Depressiyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol


 Depersonalizasiya və derealizasiyaYüklə 403,56 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə16/16
tarix17.09.2017
ölçüsü403,56 Kb.
#381
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

 

50

19.  Depersonalizasiya və derealizasiya (öz şəxsiyyəti və ətraf mühitlə 

bağlı anlayışın dəyişməsi; məsələn, qeyri-reallıq hissi, nihilistik fikirlər) 

0 – yoxdur 

1 – yüngül dərəcədə ifadə olunub  

2 – orta dərəcədə ifadə olunub 

3 – ağır dərəcədə ifadə olunub 

4 – kəskin ağır dərəcədə ifadə olunub 

 

20.  Paranoid simptomlar  

0 – yoxdur 

1 – ifrat dərəcədə şübhəlilik  

2 – münasibət ideyaları  

3 – təqib və münasibət sayıqlamaları 

 

21.  Obsessiv-kompulsiv simptomlar 

0 – yoxdur 

1 – yüngül dərəcədə ifadə olunub  

2 – kəskin dərəcədə ifadə olunub  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 

İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır.  

51

HAMİLTONUN DEPRESSİYA REYTİNQİ CƏDVƏLİ (HAM-D) 

 

Xəstənin adı, soyadı___________________________________    Ambulator kartın / xəstəlik tarixinin №_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müalicədən 

qabaq 

1-ci təkrar 

müayinə 

2-ci təkrar 

müayinə 

SİMPTOMLAR 

Tarix_______ Tarix________ Tarix________ 

1.   Depressiv əhval-ruhiyyə 

0   1   2   3   4 

0   1   2   3   4 

0   1   2   3   4 

2.   Günah hissi 

0   1   2   3   4 

0   1   2   3   4 

0   1   2   3   4 

3.   İntihar niyyətləri 

0   1   2   3   4 

0   1   2   3   4 

0   1   2   3   4 

4.   Erkən yuxusuzluq  

0   1   2 

0   1   2 

0   1   2 

5.   Gecə ərzində yuxusuzluq 

0   1   2 

0   1   2 

0   1   2 

6.   Erkən səhər saatlarında 

yuxusuzluq 

0   1   2   3   4 

0   1   2 

0   1   2 

7.   İş və fəaliyyət qabiliyyəti 

0   1   2   3   4 

0   1   2   3   4 

0   1   2   3   4 

8.   Psixomotor süstlük 

0   1   2   3   4 

0   1   2   3   4 

0   1   2   3   4 

9.   Ajitasiya (təlaş) 

0   1   2   3   4 

0   1   2   3   4 

0   1   2   3   4 

10.   Təşviş (psixoloji) 

0   1   2   3   4 

0   1   2   3   4 

0   1   2   3   4 

11.   Təşviş (somatik əlamətləri) 

0   1   2  3   4 

0   1   2  3   4 

0   1   2   3  4 

12.   Qastrointestinal somatik 

simptomlar 

0   1   2 

0   1   2 

0   1   2 

13.   Ümumi somatik 

simptomlar 

0   1   2 

0   1   2 

0   1   2 

14.   Cinsi simptomlar 

0   1   2 

0   1   2 

0   1   2 

15.   İpoxondriya 

0   1   2  3   4 

0   1   2  3   4 

0   1   2   3  4 

16.   Bədən çəkisinin azalması 

0   1   2 

0   1   2 

0   1   2 

17.   Öz halına tənqidi yanaşma 

0   1   2 

0   1   2 

0   1   2 

18.   Gün ərzində halın 

dəyişməsi (A və B 

bəndlərinə əsasən) 

(А)  0  1  2 

(B)  0  1  2 

(А)  0  1  2 

(B)  0  1  2 

(А)  0  1  2 

(B)  0  1  2 

19.   Depersonalizasiya və 

derealizasiya 

0   1   2   3   4 

0   1   2   3   4 

0   1   2   3   4 

20.   Paranoid simptomlar 

0   1   2  3 

0   1   2  3 

0   1   2   3 

21.   Obsessiv-kompulsiv 

simptomları 

0   1   2 

0   1   2 

0   1   2 ÜMUMİ BAL 

 

 

 

Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 

İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır.  

52

ƏLAVƏ №3 Yardım planı 

 

Pasiyentə dair məlumatlar 

 

Soyadı 


 

Adı Atasının adı Doğum tarixi 

 

Ünvan 


 

 

Telefon Pasport/sığorta № ambulator/stasionar kartlar 

 

tarix  

Depressiyaya dair məlumatlar 

Pasiyentdə depressiya simptomları 

varmı 

(2 əsas və 2 əlavə)  

Bəli


                                  

 

Xeyr PHQ-9 üzrə depressiyanın ifadə 

səviyyəsi 

 yüngül (5-9 bal)               

 orta ifadəli (10-14) 

 ifadəli (15-19)                   

 

ağır (20-27) Pasiyentdə intihara cəhd təhlükəsi 

varmı 


 

Bəli


                                  

 

Xeyr  

Müayinə və müalicə 

Laborator və /və ya instrumental 

müayinə və həmçinin də digər 

mütəxəssislərin konsultasiyası 

(göstərmək) 

 

  

 

 Müdaxilələr (preparat üçün onun 

adını, dozasını, qəbul rejimini və 

müddətini, psixoterapiya üçün isə 

növünü və sessiyaların tezliyini 

göstərmək) 

 

  

 

  

 

Vəziyyətin monitorinqi (növbəti gəlişin tarixini göstərmək) 

 

  

 

Əlaqələndirici şəxs və ya böhran  

Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 

İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır.  

53

vəziyyətinin yaranması zamanı yardım göstərmək məsuliyyəti 

daşıyan müəssisə 

 

 

  

 

Həkimə dair məlumatlar  

Həkimin adı və soyadı                                                                                    

 

İmza 

 

 

Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 

İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır. 
 

54

ƏLAVƏ №4 Depressiyanın müalicəsində istifadə edilən preparatlar 

Beynəlxalq 

patentləşdirilmiş adı 

Ticarət adı, buraxılış 

forması 

Başlan

ğıc 

doza 

(mq/ 

gün) 

Adi 

doza 

(mq/ 

gün) 

1. Serotoninin intraneyronal udulmasının seçici inhibitorları 

(SİUSİ) 

Sitalopram 

Citalopram 

- CIPRAMIL 20 mq, örtülü 

tablet;                          

- FRIMAIND, 20 mq, tablet; 

- DEPROLAM, 20, 40 mq, 

örtülü tablet; 

- CELEXA 10, 20, 40 mq, 

tablet 


20 

 

  

 

 20-60 

Essitalopram 

Escitalopram 

- CIPRALEX, 10 mq, örtülü 

tablet; 

- LEXAPRO 10 mq, örtülü 

tablet 

10 

10-20 

Fluoksetin 

Fluoxetine 

- PROZAC 20 mq, kapsul; 

- PORTAL 20 mq, kapsul;           

- FLUOXETINE 

LANNACHER,20 mq, 

kapsul 


10 

 

  

10-80 


Fluvoksamin 

Fluvoxamin 

- FEVARIN, 50, 100 mq, 

örtülü tablet 

50 

50-300 

Paroksetin  

Paroxetine 

  

 

- SEROXAT, 20 mq, örtülü tablet;       

- PAXIL 20mq, örtülü tablet; 

- REXETIN, 20 mq, örtülü 

tablet 


10 

 

  

 

10-60   

 

  

Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 

İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır.  

55

Sertralin Certraline 

- ZOLOFT, 50 mq, 100 mq 

örtülü tablet; 

- DEBITUM-SANOVEL, 25, 

50, 100 mq, kapsul; 

- STIMULOTON, 50, 100 mq, 

örtülü tablet 

50 

50-200 

2. Serotoninin və noradrenalinin intraneyronal udulmasının 

seçici inhibitorları (SNİUSİ) 

Venlafaksin   

Venlafaxine 

- EFFEXOR XR 37.5, 75, 150 

mq, tablet;  

- VENLAFAXINE, 37.5, 75, 

150 mq, tablet; 

- VENLAXOR, 37.5, 75 mq, 

tablet 

37,5 


75-225    

 

  

Duloksetin* 

Duloxetine  

- CYMBALTA 30, 60 mq, 

kapsul 

30 


 

30-60   


Milnasipran   

Milnacipran 

- IXEL, 25, 50mq, kapsul 

50 

50-100 


3. Noradrenalinin intraneyronal udulmasının seçici inhibitorları 

(NİUSİ) 

Reboksetin* 

Reboxetine  

- EDRONAX 4mq, tablet 

8-10


 

4. Noradrenalin və serotonin modulyatorları (NSM) 

Mirtazapin* 

Mirtazapine 

- REMERON 15, 30, 45 mq, 

örtülü tablet 

15 


 

15-45 


Mianserin* 

Mianserin 

- LERIVON 30 mq örtülü 

tablet 

30 


 

30-90 


5. Noradrenalin və dofaminin intraneyronal udulmasının 

inhibitorları (NDİUİ) 

Bupradion* 

Buprapion 

- WELLBUTRIN XL 75, 100 

mq, örtülü tablet 

150 


 

150-450


 

6. Serotonin modulyatorları (SM) 

Nefazodon* 

Nefazodone 

- SERZONE 100, 150 mq, 

tablet  

200 200-600

 

Tianeptin 

- COAXIL, 12.5 mq, örtülü 

37,5 37,5

 

Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır. 


 

56

Tianeptine 

tablet  

7. Tri- və heterosiklik antidepressantlar  

İmipramin 

Imipramine 

- MELIPRAMIN, 25 mq, 

draje, inyeksiya üçün məhlul 

25-50 


 

75-300


 

Amitriptilin 

Aminotriptyline 

- SAROTEN RETARD, 50 

mq, kapsul; 

- AMITRIPTYLINE-AKOS, 

20mq, tablet; 

- AMITRIPTYLINE, 25 mq, 

örtülü tablet; 

- AMITRIPTYLINE 

HYDROCHLORID, 25 mq, 

tablet 


25-50 75-300

 

Klomipramin   Clomipramine 

- ANAFRANIL, 25 mq, örtülü 

tablet 

25 75-250 

 Doksepin  

 Doxepin 

- SINEQUAN 50, 100 mq, 

kapsul 

25-50


 

75-300


 

Trimipramin 

Trimipramine 

- SURMONTIL 25, 50, 100 

mq kapsul 

25-50 75-300 Dezipramin  

Desipramine 

- NORPRAMIN 50, 75, 100 

mq, örtülü tablet 

25-50 75-300 Nortriptilin  

Nortriptyline 

- NORTRIPTYLIN 25 mq, 

tablet 

10-25 40-200 Protriptilin  

Protriptyline   

- VIVACTIL 5, 10 mq tablet 

10-20 15-60 

Amoksapin*  

Amoxapine 

- AMOXAPINE 50, 100, 150 

mq, tablet 

50 100-400 Maprotilin 

Maprotiline 

- LUDIOMIL 25 mq, örtülü 

tablet, 5 ml ampula 

25 


 

50-225 


8. Monoaminoksidaza inhibitorları (MAOİ) 

Moklobemid 

Moclobemide 

- AURORIX - 150 mq, tablet 

150 

300-600 


* Klinik protokolun tərtib edildiyi dövrdə Azərbaycan Respublikasında dövlət 

qeydiyyatından keçməmiş dərman vasitəsi. 

Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 

İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır. 
 

57

ƏLAVƏ №5 Antidepressantların digər dərmanlarla qarşılıqlı təsiri, 

əlavə təsir və əks-göstərişləri  

Digər dərman 

vasitələri ilə 

qarşılıqlı təsiri 

Əlavə təsirləri 

İstifadəsinə əks-

göstərişlər 

Serotoninin intraneyronal udulmasının seçici inhibitorları (SİUSİ) 

MAOİ və digər 

antidepressantlarla, 

furazolidon və prokarbazinlə 

birlikdə təyini  ölümlə 

nəticələnə bilən 

serotoninergik sindrom törədə 

bilər. Peroral 

antikoaqulyantlar, oral 

hipoqlikemik vasitələr, ürək 

qlikozidləri və s.  birlikdə 

qəbulu  onların plazmada 

qatılığının artırır.  Sitoxrom P 

450 ilə  metabolizmə uğrayan  

dərman vasitələrinin   

metabolizmini ləngidir. 

Birlikdə təyin zamanı 

litiumun plazmada qatılığını 

dəyişdirir,  fenitoinin 

qatılığını artırır, trisiklik 

antidepressantların   

səviyyəsini yüksəldir. 

Triptofan  SİUSİ-nin 

serotoninergik təsirlərini 

gücləndirir.  Alkoqolla 

birlikdə qəbul edilə bilməz. 

Yuxululuq və yuxusuzluq, 

tremor, əsəbilik, MSS-in  

oyanıqlığının artması, 

diqqət pozuntusu,  

amneziya, başgicəllənmə, 

akkomodasiya iflici, 

midriaz, gözdə ağrılar, 

qulaqda küy, AT enməsi və 

yüksəlməsi, taxikardiya və 

bradikardiya,  öskürək, rinit, 

dipnoe, taxipnoe, 

ürəkbulanma, iştahanın 

itməsi,  dispepsiya,  

qaraciyər 

transaminazalarının 

aktivliyinin artması, 

stomatit, artrit, artralgiya, 

dizuriya, poliuriya, sidiyi 

saxlaya bilməmək,  sidik 

ifrazının ləngiməsi, 

amenoreya, dismenoreya,  

mastit,  seksual 

disfunksiyalar, periferik 

ödemlər, bədən çəkisinin 

azalması və ya artması, 

anemiya, leykopeniya, 

allergik reaksiyalar    

- hiperhəssaslıq 

- MAOİ  ilə birlikdə qəbulu 

- qaraciyər\böyrək 

çatışmazlığı 

- epilepsiya və qıcolmalar 

- suisidal əhval ruhiyyə 

- şəkərli diabet 

- sidik kisəsi atoniyası 

- bağlı uclu qlaukoma 

- prostat vəzinin 

hipertrofiyası 

- laktasiya  

- uşaq yaşları, miokard 

infarktı, anamnezində 

qaraciyər sirrozu zamanı 

ehtiyatlılıq tələb olunur 

 

  

 

Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır. 


 

58

Serotoninin və Noradrenalinin intraneyronal udulmasının seçici inhibitorları (SNİUSİ) 

MAOİ və serotoninergik  

vasitələrlə   birgə qəbulu yol 

verilməzdir. Klonidinin 

hipotenziv  

təsirini ləngidir. Qanda 

litiumun səviyyəsini 

dəyişdirir. Epinefrin və 

norepinefrin hipertonik kriz 

və  


aritmik təsirini artırır. 

Diqoksin    

hemodinamik pozuntuları 

artırır.  

Müalicə müddətində alkoqol 

qəbulu yol verilməzdir 

Yuxululuq və yuxusuzluq, 

başgicəllənmə, başağrısı, 

həyəcan, əsəbilik, tremor, 

görmə bulanıqlığı, ağızda 

quruluq, ürəkbulanma, 

seksual disfunksiyalar, 

tərləmə, iştahanın itməsi, 

anoreksiya 

- hiperhəssaslıq 

- MAOİ  ilə birlikdə qəbulu  

-18 yaşa qədər (effektivliyi 

və təhlükəsizliyi sübut 

olunmadığından) 

 

Tri- və Heterosiklik Antidepressantlar (TSA) 

Alkohol və  MAOİ ilə 

birlikdə təyin edilə  bilməz. 

Fenitoinin effektivliyini 

azaldır. Xolinolitiklər, 

fenotiazin və  

benzodiazepinlər 

imipraminin sedativ və 

mərkəzi xolinolitik 

təsirlərini artırır.  MSS-i 

süstləşdirən  

vasitələrin, 

simpatomimetiklərin,  

parkinsonizm əleyhinə 

vasitələrin təsirini 

qüvvətləndirir, hipotenziv və 

qıcolma əleyhinə vasitələrin  

təsirini zəiflədir 

Barbituratlar,  

karbamazepin TSA-ların 

qanda qatılığını azaldır, 

simetidin isə artırır. 

Başgicəllənmə, tremor, 

taxikardiya,   ortostatik 

hipotenziya, arterial 

təzyiqin yüksəlməsi,  

aritmiyalar, ağızda quruluq, 

qəbizlik, sidiyin ləngiməsi  

bədən çəkisinin artması, 

fotosensibilizasiya 

- Hiperhəssaslıq, qlaukoma, 

epilepsiya, prostat vəzin  

hiperplaziyası, sidik kisəsi 

atoniyası,  paralitik 

bağırsaq keçməməzliyi,  

pilorostenoz, anamnezdə 

miokard infarktı,   

hamiləlik, laktasiya, 6 yaşa 

qədər uşaqlar  

 

Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 

İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır. ƏLAVƏ №6 

İlkin səhiyyədə depressiyanın böyük yaş dövründə müalicəsi

 

 

59Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 

İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır. 
ƏLAVƏ №7 

İlkin səhiyyə səviyyəsində depressiyanın böyük yaş dövründə 

farmakoterapiyasının alqoritmi 

 

 

60Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 

İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır. 
 

 

  

 

  

 

 Klinik protokolla bağlı  təklif və iradlarınızı 

Azərbaycan Respublikası  Səhiyyə Nazirliyinin İctimai 

Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinə göndərə bilərsiniz. 

 

Ünvan:  Bakı, H.Zərdabi küç., 96 

Tel: 431-60-88 

Faks: 430-52-85 

Email: office@isim.az 

Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır. 

Document Outline

  • Oblojka Depressia.pdf
  • DepressionА5 for Web.pdf
  • Klinik protokolla baqli.pdf

Yüklə 403,56 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə