Bmt-nin 822 və 853 saylı qətnamələrindən əvvəl işğal olunmuş Azərbaycan ərazisiYüklə 104 Kb.

səhifə36/86
tarix08.03.2018
ölçüsü104 Kb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   86

1990-cı il  20 yanvar. 
Rus  ordusu  tərəfindən  Bakıda  qətlə
yetirilmiş  günahsız  insanlar
görüşürdü.  Yalnız  bir polkovnik  cəllada  əl  uzatmaqdan  im- 
tina  etdi.  «Siz  tarixin  məhkəmesindən  qorxmursunuz?»  - 
deyə  o,  öz  nazirindən  soruşdu.  Tarix  zad  məni  maraqlan- 
dırmır,  -  deyə  Bakatin  əsəbi  cavab  verdi,  -  əsas  odur  ki. 
ölkə  rəhbərlərinə  əmrin  yerinə  yetirildiyi  barədə  məlumat 
verim».
1990-cı  ilin  yanvar  iğtişaşları  başlayanda  Ermənistan 
artıq  aşkarca  Dağlıq  Qarabağ  Muxtar  Vilayətini  idarə  edir- 
di:  1989-cu  il  dekabrm  1-də  Ermənistan  Ali  Soveti  birtə- 
rəfli  şəkildə  bu  vilayəti  Özünə  birləşdirmək  barədə  qərar 
qəbul  etdi  və  bununla  suveren  Azərbaycanm  hüquqlarmı 
tapdadı.  42  gün  ərzində  DQMV-nin  bütün  m üəssisələri  Er- 
mənistan  nazirlikləri  və  idarələrinin  tərkibinə  daxil  edildi, 
bütün  rayon  partiya  komitələri  Ermənistan  Kommunist

------------ -----------------
0
 
--------------------
Partiyasının  terkibine  keçdi.  Bu  sonuncu  isə  Daşnaksütyun 
partiyası  ile  emekdaşlığı  özü  ilə  eyni  nizamnaməyə  malik 
Azerbaycan  Kommunist  Partiyası  ilə  dostluqdan  üstün  tut- 
du.  Bütün  Azerbaycan  bayraqları,  gerbləri,  yazıları, 
blanklan  m əhv  edildi.  DQMV  ərazisində  Ermənistan  bay- 
rağı  ve  gerbi  qaldırıldı.  DQMV-nin  Ermənistana  birləşmə- 
si  şərəfınə  daha  bir  «Arsax»medalı  peyda  oldu.
RUS  HƏRBİ  BİRLƏŞMƏLƏRİNİN 
QARABAĞDA  TERROR  AKTLARI
H ələ  Volski  dövründə  hazırlanmış  bütün  ideoloji  aksi- 
yalar  1990-cı  il  yanvarm  əvvəlinde  hərbi  terror  aktları  ilə 
müşayiət  olunurdu.  Şuşaya  su  verən  boru  kəm əri  rus 
hərbçileri  tərəfındən  partladıldı,  azərbaycanlı  kəndi  Xoca- 
lıya  gedən  körpü  partladıldı,  yanvarm  7-də  isə  oraya  gedən 
dəmir  yolu  xətti  də  partladıldı.  Artıq  DQMV-dən  kənarda 
olan  Laçm  və  Qubadlı  rayonlarmın  azərbaycan  kəndlərinə 
viranedici  hücumlar,  səmişinləri  azərbaycanlılar  olan  avto- 
buslara  basqmlar  davam  edirdi.  Ermənistandan  DQM V-yə 
tikinti  materialları  ilə  birlikdə  «Yer-yer»  tipli  raketlər, 
partladıcılar  və  avtomatlar  göndərilirdi.
XALQLA  HAKİMİYYƏT  ARASINDA  QARŞIDURMA
Bakıda  1990-cı  il  yanvarın  8-də  respublikanm  parti- 
ya  -  təsərrüfat  fəalları  iclas  keçirirdi,  burada  AKP  katibi
H.Həsenov mərkəzi və  şəxsən  Vəzirovu kəskin  tenqid  atə- 
şinə  tutan  çıxış  etdi.  Onun  diktofona  yazılmış  çıxışı  xalq 
cəbhəsinin  qəzeti  olan  «Azadlıq»da  dərc  olundu.  Həsənov


1990-cı il 20 yanvar. 
Rus  ordusu  tərəfındən  Bakıda  qətlə 
yetirilmiş  günahsız  insanlar
kifayət  qədər  açıqlıqla  iclasda  oturan  Andrey  Girenkonun 
başçılıq  etdiyi  Moskva rəhbərliyi  qarşısında  öz xalqmın  ke- 
çirdiyi  «milli  tenhalıq  və  milli  qəriblik»  hisslərini  tehlil  et- 
di.  Elə  onun  çıxışı  xalqla  hakimiyyət  arasmda  qarşıdurma 
olduğunu  göstərdi.
Həsənov  çıxışını  belə  bitirdi:  «Bizim  xalq  arasında  de- 
yildiyi  kimi,  biz ağzımızı yuma  bilərik,  qulaqlarımızı  tıxaya  bi- 
lərik,  biz  həqiqətə göz yuma  bilərik,  lakin  öz  Vətəninin  bölün- 
məzliyi  barədə  düşilnməyi  və fikirləşməyi  Azərbaycan  xalqına 
qadağan  etməyə  bizim  gücümüz  çatarmt?
O  vaxtkı  MK  katibi  DQM V-də  Volskinin  başçıhğı  ilə 
xüsusi  idare  formasmm  tetbiq  edilməsinə  gülür  ve  sübut 
edirdi  ki,  özünün  də  m ənsub  olduğu  respublika  hakimiyyə- 
ti  Azərbaycanı  idarə  etmir.  O  zaman  Ayaz  Mütəllibovun
QARABAĞ  XHI-XIV 
ƏSRLƏRDƏ


Bakı.  1988-ci  il. 
E rn ıə n i  sep aratizm in ə  qarşı  m itin q lər.
Rus  ordusu  tərəfm dən  bağlanmış  Ağdam-Şuşa  yolu. 
1989
Qarabağdan  didərgin  düşmüş  qaçqmlar. 
1990


Xocalı  şəhərindən  bir  görünüş.  1989
1991-cı 
il. 
Laçm  şəhərindən  bir  görünüş.
Bakı.  1989-cu  il. 
Erməni  separatizminə  qaışı  mitinqlər.


1992-ci  il  sentyabr. 
İşğaldan  azad  edilmiş  Ağdərə  şəhəri.  Orta 
Güney  kənd  camaatı  Ağdərənin  Dəmirli  kəndinə  köç  ərəfəsində.
Rus  imperiyası  tərəfıııdən  işğal  edilmiş  Dəmir  qapı  Dərbənd  şəhəri.
Azərbaycamn  Rusiya  tərəfmdən  işğal  edilmiş  Dəmir  Qapı 
Dərbənd  şəhəri


Füzuli.  1992-ci  il. 
Dağıdılmış  kəndlər.
13  aprel  1994. 
Erməni  terrorçuları  tərəfmdən  partladılmış 
Bakı-Moskva  qatarı.
199'İ-ci  il.  Azəri  fürkləri  doğma  yurdun  keşiyində.  IV  tab. 
III  bölük,  Taqırn  kornandiri  leytenant  Ftkrət  Əlımədov
“ Sarı  Qaya”  postu.  Leytenant  Hafız  Musayev  və 
leytenant  Qabil  Xıdırov


1992.  Ermənilər  tərəfındən  işğal  edilmiş  Ağdərə  şəhəri
19  ıT .art 
1994., 
B a k i  
metropolitenində  törədilmiş  terror.
Zəngilan. 
Erməni  tcrrorçuları  tərəfındən  partlladılmış  körpü.


İşğal  edilmiş  Əsgəran  qalası
Füzulinin  işqal  edilmiş  kəndləri.  Horadiz
Xocalı  faciəsinin  qurbanları.
Xoca!>  faciəsinin  qıırbanları.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   86


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə