Fġqh təLĠMĠYüklə 3,35 Kb.

səhifə54/92
tarix08.03.2018
ölçüsü3,35 Kb.
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   92

 
 
226
 
 
 fiqh təlimi 
Diqqət: 

 
Bu iki salamdan qabaq “Əssalamu ələykə əyyuhən-nəbiyyu və rəh-
mətullahi və bərəkatuhu” demək müstəhəbdir.
1
 
2) Namazın salamını unudan Ģəxsin vəzifəsi: 
Əgər  namazqılan  Ģəxs  namazın  surətini  pozan  bir  iĢi  -  məsələn,  üzü 
qiblədən döndərmək- səhvən və ya qəsdən yerinə yetirməmiĢdən öncə 
salamı demədiyi yadına düĢsə, namazın salamını deməlidir və namazı 
düzdür.
2
 
 
SUALLAR: 
1.  Zikrin  mənası  nədir?  Peyğəmbər  və  ali  peyğəmbərə  (s)  salavat 
zikrdirmi? 
2. Bilərəkdən rüku və səcdələrin zikrlərinin yerini dəyişmək olarmı? 
3. Rüku və səcdənin vacib zikrini dedikdən sonra hansı zikri demək 
daha yaxşıdır? 
4. Bihəvlilləhi və quvvətihi əqumu və əqudu” zikrini ayağa qalxar-
kən demək olarmı? 
5. Təşəhhüdün salavatını oxuyarkən “Allahummə səlli əla Muhəm-
mədin”ə  çatdıqda  vəqf  edib  “Muhəmməd”  demək,  sonra  salavatın 
ardını “və ali Muhəmmədin”i qiraət etmək hansı halda doğrudur? 
6. Namazın salamını unudan şəxs nə etməlidir? 
 
  
                                         
1
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü,  333-cü məsələ 
2
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü,  334-cü məsələ 


 
 
227
 
 
 fiqh təlimi 
QIRX ALTINCI DƏRS 
YOVMĠYYƏ NAMAZLARI (12) 
Namazın vacib əməlləri «9» 
- Namazın vacib əməlləri 
– Qunut 
– Təqibat 
11. Tərtib 
1) Tərtib və onun hökmü nədir? 
Namaz, göstərilən ardıcıllıqla qılınmalıdır və namazın hər bir əməli öz 
yerində  yerinə  yetirilməlidir.  Hər  kim  bu  ardıcıllığı  qəsdən  pozsa, 
məsələn, Surəni Həmddən qabaq oxusa və ya səcdələri rükudan qabaq 
yerinə yetirsə, namazı batildir.
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
1
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü,  335-ci məsələ 


 
 
228
 
 
 fiqh təlimi 
2) Səhvən tərtibi pozmaq: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Muvalat. 
Namazqılan  Ģəxs  namazın  əməllərini,  məsələn,  rükunu,  səcdələri,  tə-
Ģəhhüdü  və  s.-i  deyilən  tərtiblə  fasiləsiz  olaraq  yerinə  yetirəməlidir. 
Deməli,  əgər  namazın  əməlləri  arasında  elə  bir  fasilə  yaransa  ki,  ət-
rafdakıların nəzərində namazı pozmaq kimi dəyərlənsə, namazı batil-
dir.
1
 
Diqqət: 

 
 Əgər  namazqılan  namazın  sözləri  və  ya  sözlərin  hərfləri  arasında 
səhvən bir söz iĢlətsə, lakin namazın surəti  pozulmasa, bu halda əgər 
namazın növbəti rüknünə baĢladıqdan sonra səhvini baĢa düĢsə, nama-
Səhvən 
namazın 
tərtibini 
pozmaq
 
1. Namazın bir rüknünü qoyub digər bir rüknünə baĢlamaq, 
məsələn, səcdələri yerinə yetirməmək və növbəti rəkətin 
rükusunu yerinə yetirərkən səhvi baĢa düĢmək  
-
  namaz batildir.
 
2. Namazın bir rüknünü qoyub qeyri-rükn olan bir əməlinə 
baĢlamaq, məsələn, səcdələri qoyub təĢəhüddü oxumaq - 
unutduğu rüknü yerinə yetirməli və namazı davam 
etdirməlidir.
 
3. Namazın qeyri-rüknünü qoyub rüknə baĢlamaq, məsələn, 
Həmdi qoyub rükuya əyilmək və rükuda ikən Həmdi 
oxumadığını xatırlamaq - namazı düzdür.
 
4. Namazın qeyri-rüknünü qoyub digər bir qeyri-rüknə 
baĢlamaq, məsələn, Həmdi unudub Surəni oxumağa baĢlamaq. 
Bu halda əgər rükuya getməmişdən öncə səhvini başa düşsə, 
unutduğu qeyri-rüknü yerinə yeirməli və namazı davam 
etdirməlidir.
 


 
 
229
 
 
 fiqh təlimi 
zı düzdür və sözləri və cümlələri təkrarlamaq lazım deyil. Lakin əgər 
növbəti rüknə baĢlamamıĢdan öncə səhvini baĢa düĢsə, yenidən həmin 
sözləri səhvə yol vermədən təkrar etməlidir.
2
 
8. Qunut 
1) Qunutun mənası və onun hökmü: 
Bütün müstəhəb və vacib namazların ikinci rəkətində Həmd və Surə-
nin qiraətindən sonra və rükudan əvvəl əlləri qaldırıb dua etmək müs-
təhəbdir. Bu əməl “qunut” adlanır.
3
 
Diqqət: 

 
Cümə  namazında  qunut,  birinci  rəkətdə  rükudan  qabaq  və  ikinci 
rəkətdə rükudan sonra yerinə yetirilir.
4
 

 
Fitr  və  Qurban  bayramlarının  namazıda birinci  rəkətdə  beĢ  qunut, 
ikinci rəkətdə dörd qunut yerinə yetirilir.
5
 
2) Qunutun zikrləri: 
Qunutda istənilən zikrlər, dualar və Quran ayələri oxunula bilər. Hətta 
bir salavat və ya “Bismillah”, “Bismillahir-rəhmanir-rəhim”, “Subha-
nəllah”  deməklə  də  kifayətlənmək  olar. Lakin  Quranda  gələn  duaları 
oxumaq tövsiyə olunur. Məsələn, “Rəbbəna atina fid-dünya həsənətən 
və fil-axirəti həsənətən və qina əzabənnar” ayəsini oxumaq. 
Yaxud  məsum  imamlardan  (ə.s)  nəql  olunan  duaları  oxumaq  daha 
yaxĢıdır. Məsələn, bu zikri: “La ilahə illəllahul-həlimul-kərim. La ila-
                                                                                                
1
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü,  341-cı məsələ 
2
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü,  341-ci məsələ 
3
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü,  342-ci məsələ 
4
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü,  342-ci məsələ 
5
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü,  342-ci məsələ 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   92


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə