T. C. İStanbul cumhuriyet başsavciliğI (cmk'nın 250. Maddesi İle Yetkili)


X5 ŞAHIS: (.. Anlaşılmıyor..) İktidarını sürdürmek için kendi kurumunu oluşturuyor. X4 ŞAHISYüklə 14,1 Mb.
səhifə153/278
tarix14.09.2018
ölçüsü14,1 Mb.
1   ...   149   150   151   152   153   154   155   156   ...   278

X5 ŞAHIS: (.. Anlaşılmıyor..) İktidarını sürdürmek için kendi kurumunu oluşturuyor.
X4 ŞAHIS: Ha bunu yaparken şeye özen göstermeye çalışıyor yani çok sırıtmasın diye bazen hukuki terimlere maskeleyebiliyoruz. Ama her iktidar kendini kurumlaştırıp o kurumsal otoritesini yaygın hale getirebilmek için hiçbir (Anlaşılmıyor 01.00.32) devlet organizasyonu da öyle (Anlaşılmıyor) devletinin en şiddetlisini yaşadığımız Türkiye'de zaten artık tanığıyız, sanığıyız bilmem neyiyiz gerektiği zaman kendi Başbakanlarını dahi idam ediyor. Barış ahlaki ve pozitif toplum güçlerin ve devletin tekel kültürünün silahsız öldürmesi bir arada yaşama iradeleriyle mümkündür. Toplumun devleti devletin toplumu yok etmesinden ziyade toplumun devleti de devletin toplumu yok etmesinden ziyade demokratik uzlaşı denilen koşullu barış yolları tarihte yaşanan durumlardır. Tarihte tarih ve tümüyle ahlaki ve pozitif toplumun ifadesi olarak demokrasi uygulanır ve de tümüyle (Anlaşılmıyor) devleti toplumun ifadesi olarak uygarlık sistemleri içinde yaşanır. En az 5 bin yıldan beri süren bu durumu acil ve hemen ortadan kaldırmak ütopik olmakla birlikte geçmişten beri süre gelen (Anlaşılmıyor) kadar olamaz. Müdahale etmemek doğru ahlaki ve pozitif durum olmaz.(01.02.14) Sistemleri (anlaşılmıyor) ahlaki ve pozitif toplumun özgürlük ve demokratik alanını genişletecek zaferli ve taklit yaklaşıma daha anlamlı ve sonuç alıcı olacaktır. Yani bir anlamıyla uygarlık tarihinin geliştiğini belirliyor. Bir yandan devleti toplumların halkları üzerinde (Anlaşılmıyor) bir yanda halkların buna yönelik ya kaderine razı olup bir tarafa çekilmesi ya da devrilme süreciyle var olanı tümden getirip yeni bir model oluşturmasıdır. Oysa ne devrilmesi toplumu (Anlaşılmıyor) ne de toplumun devleti (Anlaşılmıyor) karşılıklı uzlaşı diyalogla da yaşam alanlarını (Anlaşılmıyor). Anlaki ve pozitif toplumu birbirini takip eden Kominal, köleci, sosyal, kapitalist ve sosyalist sıfatlarla tanımlamak açıklayıcı olmak yerine perdeliyici olacaktır. Şimdi köleci, sosyal ve kapitalist gruplardan ahlaki ve pozitif toplumda yer olmamakla birlikte ilkeli uzlaşı içinde bu sıfatlara ve kapitalist sınırlı ve kontrollü olarak yaklaşmak bir bütündür. Önemli olan ne onları yok etmek ne de onlar tarafından yıkılmaktır. Ahlaki ve pozitif toplumun üstünlüğüyle sürekli onların alan ve güçlerini sınırlandırmaktır. Sosyalist sistemler demokratik oldukları oranda ahlaki ve pozitif toplumla özdeşleşebilirler. Devlet (Anlaşılmıyor). Bu beyanda arkadaşlar çok açıklama yapmıyacam çünkü zaman buna yeter mi sadece böyle bir düşünce (Anlaşılmıyor) olsun diye ana hatlarıyla okuyorum. Ahlaki ve pozitif toplumun acil hedef olarak bir dili temsil ettiği demokrasi dışında (Anlaşılmıyor) peşinde koşmak gibi hedefleri olamaz. Toplumun hedef ve niteliklerini belirleme hakkı ancak ahlaki ve pozitif toplumun özgür iradesiyle belirlenir. Güncel tartışmalarla kanunlar kadar stratejik kanunları da toplumun ahlaki ve pozitif uyarı ve ifadesiyle (Anlaşılmıyor). esas olan tartışmak ve karar gücü olabilmektir. Bu gücü elinde bulunduran toplum tercihlerini en sağlıklı şekilde belirleyebilecektir. Hiçbir fert ve güç ahlaki ve pozitif toplum adına karar alma gücünde değildir. Tanımı gereği demokratik uygarlığın hem bir düşünce sistematiği düşünce birliği hem de ahlaki kuralları ve pozitif organların geçerli olarak ifade ediyor. Önderliğin fert ve güç ahlaki ve pozitif toplum adına karar alma yetkisinde değildir.Niye çünkü toplumun bir bütünün kendi kararlarını alabileceği bir organizasyona dönüştürecektir. Bu noktada bireyler, şahıslar ve salt bir kolun temsilcilerinin alacağı bir husus olduğu, toplumun bir bütünün (Anlaşılmıyor) ortak tartışmayla hani dedik ya yaşamsal ihtiyaçlarının gidermenin gereği olarak (Anlaşılmıyor) tanımı gereği demokratik uygarlığı hem bir düşünce sistematiği düşünce birikimi hem de ahlaki kurallar ve pozitif organların bütünü olarak ifade ediyor. Demokratik Konfederal sistemle anlattıklarım arkadaşların arka planda akıllarında kalırsa yaratmak istediğimiz modelin ölçüsünün daha iyi olması anlamına geliyor. (Anlaşılmıyor) birçok sıkıntı sorun yaşandı. Bölgede çok sorun yaşandı. Niye alın meclisi değerlendirin mecliste toplumun kendini yönetecek karar süreçleri olarak görmüyor meclise girdiği zaman ne diyor haa ben meclise girdim mecliste sözcülük aldım sözüm sana yetkidir ben istediğim belediyeye istediğim adamı yerleştirebilirim. Ben şunu şunu yaptırtabilirim. Evetbi iktidar olarak kullanıyo, dolayısıyla bakıyoruz ki olması gereken özlem ne kadar boşaldıkça bütün kurumların içi de o kadar boşalıyor. Bu sefer halk tepki gösteriyor. ÖRGÜTLÜK adına çıkmışız diyor ama bakıyor ki halkın örgütlenmesi halkın bilinçlenmesi halkın demokratik biraradalığının sağlamanın yerine meclislerinin ve bu anlamıyla mahalle organizasyonlarımızda yavaş yavaş ÖRGÜT odağı olmalıdır. Böyle olunca ahlaki ve pozitif özlem ne kadar dolgunlaştıkça istediğimiz kadar en ideal programdan en ideal yaşam tarzından bahsedelim pratikleştirme ayağı kırılıyor ve birer iktidar kurumları haline geliyor dolayısıyla eleştirdiğimiz yerden yere vurduğumuz bu noktada sistem dediğimiz şey pratik (anlaşılmıyor 01.07.54) Yani iktidarın devrimcisi, yurtseveri ve devleti olmaz. İktidar olgusunda temel (Anlaşılmıyor). Bunu devrimci de yapsa (Anlaşılmıyor). Halk adına yapmışsa (Anlaşılmıyor). Demokratik siyasetin temel (Anlaşılmıyor) nedir dedik halkın siyasetin yaşamın her alanına karşılamıyor. O anlamıyla örgütlenme tarzımız tepeden değil daha çok tabandan halkın siyaseti her alanda yaşamın her alanında ve varlığını sürdürebilen bir güç bir özgür iradenin ortaya çıkmasıdır. İşte bu olgular eksiklik sağlanmadığı sürece bakıyoruz en (Anlaşılmıyor) meclisten tutalım en üst düzeyde herhangi bir belediyemize kadar veya herhangi bir örgütümüze kadar var olan devletin sistemin dışında alternatif bir düşünce yönetim mantığı oluşmuyor. Bu Türk yönetim birimlerinden sonra (Anlaşılmıyor) bu ahlaki ve pozitif topluma biçtiğimiz andan kavram (Anlaşılmıyor)bizim zamanımız geçti biraz değil mi şimdi bi ara verelim arkadaşlar aradan sonra devam edelim.
3. DERS

X10 ŞAHIS: demokratik toplumun ahlaki ve politik dayanaklarını da ana hatlarıyla işledikten sonra yavaş yavaş şeye geçeceğiz (anlaşılmadı) temelleridayanakları ilkeleri örgütlenme tarzı na geçeceğiz şimdi az önceki dikkat ederseniz sanki yanlış anlaşılmış arkadaşlar hani dedik ya bir çok örnekler verdik başka örnekler verdik ve işte neden o kadar çaba harcamamıza rağmen bi türlü (anlaşılmadı) dolayısıyla ne kadar ahlaki bu ahlaki ve politik öz her birey için (anlaşılmadı) kendim için ne kadar esas alıyorsam çalışma arkadaşımı da o kadar esas almalıyım vebizim bir çok yanlış hatalı meclisleri kurumları (anlaşılmadı) bir güç odağı olarak düşünmemizde bu yaklaşıma ne kadar uzak olmamızı gösteriyor (anlaşılmadı) arkadaş (anlaşılmadı) oradan bi ahlaksızlık mı yaptı Evet Eğer böyle güçlü bir ideolojiyi düşünceyi yaşama geçirme noktasında halen sıkıntı ve sorun yaşıyorsak olayın özüne karşı bir ilkesizliğimiz doğar bu şahsi ilkesizlik olur kurumsal ilkesizlik olur bir bütün içerisinde olur bu acıda olsa bir gerçekliğimizdir yoksa hangi ideoloji hangi düşünce olursa olsun ne kadar mükemmel ne kadar dört dörtlük yaşanılabilir olursa olsun önemli olan bunun teoride de değil pratikte ne kadar yaşamsallaşıyorsa ne kadar gerçekleşiyorsa ne kadar toplumu güçlendiriyorsa ülke odur biz o ölçüleri yaşamsallaştıramıyorsak sorun teoride değildir sorun teoriyi benimseyip pratikleştireceğiz diyen kişilerin olaya yaklaşımındaki yanlışındandır e e bu anlamıyla arkadaşlar demokratik topluma geçtiğimizde az önceki ahlaki ve psikolojik felsefe aklınızın bir tarafında kalsın zaten içi içe geçiyor demokratik topluma bir şey veriyor demokratik toplum artık bizim sahamızın sorunlarına alternatif bir düşüncedir bir ideolojidir bir felsefedir ve bu felsefe temel olarak neyi öngörüyor hani tarih süreci içerisinde devleti toplumları gördük çeşitlerini gördük isimlerini gördük işte (anlaşılmadı) monarşidir krallıktır cumhuriyettir devlet çeşitleri üniter devlettir birleşik devlettir konfederalliktir federasyondur yani (anlaşılmadı) her zaman olmuştur iktidar olmuştur isim değiştirmiştir öz olmuştur bizde bu isim değiştirmiş özünü koruyan bu sisteme alternatif bir sistem model düşünüyorsak bu modelin teorik boyutlarını da biraz daha mercek altına almalıyız demokratik toplum bir mücadele sonucu açığa çıkartılabilecek bir toplumdur belki de en fazla (anlaşılmadı) toplum niye demokratikleşmiyor işte her şey var insanlar niye bilinçleşmiyor işte her şey var bu kadar verilen emek çaba ödenmiş e niye biz yapamıyoruz şimdi bu noktada yine demokratik toplum bir mücadele sonunda açığa çıkartılabilecektir (anlaşılmadı) olgu emek çaba mücadele duruş sergilenmeden kendiliğinden (anlaşılmadı) bir oluşum değil Türkiye tarihine baktığımızda son 30 yıldır mücadele gerçekliği bedeli uğruna bu kadar emek bedel değer ödenmeseydi bu gün Türkiye gündemi bu kadar demokrasiye gündeminde olabilir miydi ve bu gün bu kadar kurum kuruluş bizler bir arada olabilir miydi bu geçmişin değer ve emeklerinin sonucudur bir mücadele sürekli bir mücadelenin zincirleme birbiriyle bağlanmasıdırönce 30 yıl öncesi (anlaşılmadı) hareketi vardı Kürdistan Türkiye yakın tarihine baktığımızda son 200-300 yıl isyanlarla geçmiştir yani olgu sürekli vardır kimi zaman yükselmiş kimi zaman zayıflamış kimi zaman (anlaşılmadı) 28-29 isyandan bahsediyorum hepsi Kürt Kürdistan’ı (anlaşılmadı) ama varlıklarının birisi üç yıl sürmüş birisi beş yıl sürmüş kimisi iki ay sürmüş ama olgu vardır 30 yıllık mücadelede o tarihsel mirasın (anlaşılmadı) ve bu gün demokratik toplumu (anlaşılmadı) devlet ve Devlet, devlet ve devlet toplumu dışında kalan kırsal etnik kesimler aynı zamanda kırsal (anlaşılmadı) etnik bütünlüğü olmuyor devlet ve devlet toplumu dışında kalan etnik kesimler sistem dışı zihniyet dışı katmanlardan oluşan toplum yani demokratik topluma baktığımızda devlet dışı toplum olarak yani devletin sistemi bireyi parçası olarak değil özünde hep muhalefeti direnişi var olan dayatılan devlet otoritesi dışında kalan halklarında bir mücadelesidir yani devlet dışı dediğimiz zaman şey akla gelmesin arkadaşlar sadece devleti olmayan toplumlar değil devletin sistem içerisinde devletin yaşam tarzını benimsemeyen buna alternatif düşünce üreten toplumlarda vardır biz bu gün şu an Türkiye cumhuriyeti devleti içerisindeyiz devletli bir toplumuz (anlaşılmadı) nedir devlete yönelik eleştirilerimiz var devlete rağmen de kendi mantığımız doğrultusunda yaşamımızı organize etmeye çalışıyoruz ama bunu yaparken devletinde demokratikleşmesi daha yaşanılabilir bir hale gelmesi içinde siyasal bir çaba siyasal bir girişimde başlatıyoruz bu anlamıyle demokratik toplum devlet ve devlet toplumu dışında kalan kırsal etnik kesimler dediğimiz gibi sistemin dışında kalan ve sistemin içinde olupta sistemi kabul etmeyen sistem dışı gizli zihniyet gibi katmanlardan oluşan topluma da deniliyor eee Bu toplumun yürüteceği zihniyet ahlak örgütlenme çabası ve devlet ile devletin topluma karşı kendi iradesini açığa çıkarması onlardan beklenmemekle (anlaşılmadı) sorunlarını kendi çözebileceği genişlikte ve derinlikte bir örgütsel yapılanmayı açığa çıkartmakta devlet ve devletin toplumu kuşatması sonucu açığa çıkacak olan demokratik toplumdur bu anlamıyla demokratik topluma bir bütün olarak baktığımızda devletin sistemi zihniyet ahlak ve örgütlenme çabası ile devleti topluma karşı kendi iradesini açığa çıkartacak yani varoluşta ben varım ben şu şuşu koşullarda bu sistem içerisinde bu toprak içerisinde varlığını sürdüreceğim ha sen devlet olarak beni ne kadar kabul ediyorsan bende seni kendi sistemim adına kabul edeceğim ilişkilerimiz bu kabuller doğrultusunda diyalogla yürütülecekonlardan beklemeden bu anlamıyla her şeyi devletten iktidardan beklemeden kendi varoluşu sürdürme hakkı sürekli mücadelesi yani zihniyet ahlak ve örgütlenme çabasını süreklileştiren kendi sorunlarına kendi çözüm üretebilecek genişlikte ve derinlikte bir örgütsel yapılanışı açığa çıkartarak devlet ve devletin toplumu kuşatması açığa çıkacak olan topluluğa demokratik toplum diyoruz bu anlamıyla toplumun demokratik bilincinin ahlak ve felsefeyle ahlak ve politika ile yürütülmesi o bilinçle devletin sistemi kendi yaşam tarzına duyarlı hale getirecek toplumun bir bütün olarak demokratik toplum diyebiliriz bu ikisine dikkat ederseniz arkadaşlar sınıf yok cins yok milliyet yok yani toplumu kendi içinde kategorize eden belli bir yaşama şekiller yok bir bütün olarak devlet bir sistemle sorunu olan tüm kesimleri içine alır hani biz sabahki dersimizde şey demiştik ya uygarlık (anlaşılmadı) çağın çağın çelişkisi demiştik çağın çelişkisi büyük hegomonist güçler uluslar arası karteller toplumlar arasında var Dolayısıyla toplumlar derken artık devlet dışı devlet sistemi dışında kalan bütün toplumların mücadelesi bu anlamıyla demokratik toplumu açığa çıkartır zaten toplum demokratikleştikçe o ahlak ilkesinde olduğu gibi kendi yaşam ve varoluşunu devam ettirecek bu varoluşun eee zihni ve fiili ihtiyaçlarını belirleyip (anlaşılmadı) koşulların oluşturulması onun ahlakı ve politikasını oluşturacak ve bu politika demokrat ve özdeş olacaktır ve nitekim bi örneklerde şunu dedik bu noktada artık toplum namına hiçbir kesim birey şahıs tek başına karar verir düzeyde olmayacaktır kararlar yaşamsallaşmanın bir gereği olarak toplumun toplumun genelinin iradesinin yansıttığı gerçekler olacaktır örneğin günümüzde mesela güncel bir konu olduğu için işte seçim barajının yüzde on olması şimdi bu kararı kim getirdi 12 eylül anayasasının bir şeyiydi gerekçe neydi işte çok partili sistem demokrasinin selameti açısından tehlikelidir istikrarsızlık getirir dolayısıyla bu istikrarsızlığı ortadan kaldırabilmek için savaş (anlaşılmadı) belli bir askeri yapının toplumun faydasına olduğuna inandığı birşey koyuyor yüzde on yani 2 milyonu 3 milyonu geçmeyen siyasi bir oluşum kendini mecliste ifade edemez şimdi bunu yapan kim ne yaptılar referanduma sundular anayasayı tankların topların silahların süngülerin gölgesinde hadi efendim demokrasiyi koruyalım (anlaşılmadı) o süreçte sanırım (anlaşılmadı) ret oyu veren tek il Hakkari’ydi yüzde seksen miydi neydi

X11 ŞAHIS:(10.55) yüzde doksan (anlaşılmadı) Bingöl (anlaşılmadı)

Toplu Halde Konuşmalar: (anlaşılmadı)X10 ŞAHIS:(11.02) Fakat şu vardı belliydi yani toplumun genelinin ortak kanısı (anlaşılmadı) bir karar verilir çok az sayıda (anlaşılmadı) bir ülkeyi idare eden üç beş kişinin kararıydı ve o karar günümüzde de geçerliliğini halen sürdürüyor

Y2 BAYAN ŞAHIS:(11.19) Bir şey söyleyebilir miyim yani eğer o referandumu yaptı mı o referandumu yapmadan öncede devrimci demokrat tüm kesimlerin tasfiye etti yani (anlaşılmadı) zaten o da bu dayanışma karşısında (anlaşılmadı)

X10 ŞAHIS:(11.35) toplumun temel, toplumun temel dinamiğini oluşturacak bu noktada yeni yaşam arayışında bulunan dediğiniz gibi o tüm kesimleri tırpandan geçirdikten sonra

Y2 BAYAN ŞAHIS:(11.44)evet ondan sonra

X10 ŞAHIS):(11.45) Kendi meşruiyetini kendi düşüncelerini meşruluk kazandırma adına yaptı lafadalafada geldiğinde ne diyor efendim bu (anlaşılmadı) kararıdır efendim işte Türkiye’nin onayına sunulmuştur yani Saddam da öyle yapıyordu Saddam düşmeden önce iki yılda bir üç yılda bir referandum yapıyordu bu referandumda çıkan sonuçlar genelde yüzde doksandokuz nokta bir iki evet kalan yüzde sıfır nokta sekiz dokuzluk şey ya oy kullanmayan ya hayır diyendi referandumdan hemen sonra Saddam’ın bi kere ajanları o hayır diyenleri buluyordu kelleyi vurduruyordu (anlaşılmadı) demokrasi ama ne yapıyordu toplumun değerleri bastırıla bastırılabi noktaya geldi bir gün önce canımızla kanımızla seninleyiz diyen (anlaşılmadı) Amerika Bağdat’a girdiğinde aynı şahıs Saddam’ın kafasına ilk terliği vurandır Ortadoğu toplumlarının temel özelliği Abdulhamit döneminde öyle değil miydi sarayın önüne geldiğinde yaşasın padişahımız yaşasın padişahımız padişah sürgün edildiği duyulunca dediler kahrolsun eski padişah yaşasın yeni padişah toplumun ahlaki ve politik özü boşaltılmış topluma iktidara riayet etmenin ötesinde hiçbir olanak hiçbir şans verilmediği için eeafedersiniz sünepe her şeyi kabul eden bu noktada irade beyanını kesinlikle düşünmeyen e bir insan yığını ortaya çıktı (anlaşılmadı) fazla alternatifi yok muydu (anlaşılmadı) boşalmış bi kere yaşam tarzı olarak en iyi olgu devlet olgusudur en kutsal devlettir devlete gelecek her şey tüm kutsaliyete gelir mantığı hakim kılındığı için oda o mantık doğrultusunda hareket ediyor bu gün bile yok mudur devlet her tür Türkiye’de dünyanın en pahalı petrolü Türkiye’de satılıyor (anlaşılmadı) çok pahalı pahalı herkes (anlaşılmadı) beklerken adamlar gidiyor mazota biraz daha zam yapıyor ama toplumda bunu çok olağan bir şeymiş gibi (anlaşılmadı) toplumsal refleks küstürüldü en basit bir muhalefet eylemi ee şiddet kullanmadan demokratik yöntemlerle yapacağı bir şey devletin bölünmez bütünlüğüne karşı bir eylem diye cezalandırdılar yumurta atanlara ceza verdiler (anlaşılmadı) bölünmez bütünlüğünü parçalamaya yönelik eylemdir 8-9 yıl arasında ceza verilmelidir (anlaşılmadı) bu sürecin yaşandığı bir cumhuriyette aynı zamanda (anlaşılmadı) efendim demokratik açılım (anlaşılmadı) toplumun bütün kesimlerinin ortak uzlaştığı ve toplumsal sorunlara çözüm bulacağız (anlaşılmadı) efendim Mali açılım şu açılım bu açılım özüne bakıyorsun iktidarın kendini kurumsallaştırıp kurumsallığını devam ettirmenin demogojisi haline dönüşmüş tüm bunlardan tüm bu sorunların kendi yaparaktan kendi iradesini açığa çıkarması (anlaşılmadı) onlardan beklemediği kendi sorunlarını kendi çözemeyeceği genişlikte ve derinlikte bir örgütsel yapılanma açığa çıkartarak devlet ve devletin toplumu kuşatması sonucu açığa çıkarılacak olan olguya demokratik toplum diyoruz ve bu anlamda demokratik toplum derken not ettiğimiz kavram biraz bu oluyor şimdi bu anlamıyla baktığımızda (anlaşılmadı) devletlerin çokça yozlaştırmaya içini boşaltmaya çalışmasına rağmen demokrasi bir devlet yönetimi biçimi değil seçme ve seçilme ile sınırlandırılabilecek tanımlama hiç değil ne yaptılar demokrasi kavramı gelişti demokrasi sadece seçme ve seçilme (anlaşılmadı) haklar verilerek anlamlar biçilerekten demokrasi böylesi bir sınır altına çekildi ... farklı farklı monteler (anlaşılmadı) o yüzden biz demokrasiyi politika ile birleştirdik değil mi buradaki modern çağ devletlerinin çokça yozlaştırma ve içini boşaltma çalışmasına rağmen demokrasi bir devlet yönetimi biçimi değil seçme ve seçilme ile sınırlandırılabilecek tanımlama hiç hiç değil az önceki derste gördüğünüz politika toplumun milli ve bilgi ihtiyaçlarını karşılayabilecek uygun koşul ve ortamın tartışılıp kararların alındığı süreçlere (anlaşılmadı) ki bu süreçleri de belli kesimlerin tekeli belli kesimlerin iradesi belli kesimlerin çıkar amaçlarının olduğundan değil demokratik toplumun inşasında ahlak var (anlaşılmadı) insanın toplumun sadece kendi varoluşunda varoluşunu genişletecek demokrasi ile şekillendirdiği gözlenmiştir onun için arkadaşlar kapitalist modelin yaptığı en büyük darbelerden biride geliştirilen bir çok kavram kendi imtiyazını kendi düşüncesini kendi zihniyetini ee kendi zihniyetini meşrulaştıracak anlamlar (anlaşılmadı) Demokrasi bir müdahale açığa çıkarma (anlaşılmadı) zihniyet (anlaşılmadı) yaratabilme moral ve ahlak ölçüleri ile donanma ve bütün alanlarda sorunlara çözüm üretebilme bir örgütsel (anlaşılmadı) az önceki tanıma baktınız bu tanıma bakın bunun kapsama alanına baktığımızda neredeyse yaşamın her tüm alanlarına hitap eden bir kavrayış varken diğerine baktığımızda ya seçme seçilme hakkı ya temsili demokrasi ya çoğunluğun azınlık üzerinde kendini konuşturma (anlaşılmadı) demokrasi bir irade açığa çıkartma zihniyet devrimi yaratabilme bir irade açığa çıkartma tartışmalar olur gelişmeler olur bu yeni tartışmalar gelişmeler kişilerin var olan zihniyetlerini (anlaşılmadı) iyi bir zemin oluşturur burada ahlak ölçüleri ile donanmasına ve bütün alanlarda sorunlara çözüm üretebilecek örgütsel ağın yaratma (anlaşılmadı) yani demokrasi anlamlar biçimi ve kavramı ana felsefesi de budur yani toplumun demokrasiye geçebilmesi için demokratik toplumun yaratılabilmesi için yıllardır bir ahlaki süreç politika (anlaşılmadı) ana temeli ise demokraside bu zihniyeti korumanın güvencesi oluyor bu anlamı ile baktığımızda şimdi normal demokrasi tanımı dediğimizde (anlaşılmadı) ben diyimhepside doğrudur ama gerçeğin birer parçası (anlaşılmadı) olguyu değerlendirirken görünen ve görünmeyen bir çok hususu o tanım içerisine alabiliriz bu noktada eksik ve yetersiz (anlaşılmadı) toplumsal sorunların tespitinde de aynı yöntem vardır (anlaşılmadı) çevre sorunu (anlaşılmadı) özellikle tamam bu sorunlar vardır ama olguyu tanımlamada sade bu sorunları tek tek ele almak yetmiyor asıl sorun toplumun toplumun varlığına kastetmek toplum toplum olmaktan çıkartılıyor şimdi toplum toplum olmaktan çıkartılmışsa güdükleşmiş gelişi güzel savunulan bir olgu haline dönüşmüşse orda bir sorun diye tanımlanmayacak bir kriz olmaz ki kriz (anlaşılmadı) sürekli bir kriz döneminde sen diyor olguyu değerlendiremezsin (anlaşılmadı) yağmur karşısında sen sadece gömleğinin ıslanmamasına yönelik çaba harcaman ne kadar gerçekçi olur gömleği ıslanmasın diye çaba harcarsın ama senin gömleğini üzerinden her şey ıslatılmış her şey ıslanıyor her şey karakter değiştiriyor o değişen karakter içerisinde bir kişinin bir olgunun bir insanın kuru kalması çok büyük bir anlam ifade edemiyor yapabileceksen bulunduğun meydanın komple ıslanmamasına yönelikte yapabilirsin toplumun toplum olmaktan çıkartılmasından bir olguysa demokrasi dediğin sadece işte çoğunluğun azınlığa şeyi seçme seçilme (anlaşılmadı) değil bir irade açığa çıkarma zihniyet devrimi yaratabilecek ahlak ölçüleri ile donanımlı ve bu alanlarda sorunlara çözüm üretebilecek örgütsel halkın yaratma gücü olarak baktığımızda demokrasiye bakıyoruz ki bir bütün olarak toplumun her alanına her kesimine hem zihniyetine hem hürriyetine intikal eden bir kapsama alanına dönüşüyor bu kapsama alanı bu zihniyetle oluşturulacak demokratik konfederal ülke temelleri üzerine oturmuş (anlaşılmadı) işleyen bir örgütsel ağ oluşturacaktırşimdi şey var şimdi bunları niye veriyoruz tak tak tak yarın gelecek işte örgütlenme modeli olarak meclis komün (anlaşılmadı) tüm o oluşumları da bir arada tutacak zihniyettir bu zihniyetten yoksun ahlaki ve politik özden yoksun eksik oyuncuların bir araya gelip ismine encafcaflı kelimelerle meclis demesi o kavramın anlamını ne kadar güçlendirir (anlaşılmadı) onun için ana hatlarıyla (anlaşılmadı) şu ana kadar gördüğümüz gördüğümüz dersleri de (anlaşılmadı) bu anlamıyla demokrasi demokratik toplumun devleti sınırlandırma devleti toplumun otoritesi ve etkisini sınırlandırma iradesidir biz sonuçta devleti toplumla iç içe yaşayan ve devletin topluma karşı alternatif bir sistem arayışındaysak sorun burada nedir hareket alanınızın ne kadar daralması ne kadar genişlemesi demokratik toplum devleti sınırlandırma devlet seni sürekli sınırlandırır kendi içerisinde eritmeye çalışır biz alternatif bir düşünceyle devletin sistem içerisinde kendi yaşam modelimizi oluşturacaksak bu demokrasi anlayışıyla devleti sınırlandırma kendi hareket alanını oluşturabilme devletin toplumun otoritesi ve etkisini sınırlandırma iradesi oluyor çünkü onlar ne kadar sınırlandırılmışsa kendi yaşam alanımız kendi model alanımız o kadar genişleyecektir hani klasik mantık anlayışı var ya hani (anlaşılmadı) bi şey ya boştur ya doğrudur ara bir şey yoktur güçler güçleri oranında yaşam (anlaşılmadı) oranında hareket alanlarını doğru oranda artırırlar demokratik toplumunda temel temel (anlaşılmadı) demokrasinin inşası inşa edilen demokraside (anlaşılmadı) karşı alarak red değil sınırlandırarak devleti ve demokrasiye uyguladığı duyarlı hassas hareketle (anlaşılmadı) girişimlerdir bu gün mesela bir çok yerde kurultaylar oluyor oturumlar oluyor ee (anlaşılmadı) sivil toplum örgütleri (anlaşılmadı) temel mantığı devlet organizasyonunu toplumsal sorunlara toplumun önünde duyarlı hali getirecektir bu duyarlı hale getirmenin sistematik şekli olarak demokrasiyi kullandığımızda görüyoruz ki devlet otoritesinin de gücünü sınırlandırma iradesi olarak (anlaşılmadı)Dostları ilə paylaş:
1   ...   149   150   151   152   153   154   155   156   ...   278


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə