Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1865 bronYüklə 3,07 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/166
tarix23.11.2017
ölçüsü3,07 Mb.
#12140
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   166


Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse

Letterkunde, 1865

bron

Handelingen der jaarlijksche algemeene vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche

Letterkunde te Leiden, gehouden aldaar den 15den Juni 1865, in het gebouw der Maatschappij ‘tot

Nut van 't Algemeen’. E.J. Brill, Leiden 1865

Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_jaa002186501_01/colofon.htm

© 2004 dbnl  3

Handelingen der jaarlijksche algemeene

vergadering van de Maatschappij der

Nederlandsche Letterkunde te Leiden,

gehouden aldaar den 15

den

Juni 1865, in het gebouw der Maatschappij

tot Nut van 't Algemeen.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1865


5

Tegenwoordig de Leden van het Bestuur: Prof. M. de Vries, Voorzitter; Prof. J.J.Prins; Prof. J. de Wal; Mr. J.T. Bodel Nijenhuis; Dr. L.J.F. Janssen; Dr. W.N. du

Rieu, SecretarisB.W. Wttewaal, Penningmeester.

Uit de Leden: Dr. J.T. Bergman; Prof. J. van der Hoeven; Mr. J.F.C. Moltzer; Prof.P.O. van der Chijs; Mr. J.P. de Fremery; Mr. A.C.G. Alsche; Dr. G.D.J. Schotel;

Mr. L. Ph. C. van den Bergh; Ds. H. Fangman; Dr. W.H.D. Suringar; Dr. J. Tichler;

Prof. A. Rutgers; Mr. J. Dirks; Prof. J.H. Scholten; Prof. P.J. Veth; Mr. H. Obreen;

E.M. Calisch; Mr. D.H. Levyssohn Norman; Mr. G. de Vries Az.; S. van Deventer;

Ds. C.E. van Koetsveld; Dr. L.A. Te Winkel; Prof. R. Fruin; Mr. M.M. vonBaumhauer; W.L. de Sturler; Prof. J.E. Goudsmit; Prof. A. Kuenen; Ds. J.E. Inckel;

Mr. C.H.B. Boot; Dr. C.A.X.G.F. Sicherer; Dr. E.M. Beima; Ds. A. van Witzenburg;

Mr. W.S. van Reesema; Dr. J.J.F. Wap; Ds. C. Sepp; Dr. W. Bisschop; Mr. J.L.G.

Gregory; Mr. J.A. Jolles; P.A. Leupe; J.J. Cremer; Dr. J. Pijnappel Gz.; T. van

Westrheene Wz.; Dr. J.C. Drabbe; Prof. R.T.H.P.L.A. van Boneval Faure; Dr. J.H.

Kroon; E. van der Maaten; Jhr. J.P. Six; Prof. L.W.E. Rauwenhoff; H.C.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 18656

Rogge; Dr. P. de Jong; Mr. C. Vosmaer; Mr. J.F.B. Baert; R. Bell; Dr. H.G. Hagen;

A.L.H. Ising; Dr. W.C. Knottenbelt; Mr. S. le Poole; Dr. W. Scheffer; Ds. R. Koopmans

van Boekeren; Ds. P. Bruyn; J.E.M. Dercksen; Dr. M.J. de Goeje; Mr. B. Th. Baron

van Heemstra van Froma en Eibersburen; H. de Veer.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1865


7

[Toespraak van de voorzitter, Prof. M. de Vries]

De Voorzitter, Prof. M

. DE VRIES

, opent de Vergadering met de volgende toespraak:Mijne Heeren, Geachte Medeleden,

Er is iets bijzonder eigenaardigs in, u op den dag van heden welkom te heeten, nu

gij zijt opgekomen tot deze jaarlijksche vergadering onzer Maatschappij. Welk tijdstip

kon voor deze bijeenkomst gepaster zijn, dan het midden der schoone zomermaand,

die wij thans beleven? Is niet deze maand in ons Leiden geheel gewijd aan de

feestelijke uiting van het vaderlandsch gevoel? De eerste helft, die reeds achter ons

ligt, verplaatste ons in de roemrijke dagen van den aanvang der 14

de

 eeuw. Wij zagenW

ILLEM VAN OOSTERVANT

 met zijne dapperen en getrouwen in statigen optocht door

onze straten trekken. Wij zagen den Hollandschen leeuw als overwinnaar uit den

strijd teruggekeerd, het geweld van overmoedige naburen bedwongen, Hollands

vrijheid hersteld, Hollands bloei en welvaart verzekerd. Maar niet te lang mag onze

geest verwijlen bij de herdenking van dat grijze verleden. De tweede helft der maand

breekt aan, en een nieuw herinneringsfeest wacht ons, nog zooveel grootscher en

verhevener, zooveel bezielender voor elk, die het vaderland bemint. De gedenkdag,

de

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1865
8

vijftigste gedenkdag van Waterloo is daar, en al wat die heilige naam doet trillen in

ons gemoed, al het gevoel van blijdschap en dankbaarheid bij het besef van zooveel

zegen, in deze halve eeuw genoten, zal zich lucht geven in nieuwe feestvreugde, die

door het gansche land zal weêrklinken, maar waarvan ons Leiden het middelpunt

zal wezen. Hier, waar de erkentelijkheid der natie voor de verminkte strijders van

Quatre-Bras en Waterloo een toevluchtsoord stichtte, zullen de overgeblevene

dapperen bijeenkomen, die eenmaal de eer van het Nederlandsche leger op die beide

slagvelden zoo schitterend hebben gehandhaafd. Hier zullen de oude wapenbroeders

elkander wederzien en feestelijk aanzitten; hier zullen zij van Vorst en burgerij als

om strijd de blijken ontvangen, dat de naam van Waterloo voor eeuwig onuitwischbaar

gegrift staat in het hart van elken Nederlander. Want meer nog dan W

ILLEM VAN

OOSTERVANT

 is W

ILLEM VAN ORANJE de redder des vaderlands geweest. Het gevaar

was zooveel grooter en dreigender, de strijd zooveel hachelijker, de uitkomst zooveel

beslissender, niet voor Holland alleen, maar voor het geheele Nederland, ja voor

geheel Europa. In het veld van Waterloo werd de vrijheid der wereld gered. Wie, die

zich koestert in haar liefelijk licht, zal niet blijde de gedachtenis vieren van dien dag

der dagen, die eens voor al den schepter der dwingelandij verbrak, en aan het

menschdom eene toekomst van vrede en heil ontsloot?

Te midden van zoovele herinneringen, die het nationale gevoel hooger stemmen,

komt onze Maatschappij heden bijeen. Het feest der Academische jongelingschap,

die wij ‘de hoop des vaderlands’ noemen, is voorbij; het feest der ouden van dagen,

op wier daden het va-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1865Yüklə 3,07 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   166
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə