S6 hangisi solunabilir tozun özelliği ile ilgili doğrudur?


)Oda ve yurtlarda bulunacak niteliklerden hangisi yanlıştır?Yüklə 3,2 Mb.
səhifə6/39
tarix25.06.2018
ölçüsü3,2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

172)Oda ve yurtlarda bulunacak niteliklerden hangisi yanlıştır?
A) Kadın ve velayet hakkına sahip erkek çalışan sayısının en az % 10’u oranında yatak,
yeterli sayıda gözlem odası ve bir emzirme yeri bulunur
A) Çocukların bulundurulacağı odaların taban alanlarının her çocuğa en az 3 metrekare, hacimlerinin ise her çocuğa en az 8 metreküp hava düşecek şekilde ve bol ışıklı olması gerekir
C) Oda ve yurtlarda, anneler ve görevliler için yeteri kadar tuvalet ve lavabo, her 10 yatağa bir çocuk banyosu, çocuk yatak odalarının bitişiğinde çocukların kullanabileceği lavabolar bulunması gerekir.
D) Bodrum katında ve doğrudan açık havaya açılmayan yerlerde olamaz. Pencereleri doğrudan güneş ışığı almayacak şekilde olur
CEVAP D
Pencereleri doğrudan güneş ışığı alacak şekilde olur
173)(MAYIS 2012 A SINIFI) Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik’e göre gebe işçinin çalıştırıldığı yerdeki en düşük maruziyet etkin değeri olan gürültü seviyesi ne olmalıdır?
A) 87 dB (A) B) 85 dB (A) C) 80 dB (A) D) 75 dB (A)
Gürültü: Gebe çalışanın çalıştığı yerdeki gürültü seviyesinin,en düşük maruziyet etkin değeri olan 80 dB(A) yı geçmemesi sağlanır. Cevap C
bu arada gürültü ile çıkmış örnek soruları vermemişim onlarıda ekliyorum
174)(AĞUSTOS 2013 B sınıfı)Aşağıdakilerden hangisi gürültülü ortamda bulunmanın neden olduğu sorunlardan biri değildir?
A)Kişilerarası iletişim güçlüğü B)Hipotansiyonb C)İş kazası D)Çarpıntı
CEVAP B
175) )(MAYIS 2013 A sınıfı) Gürültü kontrolünde uygulanan “tavanın ve duvarın ses yutucu malzeme ile kaplanması”ne tür bir risk kontrolüdür?
A)Gürültünün alıcıda kontrolü
B)Planlama ile gürültü kontrolü
C)Gürültünün kaynağında kontrolü
D)Gürültünün kaynak ile alıcı arasında kontrolü
CEVAP D
176) (MAYIS 2013 A sınıfı) Ağır ve tehlikeli işlerin yapılmadığı yerlerde, gürültü derecesi kaç desibelde, işverence işçilere başlık, kulaklık veya kulak tıkaçları gibi uygun koruyucu araç ve gereçler verilmesi gereklidir?
A) 87 desibel B) 90 desibel C) 95 desibel D) 98 desibel
Cevap C …….. 95db 
Gürültü yönetmeliğine göre 85 Db olması lazım.

Ağır ve tehlikeli işlerin yapılmadığı yerlerde...............95 db yazıyor tüzükte yönetmelikte ise böyle bir ayrım göremedim.
177) (MAYIS 2013 A sınıfı) Gürültü maruziyetine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Gürültü ölçümlerinde, kişisel maruziyet değerlendirilmelidir.
B) İşçinin maruziyeti hiçbir koşulda maruziyet sınır değerini aşmamalıdır.
C) Kişisel maruziyetin belirlenmesinde, maruziyet etkin değerleri yönünden kişisel koruyucuların
etkisi dikkate alınmaz.
D) İşçiyi etkileyen maruziyetin belirlenmesinde, işçinin kullandığı kişisel kulak koruyucularının koruyucu etkisi dikkate alınmaz
CEVAP D.
178) (MAYIS 2013 B sınıfı) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne göre, ağır ve tehlikeli işler sınıfına girmeyen işyerlerinde makinelerden çıkan ve ortamı etkileyen gürültü seviyesi en fazla hangi düzeyde olabilir?
A) 60 dB B) 80 dB C) 100 dB D) 120 dB
CEVAP B 80 Db
179)(MAYIS 2013 B sınıfı) İşyerlerinde gürültüden kaynaklanan risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi geçerli değildir?
A)İşyerinde ölçü yapılacak yerler işverenin isteğiyle belirlenecektir.
B)Kullanılan gürültü ölçme yöntemi, bir işçinin kişisel maruziyetini gösterecek şekilde olacaktır.
C)Ölçüm sonuçları değerlendirilirken, ölçme uygulamalarına bağlı olan ölçüm hataları dikkate
alınacaktır.
D)Kullanılan yöntemler ve aygıtlar, mevcut koşullara, özellikle de ölçülecek olan gürültünün özelliklerine, maruziyet süresine ve çevresel faktörlere uygun olacaktır.
CEVAP A
180) (MAYIS 2013 B sınıfı) Çalışanın mesai süresince maruz kaldığı gürültü düzeyini analiz etmek için kullanılan cihaz aşağıdakilerden hangisidir?
A)Higrometre B)Gürültü ölçer C)Gürültü dozimetresi D)Entegre ses düzeyi ölçer
CEVAP C
KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi:12.08.2013Resmi Gazete Sayısı:28733
181)Solunduğunda, cilde nüfuz ettiğinde aşırı derecede hassasiyet meydana getirme özelliği olan ve daha sonra maruz kalınması durumunda karakteristik olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olan maddelere ne denir?
A) Alerjik madde B) Aşındırıcı madde C) Kanserojen madde D)Toksik madde
CEVAP A

Toksik madde:
 Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeleri
Aşındırıcı madde: Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilenmaddeleri
182) 0°C’den düşük parlama noktası ve 35°C’den düşükKaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasındayanabilen, gaz haldeki maddeler nelerdir?
A) Çok kolay alevlenir madde
B) Alevlenir madde
C) Kolay alevlenir madde
D) Aşındırıcı madde
Cevap A Çok kolay alevlenir madde
Alevlenir madde: Parlama noktası 21°C - 55°C arasında olan sıvı haldeki maddeleri
Aşındırıcı madde:
 Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen maddeleri
Kolay alevlenir madde:
 Enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında hava ile temasında ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen maddeyi veya ateş kaynağı ile kısa süreli temasta kendiliğinden yanabilen ve ateş kaynağının uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam eden katı haldeki maddeyi veya parlama noktası 21°C’nin altında olan sıvı haldeki maddeyi veya su veya nemli hava ile temasında, tehlikeli miktarda, çok kolay alevlenir gaz yayan maddeleri

183)Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan ……….cm yarıçaplı kürenin, başın ön kısmında kalan yarısına solunum bölgesi denir.
A) 20 B)30 C)40 D)50
Cevap 30 cm bölge
184)hangi tanım yanlış verilmiştir?
A)Mesleki maruziyet sınır değeri: Başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede, çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırını
B) Çok toksik madde: Çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeleri
C) Zararlı madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında,deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeleri
D)Mutajen madde:Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddeleri
CEVAP D ..tanım oksitleyici maddenin tanımı
Mutajen madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilecek veya bu etkinin oluşumunu hızlandırabilecek madde veya müstahzarları,
185)Kimyasal maddelerle çalışmalarda yapılacak risk değerlendirmesindeki hususlardan hangisi yanlış verilmiştir?
A) İmalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu.
B) Varsa, daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları.
C)Çalışanların cinsiyeti ve yaşları
D) Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı.
CEVAP C
Kimyasal maddelerle çalışmalarda yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen hususlar özellikle dikkate alınır:
a) Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları.
b) İmalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu.
c) Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi.
ç) Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı.
d) Bu Yönetmelik eklerinde verilen mesleki maruziyet sınır değerleri ve biyolojik sınır değerleri.
e) Alınan ya da alınması gereken önleyici tedbirlerin etkisi.
f) Varsa, daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları.
g) Birden fazla kimyasal madde ile çalışılan işlerde, bu maddelerin her biri ve birbirleri ile etkileşimleri.

186)Bilimsel araştırma ve deneylerde, yan ürünlerde veya atık maddelerde bulunan maddelerin ayrılması işlerinde, teknoloji gereği ara madde olarak kullanılması zorunlu olan üretimlerde kullanılacak yasaklanmış kimyasalların kullanımı için Bakanlıktan izin istenir. İznin istenirken hangisi belirtilmez?
A) İzin isteme nedeni
B) Kimyasal madde veya maddelerin yıllık kullanım miktarları
C) Çalışacakların sayısı
D) Çalışacakların cinsiyeti ve yaşları
CEVAP D
İzin listesi:
*İzin isteme nedeni
* Kimyasal madde veya maddelerin yıllık kullanım miktarları
* Çalışacakların sayısı
* Maddelerin kullanılacağı işler, reaksiyonlar ve prosesler
* Çalışanların bu maddelere maruziyetini önlemek için alınan önlemler
187)Havadaki kurşunun, haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu …….… mg/m3ten fazla ise, tıbbi gözetim yapılır.
A) 0.075 mg/m3 B) 0.15 mg/m3  C) 0.05 mg/m3 D) 0.10 mg/m3 
CEVAP A 0.075 mg/m3 
188) Çalışanlardan herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi ………………. kandan fazla ise tıbbi gözetim yapılır.
A) 15μg Pb/100 ml B) 20μg Pb/100 ml C) 50μg Pb/100 ml D) 40μg Pb/100 ml
Cevap C 40μg Pb/100 ml

189)Yasak Uygulanmayacak Limit Değeri ağırlıkça %1 olan kimyasallardan hangisi yanlış verilmiştir?
A) 2-naftilamin ve tuzları
B) Trietilamin
C) Benzidin ve tuzları
D) 4-aminodifenil ve tuzları
CEVAP B
%1 yasak uygulanan kimyasallar 2-naftilamin ve tuzları, Benzidin ve tuzları, 4-aminodifenil ve tuzları ve 4-nitrodifenil
not aralık sınavında benzidin ve tuzlarının oranı sorulmuştu....0.1 
190)40 m3 hacimli sıvı Oksijen tankları için Vana, flanş gibi ek yeri olmayan yanıcı gaz veya sıvı boru hatları ile arasındaki uzaklık nedir?
A)1m B) 2m C)3m D)4m
Oksijen tankları için:
0-10 m3 ……………… 1metre
11-50 m3 …………… 2metre
51-100 m3 ……………3 metre
101-200 m3 ………… 4metre
201-10000 m3 ……………… 5metre
bu sene 4 metre soruldu
191)175 m3 hacimli sıvı argon tankları için Vana, flanş gibi ek yeri olmayan yanıcı gaz veya sıvı boru hatları ile arasındaki uzaklık nedir?
A)1m B) 2m C)3m D)4m
Cevap 2 metre
Sıvı Argon ve Sıvı Azot tankları için:
0-100 m3 ……………… 1metre
101-600 m3 …………… 2metre
601-1000 m3 ……………3 metre
1001-3000 m3 ………… 4metre
3001-10000 m3 ……………… 5metre

192)Ağır metallerden olan kurşun ile çalışmalarda çalışanların sağlık muayene sıklığı hangisidir?
A) 1 ay B)3 ay C)6 ay D)12 ay
CEVAP 3 ay
193)Ohsas 18001 e göre her kuruluş her yıl .................geliştirilmiş iş emniyet denetlemesi yapmalıdır (ASA)
A) 30 B)40 C)50 D)60
CEVAP 50
194) ticari adı tuz ruhu olan kimyasal hangisidir?
A)SÜLFÜRİK ASİT
B)HİDROKLORİK ASİT
C)BAKIR SÜLFAT
D)NİTRİK ASİT
CEVAP B
ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR
195)(ağustos 2013 A SINIFI)Çeşitli kimyasal maddelerin işyerlerinde kapalı ortam havasında bulunmasına izin 
verilen ve işyerinde günde sekiz saat çalışacak olanların sağlıklarını bozmayacak düzeyde olduğu kabul edilen azami miktarlarına ne ad verilir?
A) ESD Değeri
B) TLV STEL Değeri
C) NIOHS REL Değer
D) MAK (MAC) Değeri
CEVAP D MAK (MAC) Değeri
TLV STEL: (Eşik Sınır Değer - Kısa Süreli Maruziyet Sınırı) Bir çalışma gününün herhangi bir anında aşılmaması gereken 15 dakikalık zaman ağırlıklı ortalama maruziyet sınırıdır. Maruziyetler 15 dakikadan uzun olmamalı ve bir günde 4 defadan fazla tekrarlanmamalıdır. Ard arda gelen maruziyetler arasındaki süre en az 60 dakika olmalıdır.
ESD: (Eşik Sınır Değerleri )Kimyasallar için işyeri ortam havasında bulunmasına izin verilen, bütün işçiler için uzun süreli ve tekrar eden maruziyetler sonucunda ters etki göstermediğine inanılan değerlerdir.
NIOSH REL Değeri : NIOSH tarafından belirlenen ve bir kimyasalın işyeri havasında bulunan miktarına ilişkin Önerilen Maruziyet Seviyesi değeridir.

 1. 195)(ağustos 2013 A SINIFI)Çeşitli kimyasal maddelerin işyerlerinde kapalı ortam havasında bulunmasına izin 
  verilen ve işyerinde günde sekiz saat çalışacak olanların sağlıklarını bozmayacak düzeyde olduğu kabul edilen azami miktarlarına ne ad verilir?

  A) ESD Değeri


  B) TLV STEL Değeri
  C) NIOHS REL Değer
  D) MAK (MAC) Değeri
  CEVAP D MAK (MAC) Değeri
  CEVAP D MAK (MAC) Değeri
  TLV STEL: (Eşik Sınır Değer - Kısa Süreli Maruziyet Sınırı) Bir çalışma gününün herhangi bir anında aşılmaması gereken 15 dakikalık zaman ağırlıklı ortalama maruziyet sınırıdır. Maruziyetler 15 dakikadan uzun olmamalı ve bir günde 4 defadan fazla tekrarlanmamalıdır. Ard arda gelen maruziyetler arasındaki süre en az 60 dakika olmalıdır.
  ESD: (Eşik Sınır Değerleri )Kimyasallar için işyeri ortam havasında bulunmasına izin verilen, bütün işçiler için uzun süreli ve tekrar eden maruziyetler sonucunda ters etki göstermediğine inanılan değerlerdir.
  NIOSH REL Değeri : NIOSH tarafından belirlenen ve bir kimyasalın işyeri havasında bulunan miktarına ilişkin Önerilen Maruziyet Seviyesi değeridir.


196)(ağustos 2013 A SINIFI) Atık yağların oluşturacağı tehlikeli kimyasal madde hangisidir?
A)Uçucu organik solventler (VOC)
B)Poliklorür bifeniller (PCB)
C)Benzen
D)Toluen
ATIK YAĞLAR: Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin
CEVAP B
197)(ağustos 2013 A SINIFI) solventler, tinerler ve benzerleri ile deri, plastik ve benzerlerinden mamul eşya imalat sanayinde kullanılan her çeşit yapıştırıcı maddelerin içinde bulunan benzen miktarı % kaçtan fazla olamaz?
A) % 0.1 B) % 0.5 C) % 1 D) % 2
CEVAP %1 C
198)(ağustos 2013 A SINIFI) işyeri havasında izin verilen maksimum Cıva miktarı nedir?
A)0,050 miligram/metreküp
B)0,075 miligram/metreküp
C)0,085 miligram/metreküp
D)0,100 miligram/metreküp
cevap B
199)(ağustos 2013 B SINIFI) I- Müsaade edilen azami konsantrasyon
II- 15 dakikalık sürede maruz kalınan aşılmaması gereken limit değer
III- 8 saatlik referans zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama
 
ifadeleri sırasıyla aşağıdakilerden hangileriyle gösterilir?
A) MAC değer, STEL değer, TWA değer
B) TWA değer, STEL değer, MAC değer
C) STEL değer, TWA değer, MAC değer
D) MAC değer, TWA değer, STEL değer
200)(ağustos 2013 B SINIFI) Anaerobik bozulmanın yer aldığı lağım çukurlarında hayati tehlike oluşturan kimyasal madde/maddeler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A)Nitrit, Nitrat
B)Asetilen, Etan
C)Karbonmonoksit
D)Hidrojen sülfür, Metan, Amonyak
CEVAP D
201)(ağustos 2013 B SINIFI) işyeri havasında izin verilen maksimum Kurşun miktarı nedir?
A) 0,25 mg/m3 B) 0,20 mg/m3
C) 0,15 mg/m3 D) 0,10 mg/m3
CEVAP C 0,15 mg/m3 
202 (MAYIS 2013 A SINIFI) Kurşun ve iyonik kurşun bileşikleri ile çalışmalarda, aşağıdaki durumların hangisinde tıbbi gözetim yapılacaktır?202)
A)İşçilerden herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi 70µgPb/100 ml kandan fazla ise
B) İşçilerden herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi 40µgPb/100 ml kandan fazla ise
C) Havadaki kurşunun, haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu 0.15 mg/m3’ten fazla ise
D) Havadaki kurşunun, haftada 45 saat çalışma süresine göre hesaplanmış, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu 0.075 mg/m3’ten fazla ise
Cevap B 40µgPb/100 ml
203)
(MAYIS 2013 A SINIFI) Kimyasal ortam faktörlerinde yer alan 15 dakikalık sürede maruz kalınan ve aşılmaması gereken limit değeri ifade eden kısaltma aşağıdakilerden hangisidir?
A) MSDS B) TWA C) STEL D) TLV
Cevap C ….STEL değeri
204)
(MAYIS 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi işverenin kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı işlerde alması gereken önlemlerden değildir?
A)İşyerinde kullanılacak kanserojen veya mutajen madde miktarı belirlenecek ve yapılan iş için gereken miktardan fazla madde bulunması önlenecektir.
B)Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalan veya kalabilecek işçilere belirli aralıklarla izin verilecektir.
C)Kanserojen veya mutajen maddelerin çalışma ortamına yayılmasını önlemek veya en aza indirmek için proses tasarımı uygun şekilde yapılacak ve gerekli mühendislik kontrol önlemleri alınacaktır.
D)Kanserojen veya mutajen maddelerin kaynağından lokal veya genel havalandırma sistemi veya diğer yöntemlerle çalışılan ortamdan dışarı atılması, halk sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır.
CEVAP B
205)
(MAYIS 2013 A SINIFI) Kimyasal maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’in eklerinde verilen mesleki maruziyet değerlerine (8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama, mg/m3 göre) aşağıda verilen maddelerin mesleki maruziyet değerleri aşağıdakilerin hangisinde küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır?
1- Nikotin
2- Kümen
3- Amonyak
4- İnorganik kurşun

A) 4 - 1 - 3 - 2
B) 4 - 3 - 2 - 1
C) 4 - 1 - 2 - 3
D) 3 - 4 - 1 – 2
Nikotin 0.5 mg/m3
Kümen 100 mg/m3
Amonyak 14 mg/m3
İnorganik kurşun 0.15 mg/m3

CEVAP A
206)(MAYIS 2013 A SINIFI) Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’in eklerinde verilen vana, flanş gibi ek yeri olmayan yanıcı gaz veya sıvı boru hatları ile oksijen depolama tankı arasındaki uzaklıklar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Tank kapasitesi(m3) Uzaklık (m)
A) 0-10 2
B)11-50 3
C)51-100 4
D)201-10000 5
CEVAP D

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi:06.08.2013 Resmi Gazete Sayısı:28730
tanımlar daha önce yukarıda tarafımdan sorulmuştu.mutajen,kanserojen..
207) benzenin mesleki maruziyet derecesi kaç ppm dir?
A)1 B) 2 C)3 D)5
BENZEN: 1ppm ve 3.25 mg/m3
208)Sert ağaç tozlarının mesleki maruziyet derecesi kaç mg/m3 dir?
A)1 B) 2 C)3 D)5
Cevap 5 mg/m3
209)İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonucunda çalışanların sağlığı ve güvenliği yönünden risk bulunduğu saptanan işlerde, Bakanlıkça istendiğinde,
işverenin vereceği bilgilerde hangisi yoktur?

A) İkame yapılıp yapılamadığı
B) Maruziyetin türü ve düzeyi
C) Maruz kalan çalışan özel risk gruplarının sayısı
D) İşyerinde kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı işlemler ile bu maddelerin kullanılma nedeni
CEVAP C
VERİLECEK BİLGİLER:
* İşyerinde kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı işlemler ile bu maddelerin kullanılma nedeni
* Maruziyetin türü ve düzeyi
* Kanserojen veya mutajen maddelerin işyerinde üretilen ve kullanılan miktarı
* Maruz kalan çalışan sayısı.
*Alınan koruyucu önlemler.
* Kullanılan koruyucu araç ve gerecin türü.
* Maruziyetin türü ve düzeyi.
*İkame yapılıp yapılamadığı.

210)
(ağustos 2013 A SINIFI) Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’te yer alan “Kanserojen veya mutajen maddelerin kaynağından .......... veya diğer yöntemlerle çalışılan ortamdan dışarı atılması, halk sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


A)lokal veya genel havalandırma sistemi
B)kimyasal, biyolojik
C)uygun ventilasyon
D)uygun aspirasyon
CEVAP A
211)
(ekim 2012 A SINIFI) Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’in Ek-III’ünde mesleki maruziyet sınır değerleri verilen 3 kimyasal maddenin adı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)Kurşun - Vinilklorür monomeri - Formaldehit
B)Benzen - Vinilklorür monomeri - Sert ağaç tozları
C)Sert ağaç tozları - Benzen - Formaldehit
D)Benzen - Kadmiyum – Kurşun
CEVAP B Benzen - Vinilklorür monomeri - Sert ağaç tozları
212)
: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> «xalqların psixologiyası»
2014 -> Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık, anamnez, muayene ve laboratuar testleri
2014 -> “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında
2014 -> Journey to Sacred India
2014 -> Qrup liderinin rol və funksiyaları, liderin mənimsədiyi nəzəri yanaşmadan, liderlik tərzindən və liderlik bacarıqlarından, aldığı təhsildən, etik qaydalara uyğun davranıb davranmayışından, şəxsiyyəti və fərdi xüsusiyyətlərindən təsirlənir
2014 -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
2014 -> Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir
2014 -> Lt scientific
2014 -> Microsoft Word Konflikt Gruppen Manus Q. doc
2014 -> Yazılı Bacarıqlar (yazma- oxuma)


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə