Příloha č. 4 Vytvořený studijní materiál („verze pro tisk“) masarykova univerzitaYüklə 1,6 Mb.
səhifə64/64
tarix17.11.2018
ölçüsü1,6 Mb.
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   64

Teorie, objevy, výroby


 1. Anorganická Chemie: technologie. In MojeChemie [online]. ©2011 [vid. 2011-12-01].
  Dostupné z: http://www.mojechemie.cz/Anorganick%C3%A1_Chemie:technologie#Pr.C5.AFmyslov.C3.A1_v.C3.BDroba_anorganick.C3.BDch_l.C3.A1tek>.

 2. BANÝR, J. a V. R. NOVOTNÝ. Stručné dějiny chemie a chemické výroby. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986.

 3. BERNAL, J. D. Věda v dějinách. Díl 1. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1960.

 4. Bessemerův konvertor. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 20. 3. 2013.

[vid. 2013-04-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bessemer%C5%AFv_konvertor

 1. BLAŽEK, J. a V. RÁBL. Základy zpracování a využití ropy. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2006. ISBN 80-7080-619-2.

 2. BOHÁČEK, I. Elixíry života a smrti: o chemii a chemicích. Praha: Albatros, 1977.

 3. BUDIŠ, J. a kol. Stručný přehled historie chemie. Brno: PdF MU, 1996. ISBN 80-210-1463-6.

 4. DUCHÁČEK, V. Polymery – výroba, vlastnosti, zpracování, použití. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2006. ISBN 80-7080-617-6.

 5. DUCHÁČEK, V. Základní pojmy z chemie a technologie polymerů, jejich mezinárodní zkratky a obchodní názvy. [online]. 1996 [vid. 2011-12-01]. Dostupné z: http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-003/.

 6. Empedoklés. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 22. 2. 2013 [vid. 2013-03-06]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Empedokl%C3%A9s

 7. Fajáns. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 2010 [vid. 2011-03-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Faj%C3%A1ns

 8. Flogistonová teorie. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 2010

[vid. 2010-10-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Flogistonov%C3%A1_teorie

 1. GRIBBIN, J. a kol. Encyklopedia Britannica: 100 neslavnějších vědců. Brno: Jota, 2009. ISBN 978-80-7217-658-8.

 2. GRUBER, Josef. Progresivní dřina. Josef Gruber – osobní stránka [online]. [vid. 2013-03-03]. Dostupné z: http://www.spstr.pilsedu.cz/osobnistranky/josef_gruber/clanky/cort.pdf

 3. GRUBER, J. Výrobci uhlí a popele - článek k dějinám techniky psané pro Zpravodaj SPŠ
  strojnické, Plzeň
  [online]. 2002 [vid. 2012-12-11] Dostupné z: http://www.spstr.pilsedu.cz/osobnistranky/josef_gruber/clanky/milir.pdf.

 4. Historie oceli. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 15. 1. 2013 [vid. 2013-01-21]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Henry_Bessemer

 5. Historie Ocelářství. Hutnictví železa, a. s. [online]. Praha, [vid. 2013-01-21]. Dostupné z: http://www.hz.cz/cz/historie-ocelarstvi

 6. HOOKER, Richard. The iron age south of the Sahara. Civilizations in Africa [online]. ©1996. Updated 6-6-1999. [vid. 2013-04-05]. Dostupné z: http://web.archive.org/web/20070619033436/http://www.wsu.edu/~dee/CIVAFRCA/IRONAGE.HTM

 7. HORSKÝ, Karel. Historie damašku. Damaškové nože, damascénská ocel: výroba na zakázku [online]. 5. 2. 2013 [vid. 2013-02-12]. Dostupné z: http://www.damaskovenoze.wbs.cz/Historie-damascenske-oceli.html

 8. HRIVŇÁK, D., I. JANEČEK, a R. KALUS. Základní chemické zákony. Kvantová, atomová a jaderná fyzika [online]. [Ostrava]: Ostravská Univerzita, ©2004 – 2006 [vid. 2010-10-16]. Dostupné z: http://artemis.osu.cz/mmfyz/index.htm

 9. Hrnčířství. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 2010 [vid. 2010-10-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrn%C4%8D%C3%AD%C5%99stv%C3%AD

 10. Chemoterapie. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 15. 8. 2011 [vid. 2011-12-05]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemoterapie.

 11. IHDE, Aaron John. The Development of Modern Chemistry. New York: Dover Publications, Inc., reprint, 1984.

 12. Ironware piece unearthed from Turkey found to be rdest steel. The Hindu [online]. ©2009. Updated 26 March 2009. [vid. 2013-04-05]. Dostupné z: http://www.hindu.com/thehindu/holnus/001200903261611.htm

 13. Karbonizace textilií. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 18. 5. 2010 [vid. 2011-12-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Karbonizace_textili%C3%AD.

 14. Kaučuk. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 9. 11. 2011 [vid. 2011-12-01].
  Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kau%C4%8Duk.

 15. Koncept Jin-Jang . jingjang.cz – Koncept Jin a Jang [online]. [vid. 2011-03-15]. Dostupné z: http://www.jingjang.cz/koncept-jin-a-jang

 16. KOZLER, D. Z historie polymerů. [online]. 2009 [vid. 2011-12-01]. Dostupné z: http://www.david-kozler.ic.cz/odborne-prace/Z_historie_polymeru.pdf.

 17. Majolika. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 2011 [vid. 2011-03-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Majolika

 18. MOLLIN, J. Historie chemie. Olomouc: Univerzita Palackého, 1992. ISBN 80-7067-080-0.

 19. MOORE, W. J. Fyzikální chemie. 1. vyd. Praha: SNTL, 1979.

 20. Ocel. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 2010 [vid. 2010-10-15]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ocel

 21. O'CONNOR, Anahad. Lyle Borst, 89, Nuclear Physicist Who Worked on A-Bomb Project. In: The New York Times [online]. [vid. 2013-04-05]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/2002/08/12/nyregion/lyle-borst-89-nuclear-physicist-who-worked-on-a-bomb-project.html

 22. PICHLER, J. Historie chemie. Brno: PřF MU, 1997. ISBN 80-210-1501-2.

 23. PONKRÁC, Miloslav. Logika čtyř živlů z pohledu Aristotela, psychologie a astrologie. Ing. Miloslav Ponkrác: astrolog [online]. [vid. 2013-01-21]. Dostupné z: http://ponkrac.net/logika-ctyr-zivlu-z-pohledu-aristotela-psychologie-a-astrologie

 24. Pralátka. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 7. 1. 2013 [vid. 2013-01-21]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pral%C3%A1tka

 25. PROKOPOVÁ, I. Makromolekulární chemie. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2007.ISBN 978-80-7080-662-3.

 26. RAAB, M. Polymery a lidé: teze přednášky ke jmenování profesorem [online]. 2004
  [vid. 2011-12-01]. Dostupné z: http://archiv.otevrena-veda.cz/users/Image/default/C1Kurzy/Chemie/33raab.pdf.

 27. Rýžování zlata. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 2011 [vid. 2011-02-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%BD%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD_zlata

 28. Rýžování zlata. Technologie výrob a životní prostředí [online]. ©2012 [vid. 2011-03-15]. Dostupné z: http://www.zlato-diamanty.estranky.cz/clanky/ryzovani-zlata.html

 29. SANDERSON, Katharine. Sharpest cut from nanotube sword. In: Nature: International weekly journal of science [online]. August 12, 2002. [vid. 2013-04-05]. Dostupné z: http://www.nature.com/news/2006/061113/full/news061113-11.html

 30. Scholastika. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 23. 8. 2011 [vid. 2011-12-05].
  Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Scholastika.

 31. Siemens-Martinova pec. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 12. 3. 2013.

[vid. 2013-04-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Siemensova-Martinova_pec

 1. Smaragdová deska. Oko [online]. roč. 12 [vid. 2011-02-28]. Dostupné z: http://oko.yin.cz/12/smaragdova-deska

 2. Smaragdová deska. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 2010 [vid. 2011-02-25]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Smaragdov%C3%A1_deska

 3. SÖHNEL, O. a M. RICHTER. Průmyslové technologie III. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 1999. ISBN 80-7044-278-6

 4. SOLÁROVÁ, M. a K. LICHTENBERG. Vybrané kapitoly z historie chemie. Brno: Paido, 2000. ISBN: 80-85931-81-8.

 5. Steel. Wikipedia: The Free Encyclopedia [online]. 15. 4. 2013. [vid. 2013-04-16]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Steel

 6. Teplo. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 14. 12. 2011 [vid. 2011-12-14].
  Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo.

 7. Těžba zlata v současnosti. Zlatý portál: investiční zlato [online]. [Plzeň]: obchodní firma Zlatý portál, [vid. 2011-03-01]. Dostupné z: http://www.zlatyportal.cz/zajimavosti/tezba-zlata.html.

 8. Uhličitan draselný. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 9. 11. 2011 [vid. 2011-12-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhli%C4%8Ditan_draseln%C3%BD.

 9. Uhličitan sodný. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 29. 11. 2011 [vid. 2011-12-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhli%C4%8Ditan_sodn%C3%BD

 10. Vývoj chemie. [online]. [vid. 2010-10-16]. Dostupné z: http://pardubice.ic.cz/vyvoj_chemie.htm

 11. Výroba oceli. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 7. 1. 2013 [vid. 2013-03-06]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDroba_oceli

 12. Výroba oceli v kyslíkových konvertorech a odlévání. Hornická skripta [online]. [vid. 2013-04-16]. Dostupné z: http://www.hornictvi.info/prirucka/zprac/ocel/ocel.htm

 13. Wrought iron. Wikipedia: The Free Encyclopedia [online]. 15. 4. 2013. [vid. 2013-04-16]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Bar_iron

Osobnosti


 1. BANÝR, J. a V. R. NOVOTNÝ. Stručné dějiny chemie a chemické výroby. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986.

 2. BUDIŠ, Josef a kol. Historie chemie slovem a obrazem. Brno: PdF MU, 1995. ISBN 80-210-1080-2.

 3. Encyklopedická edice: Listy 11: Chemikové. Praha: Encyklopedický dům, 1998. ISBN 80-86044-11-4.

 4. SOLÁROVÁ, M. a K. LICHTENBERG. Vybrané kapitoly z historie chemie. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-81-8.

 5. Arnaldus Villanovanus. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 2010 [vid. 2011-03-30]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Villanovanus

Nobelovy ceny


 1. BOBER, J. Laureáti Nobelovy ceny. Bratislava: Obzor, 1971.

 2. BUDIŠ, J. a kol. Historie chemie slovem a obrazem. Brno: PdF MU, 1995. ISBN 80-210-1080-2.

 3. Encyklopedická edice: Listy 11: Chemikové. Praha: Encyklopedický dům, 1998. ISBN 80-86044-11-4.

 4. Nobelprize.org [online]. 2010 [vid. 2010-03-12]. Dostupné z: http://nobelprize.org/.

 5. WEINLICH, R. Laureáti Nobelovy ceny za chemii. Olomouc: Alda, 1998. ISBN 80-85600-54-4.

OBSAH

Úvod - poslání studijního materiálu 3

pravěk 4

Paleolit (starší doba kamenná) 4

Mezolit (střední doba kamenná) 4

Neolit (mladší doba kamenná) 4

Eneolit (doba měděná) 4

Doba bronzová 5

Doba železná 6

starověk 7

Staroorientální svět 7

Antický svět 7

Chemie starověkého Řecka 8

Chemie starověkého Říma 8

období alchymie 8

Alchymie Číny 10

Alchymie Indie 11

Alchymie Egypta 11

Islámská alchymie 11

Evropská alchymie 11

Alchymie v Čechách 12

17. STOLETÍ 12

Iatrochemie 13

Období zrodu samostatných přírodních věd 13

Pneumatická chemie 14

Uplynula dvě tisíciletí od doby Aristetolovy, než bylo možno začít s experimentálním zkoumáním plynů. První krok učinil G. Galilei, když zjistil, že vzduch má hmotnost, věřil však nadále v nemožnost vakua. Jeho žák E. Torricelli prováděl experimenty, které jej přivedly v roce 1644 k objasnění pojmu barometrického tlaku, k vynálezu rtuťového barometru a k důkazu existence vakua. Magdeburský starosta O. von Guericke vynalezl vývěvu, kterou při svých experimentech využíval hojně i R. Boyle. Ten např. dokázal, že za nepřítomnosti vzduchu se nemůže šířit zvuk, na světlo a magnetismus vakuum nepůsobí. Také vyslovil názor, že život a spalování ve vakuu nejsou možné. Tento poznatek byl jedním z východisek k velké chemické a fyziologické revoluci v 18. století. 14

18. STOLETÍ 15

19. století 15

Průmyslová chemie 16Textilní průmysl 16

Průmysl barviv 17

Kaučuk 17

Plastické hmoty 17

Metalurgie železa 18

Ropný průmysl 18

Zemědělství 18

Potravinářský průmysl 19

Rozvoj chemie a jednotlivých chemických disciplín 19Klasifikace chemických prvků 19

Klasifikace chemických prvků podrobněji 19

Atomová teorie 20

Relativní atomová hmotnost 20

Vývoj názorů na slučování atomů v 19. století 21

Vývoj chemické symboliky 21

Vývoj chemického názvosloví 21

Objev elektronu a radioaktivity 22

Organická chemie 22

Organická chemie - podrobněji 23

Analytická chemie 25

Anorganická chemie 25

Elektrochemie 25

Rozvoj oborů souvisejících s chemií 27Krystalografie 27

Lékařství 27

Rozvoj interdisciplinárních věd 27Fyzikální chemie 27

Biochemie 28

Biochemie - rozšíření 28

20. století 30

Jaderná chemie 31Objev struktury atomu a vývoj názorů na jeho stavbu 31

Atomové jádro, jaderná energie 32

Fyzikální chemie 33Teorie elektrolytické disociace 33

Teorie kyselin a zásad 34

Analytická chemie 34

Anorganická chemie 34

Organická chemie 35

Biochemie 35

Průmyslová chemie 35Chemické látky 36

Prvky 36


Antimon 36

Arsen 36


Beryllium 36

Bor 37


Cín 37

Draslík 37

Dusík 38

Fluor 38


Fosfor 38

Helium 39

Hliník 39

Hořčík 40

Chlor 40

Křemík 41

Kyslík 41

Mangan 42

Měď 42

Neon 42


Nikl 43

Olovo 43


Platina 43

Radium 44

Rtuť 44

Síra 45


Sodík 45

Stříbro 45

Titan 46

Uhlík 46


Vápník 46

Vodík 47


Zinek 47

Zlato 48


Železo 48

Další látky 49Amalgam 49

Bronz 49

Damascenská ocel 49

Glauberova sůl 49

Malachit 49

Teorie, objevy, výroby 50

Teorie 50Atomové jádro, jaderná energie 50

Boyleův-Marriotteův zákon 51

Teorie elektrolytické disociace 51

Rozdíl mezi Empedoklovým a Démokritovým pojetím struktury hmoty 51

Filozofové a jejich názory na pralátku 51Flogistonová teorie 52

Fotochemické reakce 53

Chemoterapie 53

Jin-jang 53

Katalýza 54

Vznik kvantové mechaniky 54

Smaragdová deska 54

Objev struktury atomu a vývoj názorů na jeho stavbu 54

Kinetická teorie a vlastnosti plynů 55

Teorie kyselin a zásad 56

Minerální teorie 56

Oxidační teorie 56

Radikálová teorie 56

Scholastika 57Strukturní teorie 57

Substituční teorie 58

Stará typová teorie 58

Nová typová teorie 58

Vitalistická teorie 58

Teorie čtyř živlů 59Termodynamika a termochemie 59

Zákon zachování hmotnosti 60

Zkapalňování plynů 60

Objevy 60Objev elektronu a radioaktivity 60

Fotosyntéza 60

Nukleové kyseliny 61

Vitamíny 61

Výroby 61Amalgamace 61

Fajáns 62

Hrnčířství 62

Majolika 62

Výroba oceli 62

Starověká ocel 63

Oceli na počátku našeho letopočtu 63

Metody vycházející z prutového (tyčového) železa 64

Pudlování 64

Cementační proces 64

Tyglíková (kelímková) ocel 64

Metody vycházející ze surového železa 65

Bessemerovací proces 65

Siemens-martinův proces 65

Recyklační metody výroby oceli 65Výroba sody 66

Výroba kyseliny sírové 66

Výroba syntetických vláken 67

Osobnosti 68

Anaximenés z Milétu 68

Aristotelés 68

Avicenna 68

Amadeo Avogadro 68

Roger Bacon 69

Georg Bauer 69

Johann Joachim Becher 69

Jöns Jacob Berzelius 70

Robert Boyle 70

Alexandr Michajlovič Butlerov 71

John Dalton 71

Humphry Davy 72

Démokritos z Abdér 72

Abu Musa Džafar al Sofi 72

Empedoklés z Akragantu 73

Michael Faraday 73

Joseph Louis Gay-Lussac 73

Josiah Willard Gibbs 74

Johann Rudolf Glauber 74

Tadeáš Hájek z Hájku 74

Johann Baptist van Helmont 74

Herakleitos z Efesu 75

Friedrich August Kekulé von Stradonitz 75

Antoine Laurent de Lavoisier 75

Justus von Liebig 76

Michail Vasilijevič Lomonosov 76

Albertus Magnus 77

Dmitrij Ivanovič Mendělejev 77

Paracelsus 78

Louis Pasteur 78

Joseph Priestley 79

ar-Razí 79

Wilhelm Conrad Roentgen 79

Carl Wilhelm Scheele 79

Georg Ernst Stahl 80

Thalés z Milétu 80

Basilius Valentinus z Erfurtu 80

Arnaldus Villanovanus 80

Friedrich Wöhler 80

Zosimos z Panopole 81

Nositelé Nobelovy ceny za chemii 82

Kurt Alder 85

Sidney Altman 85

Christian Boehmer Anfinsen 85

Svante August Arrhenius 86

Francis William Aston 86

Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer 87

Derek Harold Richard Barton 87

Paul Berg 87

Friedrich Bergius 88

Carl Bosch 88

Paul D. Boyer 89

Herbert Charles Brown 89

Eduard Buchner 89

Adolf Friedrich Johann Butenandt 90

Melvin Calvin 90

Thomas R. Cech 90

Elias James Corey 91

John Warcup Cornforth 91

Donald J. Cram 92

Dorothy Crowfoot-Hodgkinová 92

Paul Jozef Crutzen 92

Marie Curie-Sklodowská 93

Robert Floyd Curl Jr. 93

Peter Josephus Wilhelmus Debye 94

Johann Deisenhofer 94

Otto Paul Hermann Diels 94

Manfred Eigen 96

Richard Robert Ernst 96

Hans Karl August Simon von Euler-Chelpin 96

Emil Hermann Fischer 97

Ernst Otto Fischer 97

Hans Fischer 98

Paul John Flory 98

Kenichi Fukui 99

William Francis Giauque 99

Walter Gilbert 99

Victor Grignard 100

Fritz Haber 100

Otto Hahn 101

Sir Arthur Harden 101

Odd Hassel 103

Herbert Aaron Hauptman 103

Sir Walter Norman Haworth 103

Dudley Robert Herschbach 104

Gerhard Herzberg 104

Josef György Hevesy 105

Jaroslav Heyrovský 105

Sir Cyril Norman Hinshelwood 106

Jacobus Henricus van't Hoff 106

Roald Hoffmann 107

Robert Huber 107

Irène Joliot-Curieová 108

Jean Frédéric Joliot-Curie 108

Jerome Karle 109

Paul Karrer 109

John Cowdery Kendrew 109

Aaron Klug 110

Walter Kohn 110

Sir Harold Walter Kroto 112

Richard Kuhn 112

Irving Langmuir 112

Yuan Tseh Lee 113

Jean-Marie Lehn 113

Luis F. Leloir 115

Willard Frank Libby 115

William N. Lipscomb 115

Rudolph Arthur Marcus 116

Archer John Porter Martin 116

Edwin Mattison McMillan 117

Robert Bruce Merrifield 117

Hartmut Michel 117

Peter Mitchell 118

Henri Moissan 118

Mario José Molina 119

Stanford Moore 119

Robert Sanderson Mulliken 121

Kary Banks Mullis 121

Giulio Natta 122

Walther Hermann Nernst 122

Ronald George Wreyford Norrish 122

John Howard Northrop 123

George Andrew Olah 123

Lars Onsager 124

Wilhelm Ostwald 124

Linus Carl Pauling 126

Charles J. Pedersen 126

Max Ferdinand Perutz 126

John Cherles Polanyi 127

John Anthony Pople 127

George Porter 128

Fritz Pregl 128

Vladimír Prelog 128

Ilja Prigogine 129

Sir William Ramsay 129

Theodore William Richards 130

Sir Robert Robinson 130

Frank Sherwood Rowland 132

Ernest Rutheford 132

Leopold Stephen Růžička 133

Paul Sabatier 133

Frederick Sanger 133

Frederick Sanger 134

Glenn Theodore Seaborg 134

Nikolaj Nikolajevič Semjonov 135

Jens C. Skou 135

Richard Errett Smalley 135

Michel Smith 136

Frederick Soddy 136

Wendell Meredith Stanley 136

Hermann Staudinger 137

William Howard Stein 138

James Batcheller Summer 138

Theodor Svedberg 138

Richard Laurence Millington Synge 139

Henry Taube 139

Arne Wilhelm Kaurin Tiselius 141

Sir Alexander Robertus Todd 141

Harold Clayton Urey 141

Vincent du Vigneaud 142

Artturi Ilmari Virtanen 142

John E. Walker 143

Otto Wallach 143

Alfred Werner 143

Heinrich Otto Wieland 143

Geoffrey Wilkinson 144

Richard Martin Willstätter 144

Adolf Otto Reinhold Windaus 145

Georg Wittig 145

Robert Burns Woodward 147

Karl Ziegler 147

Richard Adolf Zsigmondy 148POUŽITÉ INFORMAČNí ZDROJE 149

Období pravěku 149

Období starověku 149

Období alchymie 149

Chemie 17. století 149

Chemie 18. století 150

Chemie 19. století 150

Chemie 20. století 150

Chemické látky 151

Teorie, objevy, výroby 152

Osobnosti 155

Nobelovy ceny 155
Dostları ilə paylaş:
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   64


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə