Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə75/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   71   72   73   74   75   76   77   78   ...   109

227 
 
1467.
 
Səhhət,  A.  Vətən  /Abbas  Səhhət;  red.  M.Namaz.- 
Bakı:  Gənclik,  1988.-  11  s.:  şək.;  22  sm.-  40000  nüs.-  ISBN  5-
8020-001-20.- [Ar1988/654]  
1468.
 
Sultanov,  Ç.R.  Evimiz,  doğma  evimiz:  hekayələr 
/Çingiz Sultanov; red. Ş.Məmmədova.- Bakı: Gənclik, 1988.- 25, 
[7]  s.:  şək.;  22  sm.-  20000  nüs.-  ISBN  5-8020-0317.- 
[Ar1988/497]  
1469.
 
Şahsevənli, Z. Təbriz qatarı /Zülfüqar Şahsevənli; red. 
M.Namaz.-  Bakı:  Gənclik,  1988.-  83,  [5]  s.:  şək.;  17  sm.-  7000 
nüs.- ISBN 5-8020-004-49.- [Ar1988/120]  
1470.
 
Şaiq,  A.  Tülkü  həccə  gedir:  şeirlər  /Abdulla  Şaiq; 
rəssam S.Vlasova; red. N.Məmməd.-  Bakı: Gənclik,  1988.- 9 s.: 
ill.; 29 sm.- 80000 nüs.- [Ar1988/193]  
1471.
 
Tağızadə,  S.K.  Vəfa  günü:  povest  və  hekayə  /Samir 
Tağızadə; red. Z.Cavanşir.- Bakı: Gənclik, 1988.- 143 s.; 20 sm.- 
10000 nüs.- ISBN 5-8020-011-51.- [Ar1988/95]  
1472.
 
Uşaq ensiklopediyası: Nədir. Kimdir: 3 cilddə.- Bakı: 
ASE,  1988.-  Cild  2.-  328  s.:  ill.,  portr.;  29  sm.-  80000  nüs. 
(cildli).- [Ar1988/997] 
1473.
 
Veysəlli,  N.  Hər  şeydən  uca  /Nemət  Veysəlli;  rəy. 
S.Sərxanlı;  red.  Ş.Quliyeva.-  Bakı:  Gənclik,  1988.-  79  s.: 
fotoşək.; 22 sm.- 7000 nüs.- ISBN 5-8020-0348-0.- [Ar1988/755]  
1474.
 
Vəkil,  Ə.  Şəlalə:  şeir,  poemalar  /Vəkil  Əli;  red. 
M.Namaz.- Bakı: Gənclik, 1988.- 143, [9] s.: şək.; 16 sm.- 6000 
nüs.-ISBN 5-8020-0037-6.- [Ar1988/640]  
1475.
 
Vəliyev,  Ə.Q.  Madarın  dastanı  /Əli  Vəliyev;  red. 
E.Fərruxzadə.-  Bakı:  Gənclik,  1988.-  37,  [3]  s.;  22  sm.-  35000 
nüs.-ISBN 5-8020-0018.- [Ar1988/487]  
1476.
 
Yusif,  S.  Çiçəklər:  şeirlər  və  poemalar  /Soltan  Yusif; 
red. Z.Şahsevənli.- Bakı: Gənclik,1988.- 37, [3] s.; 17 sm.- 5000 
nüs.- [Ar1988/963] 
1477.
 
Агаев,  Т.  Слушай,  слушай:  стихи:  для  дошк. 
возраста /Тофик Агаев; худ. А.Алекперов.- Баку: Гянджлик, 
1988.- [25] с. цв. ил.; 22 см.- 30000 экз.  


228 
 
1478.
 
Ахундов,  С.С.  Страшные  сказки:  для  мл.  шк. 
возраста:  пер.  /Сулейман  Сани  Ахундов;  предисл. 
А.Заманова; худ. Р.Бабаев.- Баку: Гянджлик, 1988.- 59,[8] с.: 
цв. ил.; 29 см.- 100000 экз. 
1479.
 
Ахундов,  С.С.  Чернушка  /Сулейман  Сани  Ахун-
дов;  пер.  А.Шарифа;  ред.  М.Мамедова.-  Баку:  Гянджлик, 
1988.- 32 с.: ил.; 27 см.- 50000 экз. (в пер.).- [3-91963] 
1480.
 
Ахундова,  А.  Почему на  голове  не  растут  цветоч-
ки:  стихи  и  сказки:  для  мл.  и  сред.  шк.  возраста  /Алла 
Ахундова;  худ.  В.Садыхян.-  Баку:  Гянджлик,  1988.-  106,[3] 
с.: ил.; 17 см.- 56000 экз. 
1481.
 
Джабарлы,  Дж.  Гюльзар:  рассказы:  для  детей 
/Джафар Джабарли; пер. с азерб. Л.Адян; худ. Насир.- Баку: 
Гянджлик, 1988.- 77 с.: ил.; 16 см.- Текст на арм. языке.- 2000 
экз.  
1482.
 
Мамедкулизаде,  Дж.  Лед:  для  мл.  шк.  возраста 
/Джалил  Мамедкулизаде;  пер.  А.Шарифа;  худ.  Ш.Буксаев.- 
Баку: Гянджлик, 1988.- 11 с.: цв. ил.; 22 см.- 35000 экз.- ISBN 
5-8020-0160-7 
1483.
 
Сабир.  Стихи:  [Перевод]  /Мирза  Алекпер  Сабир.- 
Баку:  Гянджлик,  1988.-  93  с.;16  см.-  Текст  на  арм.  языке.- 
2000 экз.  
1484.
 
Сиххат,  А.  Родина:  стихи:  для  мл.  шк.  возраста 
/Аббас  Сиххат;  пер.  В.Портнова;  худ.  Ж.Буксаев;  ред. 
М.Мамедова.-  12  с.:  цв.  ил.;  29  см.-  30000  экз.  (в  пер.).-
 
[Ар1988/124]
 
 
1485.
 
 Сказка о сироте Ибрагиме: сборник: для мл. шк. 
возраста /собиратель А.Ахундов; пер. с азерб. Б.Таирбекова; 
обраб.  М.Тахмасиба;  худ.  Э.Мамедов.-  Баку:  Гянджлик, 
1988.- 125 с.: [4] л. ил.;20 см.-50000 экз.- ISBN 5-8020-0058-9 
 
1486.
 
Халил,  З. Люди треугольной страны: повести: для 
младшего шк. возраста /Захид Халил; ред. Е.Журавлѐв; пер. 
В.Строгонова;  худ.  Т.Багирова.-  Баку:  Гянджлик,  1988.-  232 


229 
 
с.;  21  см.-  10000  экз.-  ISBN  5-8020-0061-9  (в  пер.).-  [Firidun 
bəy Köçərli adına Resp. Uşaq K/x] 
 
 
82/821-93 Uşaqlar üçün xarici ədəbiyyat 
 
1487.
 
Afrika nağılları /tərt. ed. Ç.Əlioğlu; red.: T.Cəmilova, 
A.Quliyev;  ill.  S.Veysov;  tərc.  ed.:  F.Məmmədli,  V.Quliyev.- 
Bakı: Gənclik, 1988.- 371, [5] s.: [4] v. şək.; 22 sm.- 20000 nüs. 
(cildli).- [Ar1988/956] 
1488.
 
Alekseyev, V. Əlvan qitələr: povestlər /Valeri Alekse-
yev;  tərc.  ed.  A.Məhərrəmov;  red.  A.Quliyev.-  Bakı:  Gənclik, 
1988.-  150,  [2]  s.;  20  sm.-  10000  nüs.-  ISBN  5-8020-0090-2.- 
[Ar1988/804]  
1489.
 
Babayan,  V.A.  Sevdim  odlar  yurdunu:  şeirlər 
/Vardges Babayan; red. Z.Şahsevənli.- Bakı: Gənclik, 1988.- 82, 
[2] s., portr.: şək.; 17 sm.- 3000 nüs.- [Ar1988/78]  
1490.
 
Çexov,  A.P.  Vanka  /Anton  Çexov;  tərc.  ed. 
Ş.Ağayeva.- Bakı: Gənclik, 1988.- 13, [3] s.: şək.; 22 sm.- 25000 
nüs.- [Ar1988/779]  
1491.
 
Çerkaşin, G.A. Torpağa və Günəşə and olsun: roman-
xronika  /Gennadi  Çerkaşin;  tərc  ed.  Ş.Şahməmmədov;  red. 
Ş.Quliyeva.-  Bakı:  Gənclik,  1988.-  415  s.;  21  sm.-  8000  nüs. 
(cilddə).- [Ar1988/100]   
1492.
 
Dikkens,  Ç.  Sehrli  nağıl:  yeddi  yaşlı  miss  Alisa 
Reynbordun yazdığı /Çarlz Dikkens; rəssam Q.Yasinski; tərc. ed. 
T.Ələkbərov; red. T.Cəmilova.- Bakı: Gənclik, 1988.- 31, [2] s.: 
şək.; 29 sm.- 35000 nüs.- [Ar1988/435]  
1493.
 
Dluqolenski,  Y.N.  Vova  qazança  və  baba  /Yakov 
Dluqolenski;  tərc.  ed.  T.Cəmilova.-  Bakı:  Gənclik,  1988.-  116, 
[4] s.: şək.; 17 sm.- 10000 nüs.- [Ar1988/189]  
1494.
 
Əlibaba və qırx quldur /tərc. ed. X.Hasilova; rəssam 
E.Məmmədov;  red.  S.Həbibzadə.-  Bakı:  Gənclik,  1988.-  42,  [4] 
s.: şək.; 21 sm.- 80000 nüs.- [Ar1988/1097] 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   71   72   73   74   75   76   77   78   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə