A f s e a fəLSƏFƏYüklə 5,4 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/82
tarix26.11.2017
ölçüsü5,4 Kb.
#12670
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   82


AZƏRBAYCAN FƏLSƏFƏ VƏ SOSİAL-SİYASİ  
ELMLƏR ASSOSİASİYASI 
(A F S E A) 
 
 
 
 
FƏLSƏFƏ  
və  
sosial-
siyasi elmlər  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakı - 2010 
 
 
elmi-n
əzəri jurnal
 
 
PHILOSOPHY 
and 
SOCIAL- 
POLITICAL 
SCIENCES 
ФИЛОСОФИЯ 
и 
СОЦИАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 
 
- 1 - 


 
 
Redaksiya 
Şurası:  
Akademik Ramiz Mehdiyev (red. 
şurasının sədri), 
 
akad.  Fuad 
Qasımzadə,  prof. Anna-Tereza Timineçka (ABŞ),  prof.  Kə- 
nan Gürsoy (Türkiy
ə), prof. Korkut Tuna (Türkiyə), prof. Ş.Teoman Du-
ralı (Türkiyə), akademik V.A.Lektorski (Rusiya), prof. David Evans (İngil-
t
ərə), prof. Əbdümalik Nısanbayev (Qazaxstan), prof. Rəbiyyət Aslanova, 
pro
f. İlham Məmmədzadə, prof. Rəfiqə Əzimova, prof. Əli Həsənov, prof. 
A.N.Çumakov (Rusiya), f.e.d. Könül Bünyadzad
ə (məsul katib), 
  
Prof. S
əlahəddin Xəlilov (baş redaktor). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISSN 1810-9047 
 
 
 
AFSEA-
nın və Redaksiyanın ünvanı:
 
 
Bakı AZ1014, Bülbül prospekti, 33 
Tel.: (994-12) 498-17-45; Faks: (994-12) 598-13-01 
E-mail: 
jurnal@felsefedunyasi.org
 
 
 
 
©AFSEA, 2010 
©Az
ərbaycan Universiteti, 2010
 
 
 
 
 
- 2 - 


 
 
 
 
M Ü N D Ə R İ C A T  
 
 
REDAKSİYA ŞURASINDAN 
 
Ramiz MEHDIYEV Ön söz 
əvəzi: 
                                                                   
F
əlsəfə, elm və siyasət .......................................................... 5
 
 
N
ƏRİMAN NƏRİMANOV – 140
 
 
Milli istiqlal v
ə sosial ədalət ideallarının uzlaşdırılması yolu (S.Xəlilov) ........... 12
 
H
əsən HƏSƏNOV – Nəriman Nərimanov: milli ruh və siyasi təfəkkürün 
v
əhdəti ..................................................................................... 18
 
Arzu HACIYEVA – 
Henrix İbsenin fəlsəfi kredosuna Nərimanov baxışı; 
Plexanov t
ənqidi kontekstində............................................... 41
 
 
F
ƏLSƏFƏ TARİXİ 
 
Q
əmər MÜRŞÜDLÜ – Şah Vəliyullah Dehləvi: islahatçılıq fəaliyyəti və  
f
əlsəfəsi.................................................................................... 56
 
Könül BÜNYADZADƏ – Fəlsəfə tarixində həqiqətin “mənbələri” ................... 75
 
 
SOS
İAL-SİYASİ ELMLƏR 
 
Aslan ASLANOV – C
əmiyyətin həyatında informasiyanın və informasiya 
mübadil
əsinin əhəmiyyəti ...................................................... 90
 
 
ELM
ŞÜNASLIQ 
 
S
əlahəddin XƏLİLOV – Elmlərin təsnifatı və institutlaşma problemi ............. 104
 
Mehriban QASIMOVA – 
İbn Sinanın tibb və psixologiya elmlərinin 
formalaşmasında xidməti .................................................... 126
 
 
M
İLLİ-MƏNƏVİ DƏYƏRLƏR 
 
Müşfiq ŞÜKÜROV – Muğam fəlsəfəsi ................................................................ 134
 
 
ELMI-F
ƏLSƏFI HƏYAT 
 
- 3 - 


 
“F
əlsəfə və sosial-siyasi elmlər” jurnalı The Philosopder's Index-in – 
Beyn
əlxalq Mərkəzin siyahısına daxil edilmişdir .............. 145
 
XVII Ümumdünya Sosiologiya Konqresi ............................................................ 147  
60-
cı Beynəlxalq Fenomenologiya Kongresi – Antik fəlsəfənin canlanması ... 147
 
Osmanlı və müasir türklər araşdırmaları kafedrasının konrfansları  4-cü 
Beyn
əlxalq Konfrans: Türklər və İslam  ............................ 148 
 
R
ƏYLƏR, MÜLAHİZƏLƏR 
 
L
ətafət HÜMMƏTOVA –  A.A.Hüseynovun “Böyük peyğəmbərlər və mütəfək-
kirl
ər. Mənəviyyat təlimləri: Musadan günümüzədək” adlı 
kitabına rəy  .......................................................................... 149 
 
F
ƏLSƏFİ ETÜDLƏR ................................................................ 154
 
 
F
ƏLSƏFİ ESSELƏR ................................................................. 164
 
 
T
ƏRCÜMƏLƏR
 
Dhammapada......... ............................................................................................... 167
 
C
əmaləddin ƏFQANİ – Təfsirçinin təfsiri ......................................................... 194
 
 
YEN
İ NƏŞRLƏR ........................................................................ 203
 
 
С О Д Е Р Ж А Н И Е ............................................................... 206
 
T A B L E   O F   C O N T E N T S  ........................... 208
 
İ
 
Ç İ N D E K İ L E R ................................................................. 210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 4 - Yüklə 5,4 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   82
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə