Ənvər Çingizoğlu ŞUŞA ŞƏHƏRİ


səhifə3/67
tarix11.07.2018
ölçüsü
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   67

30.  Məşədi Musa
31.  Abbas-çarvadar, kasıb
32.  Məmməd-keçəl
33.  Hüseynbaba
34.  Mirzəməmməd-yetim
35.  Kərbəlayı Ağalar
36.  Məşədi Rəcəb
37.  Məşədi Məmməd
38.  Məşədi Həsən Bağır oğlu
39. Məşədi Hacıbaba
40.  Bala Həsən
41.  Mövla baqqalın yetimləri
42.  Fətəli-kasıb
43.  Ağa Məmmədəmin oğlu
44.  Feyzulla
45.  Məşədi Həzrətqulu
46.  Məmmədəli-kar
47.  Məmmədrəhim
48.  Kərbəlayı Nəmi və Xudaverdi
49.  Usta Rəcəb
50. Məmmədsəfı
51. Məmmədqulu-kasıb
52. Qurban Əlinağı oğlu
53. Məşədi Ələsgər Ağaməmməd oğlu
54. Qulaməli-Talıbxan bəyin rəiyyəti
55.  Baba Şərif oğlu
56.  Kərbəlayı Vəli
57.  Səfər-kasıb
58. Qəhrəman
59. Məşədi Sadıq
60.  İbrahim Allahverdi oğlu
61. Məşədi Məmmədtağı
62. Musa-onun qardaşı
63. Tanrıverdi Məlikməmməd oğlu
64.  Məmmədbağır Tanrıverdi oğlu
10
65. Bağır Eyvaz oğlu
66. Tağı Hacı Lətif oğlu
67. Məşədi Xudaverdi
68.  Məmmədhəsən Əli oğlu-məaf
69.  Kərbəlayı Bədəl
70. Qurbanəli  Səlbi oğlu
71. İbrahim-qaraqulaq
72. Məşədi İman Molla Müqim oğlu-məaf
73.  Məşədi Məmmədəli Qoca oğlu
74. Həsən Məməğanlı
75. Ağababa-cuhud
76. Məşədi Əkbər
77. Hacı Əsgər
78. Abış Sadıq oğlu
79.  Ələkbərin oğlanları
80. Məşədi Hüseyn Hacı İmamqulu oğlu
81. Molla Əbdülhüseyn
82.  Kərbəlayı Ağakişi
83. Ağakişi Kərbəlayı Yusif oğlu
84. Məmmədəli xəlifə İsmayıl oğlu
85.  Kərbəlayı Xudadad
86. Ağababa-qaraqaş
87.  Əlirza
88.  Hacı Əlibaba oğlu
89. Hacı Mirzəbaba
90.  Hacı Əliməmməd Hacıbaba ağa oğlu
91. Məşədi Abdin
92.  Mirzə-kasıb
93.  Pənci Əli oğlu-ikinci
94. Məmmədcəfər Şamaxılı
95.  Məmmədşah Məmməd oğlu
96.  Kəlbi
97.  Allahverdi-Məşədi Əlinin qardaşı
98. Ağarza-yamaqçı
99.  Məşədi Əli
11


100. Məşədi Cam
101. Abdulla Məşədi Canı oğlu
102. Qasım Fəti oğlu
103. Məşədi Məsum
104.  Şahbaz Hacı Qafar oğlu
105.  Ələsgər Ağaməmməd oğlu
106.  Məmmədqulu-kosa
107.  Kərbəlayı Ocaq
108.  Kərbəlayı Baba-bəhləduz
109.  Səfərqulu Məmməd oğlu
110. İsmayıl-dabbaq
111. Zaman Mücavür oğlu
112. Məşədi Rəsul
113.  Şəfi Hacı Hüseynəli oğlu
114. Məhərrəm Məşədi Məmmədəli oğlu
115. Axund Cəfər Ordubadlı
116.  Məşədi Rəhim
117.  Zaman-rəngsaz
118.  Hacı-baqqal
119.  Məşədi Mirzə
120.  Ağa Zeynal oğlu
121. Məşədi Nəcəf
122. Allahverdi-kasıb
123. Xəlifə Mirzə
124.  Əliməmməd-keçəçi
125.  Əliqulu Abuzər oğlu-simsar
126.  Kərbəlayı Əsgər-kəlləpəz
127. Əsəd-Məmmədqasım ağanın rəiyyəti
128.  Baba
129.  Bayram-çarıqçı
130. Məşədi Əli Hacı Əmir bəy oğlu
131. Məşədi Murad
132. Məmmədrza
133.  Məşədi Qasım
134.  Məşədi Məmmədəli
12
135. Hacı Zeynalabdin
136. Cəfər Hacı Kəlbi oğlu
137.  Səfərəli
138. Hacı Haqverdinin yetimləri
139. Molla Mirzəli
140. Eyvazəli-kor
141. Allahverdi Rəhimbaba oğlu
142.  Əmiraslan
143.  Sail
144.  Mehdi-ekpa
145. Məşədi Ələsgər
146.  Şükür Hacı Fəyyaz oğlu
147. Qafur Hacı Fəyyaz oğlu
148. Xəlifə Rəfi
149.  Əlicəfər Ordubadi
150.  Kərbəlayı Səfər-kasıb
151.  Sadıq-kök
152.  Rza
153. Ağa bəy Əlihüseyn ağa oğlu
154. Qədiməli-baqqal
155. İbrahim-Kərbəlayı Əhmədin qardaşı oğlu
156. Məmmədhüseyn
157. Abutalıb
158.  Kərbəlayı Əhməd
159. Məşədi Fətəli-bəhləduz
160. Nəzər -dəllək
161.  Sadıq Atababa oğlu
162. Məşədi Hüseyn
1842-ci  ildə  Şuşada  yaşayan  dövlət kəndliləri  hökumət tərə­
findən  kameral  siyahıya  alınıb.  Həmin  siyahıdan  Təbrizli  məhəl­
ləsində yaşayanları çıxarış edib, yazımıza köçürməyi qərara aldıq.
1. Əlinin dul arvadı 
Şəhrəbanu Döyrü qızı 
Oğlanları -  İsmayıl, Hüseyn, Həsən
2.  Allahverdi Döyrü oğlu
13


Arvadı -  Səkinə 
Oğlu -  Tağı 
Qızları -  Güllü, Könül
3. Tağı Hacı Lətif oğlu 
Arvadı -  Nisə
Oğlanları -  Əliməmməd, Kazım 
Qızları -  Xədicə, Bəyim
4.  Feyzulla Hacı Qafur oğlu 
Arvadı -  Nərim 
Oğlanları -  Şükür, Ərəb
Qızları -  Zəhra, Fatma, Ayna, Bəyim
5.  Məşədi Məmmədəli Allah verdi oğlu 
Arvadı -  Pəri
Oğlanlan -  Həsənəli, Kəlbalı 
Qızları -  Xeyrənsə, Bəyim, Qızyetər
6.  Mirzə Haqverdi Məşədi Ocaq oğlu 
Arvadı -  Fatmanisə
Oğlanlan -  Abbas, Ələkbər,  Ələsgər
Qızları -  Minə,  Səkinə
Qardaşı -  Həsən
Anası -  Şərəf Məşədi Bağır qızı
7.  Abutalıb Hacıbaba oğlu 
Arvadı -  Pəri
Oğlu -  Mahmud
Qızları -  Mehri, Nabat, Gilə
8. Həsən Kərbəlayı Qədiməli oğlu 
Arvadı -  Əcəb
Oğlu -  Ağakişi 
Anası -  Tükəz
9. Abbas Nəzər oğlu 
Arvadı -  Xırda 
Oğlu -  Aslan
Qızı -  Nabat
10.  Sadıq Məmmədqulu oğlu 
Arvadı -  Əziz
14
Oğlanlan -  Məmmədqulu, Rəhim, Əbdüləzim 
Qızlan -  Gülsüm, Gövhər, Bədir
11. Hacı Kərim Hacı Əsgər (Səfər) oğlu 
Qardaşı -  Şükür
Bacısı -  Xeyrənsə 
Anası -  Gülbəs
12. Məşədi Hüseyn Məmmədəmin oğlu 
Arvadı -  Tutu
Qızlan -  Balaxanım, Bəyim 
Anası -  Tükəzban
13.  Məşədi Şükür Hacı Fəyyaz oğlu 
Arvadı -  Fatma
Oğlanlan -  Məşədi Hacı (arvadı -  Bədimisə), Mehdiqulu, 
Abbas
Qızlan -  Nabat, Xanım
14.  Kərbəlayı Məmməd Mirzə oğlu 
Arvadı -  Hüsnü
Oğlu -  Məmmədhüseyn 
Qızı -  Zeynəb
Qardaşları  -   Məşədi  Əlihüseyn  (arvadı  -   Şirin,  qızı  -  
Xədicə),  Əbdülhüseyn  (arvadı  -   Balaxanım,  qızları  -   Bacıxanım, 
Püstə)
15.  Məşədi Qafur Hacı Fəyyaz oğlu 
Arvadı -  Ballı
Oğlanlan -  Həsən,  Məmmədhüseyn 
Qızları -  Qönçə, Cahan
16.  Əliqulu Abuzər oğlu 
Arvadı -  Gülsüm
Oğlanları -  Əkbər (arvadı -  Xatm, qızı -  Mehri), Məşədi Əli 
Qızı -  Zeynəb
17.  Abbas Hacı Haqverdi oğlu -  İrana gedib.
Arvadı -  Bəyim
Oğlanlan -  Hacı, Nəcəf 
Qızı -  Püstə 
Bacısı -  Qızyetər
15
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   67


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə