Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə18/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
#18437
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   158

Biblioqrafiya 
 
69
1974 
535. İsmizadə, Ə. İçərişəhərdə arxeoloji qazıntılar /Ə.İsmizadə, F.İb-
rahimov //Bakı.- 1974.- 2 noyabr.- S.2. 
 
1976 
536. İsmizadə, Ö. Bakı  Qız Qalası yaxınlığındakı abidədən tapılan 
məzar daşları haqqında /Ö.İsmizadə, H.Ciddi //Azərbaycanın maddi 
mədəniyyəti.- 1976.- C.8.- S.184-199. 
 
1978 
537. Əhmədov, R.  İçərişəhərin “Hacı Qayıb” hamamındakı qazın-
tıdan tapılan orta əsr saxsı məmulatı haqqında /R.Əhmədov //AzSSR EA-
nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq ser.-1978.-№4.-S.88-90. 
 
1979 
538. Əhmədov, R. Orta əsrlərə aid Bakıdan tapılan saxsı  qəlyanlar 
haqqında /R.Əhmədov //AzSSR EA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq 
ser.- 1979.- №2.- S.89-90. 
539. Qriqoryev, V. Azərbaycan arxeoloqlarının axtarışları: [Abşe-
ronda tapılmış  bəzi geoloji tapıntılar haqqında] /V.Qriqoryev //Bakı.- 
1979.- 17 may. 
 
1981 
540. İbrahimov, F. Bakının qədim su kəməri: [arxeoloji qazıntılar 
zamanı  aşkarlanan su kəmərləri haqqında] /F.İbrahimov, Ö.İsmizadə 
//Elm və həyat.- 1981.- №6.- S.21-23. 
541. İbrahimov, F. Bakının orta əsr boyalı qabları haqqında 
/F.İbrahimov, Ö.İsmizadə //AzSSR EA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə  və 
hüquq ser.- 1981.- №1.- S.55-64. 
542. İbrahimov, F. Tarixin öyrənilməmiş  səhifələri: [Bakının  İçə-
rişəhər arxeoloji qazıntıları haqqında] /F.İbrahimov //Bakı.- 1981.- 13 
noyabr. 
 
1983 
543. Aslanov, Q.  Hər daşın altında bir dastan yatır...: [Abşerondakı 
arxeoloji işlər haqqında] /Q.Aslanov //Bakı.- 1983.- 29 sentyabr. 
544. İbrahimov, F. Orta əsrlər Bakısına “Səyahət”: [Bakıda aparılan 
uzunmüddətli arxeoloji qazıntılar haqqında] /F.İbrahimov, Q.Cəbiyev 
//Bakı.- 1983.- 19 avqust. 
 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
70 
1984 
545. Əliyev,  Ə.  Çılgilçaq müdafiə istehkamında arxeoloji qazıntılar: 
[Abşeron] //AzSSR EA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq ser.- 1984.- 
№3.- S.64-70. 
 
1985 
546. İbrahimov, F. İçərişəhərin son tapıntıları /F.İbrahimov //Elm və 
həyat.- 1985.- №10.- S.13-15. 
 
1986 
547. Salamzadə,  Ə. Bayıl qəsri /Ə.Salamzadə //Elm və  həyat.- 
1986.- №1.- S.11-12. 
 
1987 
548. Əhmədova, A. Qədim Bakının yeraltı yolları: [İçərişəhərdə apa-
rılan qazıntılar haqqında] /A.Əhmədova //Bakı.- 1987.- 26 oktyabr. 
 
1989 
549. Rüstəmov, C.  Şıx  ərazisində yeni tapıntılar /C.Rüstəmov 
//Kommunist.- 1989.- 30 avqust. 
 
1990 
550. Cəbiyev, Q. Bakıda arxeoloji tədqiqatlar //Cəbiyev Q. Arxeolo-
giya və romantizm.- Bakı, 1990.- S.58-61. 
551. İbrahimov, F. Bakının qədim tarixinə dair arxeoloji tapıntılar 
/F.İbrahimov //Elm və həyat.- 1990.- №10.- S.4-6. 
552. İbrahimov, F. Nadir tapıntı: [İçərişəhərdə qadın heykəlinin 
tapılması haqqında] /F.İbrahimov //Elm və həyat.- 1990.- №1.- S.18-19. 
 
1992 
553. Novruzov, Z. Şəhri-yunan, niyə?: [Xəzər dənizinin altında qalan 
qədim  şəhərlər haqqında] /Z.Novruzov //Elm və  həyat.- 1992.- №1-3.- 
S.23-25. 
1995 
554. Göyüşov, R. Bilgəhdə arxeoloji tədqiqatlara başlanılıb: [ekspe-
disiyanın rəhbəri ilə müsahibə] /R.Göyüşov; söhbəti yazdı  Ş.Tağızadə 
//Azərbaycan.- 1995.- 22 sentyabr. 
 
1997 
555. Əliyev, F. Bayıl qəsri /F.Əliyev //Azadlıq.- 1997.- 15 mart.- S.14. 
 


Biblioqrafiya 
 
71
1999 
556. İbrahimov, F. Bakı orta əsrlərdə /F.İbrahimov //Azərbaycan 
arxeologiyası.- 1999.- №3-4.- S.77-82. 
557. Nəsirova, S. Səbailin sirri /S.Nəsirova //Azərbaycan arxeolo-
giyası.- 1999.- №1-2.- S.14-16. 
 
2000 
558. Vəliyev, S. Abşeronun qədim abidələri /S.Vəliyev //Azərbaycan 
arxeologiyası.- 2000.- №1-2.- S.39-46. 
 
2001 
559. Novruzlu,  Ə. İçərişəhərdə yeni arxeoloji tapıntı: [aşkar edilmiş 
kəhrizin quyu hissəsi haqqında] /Ə.Novruzlu //Xalq qəzeti.- 2001.- 11 
noyabr.- S. 5. 
 
2003 
560. Fərhadoğlu, K. İçərişəhər həm də arxeoloji abidədir /K.Fərhad-
oğlu //Xalq qəzeti.- 2003.- 15 mart.- S.7. 
561. İbrahimov, F. Bakının qədim dövr tarixinə dair /F.İbrahimov 
//Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası.- 2003.- №2.- S.106-111. 
562. İbrahimov, K.  İçərişəhərin arxeoloji tədqiqi nəzərdən qaçırıl-
mamalıdır /K.İbrahimov //Xalq qəzeti.- 2003.- 28 fevral.- S.7. 
563. Nuriyev, A. Bilgəhdən aşkar edilmiş nadir şüşə məmulatı nümu-
nələri /A.Nuriyev, Ə.Babayev //Azərbaycan arxeologiyası  və et-
noqrafiyası.- 2003.- №2.- S.148-151. 
 
2005 
564. Əliyev, İ. Balaxanı - orta əsr yaşayış yeri /İ.Əliyev, T.Dostiyev, 
A.Rəhmanov //Azərbaycan arxeologiyası  və etnoqrafiyası.- 2005.- №2.- 
S.66-74. 
565. İbrahimov, K. Bakıda aşkar olunmuş antik sikkələr /K.İbrahi-
mov, A.Quliyev  //Azərbaycan arxeologiyası  və etnoqrafiyası.- 2005.- 
№1.- S.141-148. 
 
2007 
566. Abşeronda son Tunc və ilk Dəmir dövrünə aid qəbir abidələr 
aşkar edilmişdir //Azərbaycan.- 2007.- 16 may.- S.8. 
567. Arxeoloqlar Abşeron yarımadasında yeni qəbirüstü abidələr 
tapıblar //Səs.- 2007.- 28 mart.- S.16. 
568. Cəbiyeva, T. Yeni Suraxanıdakı  qədim su ovdanı dağıdılır 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
72 
/T.Cəbiyeva //Yaddaş.- 2007.- 23 avqust.- S.5. 
569. Mustafaqızı, T. Abşeron rayonunda tarixi abidə olan ərazilər 
sakinlərə paylanır: Tədqiq edilən abidələr isə dağıdılır /T.Mustafaqızı 
//Yaddaş.- 2007.- 5 aprel.- S.10. 
 
2008 
570. Metronun “İçərişəhər” stansiyası  ərazisində yeraltı tikililər 
aşkarlanıb //Təzadlar.- 2008.- 15 oktyabr.- S.12; Mərkəz.- 2008.- 15 
oktyabr.- S.10. 
571. Muradov, C. Həyatımın bir hissəsi olan Qala kəndi /C.Muradov 
//Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 24 oktyabr.- S.2. 
 
2009 
572. Əliyev,  İ. Abşeron abidələri Azərbaycan tarixi üçün zəngin 
mənbədir: [Abşeron arxeoloji ekspedisiyasının rəisi, tarix elmləri nami-
zədi İdris Əliyev ilə müsahibə] /İ.Əliyev //Palitra.- 2009.- 16 dekabr.- S.7. 
 
2010 
573. Sultanova, M. Bayıl qəsri: Sualtı xanəgahın sirri /M.Sultanova 
//Ekran-efir.- 2010.- 9 aprel.- S.9. 
 
2011 
574. “Su altındakı  şəhər” - Bayıl qəsri... //Azadlıq.- 2011.- 10 
fevral.- S.13. 
 
2012 
575. İsmayılova, P. Binəqədidə IV dövrə aid abidədə qazıntı işlərinə 
başlanılıb: [Fauna və Flora Təbiət Abidəsi haqqında] //Həftə içi.- 2012.- 
14-16 iyul.- S. 1;9. 
576. İsmayılova, P. “Qırxqız” qayasının sirri: [Bakının qədim kəndi 
olan Güzdək qəsəbəsinin “Güzdək yamacı” adlanan yerində yerləşən 
eyniadlı qaya haqqında] //Həftə içi.- 2012.- 26-27 iyun.- S.5. 
577. Tahirqızı, Ü. Kələzağ yaşayış  ərazisi: Bu kənddə turizm üçün 
dəyərli ola biləcək abidələr var: [Abşeron yarımadasın] /Ü.Tahirqızı 
//Xalq cəbhəsi.- 2012.- 20 dekabr.- S.13. 
 
 
 


Yüklə 4,54 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   158
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə