Mikrobiologiya


) Antirabik peyvənd hansı hallarda istifadə olunur?Yüklə 1,4 Mb.
səhifə4/15
tarix01.11.2017
ölçüsü1,4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

222) Antirabik peyvənd hansı hallarda istifadə olunur?
A) Difteriya

B) Qızılça

C) Quduzluq

D) Göy öskürək

E) Tetanus
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
223) Diri vaksin nə deməkdir?
A) Xəstədən ayrılan və yalnız həmin xəstənin müalicəsi üçün istifadə olunan mikrob

B) Virulentliyi kəskin zəiflədilmiş mikroorqanizmlərin ştamı

C) Toksinə az miqdarda formalinin əlavə edilməsi

D) Mikrob hüceyrəsinin ayrı-ayrı antigen komponentləri

E) Natrium xlorid məhlulunda öldürülmüş mikroorqanizmlərin suspenziyası
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
224) Öldürülmüş vaksin nə deməkdir?
A) Natrium xlorid məhlulunda öldürülmüş mikroorqanizmlərin suspenziyası

B) Toksinə az miqdarda formalinin əlavə edilməsi

C) Mikrob hüceyrəsinin ayrı-ayrı antigen komponentləri

D) Xəstədən ayrılan və yalnız həmin xəstənin müalicəsi üçün istifadə olunan mikrob

E) Virulentliyi kəskin zəiflədilmiş mikroorqanizmlərin ştamı
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г. В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.
225) Kimyavi vaksin nə deməkdir?
A) Virulentliyi kəskin zəiflədilmiş mikroorqanizmlərin ştamı

B) Natrium xlorid məhlulunda öldürülmüş mikroorqanizmlərin suspenziyası

C) Xəstədən ayrılan və yalnız həmin xəstənin müalicəsi üçün istifadə olunan mikrob

D) Toksinə az miqdarda formalinin əlavə edilməsi

E) Mikrob hüceyrəsinin ayrı-ayrı antigen komponentləri
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г. В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.
226) Autovaksinlər nə deməkdir?
A) Natrium xlorid məhlulunda öldürülmüş mikroorqanizmlərin suspenziyası

B) Virulentliyi kəskin zəiflədilmiş mikroorqanizmlərin ştamı

C) Toksinə az miqdarda formalinin əlavə edilməsi

D) Xəstədən ayrılan və yalnız həmin xəstənin müalicəsi üçün istifadə olunan mikrob

E) Mikrob hüceyrəsinin ayrı-ayrı antigen komponentləri
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
227) Anatoksin nə deməkdir?
A) Virulentliyi kəskin zəiflədilmiş mikroorqanizmlərin ştamı

B) Xəstədən ayrılan və yalnız həmin xəstənin müalicəsi üçün istifadə olunan mikrob

C) Mikrob hüceyrəsinin ayrı-ayrı antigen komponentləri

D) Natrium xlorid məhlulunda öldürülmüş mikroorqanizmlərin suspenziyası

E) Az bir miqdarda formalinin əlavə edilməsi nəticəsində zərərsizləşdirilmiş toksin
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г. В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.
228) Aşağıdakilardan hansı O-antigenlərin əsas xarakteristikasına aiddir?
A) Karbohidratlardır

B) Termolabildir, karbohidratlardır

C) Lipopolisaxaridlərdir

D) Termostabildir, zülaldır

E) Termostabildir, lipopolisaxaridlərdir
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Bölmə 4. Enterobakteriyalarla törədilən yoluxucuların mikrobiologiyası

229) Enterobakteriyaların hüceyrələrinin forması hansıdır?
A) Kokk

B) Vibrion

C) Çöp

D) SpiralE) Bütün qeyd olunan formalar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
230) Enterobakteriyalara nə xas deyil?
A) Kapsulanın olması

B) Katalazanın müsbət olması

C) Hərəkətlilik

D) Sporların olması

E) Fakultativ anaerob olması
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
231) Enterobakteriyaların tənəffüs tipləri hansıdır?
A) Bütün tiplər

B) Ciddi anaeroblar

C) Ciddi aeroblar

D) Aerob və fakultativ anaerob

E) Fakultativ anaeroblar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
232) Enterobakteriyalara nə xasdır?
A) Yalnız ekzotoksinin olması

B) Oksidazanın müsbət olması

C) Katalazanın müsbət olması

D) Katalazanın mənfi olması

E) Sporların olması
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
233) Enterobakteriyaların demək olar ki bütün növləri hansı karbohidratı parçalayirlar?
A) Heç birini

B) Maltozanı

C) Qlükozanı

D) Saxarozanı

E) Laktozanı
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
234) Enterobakteriyaların ən geniş yayılan təsnifatı hansıdır?
A) Bütün təsnifatlar

B) Edvards və Yuinq təsnifatı

C) Berg təsnifatı

D) Beynəlxalq təsnifat

E) Riyaziy təsnifat
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
235) Enterobakteriyalar digər qram-mənfi bakteriyalardan hansı əlamətlər ilə fərqlənmirlər?
A) Qlükozanın parçalanması ilə

B) Heç bir əlamətlə

C) Sitoxromoksidazanın olmaması ilə

D) Aerob və anaerob şəraitdə karbohidratların parçalanması ilə

E) Nitratların nitritlərə bərpası ilə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
236) Enterobakteriyaların seroloji identifikasiyası üçün hansı antigenlərin əhəmiyyəti vardır?
A) O,Vi- antigenlər

B) Yalnız Vi-antigen

C) O,H,K – antigenlər

D) Yalnız K-antigen

E) O,H,Vi- antigenlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
237) Enterobakteriyaların O-antigeni hansıdır?
A) Zülal

B) Protein

C) Lipopolisaxaridprotein kompleks

D) Lipid


E) Polisaxarid
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
238) Enterobakteriyaların immunogenliyinin səbəbi nədir?
A) Antigenin lipid hissəsi

B) Heç bir hissə

C) Protein hissəsi

D) Antigenin polişəkər hissəsi

E) Bütün hissələr
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
239) Aşağıdakilardan hansılar enterobakteriyaların tərkibində rast gəlir?
A) Bütün plazmidlər

B) Yalnız patogenliyin plazmidləri

C) Yalnız metabolitik plazmidlər

D) Plazmidlər rast gəlmir

E) Yalnız rezistenrliyin plazmidləri
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
240) Kəskin bağırsaq xəstəliklərinin səbəbi olan enterobakteriyalarda nə olmalıdır?
A) Metabolitik plazmidlər

B) Kolisinogenliyin plazmidləri

C) Rezistentliyin plazmidləri

D) Enterotoksigen plazmidi

E) Adgezivliyin plazmidləri
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
241) Enterobakteriyaların hüceyrələrinin metabolitik plazmidləri nəyə nəzarət edirlər?
A) Virulentliyə

B) Toksigenliyə

C) Patogenliyə

D) Antibiotikohəssaslığa

E) Maddələr mübadiləsinə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
242) Enterobakteriya ailəsində tipik cins hansı sayılır?
A) Sitrobakter

B) Salmonellalar

C) Eşerixiyalar

D) Şiqellalar

E) Enterobakter
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
243) Enterobakteriyaların təsiri altında yaranan indol hansı maddələrlə ilə aşkar edilir?
A) P-dimetilaminbenzaldehid ilə

B) Lizin ilə

C) Metilen qırmızı ilə

D) Oksalat turşusu ilə

E) Simmons sitratı ilə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
244) Hansı xəstəlikləri “Eşerixioz” adlandırırlar?
A) Eşerixiyalarla törədilən bütün xəstəlikləri

B) Bütün enterobakteriyalarla törədilən xəstəlikləri

C) Heç bir xəstəliyi

D) Eşerixiyalarla törədilən kəskin bağırsaq xəstəliklərini

E) Şiqella və eşerixiyalarla törədilən kəskin bağırsaq xəstəliklərini
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
245) Eşerixiyaların artması zamanı hansı biokimyavi testlər müsbət olurlar?
A) Foqes-Proskauer reaksiyası, H2S

B) Ureaza testi

C) H2S, fenilalanin

D) Simmons sitratı

E) Hərəkətlik, metilen qırmızı ilə reaksiya, lizin
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
246) Eşerixiyaların nəcisdən təxmini ayrılması üçün hansı mühüt istifadə olunmur?
A) VSA mühiti

B) Endo mühiti

C) Levin mühiti

D) Ploskiryov mühiti

E) Qanlı aqar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
247) Eşerixiyalardan ilk növbədə hansı mikroorqanizmlər cinsi differensiyasiya olmalıdır?
A) Salmonellalar

B) Serratiya

C) Sitrobakter

D) Enterobakter

E) Şıqellalar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
248) Şiqella cinsi üçün hansı əlamət stabil sayılır?
A) Asetat mühitində çoxalması

B) Hərəkətliliyin olmaması

C) Kliqler mühitində H2S əmələ gətirməməsi

D) İndolun əmələ gəlməsi

E) Mannitin fermentasiyası
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
249) Eşerixiyaların seroloji reaksiyaları üçün hansı mühit istifadə olunur?
A) Olkiniski mühiti

B) Ressel mühiti

C) Bütün qeyd olunan mühitlər

D) Kliqler mühiti

E) Qidalı aqar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
250) S.sonnei üçün hansı epidemik işarələr istifadə olunur?
A) Yalnız biovarlar

B) Biovarlar,faqovarlar

C) Biovarlar,kolisinogenovarlar

D) Faqovarlar,serovarlar

E) Faqovarlar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
251) Enteroinvaziv eşerixiyalar hansı bakteriofaqla lizis olunur?
A) Şiqelyoz bakteriofaq ilə

B) Salmonellyoz bakteriofaq ilə

C) Stafilikokk bakteriofaq ilə

D) Heç biri ilə

E) Enterobakter bakteriofaq ilə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
252) Biokimyavi əlamətlərə görə hansı şiqellalar daha aktivdir?
A) Heç biri

B) Şigella dysenteriae

C) Şigella sonnei

D) Şigella flexneri

E) Şigella boydii
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
253) Qidalı mühitlərdə hansı şigellalar 1 və 2 fazalı 2 tip koloniyalar əmələ gəlir?

A) Heç biri

B) Şigella flexneri

C) Şigella dysenteriae

D) Şigella sonnei

E) Şigella boydii


Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
254) Şiqellalar üçün hansı optimal keçirici mühit vardır?
A) Keri-Bler mühiti

B) Asetat mühiti

C) Bütün mühitlər

D) Qliserin konservantı

E) Fosfat buferı
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
255) Şıqellaları hafniyalardan hansı biokimyavi testlərlə differensiyasiya etmək olar?
A) Hərəkətlilik, lizinin parçalanması,müsbət Foqes-Proskauer reaksiyası ilə

B) Asetat mühitində çoxalmaması lizinin parçalanması ilə

C) Kliqler mühitində H2S əmələ gəlməsi ilə

D) Heç bir testlə

E) Mannitin fermentasiyası və müsbət Foqes-Proskauer reaksiyası ilə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
256) "Şigella dysenteriae"-nin aşkarı üçün hansı mühit istifadə edilir?
A) Vilson-Bler

B) Vismut sulfit aqar (VSA)

C) Ət pepton aqar

D) Endo


E) Ploskiryov
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
257) İnsan üçün salmonellaların hansı cinsləri patogen hesab olunur?
A) 1-ci yarımcins

B) 4-cü yarımcins

C) 5-ci yarımcins

D) 2-ci yarımcins

E) 3-cü yarımcins
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
258) 2-ci yarımcinsə aid olan salmonellalar 1-ci yarımcinsdən hansı biokimyavi əlamətlərlə fərqlənir?
A) Jelatinin durulaşması,malonat natriumun parçalanması

B) Yalnız malonat natriumun parçalanması

C) Lizinin,maltozanın parçalanması

D) Qlükozanın,maltozanın parçalanması

E) Mannitin fermentasiyası,jelatinin durulaşması
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
259) Salmonellaların 4-cü yarımcinsi digər salmonellalardan hansı əlamətlərlə fərqlənir?
A) Salisinin parçalanması ilə

B) Simmons sitratın parçalanması ilə

C) Argininin parçalanması ilə

D) Maltozanın parçalanması ilə

E) Qlükozanın parçalanması ilə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
260) Salmonelyozun tezləşdirilmiş diaqnostika üsulu hansıdır?
A) Yaxmaların tədqiqi

B) Nəcisin tədqiqi

C) Ödün tədqiqi

D) Sidiyin tədqiqi

E) Hemokulturanın tədqiqi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
261) Selenit bulyondan bərk mühitlərə materialın əkilməsinin optimal müddəti?
A) 18-24 saatdan sonra

B) 8-10 saatdan sonra

C) 3 gündən sonra

D) 6-8 saatdan sonra

E) 44-48 saatdan sonra
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
262) Salmonellyoza şübhə olan xəstənin qanını hansı mühitlərə əkirlər?
A) Selenit bulyonuna

B) Kliqler mühitinə

C) Öd olan mühitə

D) Qatı mühitlərə

E) Ət pepton bulyonuna
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
263) Bağırsaq salmonellyozu zamanı hansı orqan zədələnir?
A) Öd kisəsi

B) Yoğun bağırsaq

C) Heç bir orqan

D) Nazik bağırsaq

E) Düz bağırsaq
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
264) Salmonella daşıyıcılarında hansı immunoqlobulinlər əmələ gəlir?
A) Heç biri

B) İgE


C) İgM

D) İgG


E) İgA
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
265) Salmonellaların xəstəxanadaxili ştammları nə ilə fərqlənir?
A) Heç bir əlamətlə

B) Yalnız jelatinin durulaşması ilə

C) Çoxsaylı dərmanlara və ətraf mühitdə davamlılığı ilə

D) Kolisinlərin əmələ gəlməsi qabiliyyəti ilə

E) Yalnız çoxsaylı dərmanlara davamlılığı ilə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
266) Qarın yatalağı törədicilərinin aşkarlanması üçün hansı seroloji reaksiyalar istifadə olunur?
A) Yalnız immunoferment analizi

B) Hemaqqlütinasiyanın tormozlanması reaksiyası, Vidal reaksiyası

C) ViM-hemaqqlütinasiya,Vidal reaksiyası

D) Vidal reaksiyası

E) ViM-hemaqqlütinasiya,immunoferment analizi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
267) Salmonellaları eşerixiyalardan hansı testlərlə differensiasiya etmək olar?
A) İndol və sidik cövhəri ilə

B) Saxaroza və ramnoza ilə

C) Simmons sitratı və sidik cövhəri ilə

D) İndol,Simmons sitratı və arginindihidrolaza ilə

E) Metilen qırmızı və hərəkətliliyilə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
268) Salmonellaları sitrobakterdan hansı testlərlə differensiasiya etmək olar?
A) Simmons sitratı və sidik cövhəri ilə

B) İndol, sidik cövhəri və lizindekarboksilaza ilə

C) Dulsit və lizindekarboksilaza ilə

D) Saxaroza və ramnoza ilə

E) Dulsit və hərəkətliliyilə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
269) Salmonellaları edvardsielalardan hansı testlərlə differensiasiya etmək olar?
A) Simmons sitratı və sidik cövhəri ilə

B) Dulsit,indol və saxaroza ilə

C) İndol, ramnoza və mannit ilə

D) Saxaroza və ramnoza ilə

E) Sidik cövhəri və ramnoza ilə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
270) Edvardsiyellaları eşerixiyalardan hansı testlərlə differensiasiya etmək olar?
A) Sidik cövhəri və ramnoza ilə

B) Dulsit,indol və saxaroza ilə

C) Laktoza, ramnoza və H2S ilə

D) Saxaroza, ramnoza və Simmons sitratı ilə

E) Ramnoza, maltoza və indol ilə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
271) Eşerixiyaları şiqellalardan hansı testlərlə differensiasiya etmək olar?
A) Dulsit,indol və laktoza ilə

B) Sidik cövhəri,indol və ramnoza ilə

C) Ramnoza,maltoza və indol ilə

D) Laktoza hərəktliliyilə və lizindekarboksilaza ilə

E) Saxaroza, ramnoza və Simmons sitratı ilə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
272) Klebsiellaları enterobakteriyalardan hansı testlərlə differensiasiya etmək olar?
A) Arginindihidrolaza,indol və ramnoza ilə

B) Dulsit,indol və laktoza ilə

C) Saxaroza və ornitindekarboksilaza ilə

D) Arginindihidrolaza, hərəkətliliyliə və lizindekarboksilaza ilə

E) Ramnoza,maltoza və lizindekarboksilaza ilə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
273) Enterobakterı hafniyadan hansı testlərlə differensiasiya etmək olar?
A) Saxaroza və indol ilə

B) Sorbit, indol və laktoza ilə

C) Ramnoza,maltoza və lizindekarboksilaza ilə

D) Laktoza,Simmons sitratı və sorbit ilə

E) Arginindihidrolaza,indol və ramnoza ilə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
274) Enterobakterı serasiyalardan hansı testlərlə differensiasiya etmək olar?
A) Sorbit, indol və laktoza ilə

B) Ramnoza və jelatin ilə

C) Simmons sitratı, maltoza və lizindekarboksilaza ilə

D) Arginindihidrolaza,indol və ramnoza ilə

E) Saxaroza və indol ilə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
275) İyersiniyaları aşkar etmək üçün hansı daşıyıcı mühit lazımdır?
A) Fosfat bulyonu

B) Maqnium mühiti

C) Keri-Bler mühiti

D) Qliserin konservantı

E) Heç biri
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
276) İyersiniyaları aşkar etmək üçün hansı toplama mühit lazımdır?
A) Maqnium mühiti

B) Selektiv bulyonu

C) Heç biri

D) Fosfat bulyonu

E) Qliserin konservantı
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
277) İnsanlarda İyersinia.pseudotuberculosis-in hansı serovarlarına daha tez rast gəlmək olar?
A) 3

B) 5


C) 1

D) 4


E) 2
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
278) İyersinia.enterocolitica İyersinia.pseudotuberculosis-dan hansı testlərlə differensiasiya etmək olar?
A) Maltoza və Simmons sitratı ilə

B) Saxaroza və simmons sitratı ilə

C) Maltoza və ornitindekarboksilaza ilə

D) Ramnoza,saxaroza və ornitindekarboksilaza ilə

E) Saxaroza,rafinoza və maltoza ilə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
279) Enterobakteriyaların xəstəxanadaxili ştamlarının hansı əlamətləri vardır?
A) Yüksək patogenlik

B) Heç biri

C) Antibiotiklərə qarşı həssaslıq

D) Antibiotiklərə qarşı polirezistentlik

E) Yüksək virulentlik
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
280) Bağırsaq disbakteriozu nə adlanır?
A) Bağırsaq mikroflorasının yalnız kəmiyyət dəyişikliyi

B) Bağırsaq mikroflorasının kəmiyyət və keyfiyyət dəyişikliyi

C) Bağırsaqda bağırsaq çöpünün yalnız kəmiyyət dəyişikliyi

D) Bağırsaqda bağırsaq çöpünün yalnız keyfiyyət dəyişikliyi

E) Bağırsaqda bağırsaq çöpünün kəmiyyət və keyfiyyət dəyişikliyi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
281) Tam sağlam insanların bağırsaqlarında hansı mikroorqanizmlər olmalıdır?
A) Anaerob

B) Mikroaerofil

C) Fakultativ anaerob

D) Aerob


E) Bütün növlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
282) Körpə uşaqlara fizioloji cəhətdən hansı bifidobakteriyalar daha uyğundur?
A) B.bifidum

B) B.adolescentis

C) B.longum

D) Bütün növlər

E) Heç biri
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
283) Yaşlı insanlarda bifidobakteriyaların hansı növlərinə daha tez rast gəlmək olar?
A) B.adolescentis

B) Bütün növlər

C) B.longum

D) B.bifidum

E) Heç biri
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
284) Disbakteriozu təyin etmək üçün nəcisi laboratoriyaya neçə vaxt ərzində çatdırmaq lazımdır?
A) 1 saat ərzində

B) 1 sutka ərzində

C) 3 saat ərzində

D) Heç bir fərqi yoxdur

E) 5 saat ərzində
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
285) Disbakteriozu təyin etmək üçün nəcizi hansı miqdarda həll edirlər?
A) 1:100

B) 1:1000

C) 1:5

D) 1:50


E) 1:10
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
286) “Bağırsaq disbakteriozu” diaqnozunun qoyulması üçün tədqiqat neçə dəfə aparılmalıdır?
A) Hər aydan bir 3 dəfə

B) 4 dəfə

C) 2 dəfə

D) 1 dəfə

E) Heç bir fərqi yoxdur
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
287) Salmonellyozun əmələ gəlməsinin səbəbi hansı ərzaqların istifadəsidir?
A) Çörək məmulatları

B) Meyvə


C) Ev quşlarının yumurtaları, az termik emal olunan ət məhsulları

D) Tərəvəz

E) Az termiki emal olunan dəniz məhsulları
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
288) Bütün patogen enterobakteriyaları hansı əlamətlər xarakterizə edir?
A) Lesitin aktivliyinin olması

B) İndolun əmələ gəlməsi

C) Qara koloniyaların bitməsi

D) Qlükozanın fermentasiyası və lipopolisaxaridin olması

E) Laktozanın fermentasiyası
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
289) Enterobakteriyalar tərəfindən laktozanın fermentasiyası hansı mühitlərdə müşahidə olunur?
A) Selenit bulyonunda

B) Vismut sulfit aqar mühitində

C) Sarı duzlu aqar mühitində

D) Şəkər bulyonunda

E) Ploskiryov,eozin və metilen göy mühitində (EMV)
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
290) Qram-mənfi bakteriemiyanı hansı mikroorqanizm törədir?
A) Bacteroides fragilis

B) Escherichia coli

C) Neisseria meningitidis

D) Clostridium perfringens

E) Pseudomonas aeruginosa
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
291) Orağaoxşar hüceyrə anemiyası, ağır damardaxili infeksiyalara gətirib çıxarır.Bu infeksiyaları hansı mikroorqanizmlər törədir?
A) Neisseria gonorrhoeae

B) Salmonella cholerasuis serovarı

C) Bacteroides melaninogenicus

D) Staphilococcus saprophyticus

E) Clostridium septicum
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
292) Edwardsiella cinsinin bakteriyalarının əsas biokimyavi xüsusiyyətləri hansıdır?
A) Qlükozanı fermentasiyası, indolun və H2S əmələ gəlməsi

B) Laktozanı fermentasiya etməməsi

C) Yalnız maltozanın əmələ gəlməsi

D) Laktozanın və qlükozanın fermentasiyası

E) Yalnız H2S əmələ gəlməsi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
293) Serratia cinsinin bakteriyalarının əsas biokimyavi xüsusiyyətləri hansıdır?
A) Qidalı mühitlərin tərkibinə tələbkar deyillər

B) Yüksək hərarət lazımdır

C) İn vitroda zəif artım

D) Aşağı hərarət lazımdır

E) Qidalı mühitlərin tərkibinə tələbkar deyirlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə