Narkalogiya


) Sinir anoreksiyasını müalicəsi hansı ilə aparılır?Yüklə 1,48 Mb.
səhifə14/17
tarix17.09.2017
ölçüsü1,48 Mb.
#41
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

782) Sinir anoreksiyasını müalicəsi hansı ilə aparılır?

A) Sadalananların heç biri

B) Vitaminlər

C) Antidepressantlar

D) Süni qidalandırma

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
783) Sinir anoreksiyasının müalicəsi üçün nə xas deyil?

A) Bəzən stasionar müalicə lazım olur

B) Asanlıqla psixoterapevtik üsullar ilə aradan götürülür

C) Hərdən süni qidalandırma lazım olur

D) Müalicə yüngül hallarda ambulator şəraitdə aparılır

E) Psixotrop preparatlardan istifadə olunur


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
784) Sinir bulemiyası üçün sadalananların hansı xasdır?

A) Xəstələr özlərini arıq hiss edirlər

B) Xəstələr öz artıq çəkilərinə görə heç bir tədbir görmürlər

C) Sadalananların heç biri

D) Periodik təkrarlanan (həftədə 2 dəfə) artıq qida qəbulu epizodları

E) Bir-neçə il ərzində mütamadi, artıq qida qəbulu


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
785) Sinir bulemiyası üçün sadalananların hansı xas deyil?

A) Bir- neçə il ərzində mütamadi artıq qida qəbulu

B) Qida qəbuluna sarışan meyillik yaranır

C) Kökəlmədən sarışan qorxu yaranır

D) Periodik təkrarlanan (həftədə 2 dəfə) artıq qida qəbulu epizodları

E) Xəstələr öz artıq çəkilərinə görə bəzi tədbirlər görürlər


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
786) Sinir bulemiyalı xəstələrdə hansı rast gəlinir?

A) Sadalananların hamısı

B) Piylənmədən sarışan qorxu

C) Arıqlama

D) Artıq qida qəbulu epizodları

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
787) Sinir bulemiyalı xəstələr arıqlamaq üçün hansı tədbirlər görür?

A) Yeməkdən imtina

B) Sadalananların heç biri

C) İşlətmə dərmanlarının qəbulu

D) Sadalananların hamısı

E) Özünü süni qusturma


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
788) Yuxunun qeyri-üzvi etiologiyalı pozuntularına hansı aid edilir?

A) Narkolepsiya və katapleksiya

B) Somnolensiya və sopor

C) Dissomniyalar və parasomniyalar

D) Gecə mioklonusı və yuxu zamanı apnoye

E) Hipnoqoqik və hipnopompik hallyusinasiyalar


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
789) Qeyri-üzvi mənşəli yuxusuzluq üçün hansı xas deyil?

A) Sadalananların hamısı

B) Psixostimulyatorların qəbulu nəticəsində yuxusuzluq

C) Ən azı 1 ay ərzində həftədə üç dəfə qeyd olunur

D) Xəstələr yuxunun pozulmasından şikəyət edirlər

E) Şəxsin normal fəaliyyətinə mane olur


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
790) Qeyri-üzvi mənşəli yuxusuzluq zamanı şəxslərin şikəyətləri hansıdır?

A) Yuxuya getmənin çətinliyi

B) Yuxudan tez- tez oyanmalar

C) Sadalananların heç biri

D) Yuxunun keyfiyətsizliyi

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
791) Qeyri-üzvi mənşəli hipersomniya hansı ilə aşkar olunmur?

A) Yuxudan oyanma vaxtının uzanılması

B) Ən azı 1 ay ərzində qeyd olunur

C) Düşüncənin somnolent keyləşməsi ilə

D) Gündüz vaxtı yuxululuq ilə

E) Yuxululuq sosial fəaliyyətin pozulmasına gətirir


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

792) Qeyri-üzvi mənşəli hipersomniya üçün nə xasdır?

A) Trankvilizatorların qəbulu nəticəsində yaranma

B) Anamnezdə kəllə-byin travmaları

C) Hipnoqoqik hallyusinasiyalar

D) Katapleksiya

E) Gündüz vaxtı yuxululuq


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
793) Qeyri-üzvi mənşəli hipersomniya üçün hansı xas deyil?

A) Ən azı 1 ay ərzində qeyd olunur

B) Etiologiyasında üzvü amilin olmaması

C) Sadalananların hamısı

D) Xəstələr yuxulu olmaqlarından şikəyət edirlər

E) Narkolepsiyanın simptomları ilə birlikdə yaranır


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
794) Somnambulizm üçün nə xasdır?

A) Demensiya nəticəsində yaranma

B) Epilepsiya nəticəsində yaranma

C) Epizodun sonradan amneziya olunması

D) Sadalananların hamısı

E) Epizod zamanı xəstələr normal ünsiyyətə daxil olurlar


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
795) Somnambulizm üçün nə xasdır?

A) Yuxu zamanı çarpayıdan durmaq və gəzmək

B) Epizod yuxunun birinci 1/3-də baş verir

C) Sadalananların heç biri

D) Sadalananların hamısı

E) Epizodun sonradan amneziya olunması


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
796) Somnambulizm üçün nə xas deyil?

A) Etiologiyasında üzvü amillərinn olmaması

B) Epizodun sonradan amneziya olunması

C) Yuxuda gəzmək

D) Sadalananların hamısı

E) Gündüz vaxtı yuxululuq


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
797) Yuxu zamanı “vəhimələr” üçün nə xas deyil?

A) Yuxunun birinci 1/3-də baş verir

B) Epilepsiya nəticəsində yaranma

C) Vegetativ hiperaktivlik

D) Hərəki oyanma

E) Vokalizasiyalar


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
798) Yuxu zamanı “vəhimələr” hansı vaxtda olur?

A) Yuxunun birinci 1/3 hissəsində

B) “Yuxu sərxoşluğu” zamanı

C) Yuxunun istənilən vaxtında

D) Yuxudan oyanandan sonra

E) Yuxudan əvvəl, gözlər bağlı olduqda


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
799) Yuxu zamanı “vahimələrin” etiologiyasına nə aiddir?

A) Demensiya nəticəsində yaranır

B) Psixostimulyatorların qəbulu nəticəsidir

C) Epilepsiya nəticəsində yaranmır

D) Polietioloji pozuntudur

E) Depressiya nəticəsində yaranır


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
800) Yuxu zamanı “dəhişətlər“adətən hansı vaxtda olur?

A) Yuxudan oyanandan sonra

B) “Yuxu sərxoşluğu” zamanı

C) Yuxunun birinci 1/3 hissəsində

D) Yuxudan əvvəl, gözlər bağlı olduqda

E) Yuxunun istənilən vaxtında


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
801) Yuxu zamanı “dəhişətlərin“etioloji faktorları hansıdır?

A) Patoloji yuxululuq

B) Sadalananların heç biri

C) Maniyakal hal

D) Sadalananların hamısı

E) Düşüncənin keyləşməsi


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
802) Seksual nifrətə hansı aiddir?

A) Sadalananların hamısı

B) Təqib sayıqlaması ilə bağlı yaranır

C) Depressiya nəticəsində yaranir

D) Seksual partnyor ilə bağlı ifadəli neqativ hisslər cinsi fəaliyəti pozur

E) Maniyakal halda yaranır


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
803) Seksual qənaətlənmə olmamasına hansı aiddir?

A) Pozuntu 1 həftə davam edir

B) Genital reaksiya (orqazm və eyakulyasiya) saxlanılma

C) Şizofreniyanın nəticəsində yaranır

D) Sadalananların heç biri

E) Neyroleptiklərin qəbulu nəticəsində yaranır


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
804) Genital reaksiyanın olmaması nə deməkdir?

A) Seksual məmnunluğun olmaması

B) Sadalananların hamısı

C) Seksual nifrət

D) Orqazmik disfunksiya

E) Ereksiyanın və ya uşaqlıq yolunun nəmlənməsinin olmaması


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
805) Orqazmik disfunksiya hansına aiddir?

A) Sadalananların hamısı

B) Orqazmın heç bir situasiyada olmaması

C) Sadalananların heç biri

D) Ümumi disfunksiyaya

E) Situasion disfunksiyaya


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
806) Vaxtından qabaq eyakulyasiyanın səbəbi hansıdır?

A) Sadalananların hamısı

B) Neyroleptiklərin qəbulu

C) Opiatların qəbulu

D) Barbituratların qəbulu

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
807) Vaxtından qabaq eyakulyasiya üçün nə xasdır?

A) Anorqazmiya

B) Sadalananların heç biri

C) Cinsi meyilin enməsi

D) İmpotensiya

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
808) Qeyri-üzvü mənşəli vaqinizm üçün nə xasdır?

A) Pozuntu 1 həftə davam edir

B) Perivaqinal spazm

C) Psixostimulyatorların qəbulu nəticəsində yaranır

D) Sadalananların hamısı

E) Anamnezdə ensefalitlər və meninqo-ensefalitlər olur


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
809) Qeyri-üzvi mənşəli vaqinizm üçün nə xasdır?

A) Cinsi meyilin enməsi

B) Sadalananların hamısı

C) Amenoreya

D) Uşaqlıq yolunun iltihabi prossesləri

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
810) Qeyri-üzvi mənşəli dispareyniya üçün nə xasdır?

A) Ereksiyanın və ya uşaqlıq yolunun nəmlənməsinin olmaması

B) Uşaqlıq yolunun iltihabi prossesləri

C) İmpotensiya

D) Cinsi akt zamanı ağrılar

E) Perivaginal spazm


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
811) Qeyri-üzvi mənşəli dispareyniya üçün nə xasdır?

A) Cinsi akt zamanı ağrılar

B) Sadalananların heç biri

C) Sadalananların hamısı

D) Lokal səbəblərin olmaması

E) Vaginizmin olmaması


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
812) Asılılıq yaratmayan maddələrdən sui istifadə üçün nə xasdır?

A) Maddənin uzunmüddətli istifadəsi

B) Abstinensiya sindromunun yaranmaması

C) Fiziki asılılığın olması

D) Sadalananların hamısı

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
813) Asılılıq (fiziki) yaratmayan maddələrdən sui-istifadə hansıdır?

A) Diklofenakın istifadəsi

B) Tütündən epizodik istifadə

C) Parasetamolun lazımsız, davamlı istifadəsi

D) Promedolun davamlı istifadəsi

E) Diazepamın sui-istifadəsi


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
814) Asılılıq (fiziki) yaratmayan maddələr hansıdır?

A) Sadalananların hamısı

B) Sadalananların heç biri

C) Tütün


D) Fenobarbital

E) Omnapon


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
815) Asılılıq (fiziki) yaratmayan maddələr hansıdır?

A) Steroidlər

B) Vitaminlər

C) Antidepressantlar

D) Sadalananların heç biri

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
816) “Yüksəlmiş cinsi meyil” əsas diaqnoz kimi hansı halda təyin olunur?

A) Psixostimulyatorların qəbulu nəticəsində

B) Affektiv pozuntularda

C) Sadalananların heç biri

D) Demensiyalarda

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

Şəxsiyyət pozuntuları

817) Sərhədi vəziyyətlərə hansı aiddir?

A) Şəxsiyyət pozuntuları

B) Stresslə bağlı pozuntular

C) Sadalananların heç biri

D) Nevrotik pozuntular

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Каплан Г.И., Сэдок Б.В. Клиническая психиатрия, перевод с англ., М., 1998, Т. 1
818) Şəxsiyyət pozuntusu üçün aşağıdakılardan hansı səciyyəvidir?

A) Sadalananların heç biri

B) Şəxsiyyətin davamlı anomaliyaları

C) Emosional-iradi sferanın disharmoniyası

D) Affektiv təfəkkürün üstünlüyü

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
819) Aşağıdakılardan hansı dizontogenezin formasıdır?

A) Təhrif olunmuş asinxron inkişaf

B) Sadalananların hamısı

C) Ləngiyən inkişaf

D) Akselerasiya

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Каплан Г.И., Сэдок Б.В. Клиническая психиатрия, перевод с англ., М., 1998, Т. 1
820) Şəxsiyyət pozuntuları çərçivəsində psixi infantilizmi üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?

A) Təfəkkürün və affektiv sferanın yetkinsizliyinin üstünlüyü

B) Total xarakter

C) Parsial xarakter

D) Oppozisiya, yalançı müstəqilliyin yaranması

E) Yetkinsizlik, yararsızlıq, dəstəyə ehtiyacın mövcudluğu


Ədəbiyyat: Каплан Г.И., Сэдок Б.В. Клиническая психиатрия, перевод с англ., М., 1998, Т. 1
821) Sadalananların hansı şəxsiyyət pozuntularının formalarına aid deyil?

A) Zahirən motivasiya olunmayan endogen dəyişikliklər

B) Affektiv tərəddüdün mövcudluğu

C) Özünə hakim olmanın, özünü idarənin zəifləməsi

D) Çətinliklərdə reaktiv vəziyyətlərin yaranmasına meyillik

E) Xarici mühitin dəyişən şərtlərinə öz davranışını uyğunlaşdıra bilməməsi


Ədəbiyyat: Каплан Г.И., Сэдок Б.В. Клиническая психиатрия, перевод с англ., М., 1998, Т. 1
822) P.B. Qannuşkinə əsasən şəxsiyyət pozuntularının ən səciyyəvi əlamətləri hansıdır?

A) Xarakterioloji pozuntuların totallığı

B) Sadalananların heç biri

C) Sadalananların hamısı

D) Xarakterioloji pozuntuların davamlığı

E) Sosial adaptasiyanın pozulması


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т. 2
823) Sadalananların hansı şəxsiyyət pozuntusunun emosional davamsız tipinin əlamətlərinə aid deyil?

A) Əhəmiyyətsiz səbəbdən əhval-ruhiyyə dəyişikliyi

B) Əhval-ruhiyyə dəyişikliyinin autoxtonluğu

C) Əhval-ruhiyyənin həddən artıq dəyişkənliyi və davamsızlığı

D) Emosional xüsusiyyətlərin çoxluğu və polimorfizmi

E) Konkret hadisə məzmununun emosiya dəyişikliyi ilə əksi


Ədəbiyyat: Каплан Г.И., Сэдок Б.В. Клиническая психиатрия, перевод с англ., М., 1998, Т. 1
824) Şəxsiyyət pozuntusunun emosional davamsız tipi əlamətlərinə hansı aiddir?

A) Sadalananların heç biri

B) İradi tənzimləmənin çatışmazlığı, təlqinə həssaslıq, passiv tabe olma

C) Psixi travmalara ağır reaksiyalar

D) Sadalananların hamısı

E) Davranışın, meyillərin, maraqların və həvəslərin davamlı motivlərinin olmaması


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
825) Şəxsiyyət posuntusunun asılı tipinin xüsusiyyətləri sadalananların hansı deyil?

A) Psevdologiyaya meyillik

B) Qərarsızlıq

C) Məsuliyyəti başqalarına ötürmə

D) Təklikdə çarəsizlik hissiyatı

E) Sıx bağlı olduğu şəxslər tərəfindən tərk olunmaq qorxusu


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
826) Asılı tip şəxsiyyət pozuntulu xəstələrdə aşağıdakılardan hansı rast gəlmir?

A) Autizm

B) Kobudluğa və qeyri etik hərəkətlərə şiddətli reaksiya

C) Tez incimə, həssaslıq

D) Özünü aşağı qiymətləndirmə

E) Hər kiçik səbəbə ifadəli reaksiya vermə


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
827) Şəxsiyyət pozuntusunun asılı tipinin xüsusiyyətlərinə sadalananların hansı aid deyil?

A) Optimizm

B) Tez incimə, həssaslıq

C) Təklikdə çarəsizlik hissiyatı

D) Qərarsızlıq

E) Sıx bağlı olduğu şəxslər tərəfindən tərk olunmaq qorxusu


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
828) Şəxsiyyət pozuntusunun anankast tipli xüsusiyyətlərinə sadalananların hansı aid deyil?

A) Rigidlik və inadkarlıq

B) Həddən artıq vicdanlılıq, xırdaçılıq

C) Nəzərə çarpan disforiyaların yaranması

D) Həddən artıq ehtiyyatlılıq

E) Pedantlığın yaranması və yaxınlarından da bunu tələb etmə


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
829) Şəxsiyyətin anankast tipli pozuntusunun kompensator cizgiləri hansıdır?

A) Təmkinlilik

B) Sadalananların hamısı

C) Konservatizm, pedantizm

D) Sadalananların heç biri

E) Həddən artıq ehtiyyatlılıq


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
830) Şəxsiyyətin təşvişli pozuntusunun əsas əlamətlərinə sadalananların hansı aid deyil?

A) Tənqiddən qorxu

B) Yalançılıq, psevdologiya

C) Utancaqlıq, çəkingənlik

D) Özünə inamsızlıq, ehtiyat etməyə meyillilik

E) Nəzərə çarpan qərarsızlıq


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
831) Anankast şəxsiyyət pozuntusunun xüsusiyyətləri hansıdır?

A) Utancaqlıq

B) Sadalananların hamısı

C) Özünə inamsızlıq

D) Sadalananların heç biri

E) Abstraksiyaların hissiyyatlılıq üzərində disharmonik üstünlüyü


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
832) Anankast şəxsiyyət pozuntusu xüsusiyyətləri sadalananların hansı ilə ifadə olunmur?

A) Özündən artıq dərəcədə razılıq

B) Ətrafın canlı və parlaqlılığının olmaması hissi

C) Öz-özünü təhlil etməyə cəhdlər

D) Həyatın reallığının və tamlığının çatışmazlığı hissi

E) Ehtiyat etməyə meyillik və yorucu mühakimə


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
833) Anankast şəxsiyyət pozuntusunun xüsusiyyətlərinə hansı aiddir?

A) Tədricən hər şeydən ehtiyat etmə

B) Sadalananların heç biri

C) Qərar qəbul etdikdə onu səbirsizcəsinə həyata keçirmək cəhdi

D) Sadalananların hamısı

E) Qərar qəbul etmənin çətinliyi


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
834) Anankast şəxsiyyət pozuntusunun xüsusiyyətlərinə hansı aid deyil?

A) Qərar qəbul etmənin çətinliyi

B) Refleksiyaya meyillik

C) Öz əməllərinin daimi təhlili

D) Özünü yüksək qiymətləndirməyə meyillik

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
835) Şəxsiyyətin histerik pozuntusu sadalananların hansı ilə səciyyələnmir?

A) Nümayişlik

B) Ətrafdakiların onu qəbul etməsini çılğınlıqla axtarışı

C) Refleksiyaya meyillik

D) Öz iztirablarını işıqlandırma

E) Orijinallığa cəhd etmə


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
836) Histerik şəxsiyyət pozuntusunun xüsusiyyətləri hansıdır?

A) Sadalananların heç biri

B) Sadalananların hamısı

C) Yalançılıq, hər hansı şişirtmələrə meyillik

D) Davranışın teatrallığı və özündən razılıq

E) Öz iztirablarını işıqlandırma


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
837) Histerik şəxsiyyət pozuntusunun xüsusiyyətlərinə sadalananların hansı aid deyil?

A) Emosiyaların səthiliyi və davamsızlığı

B) Zahiri ifadəliliyin teatrallığı

C) Autizm

D) Nümaişlik

E) Emosiyaların zahirən təzahürünün parlaqlığı və gurluğu


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
838) Şəxsiyyətin şizoid pozuntusunun əsas xüsusiyyətləri hansıdır?

A) Sadalananların hamısı

B) Nümayişlik

C) Yalançılıq, hər hansı şişirtmələrə meyillik

D) Meyil və maraqların özünəməxsusluğu

E) Emosiyaların zahirən təzahürünün parlaqlığı


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
839) Şəxsiyyətin şizoid pozuntusununda autizm əlamətlərinin əsas cizgiləri hansıdır?

A) Qapalılıq

B) İntuisiya və “reallığın bilavasitə duyulmasının” çatışmazlığı

C) Başqaların hisslərinin anlamağın çətinləşməsi

D) Sadalananların hamısı

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Каплан Г.И., Сэдок Б.В. Клиническая психиатрия, перевод с англ., М., 1998, Т. 1
840) Şəxsiyyətin şizoid pozuntusunun əlamətləri hansıdır?

A) Sadalananların hamısı

B) Daxili aləminin qapalılığı

C) Meyil və maraqların özünəməxsusluğu

D) İntellektual fəaliyyətin qəribəliyi

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
841) Şizoid əlamətlərinə hansı aiddir?

A) Sadalananların heç biri

B) Ünsiyyətə ehtiyacın olmaması

C) Ətrafdan kənarlaşma

D) Əlaqə yaratma qabiliyyətinin və istəyinin olmaması

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
842) Şizoid şəxsiyyət pozuntusunda “başqalarını duyma” çatışmazlığına hansı aiddir?

A) Başqasının incikliyini və narahatçılığını hiss edə bilməmək

B) Sadalananların heç biri

C) Emosional rezonansın zəifliyi

D) Sadalananların hamısı

E) Başqalarının sevinci və kədəri ilə bölüşə bilməmək


Ədəbiyyat: Каплан Г.И., Сэдок Б.В. Клиническая психиатрия, перевод с англ., М., 1998, Т. 1
843) Şizoid şəxsiyyət pozuntulu şəxslər arasında sadalananların hansı xasiyyət cizgiləri rast gəlinmir?

A) Ekspansiv

B) Astenik

C) Stenik

D) Mozaik

E) Senzitiv


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
844) Emosional davamsız şəxsiyyət pozuntusunun (impulsiv tip) əsas xüsusiyyətlərinə sadalananların hansı aid deyil?

A) Ətrafdakılara qarşı tələbkarlığın artması

B) Qıcığın gücünə uyğunsuz qəzəb tutmaları

C) Həddən artıq qıcıqlılıqla tədricən gərginləşmə

D) Ətrafdakıların fikirlərini nəzərə almamaq

E) Refleksiyaya meyillik


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
Yüklə 1,48 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə