Microsoft Word Ozel Saglik Sigortasi Ozel Sartlari docxYüklə 440,66 Kb.

səhifə11/15
tarix11.09.2018
ölçüsü440,66 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

 

  

 21

 

11.4 

Bakmakla  yükümlü  olunan  çocuğunun  aile  poliçesi  kapsamında  sigortalanabilirliği  evlenmemiş  olmak  şartıyla  25  yaşına 

kadardır (25 yaş dahil).  

 

11.5 

Sigorta  kapsamına  sigorta  yılı  içinde  girecek  kişiler  için  ödenmesi  gereken  prim,  gün  esasına  göre  hesap  edilerek 

düzenlenecek poliçe ekinde gösterilir. Sigorta yılı içinde sigortadan ayrılma talebinde bulunan sigortalılar iptal dilekçesini üzerindeki 

tarih itibariyle 7 gün içinde  Groupama Sigorta’ya ulaştırmalıdır.  Evrağın üzerinde herhangi bir tarih olmaması halinde iptal işlemi 

evrağın  Groupama Sigorta’ya ulaştığı tarih itibariyle yapılır.  

 

11.6 

Annelik teminatını içeren bir plan seçilmesi durumunda; 25 yaşından küçük, bakmakla yükümlü olunan ve çocuk bağımlı 

olarak  sigorta  kapsamına alınan kişilerin,  sigorta  süresi  içerisinde  evlenmeleri  halinde,  sigortaları  süre  sonuna  kadar  devam 

eder ve annelik teminatından (kişinin sigortasının en az 1 yıllık doğum teminatı içeren bir plan olması koşulu ile) yararlanır. Poliçenin 

yenilenmesi  halinde  bu  kişilerin  sigortası  çocuk  bağımlı  olarak  yapılamaz.  İsterlerse  Risk  Kabul  Politikası  koşulları  çerçevesinde 

sigorta yaptırabilirler. Bu durumda annelik teminatındaki bekleme süresinde bir önceki sigortalılık dönemleri dikkate alınır.  

 

Annelik  teminatını  içermeyen  bir  plan  alınmış  olması  halinde,  kişinin  sigortası dönem  sonuna  kadar  devam  eder  ve  annelik teminatları  hariç  tazminat  ödenmesine  devam  edilir.   Poliçenin  yenilenmesi  halinde  bu  kişilerin  sigortası  çocuk  bağımlı  olarak 

yapılamaz. İsterlerse Risk Kabul Politikası koşulları çerçevesinde sigorta yaptırabilirler. Bu durumda annelik teminatındaki bekleme 

süresi geçerlidir. 

 

12- GEÇİŞ İŞLEMLERİ VE KAZANILMIŞ HAKLAR :

 

  

Sağlık sigortası sistemine dahil olan, yeni sözleşme döneminde şirket değişikliği gerçekleştiren sigortalılar için uygulanacak kurallar 

aşağıdadır; 

 

•  Sigortacı, önceki poliçesi diğer şirkette olan sigortalıya risk değerlendirmesi sonucu kazanılmış hak verip vermemekte serbesttir.  Diğer  şirketin  sigortalısına  kazanılmış  haklarını  verirken  son  sağlık  durumunu  belirten  beyanını,  sosyal  ve/veya  özel  sağlık 

sigortalılığına  ilişkin  kayıtların  ibrazını  ve  ek  tetkiklerini    isteyebilir,  Sigorta  Bilgi  Merkezinden,  önceki  sigorta  şirketlerinden    veya 

sigortalıyı tedavi eden kişi ve  kurumlardan bilgi alabilir ve Sigorta Bilgi Merkezi ile bilgi paylaşımı yapabilir.  Sigortalı,  Groupama 

Sigorta'ya veya önceki sigorta şirket(ler)ine verdiği sağlık beyanında ihbar yükümlülüğüne uymadığı takdirde kazanılmış hakkından 

söz edilemez.  

 

•  Kazanılmış  hakların  verilebilmesi  için,  sigortalının  bir  önceki  poliçesinde  en  az  1  yıl  sigorta  kapsamında  olması  ve  sigorta  bitiş tarihinden  itibaren  30  günden  fazla  süre  geçmemiş  olması  gerekmektedir.  Kazanılmış  hakların  kaybedilmemesi  için  30  gün  içinde 

risk  değerlendirmesi  sonucu  belirlenen  şartlarda  ve  primde    mutabık  kalınması  ve  başvuru  formunun    Groupama  Sigorta’ya 

ulaştırılmış olması gerekmektedir.  Groupama Sigorta’daki başvuru tarihi ile bir önceki sigorta şirketindeki poliçe bitiş tarihi arasında 

30 günlük  bir süre olması durumunda poliçe başlangıç tarihi diğer şirketteki poliçe bitiş tarihi olacaktır. Ancak diğer şirketteki poliçe 

bitiş tarihi ile Groupama Sigorta tanzim tarihi arası için hasarsızlık formu doldurulması istenecektir. 

 

Bir önceki sigorta şirketindeki poliçe bitiş tarihinin üzerinden 30 günden  daha fazla süre geçmişse; sigortalı için yeni sigortalı gibi işlem yapılarak kazanılmış hakları verilmeyecektir.  

 

•  Sigortalının,  önceki  poliçesinin  özel  şartlarında/teminatlarında  yer  alan  ama  yeni  sigorta  dönemi  için  geçerli  olan  özel şartlarda/teminatlarda olmayan  haklar kazanılmış hak olarak değerlendirilmeyecektir. Ancak, yeni dönem için geçerli özel şartlarda 

mevcut olan ama bir önceki dönem özel şartlarda yer almayan haklar sigortalı için de geçerli olacaktır. 

 

•  Sigortaya  diğer sigorta şirketlerinden geçişlerde sigortalılar için üst yaş limiti 60’tır.   

•  Diğer sigorta şirketinde sigortalının annelik teminatı ile ilgili kazanılmış hakkı olsa dahi  Groupama Sigorta’da annelik teminatında 

bekleme süresi uygulanacaktır.  

 

•  Kişinin  diğer  sigorta  şirketi/şirketlerindeki  ilk  sigortalanma  tarihinden  de  önceye  dayandığı  tespit  edilen  rahatsızlıkları  önceki sigorta şirketinde ödenmiş olsa dahi kazanılmış hak  kapsamına girmez. Bu rahatsızlıklar teminat haricidir. 

 

  

 

 
 

  

 22

 

 •  Diğer bir sigorta şirketinden geçişlerde ömür boyu yenileme güvencesinin devamı ile ilgili süreçler aşağıda tanımlanmaktadır; 

o En az üç  yıl sigortalı kalmak kaydıyla diğer şirkette yenileme güvencesi  kazanmış sigortalılara  Groupama Sigorta yenileme 

güvencesi verilip verilmeyeceğini değerlendirir.   

o Diğer  sigorta  şirketinde  henüz  yenileme  güvencesi  kazanmamış  sigortalıların,  geçişte  kazanılmış  hakları  verilmiş  ise; 

Groupama Sigorta da geçen 1. Sigortalılık yılı sonunda  sigortalı kalınan son 3  yıla ait   ( Groupama Sigorta‘da  1 yıl + önceki 2 yıl) 

sigortalılık süreleri de yenileme güvencesi kazanmaları için değerlendirmeye alınacaktır.  

o Kişilerin önceki sigorta şirketlerindeki yenileme güvencesi belgelerini veya son 3  yıla ait kişi bazında  ödenen prim, ödenen 

hasar bilgilerinin de yer aldığı hasar / prim oranı listelerini  Groupama Sigorta’ya en geç bir  ay içinde ulaştırmaları gerekmektedir. 

o Geçişlerde  Groupama Sigorta risk değerlendirmesi sonucu bazı hastalıklar için ek prim  muafiyet, katılım payı , hastalık  

limiti belirleyerek bu hakkı verebilir. 

 

13 - SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME ESASLARI :

 

 

 

Sigortalının poliçe tanzim tarihinden itibaren aynı ay içinde,  iptal isteminde bulunması, aynı zamanda poliçede hasar  ve herhangi bir tahsilatın olmaması halinde mebdeinden iptal yapılabilir. 

 

Sigortalının poliçe tanzim tarihinden itibaren 1 ay sonra iptal isteminde bulunması ya da vefat etmesi halinde aşağıdaki şartlarda  fesh yapılır. 

  

        Hasarı Yoksa : Gün esasına göre prim tahakkuk ettirilir.  

Hasarı Varsa : İptal tarihi her hâlükârda son hasar tarihinden daha önce olamayacağı gibi, ödenen hasar;  hakedilen primden 

yüksek ise prim iadesi yapılmaz. Ödenen hasar hak edilen primden düşük ise ödenen hasar düşülerek aradaki fark iade edilir.  

 

Sigorta  ettirenin  Prim  ödeme  yükümlülüğünün  gereği  gibi  yerine  getirilmemesi  durumunda  Türk  Ticaret  Kanunu  hükümleri çerçevesinde poliçe iptal edilir.  

 

Sigortalının kötü niyetli veya hileli davranışlarının (sigortanın sigortalı olmayan kişilerce kullanımı, sahte evrak ile tazminat talebinde bulunma  vs.)  tespit  edilmesi  halinde  Groupama  Sigorta  ödenen  tazminatları  geri  isteme  ve  poliçeyi  prim  iadesi  yapmaksızın  iptal 

etme hakkına sahiptir.  

Ömür boyu yenileme güvencesi verilen sigortalının bu güvence verilmeden önceki sigortalılık döneminde ortaya çıkan ve sigortalı 

tarafından  bilinen  ancak  sigortacının  bilgisi  dahilinde  olmayan  rahatsızlık  /  hastalık  durumunda,  sigortacı  durumu  öğrendiği  tarih 

itibari  ile  ömür  boyu  yenileme  güvencesine  son  verme,  ek  şart  ve/veya  hastalık  ek  primi  ve/veya  limit  ve/veya  katılım  payı  

uygulayarak devam ettirme veya poliçeyi iptal etme hakkına sahiptir.   

14- VERGİ - RESİM VE HARÇLAR :

 

 

 

Tarife primleri üzerinden geçerli mevzuata göre tahakkuk ettirilecek vergi resim ve harçlar sigortalı / sigorta ettirenden alınır.  

15- TEBLİGAT ADRESİ:

 

  

Bir taraf sözleşmede gösterilen adresini değiştirdiği takdirde, bu hususu, diğer tarafa yazı ile bildirmek durumundadır.  Aksi taktirde, 

eski adrese yapılan tebligat geçerli sayılacaktır. 

  

16- İHTİLAFLAR: 

İşbu sigortadan dolayı doğabilecek uyuşmazlıkların halinde İstanbul Mahkemeleri ve İstanbul İcra Daireleri yetkilidir.  

 

 

 

 

 

 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə