Redaksiya heyəTİ: Baş redaktorYüklə 43,82 Kb.

səhifə72/138
tarix13.11.2017
ölçüsü43,82 Kb.
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   138

167
Milli Qəhrəmanlar 
50 
illiyi
RAMİZ QƏMBƏROV 
1962-1992
İYUL
Ramiz Bulud oğlu Qəmbərov 1962-
ci  il  iyul  ayının  2-də  Şuşa  şəhərində 
anadan olmuşdur. 
  O,  1979-cu  ildə  H.Hacıyev  adına 
Şuşa  şəhər  orta  məktəbini  bitirmiş-
dir.  1980-ci  ildə  hərbi  xidmətə  çağı-
rılmış,  1982-ci  ildə  ordudan  tərxis 
olunaraq  Şuşaya  qayıtmışdır.  1986-cı 
ildə  Azərbaycan  İnşaat  Mühəndisləri 
İnstitutuna  daxil  olmuşdur.  Amma 
təhsilini  başa  çatdıra  bilməmişdir. 
Erməni  təcavüzkarlarının  başla-
dığı  Qarabağ  müharibəsi  minlərlə 
qeyrətli  Azərbaycan  oğulları  kimi 
Ramiz  Qəmbərovu  da  torpaqlarımı-
zın  müdafiəsinə  qalxmağa  məcbur 
etmişdi.  Ramiz  1988-ci  ildən  xalq 
hərəkatına  qoşulmuşdu.  O,  1992-ci 
ildə  könüllü  özünümüdafiə  batalyonu 
yaratmış və bu batalyonun başçısı ol-
muşdur.  Onun  taboru  Şuşa  şəhərinin, 
Kərkicahan,  Kosalar,  Nəbilər,  Qay-
balı,  Malıbəyli,  Quşçular,  Göytala 
kəndlərinin  müdafiəsində  mərdliklə 
vuruşmuşdur.
 29 aprel 1992-ci ildə erməni işğal-
çıları Kosalar və Kərkicahan kəndləri 
yaxınlığındakı  postlara  hücum  edən 
zaman  Ramiz  Qəmbərovun  taboru 
döyüşə  atılmış  və  bu  döyüşdə  cəsur 
komandir ağır yaralanmışdır. Bir gün 
sonra 30 aprel 1992-ci ildə dünyasını 
dəyişmişdir.
Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 7 iyun 1992-ci il tarixli 833 saylı 
Fərmanı  ilə  Qəmbərov  Ramiz  Bulud 
oğlu  ölümündən  sonra  Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı  fəxri adına layiq gö-
rülmüşdür.
Ramiz  Qəmbərov  Şuşa  şəhərində 
dəfn edilmişdir. 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Ra-
miz Bulud oğlu Qəmbərovun xatirəsi 
əbədiləşdirilmiş  –  Bakı  şəhərindəki 
küçələrdən  birinə  onun  adı  verilmiş-
dir.
Ə d ə b i y y a t
Vətən Ramiz kimi igidlərlə 
var olur [Mətn]: Ramizin 
könüllü batalyonu // Azad-
lıq.- 2011.- 19 mart.- S.13.
Əsgərov, V. Qəmbərov 
Ramiz Bulud oğlu [Mətn] //
Əsgərov, V. Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanları.- Bakı , 
2005.- S.118. 
Nazim, N. Qəmbərov Ramiz 
Bulud oğlu [Mətn] //Nazim, 
N. İstiqlal ulduzları.- Bakı , 
1995.- S.93-95.
Ramizqızı, B. Ramiz vətən 
uğrunda ölməyin nə demək 
olduğunu göstərdi [Mətn] 
/B.Ramizqızı //Yeni Müsa-
vat.- 2004.- 8 may.- S.4.
İ n t e r n e t d ə
www.az.wikipedia.org
www.google.az
2
Milli Qəhrəman


168
Milli Qəhrəmanlar 
55 
illiyi
TAHİR BAĞIROV 
1957-1992
İYUL
Tahir Əminağa oğlu Bağırov 1957-
ci  il  iyul  ayının  14-də  Türkmənistan 
Respublikasının  Krasnovodsk  (indiki 
Türkmənbaşı)  şəhərində  anadan  ol-
muşdur.  Milliyyətcə  azərbaycanlıdır. 
Əli  Bayramlı  şəhərində  1974-cü  ildə 
8-ci  sinifi  bitirmiş,  həmin  ildə  sürü-
cülük  sənətinə  yiyələnmişdi.  1977-ci 
ilin may ayından 1979-cu ilin sentyabr 
ayınadək  keçmiş  sovet  ordusu  sırala-
rında  həqiqi  hərbi  xidmətdə  olmuş-
dur. Ordudan tərxis olunduqdan sonra 
Azneft-1  istehsalat  birliyində  İES-də 
nəqliyyat sexində işləmişdir.
Tahir Bagırov Milli Ordu hissələri 
təşkil  edilməyə  başlananda  onun  sı-
ralarına  qoşulmuşdu.  1992-ci  ilin  1 
mart  tarixində  843-cu  hərbi  hissənin 
komandirinin əmri ilə Tahir təlim ko-
mandirinin  müavini  təyin  olunmuş, 
sonra  isə  Azərbaycan  Respublika-
sı  Hərbi  Hava  Qüvvələrinin  Mİ-24 
helikopterində  bort  atıcısı  vəzifəsinə 
keçirilmışdi.  Qarabağda  Ermənistan 
ekspedisiya korpusuna qarşı keçirilən 
hərbi əməliyyatlarda iştirak etmişdir.
1992-ci  il  11  oktyabrda  gedən 
döyüş-lərdə  baş  çavuş  T.Bağırov 
qəhrəmancasına həlak olmuşdur.
Ailəli idi. İki oğlu yadigar qaldı.
Azərbaycan    Respublikası  Prezi-
dentinin  9  fevral  1993-cü  il  tarixli 
Fərmanı  ilə  Tahir  Əminağa  oğlu  Ba-
gırova Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı 
Fəxri adı verilmişdir.
Bakı şəhərində Şəhidlər Xiyabanın-
da dəfn edilib.
Şirvan  şəhərində  yaşadığı  küçəyə 
və 11 saylı orta məktəbə onun adı ve-
rilib.
Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Bağırov Tahir 
Əminağa oğlu – baş serjant – Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi 
bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində 
şəxsi igidlik və şücaət göstərdiyinə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin Fərmanı, 5 fevral 1993-cü il  [Mətn]//Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 
Məlumatı.-1993.- №3.- S.11.- (ölümündən sonra).
Əsgərov, V. Bağırov Tahir Əminağa oğlu [Mətn] //Əsgərov, V. Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanları.- B., 2005.- S. 34.
Əyyubova, B. Üç səma qartalından biri: [Milli Qəhrəman Bağırov Tahir Əminağa 
oğlu] [Mətn] //Əyyubova, B. Qızıl qan.- Bakı , 1997.- S. 3-5.
 Faxralı, R. Tahir Bağırov [Mətn] //Faxralı, R. Ömrün üfüqləri.- Bakı , 1996.- S. 
119-120.
Seyidzadə, M. Bağırov Tahir Əminağa oğlu [Mətn] //Seyidzadə, M. Milli 
qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010. - S. 37.
Zeynalov, R. Bağırov Tahir Əminağa oğlu: (1957-1992) [Mətn] //Zeynalov , R. 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 1996.- S. 14.
İ n t e r n e t d ə
www.az.wikipedia.org
www.milliqahraman.az
www.adam.az
www.canbaku.net
14
Milli Qəhrəman
Dostları ilə paylaş:
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   138


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə