Kristusvägar Jesus Kristus, andlighet och jordenYüklə 0,7 Mb.
səhifə1/29
tarix13.12.2017
ölçüsü0,7 Mb.
#15206
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

 

Kristusvägar
Jesus Kristus, andlighet och jorden:
Jesu Kristi vägar, hans bidrag till det mänskliga medvetande och till mänsklighetens och jordens förändring: en oberoende informationssida med nya synpunkter från många erfarenhets- och forskningsområden med praktiska hänvisningar för ens personliga utveckling.

 http://www.ways-of-christ.com/sv

 

Kristusvägar i det mänskliga medvetandet och på jorden

Innehållsförteckning, samtliga delar

För de nedre kapitlen (ur förteckningen) måste sidan först laddas fullt.Kristusvägar 1

Detta är den första delen: Kapitlet/ Kapitlen över evangeliernas olika steg 3

INLEDNING: Meningen med denna text och dess användning 3

Metodiska anmärkningar*** till praktisk kristen meditation 5

Dessa sidor och kyrkohistoriens olika teologiska riktningar 6

"I början var ordet (grekiska Logos) ... och ordet blev kött" (Johannes 1) 10

Jesus från Nasaret: hans födelse 11

Finns det betydande händelser under Jesu ungdomsår? 13

En randanmärkning till dispyten om "två Jesusbarn": 13

Om dopet i Jordan genom Johannes Döparen 14

Öknens stillhet 16

Frestelserna och lärjungarnas kallelse 18

Bröllopet i Kana   20

Synpunkter på sexualitet, sympati, inlevelse och kärlek 22

Den "heliga ivern" (och synpunkter på känslor) 24

Om Bergspredikan (Matteus 5, med synpunkter på förnuftet) 25

Kristi förklaring på berget Tabor (Matteus 17) 27

Frågan om "Jesu underverk" 28

Lasarus' uppväckelse 29

"Fåren" 31

Kristus och "fottvagningen" och smörjelsen genom Maria från Betania 31

Nattvarden, intåget som Messias, tillfångatagandet och gisslingen 34

Törnekröningen och avskedstalen 35

Korsfästelse och gravsättning 36

Frågan om den tomma graven, färden till "underjorden" ("Dödsriket") och resan till "paradiset" 40

Uppståndelsen 42

"Himlafärden" 47

Pingsthändelsen 50

En Jesusbild 53

Del 2: Johannes uppenbarelses olika steg 54

Johannes uppenbarelse 54

Om umgänget med profetior 56

Om innehållet i Johannesapokalypsen: De sju kyrkorna 57

Inspirationen och kyrkorna 66

Till vad behöver jag en kyrka eller en gemenskap ? 68

De sju inseglen 69

De sju basunerna 69

De "sju dundren" och de två profeterna 70

Kvinnan och draken 70

Det sjuhövdade djuret från havet 71

Det tvåhornade odjuret från underjorden 71

Die "sista sju plågorna" och "Babylons" ände; Kristi återkomst 72

Det (verkliga) "tusenåriga fredsriket" 74

Den "Nya himmelriket, den Nya jorden och det "Nya Jerusalem" 75

Slutkapitel: Det kristna 76

Informationsruta : En kristen hållning - "i världen", men inte "världslig"*, en "Tredje väg" 77

Del 3: 11 kapitel om olika teman och livsfrågor. 79

En bön om fred, liv och jorden 79

Grundval för etiska värden 80

Tillägg: Ett kort tillrättaläggande om moderna "Allt om avslöjande berättelser om Jesus " 83

Naturvetenskap och gudstro 85

Medvetenhet, hjärnforskning och den fria viljan. 87

Informationer om : Jesus Kristus och näringslivsfrågor 89

Jesus Kristus och helning – även i dag 90

Om kristen välsignelse. 93

Klagan som en möjlig beståndsdel i kristen praxis. 93

En kristen väg till bearbetning av händelser i livet. 94

Kristna synpunkter för näringsliv och sociala frågor 95

Allmänna kristna synpunkter på samhälle och politik *) 97

Kristendom och filosofi: om Habermas’ tal om "Tro och vetande" *) 97

Allmänna kristna synpunkter i ekologiska frågor *) 99

Ofött liv * 101

Del 4: Gamla Testamentet, bidrag till dialogen med andra religioner. 102

Om Gamla Testamentet och judiska religionen (judaismen) 102

Zarathustra 105

Informationer om:  Jesus Kristus och islam 105

Information om:  Jesus Kristus och buddhismen 108

Information om:  Jesus Kristus och hinduismen 111

Information om:  Jesus Kristus och taoismen & konfucianismen. 114

Allmänna synpunkter om naturreligioner 117

Religion1) som människans "återförbindelse" med Gud – på Jesu Kristi vägar 118

Hjälp 
till självrannsakan vid arbeitet med huvudtexterna i "Kristus vägar" 122

Referenser till andra språkversioner samt till rättigheter, eMail: 123

 

Detta är den första delen: Kapitlet/ Kapitlen över evangeliernas olika steg

INLEDNING: Meningen med denna text och dess användning


Sedan 2000 år – och med tidigare profetior ännu några tusen år längre tillbaka – lämnar fortfarande människor vittnesbörd om sina flerfaldiga direkta erfarenheter med Jesus Kristus. Trots olika karaktärer, olik religiös, filosofisk eller vetenskaplig miljö, uppvisar de av varandra oberoende besläktade upplevelser. De talar om Kristus ständiga närvaro, delvis också om möjligheten för andra och att förbereda sig på liknande erfarenheter och om sedan 2000 år genom Kristus i mänsklighetens utveckling influtna nya färdigheter, som inte bara är tänkta att vara ytlig historisk-kulturell överföring. Dessa inte endast teoretiska, utan praktiskt förståeliga "tillväxtens" steg förklaras här i detalj på ett nytt sätt. Om man följer de steg som Jesus själv tog kan man se innebörden av dessa steg för olika områden i livet.

På 1100-talet förutsade abboten Joachim de Fiore en "Den Helige Andens tidsålder", under vilken ett sådant förhållande till Gud skulle bli vanlig för den enskilde utan inblandning av institutioner. Idag breder flera strävanden ut sig över hela världen, som inte endast söker en motsvarande Kristus’ tagande gestalt i människorna, utan ser individen som medvetenhetstillväxande cell i "Kristi lekamen".

Den delvis därmed förknippade "Kristi återkomst" och nu rådande "apokalyps" i egenskap av viktiga skeenden i stort talar för, att något mera omfattande än ett av människan uttänkt "återförkroppsligande" håller på att ske.

Vilka specifika utvecklingsmöjligheter för människan och jorden, som här står att finna, och som före Jesu jordeliv inte fanns, är frågan, vars förslag till lösning sammanställts som tankeimpuls i detta bidrag.

Just i en tid,

- under vilken fenomenet Jesus Kristus tas i anspråk av många olika teologiska riktningar och dogmer, av språkvetenskapliga, historiekritiska, arkeologiska och paleografiska, religionssociologiska och djuppsykologiska, naturvetenskapliga, politiska o.s.v. betraktelsesätt,

- under vilken, liksom det vid tiden för den tidiga kristendomen bredvid det gamla materialistiska, uppstod en mångfaldig andlig rörelse, som båda medförde såväl flytande övergångar som avgränsningar visavi kristendomen,

- under vilken de mest förvirrande företeelser uppträder, som till exempel flera förmenta förkroppsligade Kristusgestalter i vår tid, och där ofta rätt problematiska för att inte säga negativa saker sker i Kristi namn, kan det vara av intresse att undersöka, vari Kristi speciella bidrag kunde bestå i denna komplicerade värld.

Man anknyter här till egna inre erfarenheter, liksom också till andra mystiska o.s.v. källor. De använda blickvinklarna är interdisciplinära, från många kunskaps- och erfarenhetsområden, alltså inte endast teologiska. Vid andliga synpunkter ska från politiskt håll inte talas om avledande pseudoinnerlighet. Det mekaniska tänkandets dogmer hos naturvetenskapen under det senaste århundradet kan självklart inte accepteras som siktbegränsning lika lite som föreställningar från öst, som utgår från föreställningen, att det inte finns något, som inte redan står i den gammalindiska vedan, och att Jesus enligt denna endast vore en "möjlig tredje klassens lärare".Ur de endast jämförande eller kompletterande i texten givna hänvisningarna till böcker o.s.v. låter sig dessa insikter inte härledas, och därmed är dessa böcker eller teologiska förkunskaper inte heller nödvändiga för att uppnå en förståelse. (Detsamma gäller för en planerad boklista för teologiskt intresserade, se länkar.) Inget skall förstås som dogm eller som åsikt hos någon slags extern organisation. Ej heller riktar man sig mot någon kyrka eller religionsgemenskap och inte heller mot till exempel den apostoliska trosbekännelsen. Människor med en annan religiös eller världsåskådningsbakgrund, som har ett positivt intresse för nya insikter från kristet håll, kan i denna vare sig dogmatiska eller materiellt förflackade skrift också hitta något. Därför finns också kommentarer om kristna vägars förhållande till andra strävanden med i innehållet. Delvis som det i Johannesevangeliet på ett för dåtida kunskapstörstande förståeligt språk utarbetade specifikt kristna, visar denna skrift idag ingångar från olika håll. Denna skrift medger stor frihet, när det gäller stil. Forskning är något annat än mission. Sådana kristna, som för egen del föredrar en utan djuplodande överväganden enkel tro, skulle i denna skrift kunna lära sig, hur de i sin omedelbara miljö kan börja en bättre dialog med människorna av annan tro, utan att ideligen missförstånd uppstår.

Texten vill tala genom sitt innehåll .

"Jag hade ännu mycket att säga eder, men I kunnen icke nu bära det. Men när han kommer, som är sanningens Ande, då skall han leda eder fram till hela sanningen" (Joh 16:12 - 13). Genom denna ande kan detta projekt inspireras.Tillbaka till innehållsförteckningen

 Yüklə 0,7 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə