Microsoft Word A1 Consolidated ifrs report 2013 aze docxYüklə 1,24 Mb.

səhifə2/40
tarix14.09.2018
ölçüsü1,24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti 

Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Vəziyyəti haqqında Hesabat 

(Məbləğlər milyon Azərbaycan Manatı ilə ifadə edilir) 

 

 

Əlavə olunmuş qeydlər hazırkı konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarının ayrılmaz tərkib hissəsidir      (2)  

Qeyd 

31 dekabr  

2013-cü il 

31 dekabr 

2012-ci il 

(yenidən təsnif 

edilmiş) 

  

 

  

AKTİVLƏR 

 

  

  

 

  

Cari aktivlər 

 

  

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri 8 

1,223 

1,223 


Məhdudiyyət qoyulmuş pul vəsaitləri 9 

82 


98 

Depozitlər 8 

25 

79 


Ticarət və sair debitor borcları 10 

5,304 


5,020 

Mal-material ehtiyatları 11 

1,197 

1,273 


Sair cari maliyyə aktivləri 13 

116 


142 

  

  

 

   

 

 Cəmi cari aktivlər 

 

7,947 7,835

  

 

  

  

  

 

Uzunmüddətli aktivlər 

 

 

 Əsas vəsaitlər 14 

11,665 


10,777 

Qudvil 36 

191 

203 


Qeyri-maddi aktivlər, qudvildən başqa 15 

533 


576 

Birgə nəzarət altında olan müəssisələrə investisiyalar 

16 

546 


438 

Asılı müəssisələrə investisiyalar 

17 

1,328 


1,157 

Təxirə salınmış vergi aktivi 

32 

456 


492 

Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri 13 

137 

187 


Sair uzunmüddətli aktivlər 12 

243 


201 

  

  

 

  

 

 

 Cəmi uzunmüddətli aktivlər 

 

15,099 14,031

  

 

  

  

  

 

CƏMİ AKTİVLƏR 

 

23,046 21,866

  

 

  

  

 

  

KAPİTAL 

 

  

  

  

 

Nizamnamə kapitalı 26 1,315 

1,085 


Əlavə ödənilmiş kapital 

26 


955 

1,015 


Bölüşdürülməmiş mənfəət  

7,554 


7,234 

Məcmu məzənnə fərqləri  

(108) 

(40) 


  

 

  

  

 

  

Qrupun səhmdarlarına aid olan kapital 

 

9,716 9,294

Qeyri-nəzarət payı 

 513 


559 

  

 

  

  

 

 

 

CƏMİ KAPİTAL 

 

10,299 9,853  

 

 

 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti 

Konsolidasiya Edilmiş Mənfəət və ya Zərər və Digər Məcmu Gəlir haqqında Hesabat 

(Məbləğlər milyon Azərbaycan Manatı ilə ifadə edilir) 

 

 Əlavə olunmuş qeydlər hazırkı konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarının ayrılmaz tərkib hissəsidir       (4) 

 

Qeyd 2013 

2012

(yenidən təsnif 

edilmiş) 

  

  

Gəlirlər 27 

38,433 

17,139 


Satışların maya dəyəri 28 

(35,163) 

(13,877) 

  

  

 

   

 

 Ümumi mənfəət 

 

3,270 3,262

  

 

  

Paylaşdırma xərcləri 28 

(466) 

(452) 


Ümumi və inzibati xərclər 28 

(791) 


(653) 

Əsas vəsaitlərin silinməsindən gəlir və zərərlər, xalis 

 (24) Sosial xərclər  

(237) 


(234) 

Kəşfiyyat və qiymətləndirmə xərcləri 28 

(50) 

(41) 


Sair əməliyyat xərcləri 28 

(517) 


(582) 

Sair əməliyyat gəliri 29 

435 

117 


  

 

  

  

 

  

Əməliyyat fəaliyyətindən mənfəət 

 

1,651 1,393

  

 

  

Maliyyə gəliri 30 

48 

34 


Maliyyə xərcləri 31 

(256) 


(187) 

Məzənnə fərqi üzrə gəlir və zərərlər, xalis 

 

(205) 


36 

Birgə nəzarət altında olan müəssisələrin maliyyə nəticələrində pay 

16 

29 


20 

Asılı müəssisələrin maliyyə nəticələrində pay 

17 

196 


200 

  

 

  

  

  

Davam edən əməliyyatlardan vergidən əvvəl mənfəət

 

1,463 1,496

  

 

 Mənfəət vergisi xərci 32 

(444) 


(476) 

  

  

  

  

Davam edən əməliyyatlardan il üzrə mənfəət

 

1,019 1,020

  

 

   

 

 Dayandırılmış əməliyyatlar 

 

 İl üzrə dayandırılmış əməliyyatlardan vergidən sonra zərər 33 

(42) 


(65) 

  

 

  

  

 

  

İl üzrə mənfəət 

 

977 955  

 

  

Sair ümumi gəlir: 

 

  

Sonrakı dövrlərdə mənfəət və ya zərərə yenidən təsnif edilməli 

olan digər ümumi (xərc) /gəlir – məcmu məzənnə fərqləri  

(161) 


80 

Sonrakı dövrlərdə mənfəət və ya zərərə yenidən təsnif edilməli 

olmayan digər ümumi gəlir  

– 

–   

 

  

  

  

İl üzrə cəmi ümumi gəlir 816 

1,035

  

  

 

   

 

 Mənfəət aiddir: 

 

  

Qrupun səhmdarlarına  

986 

976 


Qeyri-nəzarət payına 

(9) (21) 

  

977 955

  

  

 

Cəmi ümumi gəlir aiddir:

 

 

 Qrupun səhmdarlarına  

918 


1,013 

Qeyri-nəzarət payına (102) 

22 

 

 816 1,035

  

  

 

  
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə