Microsoft Word Toxumshunasliq 2014 mbmYüklə 2,8 Kb.

səhifə1/89
tarix24.04.2018
ölçüsü2,8 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   89


SEYİDƏLİYEV N.Y,   QURBANOV F.H,  
MƏMMƏDOVA M.Z  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOXUMŞÜNASLIQ 
 
 
 
 
Azərbaycan Respublikası  Təhsil Nazir-
liyinin 21.02.2014-cü il tarixli 222 saylı 
əmri ilə dərslik kimi təsdiq edilmişdir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakı – 2014 
  
Elmi redaktoru: Zaur Müzadil oğlu Həsənov,  Azərbaycan Dövlət Aqrar 
Universitetinin “Meyvə-tərəvəzçilik və üzümçülük” 
kafedrasının professoru, k.t.e. doktoru   
 
Rəyçilər:     
H.Ə. Aslanov, Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pambıqçılıq 
İnstitutunun direktoru, k.t.e.d. professor    
Qurban Yusif oğlu Məmmədov, Azərbaycan Dövlət 
Aqrar Universitetinin “Bitkiçilik və bitki mühafizəsi” 
kafedrasının müdiri, dosent  
A.K. Seyidov, Azərbaycan Elmi-Tədqiqat  İpəkçilik 
İstitutunun direktoru, k.t.e.d. professor 
 Məhəmməd Səfiyar oğlu Hüseynov, Azərbaycan Dövlət 
Aqrar Universitetinin “Aqrokimya, torpaqşünaslıq və 
ekoloji kənd təsərrüfatı” kafedrasının dosenti  
 
Nizami Seyidəliyev, Firudin Qurbanov. Mina Məmmədova 
“Toxumşünaslıq” dərslik - Bakı, “MBM”, 2014, 312 səh. 
 
   Toxumşünaslıq üzrə hazırlanmış bu dərslik  toxumşünaslıq sahəsində 
tətbiq edilən üsul və metodların, həmçinin analiz üsullarının aparılması 
üçün  Azərbaycan dilində tərtib edilmiş ilk dərslikdir. 
 
Dərslikdə  dənin fizioloji və kimyəvi prosesləri, dənin dolması  və 
yetişməsi, toxumların kimyəvi tərkibinin toxumun keyfiyyətinə  təsiri, 
meteoroloji  şəraitin toxumun keyfiyyətinə  təsiri, yüksək keyfiyyətli 
toxumların becərilməsinin sənaye texnologiyasının aqronomik əsasları, sort 
və sort toxumların əhəmiyyəti, fotosintetik fəaliyyətə və məhsuldarlığa görə 
sortların xarakteristikası, döyüm zamanı toxumların zədələnməsi və onları  
azaltma tədbirləri, toxumun səpin keyfiyyət göstəriciləri, onların standartları 
və  təyin edilmə üsulları, həmçinin yüksək məhsul  əldə etmək üçün 
tarlalarda aprobasiya işlərinin aparılması geniş şərh edilmişdir.  
Dərslik aqronomlar, toxumşünaslıq sahəsində tədqiqat işləri aparan elmi 
işçilər, tələbələr, magistrlər, aspirantlar, kənd təsərrüfatı  məhsulları 
istehsalçıları üçün  nəzərdə tutulmuşdur. 
 
ISBN 978-9952-34-842-3 
 © 
N.Y. Seyidəliyev. F.H.Qurbanov.  
M.Z. Məmmədova, 2014 MÜNDƏRİCAT 
 
GİRİŞ ....................................................................................... 7 
 
I fəsil. Toxumşünasliğin predmeti, vəzifələri və əsas  
prinsipləri .......................................................................  10 
1.1.  Toxumşünaslığın predmeti və məsələləri .......................  10 
1.2.  Toxumşünaslığın məqsəd və vəzifələri ...........................  11 
1.3.  Toxumşünaslıq sistemi və onun əsas prinsipləri............ 13 
1.4.  Toxumşünaslığın tarixi .................................................. 18 
1.5.  Dövlət toxumçuluq xidməti, onun hüquqları və 
vəzifələri ........................................................................ 27 
1.6.  Toxumçuluqla əlaqədar Dövlət qanunvericiliyi ............ 35 
 
II fəsil. Toxumlarin formalaşması, inkişaf dövrləri və 
onlarda gedən fizioloji, kimyəvi proseslər .................... 38 
2.1.   Toxumların formalaşması, dolması və yetişməsi ...........  38 
2.2.  Toxumların inkişaf dövrləri və fazaları ......................... 45 
2.3.  Toxumlarda gedən fizioloji və kimyəvi proseslər .......... 55 
 
III fəsil. Toxumun cücərməsi, sakitlik dövrü və 
uzunömürlülüyü .............................................................  69 
3.1.  Toxumun cücərmə fazaları və cücərməsi üçün lazım 
olan şərait ...................................................................... 69 
3.2.  Toxumun sakitlik dövrü ................................................. 76 
3. 3. Toxumun uzunömürlülüyü ...............................................  81 
 
IV fəsil. Toxumun morfoloji əlamətləri, fiziki xüsusiyyət-
ləri və onlarin təyini üsullari .......................................... 83 
4.1. Toxumun morfoloji əlamətləri və fiziki xüsusiyyətləri ..... 83 
4.2. Toxumun fiziki göstəricilərinin təyini .............................. 96 
 
V fəsil. Toxumların kimyəvi tərkibinin toxumun 
keyfiyyətinə təsiri ........................................................ 103 VI fəsil. Dənin biokimyəvi xüsusiyyətləri və onların təyini 
üsulları ......................................................................... 108 
 
VII fəsil. Yüksək keyfiyyətli toxumların becərilməsinin 
ekoloji, meteoroloji şəraiti və aqronomik əsasları .......  118 
7.1. Yüksək keyfiyyətli toxumların becərilməsinin ekoloji 
şəraiti ........................................................................... 118 
7.2.  Meteoroloji şəraitin toxumun keyfiyyətinə təsiri ...........  121 
7.2.  Yüksək keyfiyyətli toxum becərilməsinin sənaye 
texnologiyasının aqronomik əsasları ...........................  124 
 
VIII fəsil. Toxumşünaslıqda aqrotexniki fonun
 
və bəzi 
aqrotexniki tədbirlərin toxumun keyfiyyətinə təsiri .... 126 
8.1.  Toxumşünaslıqda aqrotexniki fonun səviyyəsi ............ 126 
8.2.  Bəzi aqrotexniki tədbirlərin toxumun keyfiyyətinə 
təsiri ............................................................................. 132 
 
IX fəsil. Toxumun səpin keyfiyyəti və kondisiyası .............. 136 
9.1. Toxumun səpin  keyfiyyət göstəricilərinin təyini üsulları136 
9.2. Toxum partiyasından orta nümunənin götürülmə 
qaydası .........................................................................  139 
9.3. Toxumun təmizliyinin təyini ........................................... 141 
9.4. Toxumun cücərmə qabiliyyətinin təyin olunması ...........  143 
9.5. Cücərmə enerjisinin təyin edilməsi ................................ 145 
9.6. Toxumun səpinə yararlılığının hesablanması ................ 151 
9.7. Toxumların həyatilik qabiliyyətinin təyini ..................... 152 
9.8. Boyatma gücünün təyin edilməsi.................................... 156 
9.9. Qarğıdalı toxumlarının cücərmə qabiliyyətinin 
“soyuq” yetişdirmə üsulu ilə təyin edilməsi ................ 159 
9.10. Toxumun təsərrüfat yararlılığının təyini ......................  167 
9.11. Toxumun mütləq çəkisinin təyini ..................................  168 
9.12.  Sort toxumların laboratoriyada yoxlanılması .............  169 
9.13. Toxumun tarla cücərmə qabiliyyətinin artırılması 
yolları .......................................................................... 170 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   89


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə