Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə74/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   ...   109

224 
 
1439.
 
Катаев,  В.П.  Повести  и  рассказы  /Валентин 
Катаев.-  Баку:  Маариф,  1988.-  348,[2];  21  см.-  65000  экз.- 
ISBN 5-556-00021-2 (в пер.).- [2-685170] 
1440.
 
Латынин,  Л.А.  Перед  грозой:  стихотворения  и 
переводы  /Леонид  Латынин.-  Баку:  Язычы,  1988.-  52  с.;  16 
см.- 1800 экз.- [1-606988] 
1441.
 
Мопассан,  Ги  де.  Милый  друг:  роман  /Ги  де 
Мопассан;  пер.  с  фр.  Н.Любимова;  примеч.  Ю.Данилина; 
худ. Э.Лазымов.- Переизд.- Баку: Язычы, 1988.- 307,[2] с.: (4) 
вкл. л., ил.; 20 см.- 200000 экз.- [1-604747] 
1442.
 
Несин,  А.  Рассказы:  для  сред.  и  ст.  шк.  возраста 
/Азиз Несин; пер. с тур.: Г.П.Александрова, К.П.Глазуновой; 
худ. Ю.Сальников.- Баку: Гянджлик, 1988.- 163,[3] с.: ил.; 21 
см.- 35000 экз.- ISBN 5-8020-0158-5.- [2-680762]  
1443.
 
Новинская,  И.П.  Композиция  на  военную  тему: 
рассказы  /Ирина  Новинская;  худ.  А.Алекперов.-  Баку: 
Язычы,  1988.-  125,[2]  с.:  ил.;  16  см.-  5000  экз.-  ISBN  5-560-
00140-6.- [1-614601] 
1444.
 
Рыбаков,  А.Н.  Дети  Арбата:  роман  /Анатолий 
Рыбаков.-  Баку:  Азернешр,  1988.-  478  с.,  портр.;  21  см.- 
125000 экз.- ISBN 5-552-00188-5.- [2-681356] 
1445.
 
Сахаров,  А.Н.  Степан  Разин:  (Хроника  XVII  в.) 
/Андрей  Сахаров.-  Баку:  Ишыг,  1988.-  262  с.:  ил.;  22  см.- 
Библ.: с. 262.- 100000 экз.- ISBN 5-89650-068-8 (в пер.).- [2-
701409]  
1446.
 
Стендаль.  Красное  и  черное:  роман  /Стендаль; 
пер.  с  фр.:  С.Боброва,  М.Богословской;  послесл.  И.Шихлы; 
худ. Э.Агаев.- Баку: Язычы, 1988.- 560 с.: ил., портр.; 21 см.- 
175000 экз.- ISBN 5-560-00222-4.- [1-611239]  
1447.
 
Фолкнер,  У.  Особняк:  роман,  рассказы  /Уильям 
Фолкнер;  пер.  с  англ.  Р.Райт-Ковалевой.-  Баку:  Маариф, 
1988.-  442,[2]  с.;  22  см.-  (Серия  «Худ.  Литература»).-  15000 
экз. (в пер.).- [2-683368]  


225 
 
1448.
 
 Цветаева,  М.И.  Мой  Пушкин:  сборник  /Марина 
Цветаева; худ.: Э.Лазымов, А.Воловик.- Баку: Язычы, 1988.- 
286, [6] с.: ил.; 22 см.- 160000 экз.- ISBN 5-560-00240-2.- [1-
621667]  
 
82/821-93 Uşaqlar üçün bədii ədəbiyyat 
 
1449.
 
Ağayeva,  F.B.  Skripkanın  sərgüzəşti:  povest  /Firudin 
Ağayev; red. Z.Şahsevənli.- Bakı: Gənclik, 1988.- 175 s.; 20 sm.- 
20000 nüs.- ISBN 5-8020-002-79.- [Ar1988/411]  
1450.
 
Azərbaycan  xalq  dastanları  /red. şurası A.Zamanov; 
tərt.  ed.  A.Vəfalı;  ill.  Y.Mirzəyev;  red.  Z.Şahsevənli.-  Bakı: 
Gənclik,  1988.-  XLIII  Cild.-  576,  [4]  s.,  [4]  v.:  şək.;  21  sm.- 
(Dünya  uşaq  ədəbiyyatı  kitabxanası:  50  cilddə).-  35000  nüs. 
(cilddə).- [Ar1988/1003]  
1451.
 
Azərbaycan  xalq  nağılları  /red.  hey.:  A.Zamanov, 
A.Rzayev,  B.Azəroğlu  [və  b.];  ill.  A.Sadıqzadə;  tərt.  ed. 
A.Nəbiyev.-  Bakı:  Gənclik,  1988.-  462,  [2]  s.;  21  sm.-  (Dünya 
uşaq  ədəbiyyatı  kitabxanası:  50  cilddə).-  40000  nüs.-  ISBN  5-
8020-006-78 (cilddə).- [Ar1988/202]  
1452.
 
Bəydəmirli, 
R.Q. 
Lalə 
işığı:  şeirlər  /Rəşad 
Bəydəmirli;  red.  M.Ələkbərli.-  Bakı:  Gənclik,  1988.-  54,  [2]  s.: 
şək.; 17 sm.- 6000 nüs.- ISBN 5-8020-003-84.- [Ar1988/84]  
1453.
 
Cəfərzadə,  Ə.M.  Çiçəklərim:  hekayələr  /Əzizə 
Cəfərzadə;  red.  Z.Şahsevənli.-  Bakı:  Gənclik,  1988.-  30,  [2]  s.: 
şək.; 17 sm.- 40000 nüs.- [Ar1988/639]  
1454.
 
Günər,  M.  Günaylı  şeirlər  /Məstan  Günər;  red. 
M.Namaz.- Bakı: Gənclik, 1988.- 125, [3] s.: şək.; 17 sm.- 7000 
nüs.-ISBN 5-8020-003-68.- [Ar1988/121]     
1455.
 
Həbib,  E.  Nar  və  gilənar:  hekayələr  /Elman  Həbib; 
red.  S.Həbibzadə.-  Bakı:  Gənclik,  1988.-  54,  [2]  s.;  17  sm.- 
10000 nüs.- ISBN 5-8020-0035.- [Ar1988/150] 


226 
 
1456.
 
Hüseyn, M. Kin: povestlər: 10 cilddə /Mehdi Hüseyn; 
red. A.Quliyev.- Bakı: Gənclik, 1988.- Cild 2.- 172, [4] s., portr; 
21 sm.- 40000 nüs.- [Ar1988/19]   
1457.
 
İsgəndərov,  B.M.  Balaca  nağılçı:  hekayələr  /Bayram 
İsgəndərov;  red.  A.Quliyev.-  Bakı:  Gənclik,  1988.-  43,  [5]  s.: 
şək.; 17 sm.- 10000 nüs.- ISBN 5-8020-011-27.- [Ar1988/389]  
1458.
 
İsgəndərova, 
T.S. 
Meşələrin 
nağılı 
/Tahirə 
İsgəndərova;  rəssam  S.Şıxlinskaya;  red.  M.Namaz.-  Bakı: 
Gənclik, 1988.- 6 s.: şək.; 29 sm.- 30000 nüs.- [Ar1988/436]   
1459.
 
Koroğlu /tərt. ed. H.Araslı; rəssam Ş.Buksayev.- Bakı: 
Gənclik, 1988.- 35 s.: şək.; 22 sm.- 40000 nüs.- [Ar1988/219]  
1460.
 
Qasımlı,  H.İ.  Ata  kölgəsi:  povestlər  və  hekayələr 
/Heydər  Qasımlı;  red. T.Cəlilova.-  Bakı: Gənclik, 1988.- 94, [2] 
s.:  şək.;  20  sm.-  10000  nüs.-  ISBN  5-8020-007-91.- 
[Ar1988/160]  
1461.
 
Mahmud, T. Gecə qapı döyülür: povestlər, hekayələr, 
nağıllar,  əfsanələr  /Tofiq  Mahmud;  red.  S.Həbibzadə.-  Bakı: 
Yazıçı, 1988.- 366, [2] s.; 20 sm.- 10000 nüs.- ISBN 5-802-011-
68.- [Ar1988/129]  
1462.
 
Məmmədxanlı, Ə.Q. Qızıl qönçələr /Ənvər Məmməd-
xanlı;  red. M.Namaz.- Bakı: Gənclik, 1988.- 86, [2] s.:  şək.;  20 
sm.- 20000 nüs.- ISBN 5-8020-002-99.- [Ar1988/285]  
1463.
 
Məmmədquluzadə, 
C.H. 
Buz: 
hekayə 
/Cəlil 
Məmmədquluzadə;  rəssam  Ş.Buksayev.-  Bakı:  Gənclik,  1988.- 
13 s.: şək.; 24 sm.- 40000 nüs.- [Ar1988/1019]  
1464.
 
Məmmədzadə,  S.M.  Arı  balaları  birincə  və  şirincə: 
poema,  nağıllar,  şeirlər  /Sabir  Məmmədzadə.-  Bakı:  Gənclik, 
1983.- 108, [4] s.: şək., cədv.; 17 sm.- 7000 nüs.- [Ar1988/965] 
1465.
 
Rza, Ş. Elşən və dovşan /Şəmşad Rza.- Bakı: Gənclik, 
1988.-  60,  [4]  s.;  17  sm.-  7500  nüs.-  ISBN  5-5600-064-67.- 
[Ar1988/36] 
1466.
 
Sadıq,  F.  Gəlin  yuyaq  dənizi:  poema  /Fikrət  Sadıq; 
red.  A.Quliyev.-  Bakı:  Gənclik,  1988.-  50,  [2]  s.:  şək.;  17  sm.- 
6000 nüs.- ISBN 5-8020-008-80.- [Ar1988/477]  
Dostları ilə paylaş:
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə