Azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti «magistratura məRKƏZİ»Yüklə 0,66 Mb.

səhifə1/27
tarix07.04.2018
ölçüsü0,66 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


                AZƏRBAYCAN  DÖVLƏT  İQTİSAD  UNİVERSİTETİ 

                                « MAGİSTRATURA  MƏRKƏZİ » 

 

 

  

                                           Magistr  proqramının  məzunu 

                                Cəmilə Qasımzadə Telman qızı                                                            /A.S.A/   

«MÜASİR DÖVRDƏ AZƏRBAYCANDA DÖVLƏTİN İNNOVASİYA SİYASƏTİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ PRİORİTETLƏRİ » 

                                                       Mövzusunda 

 

             MAGİSTR  DİSSERTASİYASI  

İstiqamətin şifri və adı     060404                                               İqtisadiyyat 

İxtisaslaşma                                                                                İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 

 

            Elmi rəhbər 

  Magistr proqramının rəhbəri 

(A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad) 

(A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad) i.e.n. A.M.Hüseynov                                                                   dos.İ.M.Mahmudova 

                                                        

   Kafedra  müdiri (A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad)   _____________________ 

____i.e.d,prof. Əhmədov M.A.________________________________________________________ 

                                                    

BAKI  2016  

M Ü N D Ə R İ C A T  

 

GİRİŞ 

....................................................................................................................................... 

FƏSİLI:İNNOVASİYA FƏALİYYƏTİNİN NƏZƏRİ-METODOLOJİ 

ƏSASLARI 

....................................................................................................................................... 

1.1.İnnovasiya anlayışının nəzəri aspektləri............................................................. 

1.2.  Dövlət innovasiya siyasətinin nəzəri əsasları............................................ 

1.3.  İnnovasiya inkişafının xarici təcrübələri....................................................  

FƏSİL  II:RESPUBLİKAMIZDA  İNNOVASİYA  SİYASƏTİNİN  MÜASİR 

VƏZİYYƏTİ  

....................................................................................................................................... 

2.1. Azərbaycan Respublikasının innovasiya potensialı........................................... 

2.2 

Azərbaycan Respublikasında. 

innovasiyaların 

inkişafının 

müasir 


vəziyyəti..................................................... 

2.3. Azərbaycanda dövlət innovasiya siyasəti..........................................................  

FƏSİL 

III: 

AZƏRBAYCANDA 

İNNOVASİYA 

SİYASƏTİNİN 

TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ................................................... 

3.1.Dövlət makroinnovasiya siyasətinin təkmilləşdirilməsi  məsələləri.................... 

3.2.Dövlət  iqtisadi  siyasəti  və  mikro  səviyyədə  innovasiya  proseslərinin 

dinamizminin stimullaşdırılması:əsas istiqamətlər.................................................... 

 

NƏTİCƏ.............................................................................................................. 

ƏDƏBİYYAT...................................................................................................... 

  

GİRİŞ          Mövzunun    aktuallığı.Müasir  dövrdə  elm  tutumu  və  rəqabətqabiliyyətli 

məhsul  (xidmət)  isthsalı  davamlı  iqtisadi  inkişafın  ən  mühüm  şərti  hesab  olunur. 

Beləki  elmtutumlu  məhsul  istehsalına  çəkilən  xərclərin  əhəmiyyətli  artımı  və 

səmərəliliyi  iqtisadiyyatda  davamlı  artım  tendesiyasının,  intellektual  potensialın 

formalaşması və  inkişafının  əsasını təşkil edir. Hesablamalar göstərir ki, hər hansı 

bir ölkədə elmin inkişafı, həmin ölkədə ÜDM in orta hesabla 50% artmasına təsir 

göstərə bilir.  

XX  əsrin  ortalarından  başlayaraq  ,  inkişaf  etmiş  ölkələrdə  sosial-iqtisadi  inkişafın 

sürətləndirilməsi,  qlobal  rəqabət  şəraitindən  yararlanmaq  üçün  innovasiya  amilinə 

üstünlük verilir. Qlobal tərəfdaşlıq, birgə tədqiqat müəssisələrinin yaradılası da daxil 

olmaqla, kooperasiya əlaqələri genişləndirilməkdədir.  Dünyanın elmtutumlu aparıcı 

kooperasiyalarının  qloballaşma  prorsesində  tədqiqat  strategiyası  gücləndirilərək, 

xarici təcrübənin daha sürətlə mənimsənilməsinə yönəldilməkdədir. 

Qloballaşma  prosesində  ölkələr  arasında  texnoloji  rəqabət  dahada  kəskinləşmişdir. 

İqtisadi cəhətdən liderlik etmək üçün hamı tərəfindən qəbel edilən yeganə yol daima 

innovasiyalı yeniləşmədir.  

Gələcəyin  innovasiyalı  inkişafının  mənzərəsinin  formalaşması,  ilk  növbədə  elmi-

texniki inkişafın ən yeni meyllərinin məcmusunu, maliyələşmənin miqyasını dövlət 

elmi  mərkəzlərində  və  özəl  sektor  şirkətlərində  prinsipcə  yeni  texnologiyaların 

işlənəsi  və  mənimsənilməsi  əhatə  edir.  Bu  gün  dünyada  ümumi  daxili  məhsulun 

elmtutumluğu  göstəricisi  ölkədə  elm  və  innovasiyanın  fəaliyyətinin  səviyyəsini 

xarakterizə  edən  əsas  göstəricidir.  Bu  göstəric-i  milli  innovasiya  sisteminin 

yetkinliyi və tarazlığını qiymətləndirmək üçün əsas meyardır. 

Azərbaycan  resublikasında  iqtisadiyyat  sahələrinin  mövcud  texniki-texnoloji 

durumu  yüksək  keyfiyyətli  məhsul  istehsal  etməyə  imkan  vermir.  Hələ  ki, 

beynəlxalq  standartlar  emal  sənayesi  müəssisələrində  özünə  tam  yer  tapa  bilmir. 

Azərbaycanın  iqtisadi  inkişafının  müasir  mərhələsində  innovasiya  fəaliyyətini : application -> uploads -> 2016
2016 -> Ali məktəb psixologiyası
2016 -> Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Magistratura Mərkəzi Hacıyev Tural Eldar oğlu
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Magistratura məRKƏZİ
2016 -> İxtisas: 5301. 01 Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya
2016 -> Bilet 1 Davranış iqtisadiyyatı Süni intellektin yaranmasının başlanğıc mərhələsi İnformasiya, verilən, məlumat, bilik Verilənlər bazasının modelləri Bioloji neyron İqtisadi informasiyanın layihələndirmə mərhələləri Genetik alqoritmlər Bilet
2016 -> Dərs vəsaiti kimi tövsiyyə edilmişdir. B a k I 1


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə