Fġqh təLĠMĠYüklə 3,35 Kb.

səhifə76/92
tarix08.03.2018
ölçüsü3,35 Kb.
1   ...   72   73   74   75   76   77   78   79   ...   92

 
 
317
 
 
 fiqh təlimi 
caqlar və o, bu zərərin qarĢısını almaq üçün  yemək  yesə, orucu batil 
olur.
1
 
2) Əgər oruc tutan Ģəxs səhvən orucu batil edən iĢlərdən birini yerinə 
yetirsə və sonra orucunun batil olduğunu düĢünüb orucu batil edən bir 
iĢi bir daha yerinə yetirsə, orucu batil olur.
2
 
3) Hər kim Ģəkk etsə ki, orucu batil edən bir iĢi yerinə yetirib, yoxsa 
yetirməyib,  məsələn,  Ģəkk  etsə  ki,  ağzına  daxil  olan  qatı  tozu  udub, 
yoxsa udmayıb, yaxud ağzına aldığı suyu udub, yoxsa udmayıb, orucu 
düzdür.
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 212-ci sual 
2
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Oruc bölümü, 52-ci məsələ 
3
 Şəri suallara cavab, 828-ci sual 


 
 
318
 
 
 fiqh təlimi 
 
SUALLAR: 
1. Əgər oruc tutan şəxs su altında üzən üzgüçülərin geyimi kimi su 
keçirməyən  bir  paltar  geyinsə  və  bu  geyimlə  suya  daxil  olsa, 
orucunun hökmü nədir? 
2. Duş almaq və ya qabla başa su tökmək orucu batil edirmi? 
3. Günəş doğduqdan sonra cənabət qüslü verib qəza və ya müstəhəb 
oruc tutmaq olarmı? 
4. Hər kim Ramazan ayında gecədən sübhə qədər boynunda cənabət 
qüslü  olduğunu  unutsa  və  gündüz  yadına  düşsə,  orucunun  hökmü 
nədir? 
5.  Əgər  oruc  tutan  şəxs  Ramazan  ayında  gecə  vaxtı  oyansa  və 
möhtəlim  olduğunu  görsə,  qüsl  vermək  üçün  oyanacağını  ehtimal 
verib  yatsa,  lakin  sübh  namazının  vaxtı  daxil  olduqdan  sonra 
oyansa, orucunun hökmü nədir? 
6.  Əgər  oruc  tutan  şəxs  gəyirərkən  (qida  borusundan)  ağzına 
yemək-içmək qırıntısı gəlsə, nə etməlidir? 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
319
 
 
 fiqh təlimi 
ALTMIġ ĠKĠNCVĠ DƏRS  
ORUC (5
Ramazan ayı orucunun qəsdən batil etməyin kəffarəsi 
8. Ramazan ayı orucunun qəsdən batil etməyin kəffarəsi 
1) Hansı hallarda kəffarə vermək vacibdir. 
Hər kim mübarək Ramazan ayında heç bir Ģəri üzrü olmadan qəsdən 
və  ixtiyari  olaraq  orucu  batil  edən  iĢlərdən  birini  yerinə  yetirsə,  həm 
orucu batil olur, həm də orucun qəzasından əlavə kəffarə də verməli-
dir. Ġstər orucu batil edərkən kəffarə verməyin vacib olduğunu bilsin, 
istərsə də bilməsin, fərqi yoxdur.
1
 
 
Diqqət: 

 
Əgər  bir  Ģəxs  Ramazan  ayında  müəyyən  bir  üzrü  olduğuna  görə 
ehtimal versə ki, oruc ona vacib deyil və ehtimalı əsasında oruc tutma-
sa, lakin sonradan orucun ona vacib olduğu məlum olsa, orucun qəza-
sından  əlavə  kəffarə  də  verməlidir.  (Ramazan  ayında  orucun  vacib 
olmadığını  təkcə  ehtimal  verib  orucu  tərk  etmək  olmaz).  Lakin  əgər 
orucun  zərəri  olacağından  qorxsa  və  bu  qorxunun  məntiqi  bir  əsası 
olsa, təkcə orucun qəzası vacib olur, kəffarəsi yoxdur.
2
 

 
Hər kim Ģəri hökmü bilmədiyinə görə orucu batil edən bir iĢ görsə, 
məsələn, baĢı bütünlüklə suya salmağın  orucu batil etdiyini bilməyib 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 251 və 822-ci suallar 
Rəhbərdən soruşulan suallar, Oruc bölümü, 53-cü məsələ 
2
 Şəri suallara cavab, 235-ci sual 


 
 
321
 
 
 fiqh təlimi 
bu iĢi görsə, orucu batildir və həmin günün qəzasını tutmalıdır. Lakin 
kəffarə vermək vacib olmur.
1
 

 
Hər  kim  bir  iĢin  haram  olduğunu  bilsə,  lakin  orucu  batil  etdiyini 
bilməsə və onu yerinə yetirsə, orucun qəzasından əlavə vacib ehtiyata 
görə kəffarəsini də verməlidir.
2
 

 
Əgər hansısa bir səbəbə görə orucu batil etmək bir nəfərə vacib və 
ya Ģəriətdə icazə verilsə, məsələn, onu orucu batil edən bir iĢi görməyə 
vadar  etsələr,  yaxud  suda  boğulan  bir  nəfəri  xilas  etmək  üçün  suya 
atılsa,  bu  halda  təkcə  orucun  qəzası  ona  vacib  olur  və  kəffarəsi 
yoxdur.
3
 
2) Əgər oruc tutan Ģəxsin mədəsindən və ya qida borusundan bir Ģey 
ağzına gəlsə, onu udmamalıdır. Əgər bilərəkdən onu udsa, orucun həm 
qəzasını tutmalı, həm də kəffarə verməlidir.
4
 
3)  Əgər  oruc  tutan  Ģəxs  sözünə  etibar  etmədiyi  bir  nəfərdən  məğrib 
namazının  vaxtı  olduğunu  eĢitsə  və  orucunu  açsa,  sonradan  məğrib 
namazının  vaxtı  olmadığı  məlum  olsa,  orucun  həm  qəzası,  həm  də 
kəffarəsi vardır.
5
 
4) Əgər Ramazan ayında oruc olan bir kiĢi öz zövcəsi ilə cinsi əlaqədə 
olsa və qadın da bu iĢə razı olsa, hər ikisi orucu qəsdən batil edən Ģəxs 
                                         
1
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Oruc bölümü, 55-ci məsələ 
2
 Şəri suallara cavab, 212-ci sual 
3
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Oruc bölümü, 56-cı məsələ 
4
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Oruc bölümü, 65-ci məsələ 
5
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Oruc bölümü, 62-ci məsələ 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   72   73   74   75   76   77   78   79   ...   92


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə