Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə19/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
#18437
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   158

Biblioqrafiya 
 
73
 
 
Qobustan abidələri 
 
1950 
578. Qobustanda arxeoloji tapıntılar  //Azərbaycan müəllimi.- 1950.- 
29 iyun. 
 
1957 
579. Cəfərzadə, İ. Qobıstan qayalarında təsvirlər /İ.Cəfərzadə //Azər-
baycan tarixinə dair materiallar. Azərb. Tarixi Muzeyinin Əsərləri.- 1957.- 
C.2.- S.99-114. 
 
1958 
580. Cəfərzadə, İ. Qobıstanın qayaları üzərində təsvirlər /İ.Cəfərzadə 
//AzSSR EA Tarix İn-tunun Əsərləri.- 1958.- T.13.- S.74-79. [Xülasə]. 
 
1961 
581. Xaspoladov, A. Daş üzərində  qədim təsvirlər: Qobustan təs-
virləri /A.Xaspoladov //Bakı.- 1961.- 28 iyun. 
 
1964 
582. Paşayev, S. Qayalarda təsvirlər: [1939-1940-cı illərdə Qobus-
tanda aşkara çıxarılmış qaya təsvirləri haqqında] /S.Paşayev //Elm və 
həyat.- 1964.- №7.- S.7-8. 
 
1966 
583. Rüstəmov, C. 1965-ci il Qobustanda arxeoloji qazıntıların nəti-
cələri haqqında /C.Rüstəmov //AzSSR EA Tarix İns-tunun aspirantlarının 
ikinci elmi konfransının məruzələrinin tezisləri.- Bakı, 1966.- S.3-5. 
 
1968 
584. Əliyev, V. Qobustan /V.Əliyev //Tarix, ictimaiyyət və coğrafiya 
tədrisi.- 1968.- №3.- S.47-50. 
 
1969 
585. Babayev, H. Qobustanın naləsi /H.Babayev //Bakı.- 1969.- 12 iyun. 
586. Əliyeva, B. Qobustan muzeyi /B.Əliyeva  //Elm və  həyat.- 
1969.- №6.- S.30. 
587. Qobustan tarixi öyrənilir //Sovet kəndi.- 1969.- 4 mart. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
74 
1970 
588. Bünyadov, T.  Qədim sənət abidələri: [Qobustan] /T.Bünyadov 
//Elm və həyat.- 1970.- №12.- S.24-25. 
589. Əliyev, Y. Qayalar üzərində günəş: [arxeoloq-alim, Qobustanın 
tədqiqatçısı İ.M.Cəfərzadə haqqında] /Y.Əliyev //Qobustan.- 1970.- №1.- 
S.44-45. 
590. Mustafayev, A. Qobustanda qədim ev tipi – kühül haqqında 
/A.Mustafayev  //AzSSR EA-nın Xəbərləri. Tarix və hüquq ser.- 1970.- 
№3-4.- S.188-196. 
 
1971 
591. Haqverdiyev, T. Daşlarda döyünən ürək /T.Haqverdiyev 
//Ulduz.- 1971.- №3.- S.30-31. 
592. Haqverdiyev, T.  Əsrlərin yadigarı /T.Haqverdiyev //Sovet 
kəndi.- 1971.- 23 noyabr. 
593. Haqverdiyev, T. Mahrasa ay məbədi /T.Haqverdiyev //Sovet 
kəndi.- 1971.- 11 fevral. 
594. Kərimov, Y. Çingizdağın əks-sədası /Y.Kərimov //Ədəbiyyat və 
incəsənət.- 1971.- 27 noyabr.- S.4-5. 
595. Morozova,  İ. Qobustanın daha bir sirri: [qəbirlərin tədqiqi 
haqqında] /İ.Morozova //Bakı.- 1971.- 17;18 oktyabr.  
596. Muradova, F. Qobustanda son tunc dövrünə aid kurqan 
/F.Muradova  //AzSSR EA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə  və hüquq ser.- 
1971.- №3-4.- S.63-71. 
597. Rüstəmov, C. Qobustanda yeni tapıntılar /C.Rüstəmov //Sovet 
kəndi.- 1971.- 23 mart. 
 
1972 
598. Haqverdiyev, T. “Daş vərəqlər” oxunur /T.Haqverdiyev //Sovet 
kəndi.- 1972.- 18 aprel. 
599. Haqverdiyev, T. Daşlar dilə gəlir /T.Haqverdiyev //Sovet kən-
di.- 1972.- 17 avqust. 
600. Haqverdiyev, T.  Təsviri yazılar /T.Haqverdiyev //Elm və  hə-
yat.- 1972.- №10.- S.12-14. 
601. Rzayev, N. Qobustan qaya təsvirlərində teatr sənəti ünsürləri 
/N.Rzayev //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1972.- №6-7.- S.86. [xülasə] 
 
1973 
602. Budaqov, B. Qobustan:  Əfsanəli dağlar /B.Budaqov //Bakı.- 
1973.- S.32-38. 


Biblioqrafiya 
 
75
603. Haqverdiyev, T. Əziz tutulmalıdır: Qobustan abidələri /T.Haq-
verdiyev //Azərbaycan gəncləri.- 1973.- 14 iyun. 
604. Rzayev, N. Qobustanın sirləri: [I məqalə] /N.Rzayev //Elm və 
həyat.- 1973.- №4.- S.18-20. 
605. Rzayev, N. Qobustanın sirləri: [II məqalə] /N.Rzayev //Elm və 
həyat.- 1973.- №8.- S.19-21. 
 
1974 
606. Bünyadov, T. Qədim Qobustanın qayalarında: [AzSSR EA-nın 
“Elm” nəşriyyatının sifarişilə Moskvada nəfis  şəkildə çap olunan alim 
İsaq Cəfərzadənin “Qobustan” kitabı haqqında] /T.Bünyadov //Ədəbiyyat 
və incəsənət.- 1974.- 29 iyun.- S.14-15. 
607. Haqverdiyev, T. Qədim yazılar: [Qobustan qaya təsvirləri haq-
qında] /T.Haqverdiyev //Azərbaycan gəncləri.- 1974.- 8 yanvar. 
608. İsmayılov, Q. Qobustanın ilk qaranquşu:  [İ.Cəfərzadənin “Qo-
bustan” adlı kitabının çapdan çıxması haqqında] /Q.İsmayılov  //Kommu-
nist.- 1974.- 27 iyun. 
 
1975 
609. Adurov, M. Qobustan qoruğuna qayğını artırmalı /M.Adurov 
//Bakı.- 1975.- 3 fevral. 
610. Rüstəmov, C. Qobustan muzeyi /C.Rüstəmov //Sovet kəndi.- 
1975.- 9 dekabr. 
611. Rüstəmov, C. Qobustandakı qayaüstü kitabələrdən /C.Rüstə-
mov, Ə.Abbasov //Qobustan.- 1975.- №2.- S.90-91. 
612. Rüstəmov, C. Sauba elinin tədqiqatı: [İ.Cəfərzadənin “Qobus-
tan” izahlı albomu haqqında] /C.Rüstəmov //Qobustan.- 1975.- №1.- S.84. 
 
1976 
613. Qobustanın daş abidələri //Bakı.- 1976.- 1 iyul. 
614. Tahirov, M. Qobustanın daş salnaməsi /M.Tahirov //Şərq qapı-
sı.- 1976.- 21 iyul. 
 
1977 
615. Əzimov, M. Qobustanın ibtidai memarlıq qalıqları /M.Əzimov 
//Ədəbiyyat və incəsənət.- 1977.- 9 iyul.- S.8. 
616. Rzayev, N.  İncəsənətin ilkin izləri /N.Rzayev //Ədəbiyyat və 
incəsənət.- 1977.- 20 avqust.- S.7. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
76 
1978 
617. Hacıyev, Ç.  Qədim Qobustanın gələcəyi /Ç.Hacıyev  //Bakı.- 
1978.- 1 iyun. 
618. Rüstəmov, H. Əsrlərin yadigarı: [Qobustan Dövlət tarixi-bədii 
qoruğu haqqında] /H.Rüstəmov //Bakı.- 1978.- 7 iyul. 
 
1979 
619. Yampolski, Z. İncəsənətin yaranması haqqında: [Qobustandakı 
qaya rəsmləri haqqında] /Z.Yampolski //Qobustan.- 1979.- №1.- S.92-93. 
 
1980 
620. Nehrəmli, A. Keçmişim – şöhrətim mənim: [Qobustan haq-
qında] /A.Nehrəmli //Sovet kəndi.- 1980.- 20 dekabr. 
621. Rüstəmova, H. Qobustanın qayaüstü rəsmləri /H.Rüstəmova 
//Ədəbiyyat və incəsənət.- 1980.- 18 yanvar.- S.7. 
 
1981 
622. Qoroxov, A. “Tiqris”in neçənci minilliyidir?: [Tur Xeyerdal 
Qobustanda] /A.Qoroxov //Ədəbiyyat və incəsənət.-1981.-18 dekabr.- S.8. 
 
1984 
623. Mirzəyev, F. Qobustan /F.Mirzəyev //Elm və  həyat.- 1984.- 
№4.- S.18-20. 
 
1985 
624. Əzimov, M. Qobustanın qədim memarlığı  və onun Şirvan me-
marlığı ilə  əlaqələri /M.Əzimov //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1985.- 
№7.- S.82. [Xülasə] 
 
1986 
625. Məmmədov, T. Qobustana qayğı  gərəkdir /T.Məmmədov 
//Bakı.- 1986.- 11 noyabr. 
 
1987 
626. Həsənzadə, C. Qobustan haqqında film /C.Həsənzadə //Qo-
bustan.- 1987.- №1.- S.85. 
 
1988 
627. Muradova, A. Qobustandan tapılmış tunc balta /A.Muradova, 
C.Rüstəmov //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1988.- №4.- S.84-86. 


Yüklə 4,54 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   158
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə