Inocte 2017 II. International New Tendencies Congress in Ottoman ResearchesYüklə 4,02 Kb.

səhifə29/38
tarix09.03.2018
ölçüsü4,02 Kb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   38

Inocte 2017 
International New Tendencies Congress in Ottoman Researches 
September 12-14, 2017 Baku 
87 
OSMANLI-AZERİ İLİŞKİLERİNDE İPEK YOLUNUN ÖNEMİ 
Orhan DOĞAN

 
Hadi AVA

 
ÖZET 
Azeri toprakları, yerüstü ve yeraltı kaynakları, coğrafi konumu dolayısıyla İpek yolunun 
orta koridor güzergâhında yer alması nedeniyle tarih boyunca Osmanlı, Safevi ve Çarlık Rusya 
gibi  bölgesel  ve  küresel  güçler  için  iktisadi  önem  taşımıştır.  Kafkas  geçidinde  yer  alan  Azeri 
toprakları  İpek  yolu  vasıtasıyla  Asya-Avrasya  ve  Asya-  Anadolu  ticaretinde  köprü  vazifesi 
görmüştür. Osmanlı Devleti kuruluş devrinden itibaren bölgeyi yakından izlemiş, özellikle XV. 
yüzyıldan sonra, doğrudan ve dolaylı yollarla bölge ile bağını güçlendirmiştir. İki bölge arasında 
İpek yolu üzerinden gelişen yoğun iktisadi ilişki ağı, Osmanlı-Azeri kültürünü genel Türk kültürü 
içinde  bütünleşmesine  katkı  sağlamıştır.    Fakat  siyasi  ve  askeri  ilişkiler  kültürel  bağlar  kadar 
yoğun ve bütünleşik olamamıştır. Bu çalışmada İpek yolu vasıtasıyla yoğunlaşan Osmanlı- Azeri 
ekonomik ilişkilerinin kültürel, siyasi ve askeri ilişkilere etkisi incelenecektir. 
Anahtar KelimelerOsmanlı Devleti, Çarlık Rusya, Safevi Devleti, Azerbaycan, İpek Yolu 

 Prof. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 
odogan@ksu.edu.tr
, TÜRKİYE 

Arş. Gör., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 
hadiava@ksu.edu.tr
, TÜRKİYE 


Inocte 2017 
International New Tendencies Congress in Ottoman Researches 
September 12-14, 2017 Baku 
88 
18. ASIRDA KAFKASYA'DA RUS İLERLEYİŞİ KARŞISINDA OSMANLI DEVLETİNİN 
İZLEDİĞİ POLİTİKA 
Osman KÖSE
*
 
 
ÖZET 
Rusya, 16. asırda başladığı doğuya doğru yayılma siyasetini daha sonraki asırlarda da hiç 
ara vermeden devam ettirdi. 18. asırda Kafkasya, Rusya'nın en yoğun askeri, siyasi ve iktisadi 
faaliyet alanlarından bir yer oldu. Rusya'nın bu faaliyet ve yayılmasına karşı ilk muhatap olanlar 
ve direniş gösterenler yerel güçler ise de, bu yeni duruma temelden karşı çıkan ve önlemler alan 
asıl güç Osmanlı devletiydi. 
Bu  tebliğde,  modern  dönemde  Azerbaycan,  Gürcistan  ve  Ermenistan'ı  da  içine  alan 
Kafkasya'nın tamamına yönelik olarak gelen Rus tehlikesine karşı Osmanlı devletinin yaklaşımı 
ve aldığı önlemler ele alınacaktır. 
Anahtar  Kelimeler:  Osmanlı  devleti  -  Rusya  -  Kafkasya  -  Gürcüler  -  Azerbaycan  - 
Gürcistan - Çerkesler - Şeyh Mansur 
 
 
                                                 
*
 Prof. Dr., Polis Akademisi, email:oskose@hotmail.com, TÜRKİYE 


Inocte 2017 
International New Tendencies Congress in Ottoman Researches 
September 12-14, 2017 Baku 
89 
DOĞUMUNUN 135. YILINDA AZERBAYCANLI ŞAİR HÜSEYİN CAVİD’İN TÜRK 
EDEBİYATINA ETKİSİ VE YÂD-I MÂZİ ŞİİRİNİ İNCELEME 
Ömrüm Işıkay GÜRBÜZ
*
 
ÖZET 
24 Ekim 1882’de Nahçıvan’da doğan Azerbaycanlı sanatkâr Hüseyin Câvid, 5 Aralık 1941 
yılında Sibirya’da vefat etmiştir. Kısa ömrüne çok değerli eserler sığdıran edebiyatçı, dönemin 
önemli şair ve drama yazarları arasında yer alır. Aynı zamanda ilk romantik dramayı da yazan 
şair,  toplumun  öncüsü  konumundadır.  1905-1909  yılları  arasında  Dârü’l-fünûn’un  Edebiyat 
Fakültesinde  eğitim  alan  şair,  dönemin  önemli  şair  ve  yazarlarıyla  bir  araya  gelir.  Hatta  bu 
sanatçılarla aynı dergide eserlerini neşreder. Türk edebiyatına ve İstanbul şivesine hâkim olan 
şair,  İstanbul  şivesini  Azerbaycan  edebî  şivesine  yakınlaştırmaya  çalışır.  Eserleri,  bu  amaç 
doğrultusunda oluşturulmuştur, denilebilir. İstanbul’daki eğitiminin de etkisiyle millî duygu ve 
düşünceleri şiirlerine yansıtarak ideal olanın peşine düşer. Sanatçının şiir yazmaya 1905 yılından 
itibaren  başlayan  Hüseyin  Câvid,  1913’e  kadar  kaleme  aldığı  birçok  şiiri  ‘Geçmiş  Günler’  adlı 
kitabında toplar. Ayrıca şair, Edebiyât-ı Cedîdeciler gibi dönemin istibdadını derinden hisseder. 
Ferdin hülyası ve toplum gerçekliği arasında kalan büyük bir farklılık vardır. 24 yaşında yazmaya 
başladığı ilk şiirler daha çok Edebiyât-ı Cedîdecilerin bir izdüşümüne benzer. Bedbinlik ve hüzün 
Yâd-ı Mâzi adlı şiirinde de ortaya çıkmaktadır. Azerbaycan Edebiyatının romantizmin temsilcisi 
olan şair, Stalin’in yaptıkları ve halkının yaşadığı zulümler karşısındaki dik duruşunu şiirlerinde 
milliyetçilik  ve  hürriyet  teması  ile  sunar.  Türk  milletiyle  ilgili  birçok  eser  neşretmesi,  dönem 
hükûmeti tarafından sürülmesine sebep olur. Bu çalışmada  şairin Yâd-ı Mâzi  şiiri konu, izlek, 
düşünce,  olay,  varlık,  duygu,  görüntü  ve  anlam  bağlamında  incelenmiştir.  Kişi  ve  dönem 
perspektifinin de bu inceleme bağlamında ele alındığı bir çalışmadır. 
Anahtar Kelimeler: Hüseyin Câvid, edebiyat, şiir, Yâd-ı Mâzi 
*
Okutman, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, email: 
omrumisikay@gmail.com
, TÜRKİYE


Inocte 2017 
International New Tendencies Congress in Ottoman Researches 
September 12-14, 2017 Baku 
90 
SƏFƏRI-OSMANLI DÖVLƏTLƏRININ QAFQAZ MÜNASIBƏTLƏRI (XVI – XVII 
ƏSIRLƏR) 
Rəcəb ƏLİYEV
*
  
ÖZET 
Problemin  aktuallığını  XVI-XVII  əsrlərdə  Qafqazda  Səfəri-Osmanlı  dövlətləri  arasında 
gedən qanlı müharibələrin əsas səbəbi dünyada  ən güclü strateji mövqeyə malik olan Qədim 
Qafqaz ərazisinə sahib olmaq idi. Bu istiqamətdə siyasi məqsədlərini reallaşdırmaq üçün dil, din, 
adət  ənənə,  milli  mentalitetləri  eyni  olan  xalqların  öz  siyasi  –  iqtisadi  maraqları  baxımından 
tarixdə  10  yaxın  böyük  müharibələr  etdilər.  Bütün  bunların  nəticəsi  isə  hər  iki  müsəlman 
dövlətinin Qafqazda hərbi mövqelərinin zəifləməsinə gətirib çıxarmış oldu. Son nəticədə isə çox 
xalqlı  Qafqaz  xalqlarının  Rusiya  dövlətinə  meyl  etməsini  sürətlənirdi.  Yaranmış  vəziyyətdən 
məharətlə istifadə edən Rusiya Qafqazın asanlıqla işğalını təmin etdi. 
Anahtar  Kelimeler:  Qafqaz,  Səfəvi  –  Osmanlı,  Krım  xanlığı,  Gürcüstan,  Dagıstan, 
Dərbənd, Kabarda, Şimalı Qafqaz, Türkiyə,  feodallıqlar. 
 
 
 
                                                 
*
 Doç. Dr., Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, email: 
mensia22@mail.ru
, AZERBAYCAN 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   38


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə