Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar Elm MərkəziYüklə 5,04 Kb.

səhifə1/164
tarix18.05.2018
ölçüsü5,04 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   164


Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi  
 
Aqrar Elm Mərkəzi 
 
  
 
 
 
 
Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun 
 
E L M İ   Ə S Ə R L Ə R İ  
M Ə C M U Ə S İ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXVI CİLD 
 
 
 
 


 
Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi  
 
Aqrar Elm Mərkəzi 
 
  
 
 
 
 
 
Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun 
 
 
 
E L M İ   Ə S Ə R L Ə R İ  
M Ə C M U Ə S İ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXVI CİLD 
 
 
 
 
 
 
“Müəllim nəşriyyatı” 
 
 
 
BAKI – 2015 
 
 
 
 
 


 
AzETƏİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi XXIV (2015) 
 
 
 
Redaksiya heyəti: 
 
 
C.M.Təlai (baş redaktor) 
 
C.Ə.Əliyev 
 
Ə.C.Musayev 
 
M.Q.Əhmədov 
 
A.M.Abdullayev 
 
M.Y.Rzayev 
 
İ.M.Hacıməmmədov 
  X.H.Rəhimova 
 
S.M.Məmmədova 
 
Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun Elmi Əsərlər Məcmuəsi. 
 
Bakı: “Müəllim” nəşriyyatı, 2015, ......s. 
 
 
 
Məcmuədə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik, MEA-nın Botanika, Genetik 
Ehtiyatlar və Aqrar Elm Mərkəzinin müvafiq İnstitutlarının son illərdə bitki genetik 
ehtiyatları,  dənli  taxıl,  paxlalı,  yem,  tərəvəz  və  texniki  bitkilərin  genetikası, 
seleksiya  və  toxumçuluğu,  becərmə  texnologiyaları,  əkin  dövriyyəsinin  rolu, 
torpaqların  müasir  morfogenetik  diaqnostikası,  bitkilərin  xəstəlik  və 
zərərvericilərdən  mühafizəsi,  fiziologiya  və  biokimya,  biotexnologiya  və  s.  tətbiqi 
və fundamental sahələrdə əldə etdikləri nəticələr öz əksini tapmışdır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


AzETƏİ, 2015 
 
 
 
AzETƏİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi XXIV (2015) 
 
M Ü N D Ə R İ C A T 
 
(bölmələr) 
I. GENETİKA, SELEKSİYA VƏ TOXUMÇULUQ 
 
E.B.Əliyev,  S.K.Haciyeva,  A.M.Abdullayev,  C.M.Təlai.  Buğda  bitkisində  vegetasiya  dövrünün 
uzunluğunu təyin edən əsas təbii amillərin genetik əsaslarI 
Э.Б.Алиев.  Генетический  анализ  свойства  фотопериодической  реакции  пшеницы  с 
использованием сортов разной чувствительности к естественному короткому дню 
C.N.Nağiyeva.  Qibberellinin  uzun  müddət  genbankda  saxlanılan  triticosekale  nümunələrinə  
təsiri 
G.Q.Rəfiyeva,  G.S.Məcidova,  N.S.Əhmədov,  M.S.Şükürov.  Şəki  mənşəli  s.  segetalenin  (zhuk) 
roshev stres amillərə davamlılığı, məhsuldarlıq və çörəyin orqanoleptik elementləri  
A.M.Abdullayev, S.K.Haciyeva. Payızlıq yumşaq buğda sortu Şəfəq 2 
Т.В.Ивченко, Т.И.Виценя, Т.Н.Мирошниченко, T.Ivchenko, T.Vitsenіa, T.Miroshnichenko. 
Клеточная селекция овощных культур устойчивых к биотическим и абиотичечским факторам 
окружающей  среды  cell  breding  of  vegetable  crops  on  resistance  to  biotic  and  abiotic  factors  of 
environment 
N.Ə.Quliyev.  Azərbaycanın  müxtəlif  yemiş  (CUCUMIS  MELO  L.)  genotiplərinin  beynəlxalq 
deskriptora əsasən qiymətləndirilməsi  
Ə.H.Babayev,  V.T.Abdullayev,  Z.K.Əliyeva.  Proqnozlaşdırılan  iqlim  dəyişmələri  ilə  əlaqədar, 
bitkilərin həssaslığının azaldılması, əhalinin tərəvəz və kartof məhsulları ilə etibarlı təminatı 
V.S.Səlimov.  Azərbaycanın  bəzi  yerli  kişmiş  üzüm  sortlarının  biomorfoloji  və  təsərrüfat-
texnolojı göstəricilərinin qiymətləndirilməsi və klon seleksiyası 
B.B.Nəzərov. Növdaxili birinci nəsil (f
1
) yumşaq buğda hibridlərində kəmiyyət əlamətlərinin irsi 
ötürülməsinin tədqiqi 
B.B.Nəzərov. Yumşaq buğdanın növdaxili birinci nəsil (f
1
) hibridlərində vegetasiya müddətinin 
tədqiqi 
A.İ.Əsədova. Əkin  lərgəsi 
H.C.Həşimova.  Yuxarı  Qarabağın  suvarma  zonasında  seleksiya  üçün  xəstəliyə  davamlı  arpa 
sortnümunələrinin seçilməsinin əhəmiyyəti  
M.Q.Əhmədov, X.N.Rüstəmov, V.F.İbadov, E.R.İbrahimov, Ə.C.Musayev. Suvarma şəraitində 
bərk və yumşaq buğdaların seleksiyasının nəticələri 
Х.Р.Мамедова. Электрофоретический анализ по зеину для идентификации и регистрации 
сортов, гибридов и линий кукурузы отобранных из генофонда Азербайджана 
 
 
 
 
 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   164


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə