M. M. MusayevYüklə 3,61 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə142/171
tarix20.09.2017
ölçüsü3,61 Mb.
#871
1   ...   138   139   140   141   142   143   144   145   ...   171

337 

 

 Abdal oynayanda qar yağar.  

Aptal oynadığında kar yağar. 

  

Abdaldan paşa olmaz, taxtadan maşa.  

Aptaldan paşa olmaz, tahtadan maşa. 

  

Abdalın qarnı doyunca gözü qapıda olar.  

Aptalın karnı doyunca gözü kapıda olur. 

  

Abır harda, çörәk orda.  

İtibar neredeyse, ekmek oradadır.  

 

Abırlı abrından qorxar, abırsız nәdәn qorxar?  

İtibarlı itibarından korkar, itibarsız neden korkar.  

 

Ac ayı oynamaz.  

Aç ayı oynamaz. 

 

 Ac bayıra qaçar, yalavac bir evә girәr.  Aç bayıra kaçar, yalavaç (aç-susuz) bir eve girer.  

 

Ac bәydәn tox it yaxşıdır.  

Aç beyden (ağadan) tok it iyidir.  

(Aç arslandan tok domuz yeğdir).  

 

Ac canavarlar ağız-ağıza yatar.  

Aç canavarlar ağız ağza yatar.  

 

Ac doğrar, tox yeyәr.  

Aç doğrar (hazırlar), tok yer. 
338 

 

  Ac donuz darıdan çıxmaz.  

Aç domuz darıdan çıkmaz.   

Ac elә bilәr hamı acdır, tox elә bi1әr hamı toxdur.  

Aç herkesin aç olduğunu, tok herkesin tok olduğunu sanır. 

 

Ac әlinә düşәni yeyәr, tox ağzına gәlәni deyәr.  

Aç eline düşeni yer, tok ağzrna geleni der.  (Aç ne yemez, tok ne demez).  

 

Ac köpәk özünü aslana vurar.  

Aç köpek kendini aslana çarpar.  

 

Ac qal, dilәnçi olma.  

Aç kal, dilenci olma. 

  

Ac qalmaq borclu olmaqdan yaxşıdır.  

Aç kalmak borçlu olmaktan iyidir.  

 

Ac qoyun viran dәyirman sahibinә başağrısıdır.  

Aç koyun, viran değirmen sahibine baş ağrısıdır.   

Ac qurd aslanı basar.  

Aç kurt arslanı basar.  (Aç kurt arslana saldırır). 

  

Ac qurd balasını yeyәr.  

Aç kurt yavrusunu yer. 
339 

 

  Ac qurd sürünün ortasına girәr.  

Aç kurt sürünün ortasına girer.  

 

Ac nә olsa yeyәr, nә olsa da söylәr.  

Aç ne olursa yer, ne olursa söyler. 

  

Ac oldun—çobana qoşul, yoruldun—sarbana.  Acıkınca çobana, yorulunca kervanbaşma koş.  

 

Ac ölmez gözü qaralar,  Borclu ölmәz, üzü saralar. 

Aç ölmez, gözü kararır;  

Borçlu ölmez, yüzü sararır.  

(Aç ölmez, gözü kararır; susuz ölmez benzi sararır). 

  

Ac özünü oda vurar.  

Aç kendini ateşe atar.  (Aç elini kora sokar). 

  

Ac toxun üzünә baxmaqla doymaz.  

Aç, tokun yüzüne bakmakla doymaz. 

  

Ac toyuğun yumurtası tәrs düşәr.  

Aç tavuğun yumurtası ters çıkar.  

 

Ac toyuq yuxusunda darı görәr.  

Aç tavuk, düşünde darı görür.  (Aç tavuk düşünde kendini buğday ambarında görür). 


340 

 

  Ac yat, başını dik saxla.  

Aç yat, başını dik tut. 

  

Ac yatım, salamat yatım.  

Aç yatayım, sağlıklı yatayım. 

  

Aca doqquz yorğan örtmüşlәr, yenә dә yuxulaya bilmәmiş.  

Aça dokuz yorgan örtmüşler, yine de uyuyamamış, 

  

Aca nә halal, nә haram?!  

Aça ne helâldir, ne haramdır?  

 

Acdan ummaq olmaz.  

Açtan umulmaz. 

  

Acgöz adamdır, açıq gözdәn kirpik qopardır.  

Aç gözlü adam, açık gözden kiprik koparır. 

  

Acı dilin yarası qılınc yarasından pis olar.  

Acı dilin yarası kılıç yarasından kötü olur.  

 

Acı dindirmә, toxu tәrpәtmә.  

Açı dindirme, toku rahatsız etme.  

 

Acı söz ürәk bulandırar.  

Acı söz yürek bulandırır. 

  

Acı sözü bir batman bal ilә yemәk olmaz.  

Acı söz bir batman bal ile de yenmez.  

 341 

 

Acığın әvvәli dәlilik, axırı peşmançılıq.  

Öfkenin evveli delilik, sonu pişmanlıktır.  

 

Acığı gәlәn su içәr.  

Öfkelenen (hoşuna gitmeyen) su içer.  

 

Acıqlı başda ağıl olmaz.  

Öfkeli başta akıl olmaz. 

  

Acıqlı dilәnçinin torbası boş qalar.  

Yalvarmayan dilencinin torbası boş kalır. 

  

Acın evindә nә od olar, nә ocaq.  

Açın (fakirin) evinde ne ateş olur, ne ocak. 

  

Acın gözü çörәk tikәsindә olar.  Açın (fakirin) gözü ekmek lokmasmda olur. 

(Açın gözü ekmek teknesinde olur). 

  

Acın imanı olmaz, toxun—amanı.  

Açın (fakirin) imanı, tokun amanı olmaz.  

 

Acın qarnı doyar, gözü doymaz.  

Açın (fakirin) karnı doyar, gözü doymaz.  

 

Acından günorta durur, bığını yağ ilә burur.  

Acından öğleye kadar durur, bıyığını yağ ile burar.  

 

Acını dadmayan şirini bilmәz.  

Acıyı tatmayan tatlıyı bilmez. 

Yüklə 3,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   138   139   140   141   142   143   144   145   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə