A. Mirzayev, A. Sotvoldiyev mashinasozlik texnologiyasiYüklə 1,63 Mb.
səhifə1/81
tarix22.03.2024
ölçüsü1,63 Mb.
#180213
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   81
Mashinasozlik texnologiyasi asoslari. Mirzayev A. Sotvoldiyeva A


A. Mirzayev, A. Sotvoldiyev
MASHINASOZLIK TEXNOLOGIYASI ASOSLARI

0 ‘ZBEKIST0N RESPUBLIKASI
OLIY VA 0 ‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
Mirzayev A.A., Sotvoldiyev A.E.

MASHINASOZLIK TEXNOLOGIYASI ASOSLARI


0 ‘quv qo‘llanma
Toshkent
«Go To Print»
2020
UO‘K: 621.8:629.33(075.8) КБК: 34.4я73
М 54

Mirzayev, А.А., Sotvoldiyev, А.Е.


Texnologiyasi asoslari [Matn]: o‘quv qoilanma /
AA. Mirzayev, A.E. Sotvoldiyev. - Toshkent: «Go To Print», 2020. - 168 b.

0 ‘quv qo‘llanmada mashinasozlik texnologiyasi asoslari, texnologik mashinalami namunaviy detallarini tayyorlashning ilg‘or texnologik jarayonlari hamda ulami yig‘ishnimg zamonaviy usullari to‘g‘risida ma’lumotlar keltirilgan.


QoTlanma bakalavrlarni texnologik mashinalarni ishlab chiqarish progressiv texnologiyalarini, ishlov berilayotgan detaining o‘ziga xos xususiyatlari, aniqlik, tozalik va texnik iqtisodiy samaradorlik nuqtai nazaridan tayyorlashga o‘rgatadi. Shuningdek, o‘rganilgan har xil mavzularni mustahkamlash va nazorat qilish uchun savollar hamda test savollari berilgan.
0 ‘quv qoTlanma 55205600 “Mashinasozlik texnolgiyasi, mashinasozlik ishlab chiqarishlari jihozlari va ularrti avtomatlashtirish”, 5520700 - «Texnologik mashina va jihozlar», 5521200 “Transport vositalarini ishlatish va ta’mirlash” ta’lim yo‘nalishlari bo‘yicha o‘qiyotgan talabalar uchun moTjallangan.


Taqrizchilar:
^vj^f.n., dotsent Alimatov B.A., I Madaminov B.A.

UO‘K: 621.8:629.33(075.8) КБК: 34.4я73
ISBN 978-9943-6883-7-7

© Mirzayev, A.A., Sotvoldiyev, A.E.


© «Go To Print» nashriyoti, 2020
S o ‘* b o sh i

Mashinasozlik - yangi jamiyatning moddiy texnika bazasini yaratuvchi va mamlakatimizning texnik taraqqiyotini rivojlanishini belgilovchi soha, chunki u sanoatning turli tarmoqlarini yangi texnika, ishlab chiqarish vositalari bilan ta’minlaydi. Shursing uchur mashinasozlik-ishlab chiqarishning barcha soxalarini rivqilanishiga katta tasir ko‘rsatuvchi sanoatninng muhim tarmoqlaridan biri.


Mashinasozlik texnologiyasi ishlab chiqarish dasturiga asossi; beigilangan muddat ichida talab etilgan sifat darajasida mexnai hamda moddiy resurslarni kam sarflagan holda mashina vti mexanizmlar yaratish qonuniyatlarini o‘rganuvchi fandir.
Texnologiya inson birinchi marotaba mexnat qurollanni yarar,* boshlagan davrda tug‘ilgan bo‘lsada u fan sifatida ancha key?*., shakllanagan. Uning fan sifatida shakllanishning asosiy shartlarica-; biri insonning mexnat qurollarini takomillashtirishga va ish ai chiqarish unumdorligini oshirishga bo‘lgan intilishlaridadir Mashinasozlik texnologiyasi bo‘yicha o‘tkazilgan nufuzli xalq.'j.o ilmiy-texnik anjumanlarda taokidlab o‘tilishicha mashissasoziilo; rivojlanishida hozirgi kunda ikki yo‘nalish asosiy va belgilov. H bo‘lib qolmoqda. Bulardan biri ishlab chiqarish jarayonini.sg va i ; texnologik tayyorlashni intellektuallashtirish: bu c/z navbatid;- loyihalash bo‘limlarida va bevosita ishlab chiqarish jarayonlarida hisoblash mashinalari va avtomatlashtirish vositalaricUn kenr ko‘lamda foydalanishdan iboratdir. Chunki, intellektual 'ovihalash va ishlab chiqarish tizimlari tayyor mahsulot turining biridan ikkinchisiga o‘tishni moslanuvchanligini ta’minlaydi. Ikkinchi yo'nalish inson ehtiyojini individualligini hisobga olgan holda bir xil vazifani bajaruvchi turli ko‘rinishdagi mashina va mexanizmlar yaratishdan iboratdir.
Ushbu o‘quv qo‘llanmada mashinasozlik texnologiyasi asoslari, mashina va mexanizmlaming namunaviy detallarini tayyorlashning ilg‘or texnologiyalari hamda ulami yig‘ishning zamonaviy usullari to‘g‘risida ma’lumotlar mujassamlash-tirilgan. Olquv qo Ilanma - bakalavriatda ta’lim olayotgan talabalaming reyting nazoratini turli ko‘rinishlariga mustaqil tayyorlanishida foydalanishi uchun moijallangan.
3
I BO‘LIM
MASHINASOZLIK TEXNOLOGIYASIASOSLARI


1-BOB
ASOSIY ГIS H UNCl IALARYüklə 1,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   81
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə