməsində tədbiq edilir?

A) Fobik

B) Hallyusinator

C) Təşviş

D) Depressiv

E) Sayıqlama


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1
946) Hamilton testləri hansı pozuntuların müəyyən edilməsində tədbiq edilir?

A) Maniyakal, depressiv

B) Depressiv, təşviş

C) Sayıqlama, hallyusinator

D) Hallyusinator

E) Fobik, təşviş


Ədəbiyyat: N.A. Əliyev və s., “Əsas psixiatik reytinq (psixometrik) cədvəllərin toplumu”. Metodik vəsait. Bakı. 2009 il
947) Kliniki təşviş cədvəli hansı pozuntuları qiymətləndirir?

A) Psixi gərginlik

B) Sadalananların hamısı

C) Sadalananların heç biri

D) Panik hücumlar

E) Əzələ gərginliyininə üstün qəlmək


Ədəbiyyat: N.A. Əliyev və s., “Əsas psixiatik reytinq (psixometrik) cədvəllərin toplumu”. Metodik vəsait. Bakı. 2009 il

948) Sadalananların hansı Hamiltonun depressiya reytinqi cədvəlində ümumi balların qiymətləndirməsinə aid deyil?

A) Ağır dərəcəli depressiv pozuntu

B) Psixotik simptomlar ilə orta dərəcəli depressiv pozuntu

C) Son dərəcə ağır olan depressiv pozuntu

D) Orta dərəcəli depressiv pozuntu

E) Yüngül dərəcəli depressiv pozuntu


Ədəbiyyat: N.A. Əliyev və s., “Əsas psixiatik reytinq (psixometrik) cədvəllərin toplumu”. Metodik vəsait. Bakı. 2009 il
949) Sadalanan hansı Yanqın maniya reytinq cədvəli üzrə ümumi balların qiymətləndirməsinə aid deyil?

A) Sadalananların hamısı

B) Dolaşıqlı maniya

C) Maniyakal hal

D) Norma

E) Hipomaniyakal hal


Ədəbiyyat: N.A. Əliyev və s., “Əsas psixiatik reytinq (psixometrik) cədvəllərin toplumu”. Metodik vəsait. Bakı. 2009 il
950) Sadalanan hansı Zunqun öz-özünü qiymətləndirmə təşviş cədvəlinin vasitəsi ilə sorğunun nəticələrinə aid deyil?

A) Generalizə olunmuş təşviş pozuntusu

B) Ağır dərəcəli təşviş pozuntusu

C) Yüngül və ya orta dərəcəli təşviş pozuntusu

D) Son dərəcə ağır olan təşviş pozuntusu

E) Norma
Ədəbiyyat: N.A. Əliyev və s., “Əsas psixiatik reytinq (psixometrik) cədvəllərin toplumu”. Metodik vəsait. Bakı. 2009 il


951) Ümumi kliniki təsurat cədvəli xəstənin vəziyyətində hansı göstəriciləri əks etdirir?

A) Müalicənin efektliyini

B) Sadalananların heç biri

C) Pozuntunun ağırlıq dərəcəsini

D) Vəziyyətin ümumən yaxşılaşmasını

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: N.A. Əliyev və s., “Əsas psixiatik reytinq (psixometrik) cədvəllərin toplumu”. Metodik vəsait. Bakı. 2009 il
952) Proyektiv patopsixoloji test üsulu hansıdır?

A) Ayzenk testi

B) Sadalananların hamısı

C) Veksler testi

D) Lüşer

E) Rorşax testi


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т. 1
953) Sadalanan patopsixoloji müayinə üsullarından hansı “rəng testi” adlanır?

A) Sadalananların hamısı

B) Lüşer testi

C) Veksler testi

D) Rorşax testi

E) Ayzenk testi


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т. 1
954) Veksler testi psixikanın hansı sferasını qiymətləndirir?

A) Emosional sferanı

B) İradəni

C) İntellekti

D) Yaddaşı

E) Diqqəti


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т. 1
955) Ayzenk testi psixikanın hansı sferasını qiymətləndirir?

A) İntraversiya - ekstraversiya indeksini

B) Aktivlik - passivlik

C) Depressya - maniya

D) Altruizm - eqoizm

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т. 1
956) MMPİ (Minnesota çox profilli şəxsiyyət sorğusu) hansı xəstəliklərə düçar olan pasiyentlərə tədbiq oluna bilər?

A) Sadalananların hamısı

B) Şizofreniyaya

C) Sadalananların heç biri

D) Depressiyaya

E) Alkoqol asılılığına


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т. 1

Narkologiyada ekspertiza məsələləri

957) Sərxoşluq halının tibbi müəyyənəsi sadalananların kim tərəfdən aparılır?

A) Xüsusi təlim keçmiş feldşer

B) Sadalananların hamısı

C) Təcili yardım həkimi

D) Həkim - narkoloq

E) İstənilən xəstəxananın növbətçi həkimi


Ədəbiyyat: «Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında “Azərbaycan Respublikası Qanunu, 2001
958) Alkoqol qəbulu faktın müəyyən edilməsindən imtina səbəbi hansıdır?

A) Protokol blankların olmaması

B) Müşahidəçinin olmaması

C) Müayinə olunan şəxsin instruksiyaları yerinə yetirilməməsi

D) Şəxsiyyəti təstiq edən sənəd olmadan şəxsi müraciət

E) Laborator müayinə üçün cıhazların olmaması


Ədəbiyyat: “Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında “Azərbaycan Respublikası Qanunu, 2001
959) Rappoport yoxlaması üçün nə lazımdır?

A) Qatılaşdırılmış duz turşusu

B) Hava üfürmək üçün pipet

C) Sadalananların hamısı

D) Sadalananların heç biri

E) Distillə edilmiş su


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T-1
960) Alkoqol sərxoşluğun ən vacib əlamətlərinə hansılar aiddir?

A) Nitq pozuntuları

B) Sadalananların hamısı

C) Hərəki pozuntular

D) Sadalananların heç biri

E) Davranış pozuntuları


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T-1
961) Alkoqol qəbulu faktın müəyyənləşdirmə zamanı yoxlanılan şəxsin instruksiyaları yerinə yetirməməsi və ya laborator müayinədən imtina etdiyi halda nə etmək lazımdır?

A) Laborator müayinəsini məcburi keçirmək

B) Ona ekspertizanın lazım olmasını sübut etmək

C) Ekspertizadan imtina etmək

D) Onu müayiə məqsədi ilə stasionara yerləşdirmək

E) Protokolun bütün punktlarını imtina işarəsi ilə geyd etmək


Ədəbiyyat: Руководство по судебной психиатрии / Под ред. Т.Б. Дмитриевой, М., 2004
962) Alkoqol qəbulu faktın müəyyənləşdirmə zamanı yoxlanılan şəxsə müayinənin nəticələri haqda necə xəbər verirlər?

A) Yazılı şəkildə iş yerinə göndərirlər

B) Yazılı şəkildə yaşayış ünvanına göndərirlər

C) Xəbər vermirlər

D) Yazılı şəkildə göndərən müəssisənin vasitəsi ilə xəbər verirlər

E) Dərhal müayinədən sonra, şifahi


Ədəbiyyat: Руководство по судебной психиатрии / Под ред. Т.Б. Дмитриевой, М., 2004
963) Rappoport yoxlamasının müsbət nəticəsi hansıdır?

A) Sadalananların hamısı

B) Sınaq şüşələrdən birinin solğunlaşması

C) Sınaq şüşələrin ikisində dəyişikliklərin olmaması

D) Sınaq şüşələrin ikisində rənqin dəyişməsi

E) Sınaq şüşələrin ikisində dəyişikliklərin olmaması


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T-1
964) Alkoqol sərxoşluğun ifadəli kliniki əlamətləri qanda alkoqol hansı miqdarda olduqda müşayyət olunur?

A) 0,2 promille

B) 0,3 promille

C) 2,0 promille

D) 0,5 promille

E) 1,0 promille


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T-1
965) Tibbi müayinənin nəticələrindən hansı düzqün ifadə olunmayıb?

A) Sadalananların hamısı düzgündür

B) Ayıqdır

C) Ayıqdır, alkoqol qəbulu əlamətləri yoxdur

D) Yünqül, orta və ya ağır dərəcəli alkoqol sərxoşluğu

E) Alkoqol qəbulu faktı aşkar olunub, alkoqol sərxoşluğu əlamətləri yoxdur


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T-1
966) Vətəndaşın ərizəsi əsasında təkrar müayinə necə aparılır?

A) Yalnız laborator üsullar ilə

B) Mütləq qan analizi ilə

C) Differensasiyalı

D) Tam həcmdə

E) Yalnız kliniki üsullar ilə


Ədəbiyyat: Руководство по судебной психиатрии / Под ред. Т.Б. Дмитриевой, М., 2004
967) Alkoqol müayinəsi məqsədi ilə qanın götürülməsi üçün dərini nə ilə təmizləyirlər?

A) Spirt


B) Yod məhlulu

C) Sadalananların hamısı

D) Süleyma ilə

E) Benzin


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T-1
968) Bioloji materialların təkrar müayinə üçün saxlanılma müddəti hansıdır?

A) 35 gün

B) 7 gün

C) İki ay

D) 30 gün

E) 14 gün


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T-1
969) Alkoqoldan asılı olan şəxsin hərbi qulluq keçməsi haqqında hansı düzdir?

A) Yararsızdır

B) Yararlıdır, pozuntunun ağırlığından asılı olaraq əskər, zabit və ya serjant heyətinə

C) Hərbi qulluğa yararlıdır, məhdudlaşmadan

D) Sülh vaxtı yararsızdır

E) Hərbi qulluğa yararlıdır, məhdudlaşma ilə


Ədəbiyyat: «Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında “Azərbaycan Respublikası Qanunu, 2001
970) Tiryəkdən asılı olan şəxsin hərbi qulluq keçməsi haqqında hansı düzgündir?

A) Hərbi qulluğa yararlıdır, məhdudlaşma ilə

B) Hərbi qulluğa yararlıdır, məhdudlaşmadan

C) Sülh vaxtı yararsızdır

D) Müalicədən sonra yararlıdır

E) Yararsızdır


Ədəbiyyat: «Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında “Azərbaycan Respublikası Qanunu, 2001
971) Trankvilizatorlardan asılı olan şəxsin hərbi qulluq keçməsi haqqında hansı düzgündir?

A) Yararsızdır

B) Hərbi qulluğa yararlıdır məhdudlaşdırılmadan

C) Müalicədən sonra yararlıdır

D) Hərbi qulluğa yararlıdır

E) Sülh vaxtı yararsızdır


Ədəbiyyat: «Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında “Azərbaycan Respublikası Qanunu, 2001
972) Sadalanan hansı psixoaktiv maddələrdən asılılığa düçar olan şəxslər hərbi qulluğa yararlıdır?

A) Alkoqol

B) Sadalananların heç biri

C) Sadalananların hamısı

D) Həşiş

E) Tiryək


Ədəbiyyat: “Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında “Azərbaycan Respublikası Qanunu, 2001
973) Laborator üsullarla heroinin istifadəsini sidikdə hansı müddət ərzində təyin etmək olar?

A) 1 həftə

B) 3 gün

C) 1 ay


D) 1 gün

E) 12 saat


Ədəbiyyat: Каплан Г.И., Сэдок Б.В. Клиническая психиатрия, перевод с англ., М., 1998, Т. 2
974) Laborator üsullarla alkoqolun istifadəsini sidikdə hansı müddət ərzində təyin etmək olar?

A) 12 saat

B) 6 saat

C) 24 saat

D) 3 saat

E) 3 gün


Ədəbiyyat: Каплан Г.И., Сэдок Б.В. Клиническая психиатрия, перевод с англ., М., 1998, Т. 2
975) Metadonu sidikdə hansı müddət ərzində təyin etmək olar?

A) 12 saat

B) 1 ay

C) 3 günD) 1 həftə

E) 1 gün
Ədəbiyyat: Каплан Г.И., Сэдок Б.В. Клиническая психиатрия, перевод с англ., М., 1998, Т. 2


976) Məhkəmə-tibbi ekspertlərin hüquqları hansılardır?

A) Sadalananların heç biri

B) Cinayət və mülki işlərin sənədlərından istifadə etmək

C) Müstəntiqlə kontakt

D) Sadalananların hamısı

E) Ekspertiza üçün lazım olan məlumatları toplamaq


Ədəbiyyat: Руководство по судебной психиатрии / Под ред. Т.Б. Дмитриевой, М., 2004
977) Ekspert komissiyasının üzvləri arasında fikir ayrılığı olduğu zaman komissiyanın razı olmayan üzvü nə etməlidir?

A) Öz rəyini hazırlayır

B) Təkrar ekspertiza keçirilməyi tələb edir

C) Aktı öz razılığı olmadığının işarəsi ilə imzalayır

D) Aktı imzalamır

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Руководство по судебной психиатрии / Под ред. Т.Б. Дмитриевой, М., 2004
978) Psixoaktiv maddələrdən sui istifadənin nəticəsində hüquq səlahiyyətin məhdudlaşması zamanı şəxsə nə təyin edilir?

A) Qəyyumluq

B) Himayəlik

C) Ambulator kartda geydlər edilir

D) Nəzarət

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Руководство по судебной психиатрии / Под ред. Т.Б. Дмитриевой, М., 2004
979) Sərxoşluq halların müəyyən edilməsi nəticəsində yaranmış mübahisələri məhkəməyə gədər kim həll edir?

A) Başqa həkim- narkoloq

B) Sadalananların heç biri

C) Həkim- məsləhət komissiyası

D) Münaqişə komissiyası

E) Baş həkim


Ədəbiyyat: «Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında “Azərbaycan Respublikası Qanunu, 2001

Narkologiyada reabilitasiya məsələləri

980) Psixoaktiv maddələrdən asılı olan şəxslərin reabilitasiya prinsiplərinə hansı aid deyil?

A) Sadalananların heç biri

B) Mərhələlik

C) Kvantifikasiya

D) Məsuliyyətin artması

E) Könüllülük


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T. 2
981) Reabilitasiyanın əsas formaları hansılardır?

A) Xidmət və istirahət

B) Sadalananların hamısı

C) Əmək və peşə

D) Mərhələli və qeyri mərhələli

E) Konfessional


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T. 2
982) Psixoaktiv maddələrdən asılı olan şəxslərin reabilitasiyası hansı strukturlarda keçirilir?

A) Həbsxana icmaları

B) Tərbiyəvi bağçalar

C) Sadalananların hamısı

D) Reabilitasiya mərkəzləri

E) İmitasion emalatxanalar


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T. 2
983) Psixoaktiv maddələrdən asılı olan yeniyetmələrin reabilitasiyasının xüsusiyyətləri hansıdır?

A) Reabilitasiya proqramlarının daha şərti olması

B) Fazaların sistematizasiyası

C) Pedaqoji təsirin üstünlüyü

D) Sadalananların hamısı

E) Dini təsirin üstünlüyü


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T. 2
Yüklə 1,48 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə